Zesp szkolno przedszkolny
Download
1 / 43

Zespół Szkolno - Przedszkolny - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Zespół Szkolno - Przedszkolny. w Łopuchowie. Szkoła posiada koncepcję pracy. Myślą przewodnią jej utworzenia są słowa Jana Pawła II „ Proszę Was. Pozostańcie wierni swojemu dziedzictwu kulturowemu. Uczyńcie je podstawą wychowania. Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zespół Szkolno - Przedszkolny' - adolph


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Szkoła posiada koncepcję pracy. Myślą przewodnią jej utworzenia są słowa Jana Pawła II

„ Proszę Was.

Pozostańcie wierni swojemu dziedzictwu kulturowemu.

Uczyńcie je podstawą wychowania.

Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy:

Przechowajcie to dziedzictwo!

Pomnóżcie to dziedzictwo!

Przekażcie to następnym pokoleniom.”


Misja szko y
MISJA SZKOŁY utworzenia są słowa Jana Pawła II

 • Dążymy do uzyskania wysokiej jakości pracy szkoły poprzez systematyczne wzmacnianie mocnych stron pracy. Naszym celem jest wspieranie rodziny

  w procesie wychowania i nauczania, stwarzanie uczniom optymalnych warunków do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju: intelektualnego i duchowego.


Wizja
WIZJA utworzenia są słowa Jana Pawła II

Uczeń naszej szkoły ma świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować, żyć kulturą i tradycją regionu i narodu polskiego.

Wychowujemy ucznia odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje.

Tworzymy Szkołę, która:

 • stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do jego rozwoju intelektualnego, społecznego i moralnego

 • jest znana w środowisku jako placówka oferująca edukację na wysokim poziomie jakości.

 • posiada kadrę tworzącą zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie się dokształcają i doskonalą.

 • jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.


Priorytety szko y
PRIORYTETY SZKOŁY utworzenia są słowa Jana Pawła II

 • Dążenie do wysokich wyników edukacyjnych i wychowawczych

 • Wprowadzanie reformy programowej

 • Wychowanie patriotyczne i regionalne

 • Wychowanie ku wartościom duchowym i społecznym

 • Współpraca z środowiskiem lokalnym - rodzicami

 • Wychowanie przez sport.

 • Prowadzenie zajęć w ramach dodatkowej oferty edukacyjno- wychowawczej


Organizacja
Organizacja utworzenia są słowa Jana Pawła II

 • W przedszkolu funkcjonują 3 grupy w ramach ZSP

  (w tym oddział ,,zerowy”)

 • W szkole istnieje 6 oddzia-

  łów.Lekcje rozpoczynają się od godz. 8.10 i trwają do 13.30

 • W związku dowozem dzieci do placówki od godz. 7.10 pełniona jest opieka nad dziećmi poprzez organiza –cję zajęć wyrównawczych. Podobnie po zakończeniu zajęć – w oczekiwaniu na odwozy.


Projekt
Projekt utworzenia są słowa Jana Pawła II

 • W chwili obecnej realizowany jest duży projekt

  w ramach funduszy unijnych, który pozwolił na utworzenie nowej grupy integracyjnej w przed-

  szkolu. Dzięki temu w przedszkolu są prowadzone dodatkowe zajęcia przez nauczycieli specjalistów takich jak: fizykoterapeuta, logopeda, terapeuta integracji sensomotorycznej. Natomiast w szkole uczniowie mają możliwość korzystania z licznych kół zainteresowań typu:

 • koło muzyczne, plastyczne, teatralne, sportowe, polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze,

  j. angielskiego.


Grupa integracyjna
Grupa integracyjna utworzenia są słowa Jana Pawła II


K ko polonistyczne
Kółko polonistyczne utworzenia są słowa Jana Pawła II


K ko teatralne
Kółko teatralne utworzenia są słowa Jana Pawła II


K ko muzyczne
Kółko muzyczne utworzenia są słowa Jana Pawła II


K ko sportowe
Kółko sportowe utworzenia są słowa Jana Pawła II


K ko j zyka angielskiego
Kółko języka angielskiego utworzenia są słowa Jana Pawła II


Pragniemy uczy w spos b nowoczesny
Pragniemy uczyć w sposób nowoczesny. utworzenia są słowa Jana Pawła II

 • Założeniem Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim jest realizacja obowiązującej podstawy programowej przy wykorzystaniu jak najnowocześniejszych środków dydaktycznych dlatego w ostatnim czasie placówka została wyposażona w nowoczesne tablice interakcyjne

  z dostępem do internetu, laptopy oraz rzutniki

  i urządzenia wielofunkcyjne.


Tworzymy pracownie przedmiotowe
Tworzymy pracownie przedmiotowe utworzenia są słowa Jana Pawła II


Tworzymy pracownie przedmiotowe1
Tworzymy pracownie przedmiotowe utworzenia są słowa Jana Pawła II

 • Pragniemy uczyć w sposób nowoczesny. W tworzonych pracowniach przedmioto-

  wych sukcesywnie groma-

  dzimy nowe pomoce dyda-

  ktyczne i meble. Efektem pracy dydaktycznej i wy-

  chowawczej są liczni laureaci różnorodnych konkursów i zawodów sportowych.


Sukcesy
Sukcesy utworzenia są słowa Jana Pawła II

 • Najwybitniejszym sukcesem jest laureatka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Dominika K. w 2012 roku dzięki temu została zwolniona z pisania sprawdzianu kl. VI

  i uzyskała możliwość wyboru gimnazjum.


Osi gni cia uczni w
Osiągnięcia uczniów utworzenia są słowa Jana Pawła II

 • Równie istotne są osiągnięcia uczniów na przestrzeni ostatnich kilku lat:


I miejsce W REJONOWYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PREMIERA RP

ORLIK 2012

III miejsce W FINALE POWIATU POZNAŃSKIEGO O PUCHAR PREMIERA RP

ORLIK 2012

3. I miejsce w cyklu turniejów GOŚLINSKIE EURO ( odbyło się 6 turniejów halowych

i 8 na Orliku ). Turnieje odbywały się pod patronatem BURMISTRZA MIASTA I GMINY

PANA TOMASZ ŁĘCKIEGO, który ufundował dla każdej drużyny stroje piłkarskie

i piłki.

4. III miejsce w MIKOŁAJKOWYM HALOWYM TURNIEJU PILKI NOŻNEJ

O PUCHAR WÓJTA GMINY SUCHY LAS.

5. IV miejsce w TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ REDBOX EUROJUNIOR w Suchym Lesie.

Najlepszym bramkarzem turnieju okazał się nasz uczeń Kajetan W. a wśród

wyróżnionych zawodników znaleźli się Jędrzej K. i Wojciech S.

II miejsce w HALOWYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ w Skokach.

III miejsce w TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ w Objezierzu.

II miejsce w GMINNYCH SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH.

POWIATOWE BIEGI PRZEŁAJOWE:

9 miejsce – Amanda Z.

11 miejsce – Sonia Z.

14 miejsce – Jędrzej K.

15 miejsce – Dorian K.

21 miejsce – Kajetan W.Wa niejsze konkursy w kt rych nasi uczniowie osi gali wysokie notowania
Ważniejsze konkursy, w których nasi uczniowie osiągali wysokie notowania

Konkursy recytatorskie organizowane przez Gminę:

 • - ,, Jesienna zaduma” i ,,Wiosenne przebudzenie”

 • - Konkurs polonistyczno-historyczny -,,Fakty i legendy. Dzieje Polski”

 • - Konkurs matematyczny międzyszkolny -,, Sowa mądra głowa”

 • - Konkurs gminny -,,Mistrz rachunku”

 • - Konkurs matematyczny gminny -,,Czytaj z głową”

 • - Konkurs międzynarodowy -,,Kangur matematyczny ”

 • - Konkurs matematyczny -,,Złota żabka”

 • - Konkurs muzyczny -,,Życie i twórczość Fryderyka Chopina”

 • -Konkurs historyczno-plastyczny -,,Obiady stanisławowskie”

 • - Turniej historyczny- ,,Dziejów mojej gminy”

 • - Ogólnopolskie konkursy przedmiotowe EDI –z przyrody i j. angielskiego

 • -Ogólnopolski konkurs przyrodniczy -,,Świetlik”

 • -Ogólnopolski konkurs matematyczno- przyrodniczy -,,Miks”

 • - Konkurs wojewódzki - ,,Palić nie palić...)

 • - Konkurs przyrodniczy międzyszkolny -,,Drzewa i krzewy leśne”

 • - Gminny konkurs -,,Las i jego mieszkańcy”

 • - XVII Gminny konkurs wiedzy przyrodniczo-leśnej ”

 • - Akcja ,,Góra grosza”

 • - Udział w akcji J. Owsiaka ,,Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”

 • - Spotkanie z ciekawymi ludźmi –Warsztaty entomologiczne


Projekty interdyscyplinarne
Projekty interdyscyplinarne wysokie notowania

 • Szkoła pracuje w oparciu o plan pracy, plan nadzoru pedagogicznego, program wychowawczy i profilaktyczny. Ponad to w każdym roku rada pedagogiczna planuje pracę z uczniami w ramach projektów interdyscyplinarnych typu:


Akademia czystych r k
,,Akademia czystych rąk” wysokie notowania

Wyjazdy na basen
Wyjazdy na basen wysokie notowania


Bezpieczny puchatek
,,Bezpieczny Puchatek'' wysokie notowania


Wyjazdy do kina
Wyjazdy do kina wysokie notowaniaOrganizujemy rajdy rowerowe
Organizujemy rajdy rowerowe wysokie notowania


Wycieczki szkolne
wycieczki szkolne wysokie notowaniaSzkolny samorz d uczniowski 2012 2013
SZKOLNY SAMORZĄD UCZNIOWSKI wysokie notowania 2012-2013

 • W szkole działa SU, który kładzie nacisk na rozwój samorządności u uczniów, działanie zespołowe i umiejętność organizacji życia szkolnego. Członkowie SU są bardzo pozytywnie zaangażowani, chętnie podejmują wyzwania i sumiennie wywiązują się z nich.


Klub kiwanis i pozna skie kozio ki
Klub wysokie notowania Kiwanis I – Poznańskie Koziołki.

 • Szkoła ma bardzo dobrą współpracę z Klubem Kiwanis I – Poznańskie Koziołki. Każdego roku otrzymujemy wsparcie finansowe w postaci ufundowania nagród dla prymusów roku i upominków z okazji świąt.


Ysy m yn
,,Łysy Młyn” wysokie notowania

 • Szkoła posiada program współpracy

  ze środowiskiem lokalnym. Możemy liczyć na wsparcie takich instytucji jak Nadleśnictwo Łopuchówko, które udostępnia m.in. Ośrodek edukacyjny ,,Łysy Młyn”, Gospodarstwo agroturystyczne, sołectwo Łopuchowo


Ysy m yn1
,,Łysy Młyn” wysokie notowania


Szkoła to uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni i obsługi, rodzice i środowisko, w którym funkcjonuje. To również budynek i jego otoczenie.

W myśl C. Freineta ,,Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty”


Przedszkole opracowuje i tworzy sw j pozytywny wizerunek
Przedszkole opracowuje i tworzy swój pozytywny wizerunek administracyjni i obsługi, rodzice i środowisko, w którym funkcjonuje. To również budynek i jego otoczenie.

 • Polepszenie jakości oferowanej przez przedszkole usługi dydaktyczno – wychowawczej:

 • stosowanie przez nauczycieli atrakcyjnych form

  i metod pracy z dziećmi opartymi na różnorodnych zabawach, grach dydaktycznych, zajęciach dramowych, warsztatach muzyczno - tanecznych

 • kładzenie nacisku na pracę z dzieckiem zdolnym

  i potrzebującym pomocy, wplatanie w zaplanowane zajęcia ćwiczeń typu „wybierz, co chcesz zrobić”, planowanie pracy i analizowanie, czy zajęcia rozwijają wszystkie rodzaje inteligencji dziecka, zwiększenie aktywności indywidualnych uzdolnień i zaintereso-

  wań


Przedszkole opracowuje i tworzy sw j pozytywny wizerunek1
Przedszkole opracowuje i tworzy swój pozytywny wizerunek administracyjni i obsługi, rodzice i środowisko, w którym funkcjonuje. To również budynek i jego otoczenie.

 • Tworzenie komunikacji wielokierunkowej – przedszkole oddziałuje na środowisko przez:

 • dni otwarte, zajęcia pokazowe, występy przedszkolaków

  w placówce i poza nią, udział w festynach, wycieczkach, uroczystościach wewnątrzprzedszkolnych;

 • jednocześnie przedszkole odbiera i reaguje na sygnały wychodzące ze środowiska przez bezpośrednie kontakty

  z rodzicami zainteresowanymi naszą placówką i tworzeniu współpracy

 • w naszym przedszkolu wciąż dzieje się coś dobrego, dbamy o rozwój różnych form wychowania a informacje o działalności watrakcyjnej szacie graficznej umieszczane są na gazetkach, stronie internetowej, w komunikatach prasowych


Dziękujemy za uwagę administracyjni i obsługi, rodzice i środowisko, w którym funkcjonuje. To również budynek i jego otoczenie.


ad