Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona: III/2

Download Presentation

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Digitální výukový materiálzpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“

Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant

Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Šablona:III/2

Sada:VY_32_INOVACE_ICT.2.01 Základní pojmy z ICT

Vytvořeno:02. 09. 2013

Ověřeno: 16. 09. 2013 Třída:OZS2


Základní pojmy z ICT

Vzdělávací oblast:Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Předmět:Informační a komunikační technologie

Ročník:2.

Autor:Miroslav Novotný

Časový rozsah:1 vyučovací hodina

Pomůcky:PC s přístupem na internet, PC komponenty

Klíčová slova:bit, bajt, algoritmus, program, software, hardware,

Anotace:

Materiál je určen k vysvětlení základních pojmů z oblasti ICT, vysvětluje tvorbu násobků základních jednotek a jejich praktické používání v parametrech dnešních ICT zařízení.


Základní pojmy z ICT

 • Bit

Základní jednotka informace, nabývá pouze 2 stavů:

V elektrických zapojeních:on x off

V matematice (přeneseně v ICT):1 x 0

V mluvené řeči:ano x ne


Základní pojmy z ICT

 • Bajt

Skupina 8 bitů, jednotka velikosti paměti (jak diskové, tak operační)

Představuje 1 znak (číslici, písmeno, znaménko apod.)

Znak je přiřazen na základě kódovací tabulky (ASCII)

Poznámka: Často se zaměňuje pojem kód a šifra.

Kód je obecně známý – zmíněná ASCII tabulka je dostupná a přiřazuje každému znaku určité číslo.

Šifra je tajná – šifrovací klíče nejsou veřejně dostupné, slouží k utajení dat – např. při přenosu bezdrátovou sítí.


Základní pojmy z ICT

 • Násobky bajtu

 • Kilobajt (kB) – 1000 bajtů

 • Megabajt (MB) – 1000 kB

 • Gigabajt (GB) – 1000 MB

 • Terabajt (TB) – 1000 GB

Poznámka: Původně se pro násobky používaly mocniny 2, tzn. 1 kB = 210 = 1024 B, dnes jsou tyto jednotky značeny jako KiB = 1024B, MiB = 1024 KiB, GiB = 1024 MiB, TiB = 1024 GiB. V praxi se často jednotky zaměňují. Podrobněji zde


Základní pojmy z ICT

 • Algoritmus

Postup řešení nějaké úlohy.

Aby byl nějaký postup algoritmem, musí splňovat tyto podmínky:

Determinovanost – každý krok je jednoznačně definován

Konečnost – po konečném počtu kroků se ukončí

Obecnost – je použitelný pro určitou třídu řešených problémů

Rezultativnost – po jistém počtu kroků dosáhne výsledku

Elementárnost – skládá se z jednoduchých kroků


Základní pojmy z ICT

 • Program

Algoritmus zapsaný do nějakého programovacího jazyka.

Programovacích jazyků je velmi mnoho (např. Pascal, C++, Cobol, Java, Fortran…); nelze jednoznačně rozhodnout, který z nich je nejvhodnější. Jsou zpravidla zaměřeny na určitou třídu úloh.


Základní pojmy z ICT

 • Software

Programové vybavení počítače. Obecně všechny programy, které jsou na počítači nainstalovány. Lze je rozdělit:

a) Systémové – operační systémy a utility

b) Uživatelské – plní úkoly požadované uživatelem (texty, tabulky, obrázky, prohlížení webu, elektronická pošta apod.)


Základní pojmy z ICT

 • Hardware

Technické vybavení počítače, obecně všechny hmotné součásti, ze kterých se počítač skládá. Jsou to např.:

Centrální jednotka (skříň se základní deskou, operačními pamětmi, diskem, DVD mechanikou…)

Monitor

Klávesnice

Myš…


Základní pojmy z ICT

Opakování

Skupina 8 bitů, představuje 1 znak

Co je bajt?

Co je software?

Programové vybavení počítače

Rysy algoritmu?

Konečnost, determinovanost, rezultativnost …

Co je program?

Algoritmus zapsaný do programovacího jazyka

Co je GB?

Gigabajt = 109 bajtů


Použité zdroje

 • Bajt. www.cs.wikipedia.org [online]. 2.5.2013. [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bajt

 • Hardware. www.cs.wikipedia.org [online]. 4.8.2013. [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hardware

 • Algoritmus. www.cs.wikipedia.org [online]. 18.3.2013. [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hardware

 • Počítačový program. www.cs.wikipedia.org [online]. 21.4.2013. [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%BD_program

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


 • Login