Zhou dinastija 11 gs pm 221 g pm
Download
1 / 3

Zhou 周 dinastija (11.gs.pmē.-221.g.pmē.) - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Zhou 周 dinastija (11.gs.pmē.-221.g.pmē.). Piecas klasiskās grāmatas (wujing 五经 ) „Pārvērtību grāmata” ( Yijing 易经 ), pirmā kosmoloģijas un pareģojumu gramata „Dziesmu gramata” ( Shijing 诗经 ), t.dz.un galma dziesmu un dzeju antoloģija

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zhou 周 dinastija (11.gs.pmē.-221.g.pmē.)' - adolph


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zhou dinastija 11 gs pm 221 g pm
Zhou 周 dinastija (11.gs.pmē.-221.g.pmē.)

Piecas klasiskās grāmatas (wujing 五经)

 • „Pārvērtību grāmata” (Yijing 易经), pirmā kosmoloģijas un pareģojumu gramata

 • „Dziesmu gramata” (Shijing诗经), t.dz.un galma dziesmu un dzeju antoloģija

 • „Dokumentu grāmata” (Shujing书经), Zhou laika galma rituālu un notikumu pieraksti

 • „Rituālu pieraksti” (Liji礼记), Zhou laika rituāli un ētikas pamatprincipi

 • „Pavasara un rudens hronika” (Chunqiu春秋), Konfūcija sarakstīta vēsturiska hronika par par Lu valsts 12 valdniekiem Pavasara un rudens perioda laikā)

  Laikmeta specifika

 • parādās jēdziens „Vidus valsts” (Zhongguo 中国)

 • 8.gs. Zhou vara mazinās, parādās spēcīgas kaimiņvalstis:

  Song, Wei, Lu (Konfūcija dzimtā vieta), Cao, Chen, Cai

 • uzticības zvērasti starp valstīm

 • no 6.gs. p.m.ē. 1.x. bronzā iegrebti likumi

 • 1.x. tiek iekasēts agrārais nodoklis


Hegemonu valstiņas (bawang 霸王)

 • Jin 晋 (ZR)

 • Qi 齐 (ZA)

 • Chu 楚 (D)

 • Yue 越 un Wu 吴 (A)

  R-Zhou (西周 Xi Zhou)

  11.gs.- 8.gs.pmē.

  Zhou g.-ps. Sjiaņa => Luojana (uz austrumiem)

  A-Zhou (东周 Dong Zhou)

  8.gs.-3.gs.pmē.

  Pavasara un rudens periods (春秋 Chunqiu)

  770.g. – 476. g.pmē.

  Sabiedriskās domas tendences

 • Šaubas par debesu visvarenību un ietekmi uz cilvēku dzīves notikumiem.

 • Cilvēki pievērsās reālismam un centās pasauli izskaidrot racionāli.

 • Agrākā dabas varenība tiek piedēvēta cilvēkiem pašiem. Centrā - cilvēks.

 • Pamazām izzuda ierēdņu titulu mantošanas sistēma.

 • Autoritātes krīze, vērtību krīze.

 • Ļoti sarežģīta sabiedrība, politika un ekonomika

 • Uzvedības normu un noteiktas etiķetes veidošanās

 • Filozofijas un ideālu tieša saistība ar reālo sabiedrisko dzīvi !!!


Konfuciānisms(rujia 儒家)

Konfūcijs 6.-5.gs.pmē. (Kongfuzi 孔夫子 jeb Kongzi孔子)

grāmata „Apkopotās runas” (Lunyu 论语)

Konfuciānisma pamatidejas

 • Cilvēku harmoniskas attiecības (ren 仁)

 • Taisnīgums, pienākums (yi义)

 • Rituāls, etiķete (li礼)

 • Zināšanas par morāli (zhi智)

 • Morāles un ētikas attiecības starp valdnieku un padotajiem valstī (guo国) = attiecības starp vecākiem un bērniem ģimenē (jia家)

 • Nosaukumu precizēšanu (zhengming正明), nosaukumu atbilstība realitātei

 • Celais vīrs (junzi君子), ētiskais ideāls

 • Pietāte (xiao孝), bērnu cieņa pret vecākiem

  Daoisms (daojia 道家), no 3.gs.pmē.

  Laozi 老子 = Lao Dan老聃, grāmata „Grāmata par dao un de” (Daodejing 道德经)

  Zhuangzi 庄子, grāmata „Zhuangzi”, 33 nodaļas.

  Daoisma pamatidejas

 • 道 dao – ceļš (burtiski), visuma harmonijas princip, universa pamats, dabas ritums,

 • 德 de – dao izpausme cilvēkos, tikumība, morāle un ētika

 • 无为 wuwei - bez rīcības (burtiski), sekot dabas ritumam, nerīkoties uzspiesti, vardarbīgi

 • 自然 ziran – dabiski, pats no sevis, daba


ad