R sk y net m ve de erlend rmes
Download
1 / 127

RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ. Hoşgeldiniz !. EĞİTİMİN KURALLARI. Cep telefonlarının kapalı tutulması Aklınıza takılan konuların derhal sorulması. ?. Eğitimin Amacı. Risk değerlendirme ve yönetimi ile ilgili kavramlar ile risk değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ' - adria-lee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


EĞİTİMİN KURALLARI

Cep telefonlarının kapalı tutulması

Aklınıza takılan konuların derhal sorulması

?


E itimin amac
Eğitimin Amacı

 • Risk değerlendirme ve yönetimi ile ilgili kavramlar ile risk değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak.


Renim hedefleri
Öğrenim hedefleri

 • Risk değerlendirmesinin temeli, gerekliliği ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Risk değerlendirmesi yapabilecek bilgi düzeyine erişmek.


Konu ba l klar m z
Konu Başlıklarımız

 • 1-Risk Analizi Ve Risk Değerlendirme

 • 2-İş Kazalarında Maliyet Hesaplaması

 • 3-İSG Yönetim Sistemleri İle İlgili Standartlar

 • 4-Risk Yönetimi

 • 5-İş Sağlığı Ve Güvenliği Kimin Sorumluluğudur

 • 6-Yaralanma Piramidi

 • 7-Risk Yönetimi Yöneticinin Rolü

 • 8-Tehlike Analizi

 • 9-Ramak Kalma Ucuz Atlatma

 • 10-Risk Analizi Ve Risk Değerlendirmesi

 • 11-Tehlikeyi Belirlemek İçin Sorular

 • 12-Risk Analiz Formu Kullanma

 • 13-İlgili Mevzuat


1-RİSK ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME

 • Risk Analizinin Amacı

  İşyeri tehlikelerinin tanımlanması, çalışan sağlığı ve güvenliği açısından esastır. Yapılan her işe yönelik risk değerlendirme düzenli yapılmalıdır.

 • Bu Eğitimin Amacı

  Risk Değerlendirme işleminin nasıl yapılacağının açıklanarak daha doğru, kaliteli ve etkin bir risk analizinin sağlanmasıdır.Kazasi meydana geld kten sonra hukuk ve ceza durum
İŞ KAZASI MEYDANA GELDİKTEN SONRA HUKUKİ VE CEZAİ DURUM

__________________

İŞ KAZASI

İŞ HUKUKU

SİGORTA HUKUKU SSK 11-26 mad.

CEZA HUKUKU

Taksirle Yaralanmaya Neden olma

Manevi

Tazminat

Taksirle Ölüme Neden olma

Maddi

Tazminat

İş

Göremezlik

Destekten Yoksun Kalma


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI VE CEZAİ DURUM

 • Hiçbir iş emniyetsiz yapılacak kadar acil değildir.

 • İSG’in temeli prosedür ve talimatlardır.

 • Kazaların %98’i önlenebilir.


2 kazalarinda mal yet hesaplamasi
2-İŞ KAZALARINDA MALİYET HESAPLAMASI ? VE CEZAİ DURUM

 • İşletmeler kazaların gerçek maliyetini belirleyemediği veya bu bilince sahip olmadıkları sürece kazaları azaltmak veya önüne geçmek mümkün değildir.


T rk ye stat st kler
TÜRKİYE İSTATİSTİKLERİ VE CEZAİ DURUM

Her yıl ortalama

80.000-90.000 İş Kazası

1500 Ölüm

3500-4000 Malul


GÖRÜNÜR MALİYETLER GÖRÜNMEYEN MALİYETLER VE CEZAİ DURUM

Tazminatlar İş günü ve iş gücü kaybı

Sigorta ödemeleri İşin durması

Sağlık giderleri Bina, ekipman,ürünün zarar görmesi

Verimin düşmesi

Mahkeme masrafları

Çalışanlar üzerindeki olumsuz etki

Kötü imaj

Yeni işçinin eğitimi


3-İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ STANDARTLAR VE CEZAİ DURUM

 • İSG Yönetim Sistemlerinin en iyi şekilde uygulanması için kriterler, uygulamalar ve prensiplerden oluşan bir çerçeve sunarlar.

  İLK ADIMDA MEVCUT DURUMUN BELİRLENMESİ VARDIR.

 • İSG ile ilgili riskleri idare edebilmek için Risk Yönetimi sürecinin nasıl uygulanacağı üzerine pratik tavsiyeler sağlarlar.

  RİSK YÖNETİMİ, YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KAPTAN GEMİSİDİR.


İŞLETMELER SAĞLIK ve GÜVENLİĞİ VE CEZAİ DURUM

NİÇİN YÖNETMELİDİR?

İşçilerin sağlık ve güvenliği işverenin sorumludur.

Kamu Hukukunun Gerekleri

YASAL

NEDENLER

ETİK NEDENLER

FİNANSAL NEDENLER

Hukuki

Gerekler

Üretim kaybı

Hizmette Aksamalar

Tazminatlar


 • İSG’DE YENİ YAKLAŞIM VE CEZAİ DURUM

 • Sürekli iyileşme,

 • Önleme politikası,

 • Risk değerlendirmesi yaklaşımı,

 • İşbirliği yapılması,

 • Çalışanların katılımı,

 • Çalışanların bilgilendirilmesi


RİSK ANALİZİNDE REAKTİF İZLEME VE CEZAİ DURUM

TESİS / VARLIKLARIN ZARAR GÖRMESİ

YARALANMALAR VE HASTALIK

REAKTİF İZLEME

TEHLİKELİ OLAY RAPORLARI

SON ANDA ÖNLENEN OLAY RAPORLARI

PERFORMANS STANDARTALARINDAKİ ZAYIFLIKLAR / İHMALLER


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ VE CEZAİ DURUM

RUTİN PROSEDÜRLER

SPESİFİKHEDEFLER

AYLIK / ÜÇ AYLIK

GÜVENLİK TEMSİLCİSİ DENETİMLERİ

DOĞRUDAN DAVRANIŞ GÖZLEMLEMESİ

SAĞLIK DENETİMİ

ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİ İÇİN ANKETLER

SİSTEMATİK DENETİMLER

PROAKTİF

İZLEME

İDARENİN GÜVENLİK PERFORMANS İNCELEMESİ

İDARECİLERİN OLAĞAN GÖZLEMLERİ

YÖNETİCİLERE DÜZENLİ SAĞLIK VE GÜVENLİK RAPORLARI

ÇEVRESEL İZLEME

KONTROL SİSTEMLERİ


 • 4-RİSK YÖNETİMİ VE CEZAİ DURUM

 • İşyeri sağlık ve güvenlik risk yönetimi 5 temel adımdan oluşur.

 • Bunlar;

 • Tehlikelerin tanınması

 • Tehlikelerden kaynaklanan risklerindeğerlendirilmesi

 • Risklerin önlenmesi veya en düşük seviyeye düşürülmesi için gerekli kontrol tedbirlerinekarar verilmesi

 • Kontrol tedbirlerinintamamlanması

 • Alınan tedbirlerin etkinliğininizlenmesi ve tekrar edilmesi


TEHLİKENİN TANINMASI VE CEZAİ DURUMRİSKİN KONTROLU VE CEZAİ DURUM


Sg de plan lama
İSG ‘de VE CEZAİ DURUMPLANLAMA

Şu anda NeredeOraya olmaknasıl

neredeyiz? istiyoruz? ulaşırız?

YOLUNUZU BELİRLEYİN!


RİSK ANALİZİ VE CEZAİ DURUM

TEHLİKE ANALİZİ

RİSK HESABI

TEHLİKE

İSG RİSK YÖNETİMİ

NEDEN GÜNDEMİMİZDE ?

RİSK

KABUL EDİLEBİLİR

RİSK

KABUL EDİLEMEZ RİSK

RİSK DEĞERLENDİRME

RİSK VE GÜVENLİK

KAVRAMI


İSİG RİSK YÖNETİMİ VE CEZAİ DURUM

RİSK İLETİŞİMİ

RİSK ALGILAMA

RİSK DEĞERLENDİRME


RİSK KAVRAMI VE CEZAİ DURUM

 • RİSK Zarara uğrama tehlikesi

 • Türk Dil Kurumu


RİSK KAVRAMI VE CEZAİ DURUM

 • TEHLİKE

  • “Tehlike” potansiyel olarak zarara sebep olabilecek hal ve duruşlardır.

  • Bunlar, insan davranışları, maddeler veya makineler, çalışma metodları, iş organizasyonunun diğer konuları olabilir.


RİSK KAVRAMI VE CEZAİ DURUM

 • ZARAR

  • “Zarar” çalışan insanın

  • kazanma gücünün hasar görmesi (fiziksel yaralanma, hastalık) veya ortadan kalkması (ölüm),işletme için ise ekipman hasarı ve bunlardan kaynaklanan her türlü maddi kayıp olarak tanımlanabilir.


RİSK KAVRAMI VE CEZAİ DURUM

 • RİSK

 • “Risk”tehlike dolayısıyla ortaya çıkan bir olayın oluşturduğu hasar derecesi ile, olayın oluşma olasılığının bileşkesidir.


RİSK KAVRAMI VE CEZAİ DURUM

OLASILIK

RİSK

R = O X D

R : Risk

O : Olasılık

D : Hasarın Derecesi

HASAR DERECESİ


10 Dakika VE CEZAİ DURUMİŞ KANUNU MADDE 25 VE CEZAİ DURUM

H-İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

I-İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp ta eli altında bulunan makineleri,tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması halinde;

İŞVEREN VEYA VEKİLİ TARAFINDAN

İŞ AKİDLERİNİ

TAZMİNATSIZ OLARAK FESHEDEBİLİR.


RİSK KAVRAMI VE CEZAİ DURUM

 • Risk tanımı yaparken çok önemli soru şudur:

 • Kim için RİSK?

 • Bu sorunun cevabı şunlar olabilir :

  Çalışan İnsan için RİSK

  Çalışma Ortamı için RİSK

  İşveren için RİSK

  Kullandığımız Makina ve Malzeme için Rİsk

  İşletme çevresi için için RİSK

  Toplum için RİSK

  Ülke ekonomisi için RİSK

  v.d.

  Olay, hukuksal alanda belirsizlik taşımamalıdır. Belirsizlikler, yasadan yararlananlara zarar demektir. Yasalarla mecbur tutulan eylemlerin nasıl gerçekleştirileceği bilimsel ortamlarda tartışılmalı ve belirsizlikler taşımamalıdır.


İŞ EMNİYETİ ANALİZİ VE CEZAİ DURUM

 • Tehlikeleri belirlemek ve doğru önlemleri almak için;

  • İlk defa yapılan bir iş,

  • Nadir yapılan bir iş ve/veya

  • Risk seviyesi yüksek bir iş öncesi işi yapacak ekip tarafından yapılır.


RİSK KAVRAMI VE CEZAİ DURUM

 • Biz “KİM İÇİN RİSK?” sorusunun cevabı yasalarda belli olmamasına rağmen cevabı tahmin edebiliyoruz.

 • CEVAP :

 • ÇALIŞAN İNSANIN RİSKİ’ DİR.

 • Belli olmayan diğer bir konu da ifade edilen riskin

  İŞ KAZASI RİSKİ Mİ?

  MESLEK HASTALIĞI RİSKİ Mİ?

  olduğudur.

Değerlendirmeler yapılırken dikkat edildiğinde İNSAN faktörünün gözardı edildiği görülecektir. Yapılan değerlendirmenin daha çok iş kazası riskinin belirlenmesi olduğu izlenimi alınacaktır.


RİSK KAVRAMI VE CEZAİ DURUM

RİSK

RİSK

TEHLİKE

ÇALIŞAN İNSAN

TEHLİKE


RİSK KAVRAMI VE CEZAİ DURUM

ORTAK RİSK

RİSK

RİSK

ÇALIŞAN İNSAN

TEHLİKE


RİSK KAVRAMI VE CEZAİ DURUM

ORTAK RİSK

RİSK

RİSK

ÇALIŞAN İNSAN

TEHLİKE

ÇEVRE

RİSK


RİSK KAVRAMI VE CEZAİ DURUM

 • Riskin algılanması bilgi, görgü,hayal gücü ve sentez kabiliyeti gerektirir.

 • Risk algılama yeteneği zamanla azalır. (İŞLETME KÖRLÜĞÜ)

 • Bu yeteneği sürekli eğitimle canlı tutmak gerekir.

Risk algılama

Zaman


RİSK KAVRAMI VE CEZAİ DURUM

CİDDİ KAZA

 • Eğitimle canlı tutulmayan algılama yeteneği istenmeyen durumlarla yeniden canlanır.

 • BİR MUSİBET BİN NASİHATTEN EVLADIR !!!!

Risk algılama

Zaman


RİSK KAVRAMI VE CEZAİ DURUM

CİDDİ KAZA

 • İstenmeyen durum ile ortaya çıkan bu canlanma bir süre sonra eski halini alır.

 • SÜREKLİ EĞİTİM ŞART !!!

Risk algılama

Zaman


RİSK İLETİŞİMİNİN ÜÇ İLKESİ VE CEZAİ DURUM

Algılama= Gerçek

Amaç = Güven

İletişim = Beceri-maharet

 • Kaynağın içtenliği-samimiyeti (SİZ)

 • Mesajın içeriği ( NE söylediniz)

 • Mesajın söyleniş tarzı (NASIL söylediniz)

 • Planlama (NEREDE söylediniz)


RİSK İLETİŞİMİNDE YEDİ TEMEL KURAL VE CEZAİ DURUM

 • Çalışanı-Müşteri taraf olarak kabul edin ve dahil olmasını sağlayın

  (Özellikle ilgili tarafları)

 • Dikkatli bir şekilde plan yapın ve çalışmalarınızı değerlendirin

 • Kamuoyunun özel kaygılarına kulak verin

 • Dürüst samimi ve açık olun

 • İnanılır ve güvenilir kaynaklarla çalışın

 • Medyanın ihtiyaçlarına karşılık verin

 • Açık ve anlaşılabilir şekilde konuşun


6-YARALANMA PİRAMİDİ VE CEZAİ DURUM

1 Ölüm / Kalıcı Sakatlık

10 Kişisel Yaralanma

30 Maddi Hasar

600 Olay


RİSK ALGILAMA VE CEZAİ DURUM

 • Bir kömür madeninde birkaç saat çalışmak

 • Bir ay boyunca her gün tereyağlı ekmek yemek

 • Nükleer enerji santraline komşu bir evde 5 yıl yaşamak

3 3 1

1 2 3

2 1 2

Eşit Risk = Milyonda bir ölüm riski

MÜHENDİS VE UZMANLAR

HALK


RİSK ALGILAMA VE CEZAİ DURUM

DENEYSEL PSİKOLOJİ

RİSK

 • Tehlikenin ne ölçüde anlaşılabildiği

 • Tehlikenin ne denli eşit dağıldığı

 • Bireyin tehlikeyi ne derece önleyebileceği

 • Risk gönüllü olarak üstlenilip üstlenilmediği

 • Korkutuculuk düzeyi

 • Anlaşılabilirlik düzeyi

 • Etkilenecek kişi sayısı

RİSK UZAYI


MEVZUATIMIZDA TEHLİKE VE VE CEZAİ DURUM

RİSK KAVRAMI

TEHLİKE RİSK

İŞ KANUNU (1475) 15 -

İŞ KANUNU (4857) 19 2

SGK 18 -

İSİGT 89 -

PARPAT 72 -

--------------------------------------------------------------------------------

İSİG YÖNETMELİĞİ 23 26

YARGITAY

Risk Nazariyesi -Tehlike Nazariyesi


AB MEVZUATINDA TEHLİKE VE RİSK KAVRAMI VE CEZAİ DURUM

 • İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini iyileştirmeye

  Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12 Haziran 1989 Tarih ve

  89/391/AET sayılı Konsey Direktifi;

 • İşverenlerin Genel Yükümlülükleri

  • Madde 6-2(a,b,c), 6-3(a) ve 9’da :

  • İşverenlere riskleri önleme ve risk değerlendirme zorunluluğu getirtilmiş

 • Avrupa Birliğinin 2002-2006 Stratejisi;

  • İşyerlerinde risk önleme kültürünü oluşturmak,

  • Sağlık ve güvenlik anlayışına global bir yaklaşım getirmek,

  • Serbest piyasa şartlarında eşitlik sağlamak


 • EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTENİN RAPORU VE CEZAİ DURUM

 • Genelde risk değerlendirme ve yazılı hale getirme-dokümantasyonun kurumsal hale getirilemediği

 • Risk değerlendirme kavramının ülke ve topluluk geneline yaygınlaştırılamadığı

FRANSA (5.11.2001): Risk değerlendirmesi En az yılda bir defa yapılacak ve belgelendirilecek

ALMANYA: Bütün işyerlerinin %75 sistematik ve ayrıntılı risk değerlendirme

Adalet Divanı Kararı (C-5/00) 7.2.2002

10 ve daha az işçi çalıştıran işyerlerinde risk değerlendirmesinin yazılı olarak belgelendirilmesinde işverenlere yükümlülük getirmeyen yasal

düzenlemesinden dolayı uyarılma kararı

DANİMARKA: İşyerlerinin % 50 si risk değerlendirmesi yaptı

İşçi sayısı: 5-19 %27

20-49 %61

50-199 %67

200- %95


RİSK MATRİSİ VE CEZAİ DURUM

R: Risk O: Olasılık D: Zarar verme derecesi (Şiddet)

R = O X Ş

Olasılık Ortaya çıkma olasılığı / frekans için

derecelendirme basamakları

------------------- --------------------------------------------------

ÇOK KÜÇÜK Yılda bir

KÜÇÜK Üç ayda bir

ORTA Ayda bir

YÜKSEK Haftada bir

ÇOK YÜKSEK Her gün


RİSK MATRİSİ VE CEZAİ DURUM

SONUÇ DERECELENDİRME

--------------- ------------------------------------------------------

ÇOK HAFİF : İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren

HAFİF : İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren

ORTA : Hafif yaralanma, tedavi gerekir

CİDDİ : Ölüm, Ciddi yaralanma, meslek hastalığı

ÇOK CİDDİ : Birden çok ölüm, sürekli iş göremezlik


ZARARIN AĞIRLIĞI VE CEZAİ DURUM

R = O X Ş

RİSK DÜZEYİ VEYA RİSK SKORU

OLASILIK

Çok Hafif

(1)

Hafif

(2)

Orta

(3)

Ciddi

(4)

Çok Ciddi

(5)

Çok Küçük

(1)

Anlamsız

1

Düşük

2

Düşük

3

Düşük

4

Düşük

5

Küçük

(2)

Düşük

2

Düşük

4

Düşük

4

Düşük

6

Orta

8

Orta

10

Orta

(3)

Düşük

6

Orta

9

Orta

12

Orta

15

Yüksek

(4)

Düşük

4

Orta

8

Orta

12

Yüksek

16

Yüksek

20

Çok

Yüksek

(5)

Düşük

5

Orta

10

Orta

15

Yüksek

20

Tolore

Edilemez

25

SONUÇ

ÇOK CİDDİ

CİDDİ

HAFİF

ÇOK HAFİF

ORTA

OLASILIK

1

4

3

2

5

ÇOK

YÜKSEK

DÜŞÜK

YÜKSEK

YÜKSEK

YÜKSEK

ORTA

20

15

10

5

25

5

YÜKSEK

YÜKSEK

YÜKSEK

ORTA

ORTA

DÜŞÜK

4

16

8

4

12

20

ORTA

YÜKSEK

ORTA

ORTA

DÜŞÜK

DÜŞÜK

ORTA

15

3

9

6

15

12

3

ORTA

ORTA

DÜŞÜK

DÜŞÜK

DÜŞÜK

KÜÇÜK

4

10

8

6

2

2

ÇOK

KÜÇÜK

DÜŞÜK

DÜŞÜK

DÜŞÜK

DÜŞÜK

DÜŞÜK

4

3

2

1

1

5


KABUL EDİLEMEZ RİSK VE CEZAİ DURUM

DİKKATE DEĞER RİSK

KABUL EDİLEBİLİR RİSK


7-RİSK YÖNETİMİ VE CEZAİ DURUMYÖNETİCİNİN ROLÜ

Hizmet

Maliyet

Kalite

Güvenlik


G VE CEZAİ DURUMözden geçirme

Politika

Organizasyon

İzleme

Planlama

Bilgi

Politika belirleme

Sağlık&Güvenlikten ne kastediliyor

Politika ve düzenlemelerimizi ne sıklıkta gözden geçirmeliyiz.

Bir Şirket Sağlık & Güvenliği nasıl yönetmeli

Standartlara uygunluğu sağlamak.

Örgütteki herkesin aynı standartla çalışmasını sağlamak

Sağlık&Güvenlik düzenlemelerinden kim sorumlu olmalı?

Sağlık&Güvenlik nasıl ele alınacak?

Organizasyon ve düzenlemelerle ilgili Sağlık&Güvenlik bilgilerini kim vermeli?

Çalışanların Sağlık, Güvenlik ve Refahını sağlamak için nasıl düzenlemeler/sistemler/

prosedürler uygulanacak.

Nasıl yapılmalı?

Yazılı olarakTemel eğitimle


 • RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE CEZAİ DURUM

 • Hepimize doğal gelen bir şey ve hayata bir yaklaşım olmalıdır.

 • Herkesin durumu kavrama yeteneği farklıdır;

  tehlikeyi, riski ve güvenliği bile.

 • TANIMLAR

  Bazı sözcükleri net olarak tanımlamamız çok önemli.

  FARKLI İNSANLAR FARKLI ŞEYLER İÇİN AYNI TANIMLARI KULLANIRLAR


RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE CEZAİ DURUM

Risk Değerlendirmesini doğru anlamak için

iki temel kavram bilinmelidir

TEHLİKE

RİSK

Tehlike ve risk aynı şey değildir.RİSK DEĞERLENDİRMESİ Yapılır

TEHLİKE:

Çalışma çevresinin fiziki kusurları ve insanların hatalı davranışları gibi nedenlerle çalışana, işyerine ve çevreye zarar veya hasar verme potansiyeli

RİSK:

Tehlikelerden kaynaklanabilecek bir olayın, meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya çıkardığı zarar, hasar veya yaralanmanın şiddetinin bileşkesi

RİSK TEHLİKENİN SONUCUDUR

Risk = O x Ş

O : Olabilirlik

Ş : ŞiddetRİSK DEĞERLENDİRMESİ Yapılır

Kabul Edilebilir Risk

Kanuni zorunluluklar ve İşletmenin kendi iş sağlığı ve güvenliği politikası ve uygulamaları dikkate alındığında, kabul edebilecek düzeye indirilmiş risk

Risk Değerlendirmesi

Çalışma ortamı, şartları ya da çevrede var olantehlikelerden kaynaklanan riskleri, sistematik bir yolla ortaya çıkarmak,yok etmek veya kabul edilebilir seviyeye indirmek için, nitel ve nicel yöntemler kullanılarakyapılan çalışmalardır.


B r rnek ali ma zer nde r sk y net m n anlama
BİR ÖRNEK ÇALIŞMA YapılırÜZERİNDE RİSK YÖNETİMİNİ ANLAMA

 • Amaç

  İşyerlerindeki çalışma koşulları,makine ve tesisat, kullanılan hammaddeler, insan ve organizasyon hatalarından kaynaklanan tehlikeler de dikkate alınarak çalışanların sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tüm unsurların belirlenerek değerlendirilmesi ve risklerinin kontrol altına alınması için kılavuzun hazırlanmasıdır.


10 Dakika Yapılır


8 tehl ke anal z
8-TEHLİKE ANALİZİ Yapılır

 • İşyerindeki tehlike kaynakları belirlenmiş,

 • Ana tehlike kaynaklarından İşlemler (Operasyonlar) den kaynaklanan tehlikelerin belirlenmesi yapılmış,

 • İşlemler (operasyonlar) den kaynaklanan tehlikelerden, İşlemlerden çıkan gürültününneden olduğu tehlikeler konusu seçilerek risk analizi ve değerlendirilmesi yapılmıştır.


Lem sirasi
İŞLEM YapılırSIRASI

 • Bilgilendirme

 • Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme ekiplerinin Oluşturulması;

 • Tehlike Kaynaklarının Belirlenmesi

 • Tehlikelerin Belirlenmesi

 • Seçilmiş bir tehlikenin risk analizinin yapılması

  • Yöntem ve Kriterlerin belirlenmesi

  • Tehlikenin değerlendirilmesi

  • Sonucun değerlendirilmesi

  • Risk faktörünün hesaplanması

  • Risk faktörünün değerlendirilmesi


B lg lend rme
BİLGİLENDİRME Yapılır

 • Risk analiz çalışması yapılacak olan kuruluşlardan seçilen personele, iş sağlığı güvenliği mevzuatı ile risk analizi konusunda 1 saatlik ön bilgilendirme eğitimi yapılmıştır.


Tehlike belirleme ve risk de erlendirme ekiplerinin olu turulmas
Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme ekiplerinin Oluşturulması;

 • İşletmenin özelliğine göre ISS uzmanları nezaretinde tehlikeleri belirlemek ve risk değerlendirmesi yapmak üzere ekipler belirlenmiştir


Tehl ke kaynaklarini bel rlenmes
TEHLİKE KAYNAKLARINI BELİRLENMESİ Oluşturulması;

 • Kurulan ekiple birlikte işyeri vaziyet planı ve iş akış şemaları ile kullanılan ham, yarı mamul maddeler de dikkate alınarak işyerindeki tehlike kaynakları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir

  I. İşler (İşyerinde Yapılan ya da Yürütülen )

  II. İşlemler (operasyonlar)

  III. Kullanılan Maddeler

  IV. Makine ve donanımlar

  V. Kişiler (İşyeri veya çevresinde bulunan kişiler,)

  VI. Organizasyonlar

  VII. Çevre

  VIII. Etkileşimler


Se lm b r tehl ken n r sk anal z n n yapilmasi
SEÇİLMİŞ BİR TEHLİKENİN RİSK ANALİZİNİN YAPILMASI Oluşturulması;

 • İşyerinde daha önce de iş kazalarına sebep olmuş olan

  işlemlerden çıkan gürültüden kaynaklanabilecek riskler uygulamalı örnek risk analizinin konusu olarak seçilmiştir.

 • Risk derecelendirme yöntemi ile yapılan çalışmada

  R = O X Ş

  formülü kullanılmış ve

  R= Risk

  O= Olabilirlik

  Ş= Şiddet (Zararın Derecesi)

  olarak ifadelendirilmiştir.


R sk fakt r n n hesaplanmasi

Olabilirlik ve şiddet belirlendiğine göre ikisinin çarpımı;

R=OXŞR=5X3=15

R=15

Risk faktörü olarak elde edilmiştir.

RİSK FAKTÖRÜNÜN HESAPLANMASI


Kararla tirilan nlemler n uygulanmasi
KARARLAŞTIRILAN çarpımı;ÖNLEMLERİN UYGULANMASI

 • Yukarıda belirlenen önlemlerin uygulanması için işyerinin kaynakları ve imkanları değerlendirilerek bir eylem planı yapılmalı ve bir takvim oluşturulmalıdır.

 • Eylem planında yapılacak işler detaylandırılmalı ve her bir safhasının sorumluları belirlenmelidir.

 • Planın tamamının uygulanmasından bir üst düzey yetkili sorumlu olarak belirlenmelidir.

 • Belirlenen takvim en kısa zamanda uygulamaya konulmalıdır.

 • Kararlaştırılan uygulama planı gerçekleştirildikten sonra çalışmalar belirli bir süreizlenmeli, aksaklıklar veya yetersizlikler tespit edilirse yeni iyileştirme planları yapılmalı ve uygulanmalıdır.


Per yod k r sk anal zler n n yapilmasi
PERİYODİK RİSK ANALİZLERİNİN YAPILMASI çarpımı;

 • İşyerindeki tehlikelerin büyüklüğü, çalışan sayısı, çalışanların eğitim durumu, teknolojik değişmeler ve yasal şartlar da dikkate alınarak risk değerlendirmesi çalışmalarım için bir periyot belirlenmelive bu çalışmalar tümüyle tekrar edilmelidir.

  Ayrıca;

 • Yeni bir makine veya ekipman alınması durumunda,

 • Teknoloji değişikliğinde,

 • Üretim tarzı ve şekli değiştiğinde,

 • Personel yapısında ciddi anlamda değişiklik olduğunda,

 • İş Kazası ve meslek hastalıkları durumunda

 • İş Sağlığı Güvenliği kurulu veya uzmanının gerek görmesi halinde

 • Yeni hammadde ve/veya yarı mamul maddelerin üretime sürecine girmesi durumunda

 • Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması durumunda

  RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMALIDIR.


Personel temsilcisi grubu nas l denetim yapar
Personel Temsilcisi Grubu Nasıl Denetim Yapar çarpımı;

Resim : Yüksekte emniyetsiz çalışma


Personel Temsilcisi Grubu Nasıl Denetim Yapar çarpımı;

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YOLUYLA RİSK ANALİZİ

Risk ortaya çıktı

Tehlikeyi ortadan kaldır.

veya

Tehlikeden uzaklaş

veya

İşyerinde önlem al.

veya

Kişisel Koruyucular kullan

Risk Değerlendirmesi

Risk Seviyesi

Olabilirliği, şiddeti ve etkilenen insan sayısını düşün

değerlendir

Ne zaman

Tehlike&

insanbir arada

Riskle uğraşma

1.

2.

3.

4.


RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN KALİTESİ çarpımı;

 • Bütün tehlikeleri tanımladınız mı?

 • Uygun bir metod kullandınız mı?

 • Riskleri doğru değerlendirdiniz mi?

 • İlgili alanlarda önceliklerinizi belirlediniz mi?


RİSK DEĞERLENDİRMESİ SÜRECİ çarpımı;

 • Neredeyse kayıp verecek olaylar (ramak kalma)

 • Meydana gelen tehlikeler

 • Kayıpla sonuçlanmayan olaylar

 • Alışılmadık olaylar

 • dikkate alınmalıdır.


9-RAMAK KALMA - UCUZ ATLATMA çarpımı;

 • Bir şeyin olacağı kesin olarak bilinir ama henüz olmamıştır.

 • Önleyici tedbirler burada çok önemlidir.

 • İşveren olayları ve ucuz atlatmaları bilmelidir.


İLETİŞİM çarpımı;

 • Projeler de herkesin katılımını sağlamak çok zordur.

 • Riskleri en aza indirmek istiyorsanız iletişimde çok iyi olmalısınız.

 • İletişim ANAHTAR sözcüktür.


RİSK YÖNETİMİ - İNSAN HATASINI ANLAMA çarpımı;

 • Suçlamayalım.

 • Sorumluluk alalım.

 • Sadece kendimiz için değil,

 • Başkaları için de yapalımSg personeli kendisinden beklenilen yetkinlikler nelerdir
İSG Personeli çarpımı;Kendisinden Beklenilen Yetkinlikler Nelerdir

Operasyonel işlemlerdeki tehlike ve risk faktörlerinin analiz edilmesi

Risk Analizlerinin iş yapılmadan önce yapılması ve sonuclarinin personele aktarılması

Yasal Mevzuat ve Müşteri gereksinimleri ve SOP ‘lerin etkin şekilde takibi projeye aktarılması

İletişim ve Takım çalışmasında Etkinlik


RİSK ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME NE ZAMAN YAPILIR? çarpımı;

 • RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

 • Proses değişikliği olunca

 • Kaza / kılpayı olaylar yaşanınca

 • Yeni ekipman / makina alınınca

 • Yılda enaz birkere kontrol amacıyla yapılır


RİSK ANALİZ DEĞERLENDİRME İŞLEMİ SORUMLULUĞU çarpımı;

Müşteri

Temsilcisi

EKİP

LİDERİ

ÇALIŞMA

GRUP LİDERİ

İSİG

SORUMLUSU

Operasyon

Çalışanı


- PROJE MÜDÜRÜ çarpımı;- ÇALIŞMA GRUP LİDERİ - İŞVEREN TEMSİLCİSİ-ÇEVRE SORUMLUSU - İŞYERİ DOKTORU-İSG ALAN SORUMLUSU -İSG MÜHENDİS - ERGONOMİ SORUMLUSU

RİSK ANALİZ DEĞERLENDİRME EKİBİ


Tehlike - çarpımı;Zarar verebilecek potansiyel kaynak,

Risk - Tehlikenin ortaya çıkma olasılığı ile yaratacağı etkinin bileşkesi,

Risk tahmini - Risk değerlendirmede, riskin tahammül-kabul edilebilir olup olmadığının kararlaştırılması,

Risk analizi - Tehlike belirleme ve risk tahmini ile makinanın yapabilirlik sınırlarının bileşimidir,

Risk değerlendirme - Risk analizi ve risk evaluation prosesinin tamamı,

İLGİLİ TANIMLAR


RİSK DEĞERLENDİRME SÜRECİ çarpımı;

Yapılan iş

Yeni değerlendirme

 • Değerlendirmeyi;

 • Proses değişikliği olunca,

 • Kaza/kıl payı olaylar

 • yaşanınca

 • Yeni ekipman/makina

 • alınınca,

 • Yılda en az bir kere

 • kontrol et

Risk değerlendirmesi yaparak

tehlikeleri belirle

İSİG sorumlusu ile kontrol et

Hayır

Tehlike

Var mı?

Gerekli dökümantasyon

Evet


RİSK DEĞERLENDİRME SÜRECİ çarpımı;

Evet

Risk değerlendirme ekibi

ile birlikte, standart ve/veya

yasalara göre risk faktörünü

Ve grubunu hesapla

Önlem al

Alınan önlemler

Yeterli mi? Kontrol et.

Evet

Hayır

İlave önlem planlaması

Ve uygulaması

Sorumlu ekip liderliği

İle önlemler izlenir

Döküman kontrolü


çarpımı;......TEHLİKESİNDELER Mİ?” demek

 • Herhangi bir tehlike olduğunu düşünüyor musunuz?

 • Tehlikenin herhangi bir belirtisi var mı?

 • Çalışanlar yukarıda tanımlanan konulardan şikayetçi mi?

 • Bu konularda iyileştirilebilecek birşeyler olduğunu düşünüyor musunuz?


Personele ne ekilde aktar lmas gerekir
Personele Ne Şekilde Aktarılması Gerekir çarpımı;

Çalışanlara İş başı öncesi yapacağı işinin tehlike ve risklerinin bildirimini yapar

Her vardiya öncesi olası değişiklikler varsa risk yönetimini bilgilendirmesini yapar

Çalışanlara periyodik düzenli Tehlike Analizleri ve Risk Yönetimi konusunda bilgilendirme eğitimi yapar

Vardiya başlarında tehlikeli durumlarla ilgili müşteri ve çalışan arasında köprü olur


10 Dakika çarpımı;


11-TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İ çarpımı;ÇİN SORULAR

1-Çalışanlar hareketli parça veya

hareketli makinaların

tehlikesindeler mi?

2-Hareket eden makina,

seyyar donanım/güç

beslemeli araç (forklift

gibi) tehlikesinde mi?


TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR çarpımı;

3-Çalışanlar

düşme/yüksekten

düşme tehlikesinde mi?

4-Çalışanlar yüksekten

malzeme düşmesi

tehlikesindeler mi?


TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR çarpımı;

5-Çalışanlar mekanik kaldırma

işlemi veya donanımı

tehlikesindeler mi?

6-Çalışanlar kayma, takılma

tehlikesindeler mi?


TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İ çarpımı;ÇİN SORULAR

7-Çalışanlar kaygan

veya bozuk zeminde

yürüme tehlikesindeler mi?

8-Çalışanlar elektrik arkı/kaynağı/

şoku tehlikesindeler mi?


TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR çarpımı;

10-Çalışanlar

toz/gaz/buhar

ve biyolojik ajanlarla

etkilenme tehlikesindeler mi? (*)

9-Çalışanlar tehlikeli-zararlı

malzeme/kimyasal

taşıma veya kullanma

tehlikesindeler mi? (*)


TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR çarpımı;

 • 9. Soruya cevabınız evet ise;

 • Kimyasal madde için risk değerlendirmesi yapınız,

 • MGBF’nu dikkate alınız,

 • İlave bilgi gerekiyorsa revir/hijyen/çevre bölümü ile temas ederek malzemenin toksik etkisini değerlendirin.


TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR çarpımı;

 • Biyolojik etkenler için:

 • Revir/hijyen grubu ile görüşün,

  Toz, gaz, buhar için;

 • Etkilenme yok edilebilir mi?

 • Koruyucu donanım kullanmak gerekli mi?

 • Özel önleyici tıbbi muayene gerekir mi?

 • Emin değilseniz revir/hijyen/çevre bölümleri ile haberleşiniz.


TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR çarpımı;

11-Çalışanlar yangın/patlama

tehlikesindeler mi?

13-Çalışanlar çevresel koşullar/

istenmeyen iklim koşulları

tehlikesindeler mi? (*)

12-Çalışanlar sıcak/soğuk teması

tehlikesindeler mi?


TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR çarpımı;

13. Soruya cevabınız evet ise;

 • Sıcak, soğuk veya nem ile etkilenme var mı?

 • Şikayetleri değerlendirmek için ölçüm yapmak gerekir mi?

 • Kişisel koruyucu donanım gerekli mi? Kullanılıyor mu?


TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR çarpımı;

14-Çalışanlar kötü/

zayıf aydınlatma

tehlikesindeler mi? (*)

16-Çalışanlar radyasyon/

zararlı ışınlar

tehlikesindeler mi?

15-Çalışanlar 85 dB’den yüksek

ses tehlikesindeler mi? (*)


TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR çarpımı;

 • 15.Soruya cevabınız evet ise;

 • Gürültü yok edilebiliyor mu veya azaltılabiliyor mu?

 • Kulak koruyucu varmı? Kullanılıyor mu?

 • Çalışanlar düzenli tıbbi muayeneden geçiyor mu?


TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR çarpımı;

EN 12464 standartına bakınız.

Makina atelyeleri;

Kaba işleme : 250 lux,

İnce işleme ve parlatma : 400 lux,

Çok ince işleme : 2500 lux’tür.


TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR çarpımı;

17-Çalışanlar el aleti kullanma

tehlikesindeler mi?

18-Çalışanlar keskin cisimler

kullanma tehikesindeler mi?

19-Çalışanlar tekrarlayan

hareket tehlikesindeler mi?

(*)


TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR çarpımı;

 • 19.Soruya cevabınız evet ise;

 • Bakım grubu ile ortadan kaldırılmasını-azaltılıp azaltılamayacağını görüşün

 • Şikayetleri objektif hale getirmek için ölçüm gerekli mi?

 • Sorun varsa revir ve İSİG sorumlusu ile görüşün


TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR çarpımı;

20-Çalışanlar

manuel yük kaldırma

tehlikesindeler mi?

21-Çalışanlar zayıf ergonomik

tehlikesindeler mi?

22-Çalışanlar ergonomik gerginlik

tehlikesindeler mi?


TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR çarpımı;

23-Çalışanlar yetersiz eğitim

tehlikesindeler mi?

24-Çalışanlar kapalı yer çalışması

tehlikesindeler mi?

25-Çalışanlar maruz kaldığı

başka tehlikeler var mı?TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR; çarpımı;

 • 15.Soruya cevabınız evet ise;

 • Gürültü yok edilebiliyor mu veya azaltılabiliyor mu?

 • Kulak koruyucu varmı? Kullanılıyor mu?

 • Çalışanlar düzenli tıbbi muayeneden geçiyor mu?


12-RİSK ANALİZ FORMUNU KULLANMA çarpımı;

 • Riskli operasyonun ve riskli mevcut durumun tanımının yapılması

 • Mevcut riskin, risk seviyesinin belirlenmesi

 • Kontrol maddesi; risk analiz klavuzundan, riske uygun grup belirlenir.


RİSK ANALİZ FORMUNU KULLANMA çarpımı;

RİSK SEVİYESİNİ TESPİT ETMEK

Düşük risk;Tolere edilebilir, eğer mümkünse az bir yatırımda giderilir.

Orta risk;Unfizible olmadıkça geliştirilmelidir.

Yüksek risk;Tolere edilemez, acil düzeltilmesi zorunludur.


RİSK ANALİZ FORMUNU KULLANMA çarpımı;

 • Riskin ortadan kaldırılması veya riskin en aza indirilmesi için yapılması gerekenler

 • İşi yapacak sorumlunun ve işin yapılması gereken tarihin belirlenmesi

 • Yapılan iyileştirmenin ve gerçekleşme tarihinin belirtilmesi


RİSK ANALİZ FORMUNU KULLANMA çarpımı;

Risk analizi yapılan proses sırasında kullanılan kişisel koruyucuların işaretlenmesi ve CE – EN no’larının belirtilmesi.


PANSUMANLI-İŞ KAZASI OLDUĞUNDA RİSK ANALİZİ G çarpımı;ÜNCELLEME

 • Pansumanlı-iş kazası yaşandığı zaman;

 • Kaza ile ilgili risk analiz maddesi varsa (yoksa eklenir), maddenin yanına yukarıda belirtilenlerden uygun olan yazılır,

 • Formun sağ alt köşesinde yer alan boş kısma; kaza ile ilgili madde, kaza yapan operatörün ismi ve kaza niteliği belirtilir.


RİSK ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME çarpımı;

Size

göz kırpan,

TEHLİKELERİ

Göz ardı etmeyin!!!


İSG YÖNETİMİ çarpımı;

Operasyon

İyileştir

Yönet

Gözden Geçir


Operasyondaki çarpımı;

Tehlikeleri

Biliyor musunuz?

Operasyon

Hayır

İyileştir

Yönet

Neler Tehlikeye Sebep Olabilir?

Onun İçin Ne Yapıyorsunuz?

Gözden Geçir

Yeterli mi?

Değerlendir

Operation

Improve

Manage

Review


Operasyondaki çarpımı;

Tehlikeleri

Biliyor musunuz?

Operasyon

Evet

İyileştir

Yönet

Ne Yapılabilir?

Hangi Kaynaklar Gerekli?

Gözden Geçir

Onları Elde Edilebilir Yap

Yönet


Hepsi Bu Kadar mı? çarpımı;

Operasyon

İyileştir

Yönet

Evet

Gözden Geçir

… Emin misiniz ?

… Son Cevap ?


Hepsi Bu Kadar mı? çarpımı;

Operasyon

Hayır

İyileştir

Yönet

Yanlış Giden Nedir?

Nasıl Oldu?

Gözden Geçir

Onunla Nasıl İlgilenebilirsiniz?

Gözden Geçir


Op çarpımı;erasyon

İyileştir

Yönet

Gözden Geçir

Zor Değil...

Her şeyi Farklı Söyleme.


13-İlgili Mevzuat çarpımı;

 • 25 Kasım 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27417

 • TEBLİĞ

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ TEBLİĞİad