H c vi n c ng ngh b u ch nh vi n th ng khoa vi n th ng i
Download
1 / 29

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA VIỄN THÔNG I - PowerPoint PPT Presentation


 • 273 Views
 • Uploaded on

BẢO VỆ TỐT NGHIỆP. Đồ án: CÔNG NGHỆ IP-VPN. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Cường Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA VIỄN THÔNG I. 27/11/2005. NỘI DUNG BÁO CÁO. Bộ giao thức TCP/IP Công nghệ mạng riêng ảo trên Internet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA VIỄN THÔNG I' - adrina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
H c vi n c ng ngh b u ch nh vi n th ng khoa vi n th ng i

BẢO VỆ TỐT NGHIỆP

Đồ án:

CÔNG NGHỆ IP-VPN

Sinh viên thực hiện:Nguyễn Đức Cường

Giáo viên hướng dẫn:ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA VIỄN THÔNG I

27/11/2005


N i dung b o c o
NỘI DUNG BÁO CÁO

 • Bộ giao thức TCP/IP

 • Công nghệ mạng riêng ảo trên Internet

 • Giao thức IPSec cho IP-VPN

 • An toàn dữ liệu trong IP-VPN

 • Thực hiện IP-VPN

 • Kết luậnC ng ngh m ng ri ng o tr n internet
CÔNG NGHỆ MẠNG RIÊNG ẢO TRÊN INTERNET

 • Khái niệm:Mạng riêng ảo trên nền Internet là mô phỏng các mạng số liệu riêng đảm bảo an ninh trên cơ sở hạ tầng mạng Internet công cộng chung không đảm bảo an ninh.


C ng ngh m ng ri ng o tr n internet1
CÔNG NGHỆ MẠNG RIÊNG ẢO TRÊN INTERNET

Các khối chức năng cơ bản:

 • Điều khiển truy nhập

 • Nhận thực

 • An ninh

 • Truyền Tunnel

 • Thỏa thuận mức dịch vụ


C ng ngh m ng ri ng o tr n internet2
CÔNG NGHỆ MẠNG RIÊNG ẢO TRÊN INTERNET

Phân loại mạng riêng ảo theo kiến trúc

VPN truy nhập từ xa

Intranet VPN

Extranet VPN


C ng ngh m ng ri ng o tr n internet3
CÔNG NGHỆ MẠNG RIÊNG ẢO TRÊN INTERNET

Giao thức đường ngầm

 • PPTP

 • L2F

 • L2TP

 • IPSEC

Sơ đồ đóng gói L2TP

Sơ đồ đóng gói PPTP


Giao th c ipsec cho ip vpn
GIAO THỨC IPSEC CHO IP-VPN

 • Đóng gói thông tin của IPSec

  • Giao thức tiêu đề xác thức AH

  • Giao thức đóng gói an toàn tải tin ESP

 • Kết hợp an ninh SA

 • Giao thức trao đổi khóa IKE

 • Các giao thức đang tồn tại ứng dụng cho IPSec


 • Giao th c ipsec cho ip vpn1
  GIAO THỨC IPSEC CHO IP-VPN

  • Giao thức tiêu đề xác thực AH


  Giao th c ipsec cho ip vpn2
  GIAO THỨC IPSEC CHO IP-VPN

  • Giao thức đóng gói an toàn tải tin ESP


  Giao th c ipsec cho ip vpn3
  GIAO THỨC IPSEC CHO IP-VPN

  • Liên kết an ninh SA

   • Là dịch vụ bảo mật quan hệ giữa hai hay nhiều thực thể để thỏa thuận truyền thông an toàn.

   • Là một kết nối đơn công.

   • Được xác định bởi ba tham số SPI, địa chỉ IP đích, giao thức an toàn (AH hayESP).

   • Là cơ sở dữ liệu để tham chiếu các dịch vụ an toàn được cung cấp khi thực hiện đóng gói thông tin


  Giao th c ipsec cho ip vpn4
  GIAO THỨC IPSEC CHO IP-VPN

  • Giao thức trao đổi khóa IKE

  • IKE pha 2

  • IKE pha 1

  • Chức năng:

   • Thỏa thuận các thông số an ninh và các tập chuyển đổi

   • Thiết lập các kết hợp an ninh IPSec

   • Định kỳ thỏa thuận lại IPSec SA

   • Thực hiện một trao đổi Diffie-Hellman bổ sung để tạo ra SA và khóa mới

  • Mục đích:

   • Thương lượng và thiết lập chính sách ninh


  Giao th c ipsec cho ip vpn5
  GIAO THỨC IPSEC CHO IP-VPN

  • Giao thức trao đổi khóa IKE

  • IKE pha 2

  • IKE pha 1

  • Chức năng:

   • Thỏa thuận các thông số an ninh và các tập chuyển đổi

   • Thiết lập các kết hợp an ninh IPSec

   • Định kỳ thỏa thuận lại IPSec SA

   • Thực hiện một trao đổi Diffie-Hellman bổ sung để tạo ra SA và khóa mới

  • Mục đích:

   • Thương lượng và thiết lập chính sách ninh


  Giao th c ipsec cho ip vpn6

  Gói tin

  Gói tin ban đầu

  Gói tin

  Gói tin sau mật mã

  Gói tin

  Gói tin truyền trên mạng công cộng

  GIAO THỨC IPSEC CHO IP-VPN

  • Ví dụ về đóng gói dữ liệu sử dụng ESP

  Tạo tiêu đề và đóng gói dữ liệu vào tiêu đề mới

  Tìm kiếm SA

  Tách tiêu đề và kiểm tra tiính toàn vẹn gói tin,…

  Tìm kiếm SA

  Giải mã dữ liệu

  Mật mã dữ liệu

  Gói tin

  Gói tin

  Gói tin

  Gói tin

  Gói tin


  Giao th c ipsec cho ip vpn7
  GIAO THỨC IPSEC CHO IP-VPN

  • Các giao thức đang được ứng dụng cho xử lý IPSec

  • Mật mã bản tin

  • Tiêu chuẩn mật mã dữ liệu DES

  • Tiêu chuẩn mật mã dữ liệu gấp ba 3DES

  • Mã nhận thực bản tin băm HMAC

  • Thuật toán MD5

  • Thuật toán băm an toàn SHA

  • Giao thức Diffie-Hellman

  • Quyền chứng nhận CA

  • Khóa chia sẽ trước

  • Chữ ký số RSA

  • RSA mật mã nonces

  • Toàn vẹn dữ liệu

  • Nhận thực các bên

  • Quản lý khóa


  An to n d li u trong ip vpn
  AN TOÀN DỮ LIỆU TRONG IP-VPN

  • Mật mã

   • Khái niêm

   • Hệ thống mật mã khóa đối xứng

   • Hệ thống mật mã khóa công khai

  • Xác thực

   • Xác thực tính toàn vẹn dữ liệu

   • Xác thực nguồn gốc dữ liệu


  An to n d li u trong ip vpn1
  AN TOÀN DỮ LIỆU TRONG IP-VPN

  • Mật mã

   • Khái niệm

  Khóa K

  Cipher

  Bản tin được mật mã

  C

  Bản tin ban đầu

  Mật mã

  EK(P)=C

  Plaintext

  Ciphertext

  Bản tin ban đầu

  Giải mã DK(C)=P

  Bản tin được mật mã

  C

  Khóa K


  An to n d li u trong ip vpn2
  AN TOÀN DỮ LIỆU TRONG IP-VPN

  • Mật mã

   • Hệ thống mật mã khóa đối xứng

    Giải thuật DES


  An to n d li u trong ip vpn3

  Khóa công khai

  Kênh truyền

  Giải thuật mã hóa

  Giải thuật giải mã

  User A

  User B

  Đoạn tin

  Đoạn tin

  Đoạn tin

  được mật mã

  Khóa bí mật

  AN TOÀN DỮ LIỆU TRONG IP-VPN

  • Mật mã

   • Hệ thống mật mã khóa công khai

  • Nguyên lý mật mã khóa công khai

   C = EKUb(M)

   M = DKRb(C)=DKRb[EKUb(M)]


  An to n d li u trong ip vpn4
  AN TOÀN DỮ LIỆU TRONG IP-VPN

  • Xác thực

   • Xác thực tính toàn vẹn dữ liệu

    • Phát hiện các bản tin bị lỗi

    • Bảo vệ chống sửa đổi bất hợp pháp bản tin

   • Xác thực nguồn gốc dữ liệu


  An to n d li u trong ip vpn5

  L

  Document

  Pad

  N x 512 bit

  Khối 1

  512 bit

  Khối 2

  512 bit

  Khối N

  512 bit

  I

  V

  Hàm băm MD5/SHA

  H

  a

  s

  h

  Hàm băm MD5/SHA

  H

  a

  s

  h

  Hàm băm MD5/SHA

  H

  a

  s

  h

  IV 128/160 bit Initialization vector P Padding

  Hash 128/160 bit Hash value L 64 bit Document Length

  AN TOÀN DỮ LIỆU TRONG IP-VPN

  • Xác thực

   • Xác thực tính toàn vẹn dữ liệu

  Cấu trúc cơ bản của MD5/SHA


  An to n d li u trong ip vpn6
  AN TOÀN DỮ LIỆU TRONG IP-VPN

  Xác thực

  Xác thực nguồn gốc dữ liệu

  User

  Kênh không an toàn

  Server

  IDU

  RU

  RS

  RS

  Giá trị ngẫu nhiên

  (Nonce)

  Khẩu lệnh

  Hash

  IDU

  RU

  RS

  Mật mã với khóa bí mật

  Hash

  Hash

  Đáp

  Giải mã với khóa công khai

  IDU

  RU

  Sig

  Sig

  Giao thức hỏi đáp sử dụng chữ ký số


  An to n d li u trong ip vpn7

  Verisign

  Swisskey

  Root CA

  Self Signed

  Self Signed

  Intermediate CA

  Amazon

  Verisign

  Trust

  Bob

  Alice

  Carol

  Client Certificate

  Amazon

  Amazon

  Swisskey

  AN TOÀN DỮ LIỆU TRONG IP-VPN

  • Xác thực

   • Xác thực nguồn gốc dữ liệu

  Mô hình phân cấp tin tưởng các chứng thực CA


  Th c hi n ip vpn
  THỰC HIỆN IP-VPN

  • Các kiến trúc khởi tạo truy nhập IP-VPN

   • IP-VPN truy nhập từ xa

  • Kiến trúc khởi tạo từ máy khách

  • Kiến trúc khởi tạo từ máy chủ truy nhập NAS


  Th c hi n ip vpn1
  THỰC HIỆN IP-VPN

  • Các kiến trúc khởi tạo truy nhập IP-VPN

   • Site-to-Site IP-VPN

  • Kiến trúc khởi tạo từ Router


  Th c hi n ip vpn2
  THỰC HIỆN IP-VPN

  • Kết nối LAN - to - LAN


  K t lu n 1 2
  KẾT LUẬN (1/2)

  • Cùng với xu hướng IP hóa mạng viễn thông, công nghệ IP-VPN hứa hẹn triển vọng thị trường rất lớn.

  • Đồ án trình bày bốn giao thức đường ngầm sử dụng cho công nghệ IP-VPN: PPTP, L2F, L2TP, IPSec.

  • Giao thức IPSec là giao thức tối ưu nhất về tính an toàn dữ liệu. Để thực hiện đóng gói dữ liệu, IPSec có hai giao thức đóng gói là AH và ESP. Liên kết an ninh sẽ định ra một tập các tham số, thuật toán và giao thức đóng gói (AH hay ESP) cho dữ liệu giữa hai bên. Giao thức trao đổi khóa IKE đảm bảo vai trò nhận thực và thỏa thuận liên kết an ninh giữa các bên tham gia.


  K t lu n 2 2
  KẾT LUẬN (2/2)

  • An toàn dữ liệu là vấn đề rất quan trọng đối với công nghệ IP-VPN. Đồ án đã trình bày một số thuật toán được dùng kết hợp với giao thức IPSec: mật mã, xác thực, toàn vẹn dữ liệu.

  • Cùng với xu hướng mạng viễn thông chuyển sang mạng thế hệ mới NGN, VPN là một trong những dịch vụ của của NGN và hứa hẹn tương lai phát triển rất lớn.

  • Hướng phát triển tiếp theo của đề tài là nghiên cứu về VPN sử dụng giao thức MPLS và ứng dụng VPN trong thông tin di động.  ad