Download

de Goede Week


Advertisement
/ 41 []
Download Presentation
Comments
ady
From:
|  
(1295) |   (0) |   (0)
Views: 172 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
de Goede Week. op school 2008. de tekeningen. het Goede Weeklied. Tekst & muziek: Peter Biesbrouck Tekeningen: Paul Doise. Jezus reed als koning door heel de stad Jeruzalem op een klein ezel en ieder zong een lied voor Hem: “Hosanna” klonk het uit ieders hart en mond wuivende palmen
de Goede Week

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
De goede weekSlide 1

de Goede Week

op school 2008

De tekeningenSlide 2

de tekeningen

Het goede weekliedSlide 18

het Goede Weeklied

Tekst & muziek: Peter BiesbrouckTekeningen: Paul Doise

De goede weekSlide 19

Jezus reed als koning

door heel de stad Jeruzalem

op een klein ezel

en ieder zong

een lied voor Hem:

“Hosanna” klonk het

uit ieders hart en mond

wuivende palmen

en mantels op de grond.

De goede weekSlide 20

Maar de bange priesters

en leiders vonden dat niet goed

Jezus moest verdwijnen,

uit heel het land

en liefst voorgoed.

Gods Blijde Boodschap

die maakte hen heel kwaad:

zwakken en zondaars

op de voornaamste plaats!

De goede weekSlide 21

En zelfs in de tempel,

riep Jezus luid: ‘Dit kan toch niet?

Geld, profijt en handel:

dit circus doet

God veel verdriet.”

Maar zulke woorden,

die maakten Hem gehaat,

zo kwam er zilver

voor Judas zijn verraad.

De goede weekSlide 22

Toch zat hij aan tafel

toen Jezus afscheid nemen zou

van zijn beste vrienden,

maar ook van mij

en ook van jou.

Toen nam Hij brood

en de beker en Hij zei:

“Breken en delen,

zo denk je best aan Mij!”

De goede weekSlide 23

Jezus werd verraden

toen Judas kwam

met man en macht

moederziel alleen

bleef Hij achter

in de donk’re nacht.

Eenzaam en bang

moest Hij bij Pilatus gaan,

overal hoor je

het kraaien van de haan.

De goede weekSlide 24

Toen Hij werd gekruisigd,

werd lachend

hier en daar gehoord:

“Kom dan van je kruis af,

we wachten op

een toverwoord!”

Maar toen Hij stierf

werd er nergens meer gespot,

toen een soldaat zei:

“Dit is de zoon van God!”

De goede weekSlide 25

Jezus werd begraven,

een grote steen

kwam voor het graf.

Maar het graf was leeg

toen men Jezus zocht:

de derde dag.

Hij is verrezen!

Hij is niet langer dood!

Hij leeft dichtbij

in het breken van het brood!

Alle dagen van de goede weekSlide 26

Alle dagen van de Goede Week

Op maandag zetten we de goede week inSlide 27

Op maandag zetten we de Goede Week in

 • De school is ons Jeruzalem

 • 2 mogelijkheden

  • Korte viering

  • Lange viering

 • 1ste strofe van het Goede Weeklied

 • Palmtakjes op de klaskruisbeelden

 • Kleuters

 • De vlieger met kruisvorm als grondpatroon

 • Op dinsdag is er een boetevieringSlide 28

  Op dinsdag is ereen boeteviering

  • Een klasmoment

  • Kerngedacht:

   • Doe aan een ander wat je graag hebt dat een ander voor jou doet

 • Het randtouw wordt doorgeknipt

 • Om te boeten, te herstellen krijgen we Gods liefde aangereikt

 • WoensdagSlide 29

  woensdag

  We sluiten de campagne van Broederlijk Delen af

  Kernwoorden op de binnenkant van het vliegerzeil

  Broederlijk Delenlied

  Witte donderdagSlide 30

  Witte Donderdag

  • De voetwassing

  • Laatste Avondmaal

  • Eucharistieviering

  • Woorddienst

  • Grote lege tafel

  • Tableau vivant

  • Actualisatie

  Goede vrijdagSlide 31

  Goede Vrijdag

  • Knutselactiviteit

  • Het lijdensverhaal

   • Wees niet hard voor elkaar, maar heb een hart voor elkaar

 • Een korte tocht

 • Goede vrijdag voor kleutersSlide 32

  Goede Vrijdag voor kleuters

  • Verzoeningsmoment

  • Kruishulde

  • ‘Dank u, Jezus’

  PasenSlide 33

  Pasen

  • Haïtiaanse en westerse vliegers worden samen de lucht in gevierd

  De overkoepelende vieringSlide 34

  de overkoepelende viering

  De goede weekSlide 35

  • Eucharistieviering of woorddienst

   • Toegewijde

   • Gewijde pastor

 • Voorbereiding

 • Rode draad: 3 elementen

  • De vlieger

  • Goede Weeklied

  • Leidmotie

 • Intocht van Jezus in Jeruzalem

 • Verzoeningsmoment

 • Het verraad van Judas

 • Voetwassing en laatste avondmaal

 • Voorbeden

 • Het Onzevader

 • Lijdensverhaal van Jezus

  • Wees niet hard voor elkaarmaar heb een hart voor elkaar

 • Kruishulde

 • De goede weekSlide 36

  • Verzoeningsmoment

  • Het verraad van Judas

  • Voetwassing en laatste avondmaal

  • Voorbeden

  • Het Onzevader

  • Lijdensverhaal van Jezus

   • Wees niet hard voor elkaarmaar heb een hart voor elkaar

 • Kruishulde

 • De paasprikkelSlide 37

  de Paasprikkel

  De goede weekSlide 38

  • Persoonlijk materiaal

  • Diverse impulsen rond Pasen

  • Thuis

  • Verschillende leeftijden

  Www dpbrugge be basis onder de rubriek recent in publicatieSlide 40

  www.dpbrugge.be/basis onder de rubriek ‘recent in publicatie’

  De bundel is ook te vinden via


  Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro