Hygienická problematika ve školním stravování - PowerPoint PPT Presentation

Hygienick problematika ve koln m stravov n
Download
1 / 32

 • 187 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hygienická problematika ve školním stravování. MUDr. Vlasta Přádová MVDr. Michaela Pavelková. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na bělidle 7 702 00 Ostrava. Legislativa.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Hygienická problematika ve školním stravování

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hygienick problematika ve koln m stravov n

Hygienická problematika ve školním stravování

MUDr. Vlasta Přádová

MVDr. Michaela Pavelková

Krajská hygienická stanice

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na bělidle 7

702 00 Ostrava


Legislativa

Legislativa

 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, novelizace – z. č. 392/20005 Sb. , kterým se mění z.č. 258/2000 Sb.

 • Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienickým požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

 • Vyhláška č. 108/2001 Sb., která byla novelizována vyhl. č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvích

 • Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování


Nej ast j z vady zji t n p i szd

Nejčastější závady zjištěné při SZD:

A. Školní jídelny


Stavebn technick nedostatky

Stavebně technické nedostatky

 • odsávání nad tepelnými zdroji

 • neoddělené přípravny masa ( stavebně)

 • neoddělené umývárny přepravních obalů

 • nedostatečné vybavení přípraven umyvadly a dřezy

 • nevhodné dispoziční řešení kuchyně ( křížení provozu)

 • neoddělená hrubá přípravna zeleniny a brambor

 • neoddělené mytí provozního a stolního nádobí

 • nevhodná manipulace při porcování do jídlonosičů

 • výdejny – chybí umyvadlo, není k dispozici šatna pro pracovnice

 • výdejny


Provozn nedostatky

Provozní nedostatky

 • dodatečně zamrazené potraviny

 • prošlé záruční lhůty

 • ukládání soukromých potravin do lednic

 • chybějící teploměry v chladících zařízení

 • křížení čistého a nečistého provozu ( neoznačené pracovní plochy, desky, nože)

 • nevhodná manipulace s teploměry na měření pokrmů

 • nevhodné používání jednorázových rukavic

 • nesprávná manipulace při porcování jídel do jídlonosičů

 • nedostatečná kapacita chladících zařízení ( saláty)

 • opuštění provozu v ochranném oděvu ( nákupy, škola)

 • nedostatečný pracovní oděv ( pokrývka hlavy)

 • neoznačené, popř. neuzavíratelné nádoby na zbytky jídla

 • likvidace odpadů ( drtiče odpadů)


Provozn nedostatky1

Provozní nedostatky

 • nevyhovující teplota stravy při rozvozu jídla

 • neoznačené úklidové prostředky

 • používání surovin z vlastních zdrojů ( zahrádka)

 • nedostatečné proškolení pracovníků včetně záznamů o proškolení


Modernizace j 1 100hj

Modernizace ŠJ – 1 100HJ


Velc pomocn ci spr vn hyg praxe

Velcí pomocníci „správné hyg.praxe“


Stroj na naklep v n masa

Stroj na:- naklepávání masa


Stroj na m ch n zeleniny

Stroj na míchání zeleniny


Eln a prakticky v detailech

Účelně a prakticky v detailech


V dej a expedice

Výdej a expedice


Zna en termoport p ed distrubuc

Značení termoportů před distrubucí


Modernizace z zem

Modernizace zázemí


Energetick a nutri n hodnota stravy

Energetická a nutriční hodnota stravy

 • jídelníčky a pestrost stravy ( časopis Výživa a potraviny č. 1/2005)

 • spotřební koše, jídelníčky ( zásahy ze strany ředitelů škol)

 • denní doporučené dávky potravin

 • podávání porcí dle norem

 • pitný režim ( automaty – sortiment, umístění)

 • školní bufety ( sortiment)

 • osvěta ze strany pedagogických pracovníků


Nej ast j z vady zji t n p i szd1

Nejčastější závady zjištěné při SZD:

B. Školská zařízení


1 stavebn technick nedostatky

1. Stavebně technické nedostatky

 • chybí úklidové komory

 • na hygienických zařízeních není k dispozici teplá voda, odpadkové koše, mýdlo a chybí možnost osoušení rukou

 • nejsou k dispozici hygienické kabiny pro dívky

 • společná hygienická zařízení pro děti a personál školy

 • umístění školních družin v učebnách

 • nevhodné osvětlení

 • nevhodný sedací nábytek

 • není k dispozici umyvadlo s přítokem studené a teplé vody v prostorách praktického vyučování


2 provozn nedostatky

2. Provozní nedostatky

 • mikroklima, větrání

 • osvětlení ( používání žaluzií)

 • rozvrh hodin


Ne v e kr sn je i eln

Ne vše „krásné“ je i účelné


V gymn ziu nejen sklen k

V gymnáziu nejen „skleník“


V zim jsou tak probl my

V zimě jsou také problémy…


Ozdravn kroky po energetick m auditu

Ozdravné kroky po energetickém auditu


Mikroklima v ervnu d e en

Mikroklima v červnu žádá řešení


D kujeme v m za pozornost

Děkujeme Vám za pozornost


 • Login