N ytt Nasjonalmuseum og klimagassutslipp - PowerPoint PPT Presentation

N ytt nasjonalmuseum og klimagassutslipp
Download
1 / 13

 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

N ytt Nasjonalmuseum og klimagassutslipp. Erfaringer ved å stille klimagasskrav ved arkitektkonkurransens fase I og II samt bruk av www.klimagassregnskap.no som dokumentasjonsverktøy under juryering. Statsbygg/Civitas , Eivind Selvig.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

N ytt Nasjonalmuseum og klimagassutslipp

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


N ytt nasjonalmuseum og klimagassutslipp

Nytt Nasjonalmuseum og klimagassutslipp

Erfaringer ved å stille klimagasskrav ved arkitektkonkurransens fase I og II samt bruk av www.klimagassregnskap.no som dokumentasjonsverktøy under juryering

Statsbygg/Civitas, Eivind Selvig


Krav i konkurranseprogrammet milj klimakrav innleveringskrav evalueringskriterier

Krav i konkurranseprogrammet;miljø/klimakrav, innleveringskrav, evalueringskriterier

 • Fase I – konkurranseprogrammets miljøkrav

  • Krav om klimagassvurderinger og vektlegging av denne problemstillingen

  • Ikke konkretisert mht. materialer og klimagasser

  • Ingen veiledning vedrørende evnt. bruk av ”klimagassregnskap”

 • Fase II – konkurranseprogrammets miljøkrav

  Videreføring av kravene fra fase I, men med konkretiseringer av …

  • Miljøkrav; i programteksten og veiledningsnotater

  • Krav til innlevert materiale; bla. beskrivelse av miljø/klima- og materialstrategi

  • Evalueringskriterier

  • Statsbygg kontrollberegner; www.klimagassregnskap.no (og modeller for energibruk, kostnader, sikkerhet, mm)

 • Fase II – konkurranseprogrammets leveransekrav

  • BIM og mengdene av hovedmaterialer; spesifisert i vedl. til programmet

  • Energiberegninger; netto energibehov og levert energi, spesifisert i vedl. til programmet)


Formuleringer fase ii

Formuleringer fase II


Formuleringer fase ii1

Formuleringer fase II


Hva medf rte kravene for forslagene

Hva medførte kravene for forslagene?

Fase I: Lite konkret med unntak av redusert energibehov blant annet de 6 ”vinnerforslagene”

Fase II: Konkrete justeringer av de 6 forslagene

 • forholde seg aktivt til kravene og forslagene ble bearbeidet og forbedret både mht. energibehov og materialbruk uten at karakter ble endret

 • Noen av forslagene hadde godt beskrevet og gjennomtenkt miljø-/materialstrategi, mens andre var svært mangelfull

 • Alle levert BIM’er (men av varierende kvalitet)

 • 5 av 6 levert energibergninger med dokumentasjon


Organisering av arbeidet

Organisering av arbeidet


Arb prosess leveranser samarbeid

Arb.prosess/Leveranser/Samarbeid:


Kontrollberegninger resultater

Kontrollberegninger - resultater

For hvert konkurranseforslag:

+

en kort beskrivelse med vurderinger av innlevert materiale og gruppens konklusjoner


Kontrollberegninger resultater1

Kontrollberegninger - resultater

Stasjonær energi mellom ca 33 til 36 kg CO2-ekv. per m2– IKKE MÅLOPPNÅELSE

Transport i overkant av 4 kg CO2-ekv.per m2– MÅLOPPNÅELSE

Materialer mellom ca 9 og 12 kg CO2-ekv.per m2– 4 av 6 OPPNÅR MÅLET


Kontrollberegninger resultater2

Kontrollberegninger - resultater


Konklusjoner

Konklusjoner

Klimagasskravene inkl. veiledning i konkurranseprogram, fase II, medførte:

 • Forslagene forholdt seg til klimagasser som problemstilling

 • Forslagene leverte underlag som muliggjorde beregninger

 • Alle leverte en miljø- og klimastrategi, varierende kvalitet

 • Alle leverte BIM, typebeskrivelser og energiberegninger, varierende kvalitet medførte ulik grad av antagelser for å få fullstendige bygg = sammenlignbare resultater

 • De leverte BIM’er var avgjørende for et godt resultat i klimagassberegningene for materialer og å sikre at det er konsistens mellom beregning av klimagasser og kostnadsberegninger

 • De leverte energiberegningene var viktige for kontroll og konsistens i vurderingene av de ulike forslagene (riktig sammenligningsgrunnlag)


Konklusjoner1

Konklusjoner

Klimagasskravene inkl. veiledning i konkurranseprogram, fase II, medførte:

 • Godt samarbeid mellom jury-støttegruppene er avgjørende for konsistens i beregninger og vurderinger. Spesielt BIM-, Energi-, Kostnads- og klimagassgruppene

 • Arbeidet har vært vellykket men krevende fordi dette er ny og upløyd mark for både konkurransedeltagerne, jury og jury-støtte.

 • Arbeidet har vært vellykket fordi prosjektene er bedømt og skilles fra hverandre også ut fra miljøkriterier

 • Vellykket fordi det kan gi miljøeffektive bygg, men kun hvis de samme elementene følges opp i Ytelsesbeskrivelsene i konkurransegrunnlaget for tekniske rådgivere, entreprenører, osv.


 • Login