Indskrivning
Download
1 / 29

Indskrivning - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Indskrivning. Aarhus Universitet Studieforvaltningen 5. oktober 2007. Hvem vi er. Anni Larsen 8942 1040 al@adm.au.dk Pia Hyllested 8942 1967 phy@adm.au.dk Christina Høgh Hansen 8942 1031 chh@adm.au.dk Lone Urbak 8942 1041 lu@adm.au.dk Søren Anker Andersen 8942 1048

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Indskrivning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Indskrivning

Aarhus Universitet

Studieforvaltningen

5. oktober 2007

A A R H U S U N I V E R S I T E T

STUDIEFORVALTNINGEN


Hvem vi er

 • Anni Larsen

  • 8942 1040

  • al@adm.au.dk

 • Pia Hyllested

  • 8942 1967

  • phy@adm.au.dk

 • Christina Høgh Hansen

  • 8942 1031

  • chh@adm.au.dk

 • Lone Urbak

  • 8942 1041

  • lu@adm.au.dk

 • Søren Anker Andersen

  • 8942 1048

  • saa@adm.au.dk

A A R H U S U N I V E R S I T E T

STUDIEFORVALTNINGEN


Hvad indskrivningsområdet dækker

 • Administrativ indskrivning (AL)

  • Overflytning

  • Genindskrivning

  • Studieskift

 • Indskrivning på meritmoduler (CHH)

 • Optagelse på tilvalg (PHY)

 • Redigering af ITT-programmer (AL)

 • Optagelse på kandidatuddannelser (CHH, AL, LU)

 • Orlov (CHH)

 • Diverse kontroller (PHY og CHH)

  • 1. årsprøve

  • Inaktivitet

  • Tidsgrænser

 • Udmeldelser (PHY)

  • eget ønske

  • administrativ

A A R H U S U N I V E R S I T E T

STUDIEFORVALTNINGEN


og alt det andet….

 • Produktion af studiekort (CHH)

 • Valgsekretariat (valg til styrende organer) (LU)

 • Depositum administration (AL)

 • Pædagogikum og faglig supplering

A A R H U S U N I V E R S I T E T

STUDIEFORVALTNINGEN


Legale rammer

 • Universitetsloven

 • Bekendtgørelser

  • Adgangsbekendtgørelsen

  • Uddannelsesbekendtgørelser

   • Den nye og de gamle

  • Eksamensbekendtgørelsen

 • AU’s egne regler

 • Studieordninger

A A R H U S U N I V E R S I T E T

STUDIEFORVALTNINGEN


vores mantra

 • Ingen ændringer med tilbagevirkende kraft

A A R H U S U N I V E R S I T E T

STUDIEFORVALTNINGEN


og andet mere generelt

 • Ansøgninger skal altid komme fra ansøgeren selv

  • Selvbetjeningen

  • Papirform med underskrift

  • Fax med underskrift

  • Mail (studentermail adresse)

 • Et telefonopkald er derfor ikke nok

A A R H U S U N I V E R S I T E T

STUDIEFORVALTNINGEN


og så alligevel….

 • Hvis der til faget er søgt om godkendelse,

  • og det af svaret fremgår, at ansøgningen er imødekommet

  • og det søgte vil blive effektueret med godkendelsen

 • behøver ansøgeren ikke anmode STUF om det samme igen

A A R H U S U N I V E R S I T E T

STUDIEFORVALTNINGEN


Administrativ indskrivning I

 • Typer

  • Overflytning

  • Genindskrivning

  • Studieskift

 • Krav

  • Bestået prøver svarende til første år på den uddannelse, der søge indskrivning på

  • Opfylder niveau- og sprogkrav

  • Har fået nødvendige dispensationer

  • Ledige studiepladser på relevante uddannelsestrin, dvs. 2. år eller senere

 • Sagsgang

  • Modtages på Studieforvaltningen

  • Normalt ingen frist for ansøgning

  • Eventuelt til høring på faget

  • Svar fra Studieforvaltningen

  • Hvis ansøgningen imødekommes søges efterfølgende om merit

A A R H U S U N I V E R S I T E T

STUDIEFORVALTNINGEN


Administrativ indskrivning II

 • Studieforvaltningen træffer den endelige afgørelse

 • Studieforvaltningen kan dispensere fra reglerne om indskrivning som er bestemt i adgangsbekendtgørelsen

  Indskrivning sker som udgangspunkt altid på nyeste studieordning

 • Studienævnet kan dispensere for studieordningskrav, herunder

  • niveaukrav (studieordningsbestemte)

  • 1. årsprøve

  • 3 eksamensforsøg

  • studieinaktivitet mm.

  • indskrivning på en ældre ordning

A A R H U S U N I V E R S I T E T

STUDIEFORVALTNINGEN


Merit indskrivninger

 • Hvem..

  • Studerende ved danske uddannelsesinstitutioner, typisk universiteter

 • Krav:

  • Det eller de ønskede studieelementer skal kunne meritoverføres til ansøgerens uddannelse

 • Ansøgningsskemaet skal være underskrevet af

  • Det afgivende studienævn

   • = forhåndsgodkendelse

  • Det modtagne studienævn

   • = ret til at følge undervisning og aflægge prøve

 • Efter prøven er bestået, skal den studerende søge om endelig merit på baggrund af forhåndsgodkendelsen!

A A R H U S U N I V E R S I T E T

STUDIEFORVALTNINGEN


Tilvalg

 • Samlebetegnelse for

  • Sidefag

  • Suppleringsfag

  • ITT, individuelt tilrettelagt tilvalg

  • Fagpakker (NAT)

 • Tilvalg er ikke en uddannelse i sig selv

A A R H U S U N I V E R S I T E T

STUDIEFORVALTNINGEN


Arbejdsgangen ifm. optagelse på sidefag og suppleringsfag

 • Indkaldelse af udbud: efterår med frist ultimo december

 • Udbudsoversigt:januar

 • Tilvalgsdag:ultimo februar

 • Ansøgning

  • via studenterselvbetjeningen eller skema

  • sidste frist 15. april

  • der kan søges op til fire forskellige tilvalg i prioriteret rækkefølge

  • prioriteringsrækkefølgen kan ændres frem til og med 15. april

 • Kvitteringsbreve:udsendes løbende, men alle senest medio maj

 • Behandling

  • Maj-juni: vurdering af motiveret ansøgning fra ansøgere til fag med begrænsning

  • Maj-juni: optagelsesprøver

  • sidste frist for indsendelse af dokumentation er 1. august

 • Svarbreve:udsendes løbende, men alle dog senest medio august

A A R H U S U N I V E R S I T E T

STUDIEFORVALTNINGEN


Optagelse på tilvalg I

Kombinationsret

Bestået 90 ECTS på det centrale fag (på enkelte fag 120 ECTS)

Opfylde niveaukrav

Bestået eventuel optagelsesprøve

Være prioriteret tilstrækkeligt højt ved tilvalg med begrænsning

Have fået godkendt indholdet ved individuelt tilrettelagte tilvalg af fakultetet

A A R H U S U N I V E R S I T E T

STUDIEFORVALTNINGEN


Optagelse på tilvalg II

 • Studieforvaltningen tager stilling til

  • Kombinationsret

 • Studienævnet kan dispensere fra

  • Uddannelseskravet mht. ECTS

  • Niveaukrav

  • Optagelsesprøve

 • Fakultetet godkender individuelle programmer

A A R H U S U N I V E R S I T E T

STUDIEFORVALTNINGEN


Optagelse på tilvalg III

 • Studietidsforlængelse

  • Fag med propædeutiske forløb

  • Tværfakultære kombinationer efter ministerens godkendelse

A A R H U S U N I V E R S I T E T

STUDIEFORVALTNINGEN


Optagelse på tilvalg IV - ITT

 • Ændring af indholdet i et ITT kræver ny godkendelse af fakultetet

 • Indholdet af et ITT skal manuelt registreres

  • Sker på STUF

A A R H U S U N I V E R S I T E T

STUDIEFORVALTNINGEN


Optagelse på kandidatuddannelser I

 • Adgangskrav (beskrevet i studieordningen)

  • Bacheloruddannelsen skal være afsluttet

  • Eventuelle sprog- og niveaukrav skal være opfyldt

 • To optagelsesterminer

  • 1. juni og 20. december

  • Dog særlige frister på uddannelser med begrænsning

A A R H U S U N I V E R S I T E T

STUDIEFORVALTNINGEN


Optagelse på kandidatuddannelser II

 • Dispensation til indskrivning på kandidatuddannelse

  • Fakultetet

   • <30 ECTS

  • Studieforvaltningen

   • >=30 ECTS

  • Indskrivningen er typisk tidsbegrænset til 1 semester

  • Optagelse sker administrativt, hvis bacheloruddannelsen afsluttes inden udløb af den tidsbegrænsede indskrivning

  • Hvis ikke, skal den studerende søge om optagelse på kandidatuddannelsen

A A R H U S U N I V E R S I T E T

STUDIEFORVALTNINGEN


USB

 • Udenlandske SelvBetalere

  • Statsborgere i lande uden for EU/EØS

 • Med mindre

  • Permanent opholdstilladelse

  • Tidsbegrænset opholdstilladelse mhp. permanent ophold

  • Indskrevet i henhold til udvekslingsaftale

  • Erasmus uddannelse

A A R H U S U N I V E R S I T E T

STUDIEFORVALTNINGEN


Orlov

 • Uden grund

  • Tidligst når 1. år er afsluttet

  • 4 semestre uden grund pr. uddannelse

 • Med grund

  • Dokumentation

   • Sygdom

   • Barsel/adoption

   • Værnepligt og FN-tjeneste

A A R H U S U N I V E R S I T E T

STUDIEFORVALTNINGEN


Orlov – konsekvenser I

 • Ingen deltagelse i undervisning

 • Ingen indstilling til prøve og eksamen

 • Ingen aflevering af opgaver

 • Ingen SU

 • Deltagelse i prøve og eksamen kan heller ikke ske i et semester, hvor man har haft orlov

 • Fribeløb det samme, som hvis SU frameldes

A A R H U S U N I V E R S I T E T

STUDIEFORVALTNINGEN


Orlov – konsekvenser II

 • 1. årsprøve

  • Kravene udskydes med orlovens længde

 • Inaktivitet

  • Kravene udskydes med orlovens længde

 • Tidsgrænser

  • Kravene udskydes ikke

A A R H U S U N I V E R S I T E T

STUDIEFORVALTNINGEN


Diverse kontroller

 • 1. årsprøve

  • Deltagelseskrav efter 2 semestre

  • Beståelseskrav efter 4 semestre

 • Inaktivitet

  • ”Varsel” efter 2 års inaktivitet

  • Udmeldelse efter 3 års inaktivitet

  • Indgåelse af aftale

 • Tidsgrænser

  • Uddannelsesspecifikke (studieordning)

A A R H U S U N I V E R S I T E T

STUDIEFORVALTNINGEN


Udmeldelse

 • Udmeldelse efter eget ønske

  • Tidligst pr. dato for modtagelse af anmodning

  • Eksamenstilmeldinger

 • Administrativ udmeldelse

  • Afsluttet uddannelse

  • 1. årsprøve

  • Skift til anden uddannelse

  • Tidsgrænser

  • Dumpede eksamensforsøg

  • Studieinaktivitet

  • Overtrædelse af disciplinære regler

A A R H U S U N I V E R S I T E T

STUDIEFORVALTNINGEN


Kompetence ift. afgørelser og dispensationer ifm. udmeldelse

 • Studienævnet

  • 1. årsprøve

  • Tidsgrænser

  • Ekstra eksamensforsøg

  • Studieinaktivitet

 • Studieforvaltningen

  • Afsluttet uddannelse

  • To samtidige indskrivninger

  • Dato for udmeldelse

 • Ledelsessekretariatet

  • Disciplinære regler

A A R H U S U N I V E R S I T E T

STUDIEFORVALTNINGEN


Dispensationer generelt

 • Opmærksom på hvilke regler der dispenseres fra

 • Eksempel

  • 4. gangs forsøg og 1. årsprøve

   • Nyt eksamensforsøg

   • Hvornår deltagelseskravet skal være opfyldt (termin)

   • Hvornår beståelseskravet skal være opfyldt (termin)

A A R H U S U N I V E R S I T E T

STUDIEFORVALTNINGEN


Og det jeg har husket, at jeg har glemt….

 • Studietidsforlængelse

 • Studiekort

 • Depositumadministration

 • Valgsekretariat

 • Pædagogikum og faglig supplering

A A R H U S U N I V E R S I T E T

STUDIEFORVALTNINGEN


og endelig det, jeg ikke har husket, at jeg har glemt…….…..det må I spørge om

A A R H U S U N I V E R S I T E T

STUDIEFORVALTNINGEN


ad
 • Login