จำนวนผู้ป่วยจำแนกรายพื้นที่บริการปี 2554 อ.เมือง จังหวัดยโสธร DM ราย - PowerPoint PPT Presentation

2554 dm
Download
1 / 9

  • 103 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

จำนวนผู้ป่วยจำแนกรายพื้นที่บริการปี 2554 อ.เมือง จังหวัดยโสธร DM ราย. จำนวนผู้ป่วยเบาหวานในรพ.สต.จำแนกตามความเสี่ยงปี 2554 อำเภอเมือง จ.ยโสธร. จำนวนผู้ป่วยจำแนกรายพื้นที่บริการปี 2554. สรุปผลการดำเนินงานตรวจคัดกรอง Metabolic ปี 2554.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

จำนวนผู้ป่วยจำแนกรายพื้นที่บริการปี 2554 อ.เมือง จังหวัดยโสธร DM ราย

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2554 dm

2554. DM


2554 dm

.. 2554 .


2554 dm

2554


Metabolic 2554

Metabolic 2554


Dm 2554

DM 2554


2554 dm

2554


2554 dm


2554 dm


2554 dm


  • Login