Tanecikli
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 42

Tanecikli Madde PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tanecikli Madde. MADDE BİLGİSİ. KÜTLESİ HACMİ VE EYLEMSİZLİĞİ OLAN HERŞEYE MADDE DENİR. Maddenin şekil almış haline cisim denir Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir Maddeler doğada katı sıvı gaz halinde bulunabilir. A-Maddenin KATI hali.

Download Presentation

Tanecikli Madde

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tanecikli

Madde


MADDE BLGS

 • KTLES HACM VE EYLEMSZL OLAN HEREYE MADDEDENR.

 • Maddenin ekil alm haline cisim denir

 • Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir

 • Maddeler doada katsvgaz halindebulunabilir


A-Maddenin KATI hali

 • Kat maddelerin belirli ekil ve hacimleri vardr

 • Tanecikler birbirine ok yakndr ve bu tanecikler arasnda gl ekim kuvveti vardr

 • Molekller titreimhareketi yaparlar.

 • rnekler :Bardak saat masa sra vs


B-Maddenin SIVI hali

 • Sv maddelerin belirli hacimleri vardr

 • ekilleri yoktur

 • inde bulunduklar kabn eklini alrlar

 • Tanecikler aras boluk daha fazladr

 • Tanecikleri bir arada tutan kuvvet zayftr

 • Akkandr(molekller birbirinin zerindenkayar)

 • rnekler :St su zeytinya vs vs


C-Maddenin GAZ hali

 • Belirli ekilleri ve hacimleri yoktur

 • inde bulunduklar kabn eklini ve hacmini alrlar

 • Tanecikler aras boluk fazla ekim kuvveti ise ok azdr

 • Kolaylkla sktrlabilirler ve geniletilebilirler

 • rnek :hava, duman ,su buhar vs vs


KIRAILAMA

ERME

BUHARLAMA

KATII

SIVI

GAZ

YOUNLAMA

DONMA

SBLMLEME

ISI VERR

DZENLLK ARTAR

Madenin hal deiimi

Is alr

DZENSZLK ARTAR


Maddelerin grlebilen hissedilebilen zelikleri

 • RENK

 • SAYDAMLIK VE OPAKLIK

 • KOKU TAD

 • SERTLK YUMUAKLIK


Maddenin ORTAK zellikleri

 • KTLE

 • HACM

 • EYLEMSZLK

 • ELEKTRKL YAPI

BU ZELLKLER MADDE MKTARINA GRE DERLER


Ayten Kral


Kat m?-sv m?- gaz m?


Hangisi Skr?

Gaz haldeki maddelerin yapsnda boluklar vardr.

O halde bu maddeler tanecikli olabilir mi?


Maddelerin zelliklerini bulalm:


Okulumuzun binas bir btn m?


ORGANZMAYI

OLUTURMAK N HCRELER

BRARAYA GELR

ORGAN

HCRE

ATOMU OLUTURAN DAHA KK PARACIK VARMI?????

HCREY OLUTURAN

KARBONHTRATVE YA

ATOMLAR


ok sayda ayn eit atomlarn bir araya gelerek oluturduu maddeye ELEMENT denir.

Elementlerdeki atomlar tek eittir.

Elementler saf maddelerdir.


Hidrojen,oksijen,iyot gibi baz elementler kmeler halinde bulunur.

Bu atom kmelerineMOLEKLdenir.


Molekller iki atomdan olutuu gibi

ok fazla say da atomdan da oluur

Baz molekller tek eit atomdan oluurken;

baz molekller farkl eit atomlardan oluur.

Moleklleri oluturan farkl eitteki atomlarn bykleri

ve zellikleri de birbirinden farkldr.


MOLEKLLER

KARMAIK YAPILI MOLEKLLER

(OK SAYIDA ATOM)

BAST YAPILI MOLEKLLER

( AZ SAYIDA ATOM)


BLEK

Bileii oluturan elementler kendi zeliklerini kaybeder.

ki yada daha fazla eitte element atomlarnn bir araya gelerek oluturduklar yeni saf maddeye denir.


SAF MADDELER

ELEMENTLER

BLEKLER

MOLEKLER

YAPIDA

OLANLAR

MOLEKLER

YAPIDA

OLMAYANLAR

ATOMK

YAPIDA OLANLAR

MOLEKLER

YAPIDA

OLANLAR


KRE

 • Atomlar .. biimlidir.

 • Deneyde alkoln iine atlan iyot kristallerine ne olmutu?

 • yot kristalleri alkoln iinde znerek alkole renk verdiini gzlemlemi miydik?

 • Bu gzlemlerden yola karak, znen iyodun alkoln iinde yaylmasn nasl aklarsnz?

 • yodun alkolde dalmas ile, ekerin suda dalmasn karlatralm.


 • Demir ya da bakr paras da ardk olarak yeterince blnmeye devam edebilseydi resimlerde grdmz atomlar elde edecektik.


Ayten Kral


Ayten Kral


Ayten Kral


ALTIN

Ayten Kral


DEMR

Ayten Kral


ALMNYUM

Ayten Kral


KARBON


YOT

Ayten Kral


SU

Ayten Kral


 • Daha nce incelediimiz modellerden fark var m?

 • Su ve iyotta grdmz bu atom kmelerine MOLEKL diyoruz.

 • Su, su molekllerinin bir araya gelmesiyle oluur. Su moleklleri iki hidrojen ve bir oksijen atomu ierir.

 • yot moleklleri de bir araya gelerek iyodu oluturur.


BU EKLN NE OLDUUNU HATIRLADIK MI?

Ayten Kral


 • Hcreyi de yeteri kadar bytrsek daha kk i yaplarn grebilir miyiz?

 • Hcrenin bytlmesi ile ekirdei, ekirdein bytlmesi ile moleklleri, molekllerin bytlmesi ile de atomlarda grebiliriz.


trilyonlarca

 • Tek bir hcrede bile ? Atom vardr.

 • Atom bytlseydi ne grrdk?

Ayten Kral


 • Atomdan da kk paracklar var mdr?


 • DEMOCRTUS, ATOMU HBR ZAMAN GREMEM OLMASINA RAMEN OLAYLAR VE OLGULAR ZERNDE DNEREK ATOM KAVRAMINI LER SRMTR.


DAHA SONRA ARATIRMA YAPAN BLM NSANLARINA GELNCE;

 • John Dalton(Can Daltn), atomlarn ii dolu, berk ve blnmez olduunu sylemitir.

 • Becquerel(Bekerel) ve Madam Curie(Madam Kuri) nin almalar ise atomlarn da blnebildiini gstermitir.


 • Dalton, atom hakkndaki dncelerini aklamak iin ilk atom modelleri olarak ders kitabmzn 89. sayfasndaki resimde yer alan toplar kullanmtr.

 • Maddenin kk blnemez paracklardan yani atomlardan olutuunu ne srmtr.


Tarihten

 • ATOMUN TARHES

  • John Dalton(1766-1844)

  • J.J.Thomson(1856-1940)

  • Ernest Rutherfort(1871-1937)

  • NielsBohr(1885-1962)


 • Atom kavram ile ilgili tarih boyunca deien dnceler:

  Democritus ve dier Yunan filozoflar her maddenin hep ayn zde atomlardan olutuunu dnyorlard. John Dalton atomun ii dolu berk ve blnmez olduu fikrini tayordu. Becquerel ve Madam Curie nin almalar ise atomlarn da blnebildiini gstermitir.

 • Atom konusunda almalar yapan bilim insanlar:

  Democritus ve Yunanl filozoflar, John Dalton, J.J.Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr, Becquerel, Madam Curie

Ayten Kral


Bugn kullanlan atom modeli Bulut modelidir.

Bu modele gre; atomun merkezinde (ekirdeinde) (+) ykl protonlar ve yksz ntronlar bulunur.

Atom ekirdeinin evresinde ise (-) ykl elektronlar srekli hareket halindedir


 • Login