Formaci n pas resultados 2010
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Formación PAS Resultados 2010 PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Febreiro 2011. Formación PAS Resultados 2010. 1. INDICE. 1. Introducción 2. Avaliación Plan de formación 2010 2.1 Fontes de información 2.2 Cadro de mando 2.3 Avaliación dos programas formativos 3. Formación externa. 2. 1. INTRODUCIÓN . ANTECEDENTES.

Download Presentation

Formación PAS Resultados 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Febreiro 2011

Formación PASResultados 2010

1


INDICE

1.Introducción

2.Avaliación Plan de formación 2010

2.1 Fontes de información

2.2 Cadro de mando

2.3 Avaliación dos programas formativos

3. Formación externa

2


1. INTRODUCIÓN

ANTECEDENTES

O Plan estratéxico da Universidade de Vigo 2008-2012 contempla varias liñas de acción relacionadas coa formacción do persoal que deben ser recollidas no Plan de formación anual:

 • Introducir programas de formación e desenvolvemento orientados a mellorar a cualificación profesional

 • Formular un plan de formación e desenvolvemento dos recursos humanos vencellado ás necesidades estratéxicas da Uvigo pero, ao mesmo tempo, capaz de dar cobertura ás perspectivas persoais dos traballadores

 • Incluir como mérito para a contratación e promoción de recursos humanos, o coñecemento axeitado de galego, castelán e inglés. A Uvigo facilitaralle a todo o seu persoal os recursos precisos para acadar un dominio fluido, oral he escrito, das tres linguas

 • Desenvolver accións sistemáticas de formación e desenvolvemento de directivos e predirectivos

 • Crear un programa formativo de desenvolvemento de habilidades de comunicación dirixido aos mandos intermedios

3


1. INTRODUCIÓN

ANTECEDENTES

 • Organizar accións de alfabetización dixital dirixidas ao persoal menos formado no emprego de novas tecnoloxías

 • Aproveitar as plataformas de e-learning existentes na Uvigo par a formación continua dos recursos humanos

 • Fomentar o coñecemento e uso de idiomas, principalmente galego, castelán e ingles, por parte do persoal da uvigo, de maneira que en calquera servizo ou área haxa persoal competente como mínimo nas tres linguas

 • Facilitar a asistencia continuada en horario laboral do PAS a cursos de reciclaxe lingüística de galego e de inglés para propiciar a competencia trilingüe entre o persoal

4


1. INTRODUCIÓN

ANTECEDENTES

En decembro de 2010 a Comisión de formación elabora o Plan de formación do 2010 tendo en conta as demandas e necesidades formativas detectadas, e as suxestións e avaliacións efectuadas polas persoas asistentes as actividades formativas do ano anterior.

Criterios de clasificación:

 • 1º. Programas formativos a replicar porque a demanda superou a oferta.

 • 2º. Programas formativos solicitados no 2009 e non realizados e solicitados novamente no 2010.

 • 3º. Programas formativos a replicar que obtiveron unha boa valoración (> ou = 4).

 • 4º. Programas formativos de nova petición.

5


2. AVALIACIÓN DA FORMACIÓN 2010

2.1 FONTES DE INFORMACIÓN

 • O proceso de avaliación realizouse utilizando as seguintes fontes:

  • Datos dos programas formativos realizados.

  • Cuestionarios de avaliación cumprimentados polas persoas que asisten a cada programa formativo.

 • A explotación e análise desta información se estrutura nun Cadro de Mando con indicadores de xestión que permiten realizar unha avaliacíón exhaustiva dos resultados dos programas formativos e a súa adecuación aos obxectivos estratéxicos fixados pola insititución.

 • A información así obtida constitúe unha ferramenta para articular o Plan de Formación 2011 e tomar decisións de mellora en base á experiencia previa.

6


2. AVALIACIÓN DA FORMACIÓN 2010

2.2 CADRO DE MANDO DO PROCESO

 • Dotación económica:

  • Orzamento inicial de formación : 195.000 €

  • Orzamentoexecutado: 130.517 €

 • Número de matrículas xestionadas:

7


2. AVALIACIÓN DA FORMACIÓN 2010

2.2 CADRO DE MANDO DO PROCESO

 • Horas adicadas a formación:

 • Horas por persoa:

8


2. AVALIACIÓN DA FORMACIÓN 2010

2.2 CADRO DE MANDO DO PROCESO

 • Programas formativos realizados: realizáronse 55 programas coa seguinte distribución por áreas temáticas:

  Estes programas impartíronse nos Campus de Vigo,

  Pontevedra e Ourense, nun total de 74 edicións:

9


2. AVALIACIÓN DA FORMACIÓN 2010

2.3 AVALIACIÓN DOS PROGRAMAS FORMATIVOS

1. Avaliación por áreas temáticas

Avaliación Xeral coñecementos técnicos 3,88

*A escala de valoración é de 1 (puntuación mínima) a 5 (puntuación máxima).

10


2. AVALIACIÓN DA FORMACIÓN 2010

2.3 AVALIACIÓN DOS PROGRAMAS FORMATIVOS

1. Avaliación por áreas temáticas

Avaliación xeral coñecementos transversais 3,82

11


2. AVALIACIÓN DA FORMACIÓN 2010

2.3 AVALIACIÓN DOS PROGRAMAS FORMATIVOS

2. Avaliación por áreas e campus

Avaliación xeral coñecementos técnicos 3,78

12


2. AVALIACIÓN DA FORMACIÓN 2010

2.3 AVALIACIÓN DOS PROGRAMAS FORMATIVOS

2. Avaliación por áreas e campus

Avaliación xeral coñecementos transversais 3,78

13


2. AVALIACIÓN DA FORMACIÓN 2010

2.3 AVALIACIÓN DOS PROGRAMAS FORMATIVOS

3. Avaliación por programa (técnicos)

 • Área académica

 • Área biblioteca

Horas formativas adicadas: 160

Nº matriculados: 10

4,63

4,82

Horas formativas adicadas: 132

Nº matriculados: 11

14


2. AVALIACIÓN DA FORMACIÓN 2010

2.3 AVALIACIÓN DOS PROGRAMAS FORMATIVOS

3. Avaliación por programa (técnicos)

 • Área económica

Horas formativas adicadas: 1.781

Nº matriculados: 112

Videoconferencia: 2

3,35

15


2. AVALIACIÓN DA FORMACIÓN 2010

2.3 AVALIACIÓN DOS PROGRAMAS FORMATIVOS

3. Avaliación por programa (técnicos)

 • Área idiomas

 • Área investigación

4,07

Horas formativas adicadas: 480

Nº matriculados: 24

3,36

Horas formativas adicadas: 220

Nº matriculados: 11

16


2. AVALIACIÓN DA FORMACIÓN 2010

2.3 AVALIACIÓN DOS PROGRAMAS FORMATIVOS

3. Avaliación por programa (técnicos)

 • Área laboratorios

 • Área persoal

Horas formativas adicadas: 54

Nº matriculados: 9

Videoconferencia: 1

3,44

Horas formativas adicadas: 288

Nº matriculados: 24

Videoconferencia: 2

3,55

17


2. AVALIACIÓN DA FORMACIÓN 2010

2.3 AVALIACIÓN DOS PROGRAMAS FORMATIVOS

3. Avaliación por programa (técnicos)

 • Área servizosxerais

 • Área tecnoloxías da información

4,24

Horas formativas adicadas: 1.781

Nº matriculados: 112

3,75

Horas formativas adicadas: 760

Nº matriculados: 354

18


2. AVALIACIÓN DA FORMACIÓN 2010

2.3 AVALIACIÓN DOS PROGRAMAS FORMATIVOS

3. Avaliación por programa (técnicos)

 • Área xestión de persoal

 • Área xurídico procedimental

4,26

Horas formativas adicadas: 324

Nº matriculados: 27

Horas formativas adicadas: 622

Nº matriculados: 42

Videoconferencia: 2

3,77

19


2. AVALIACIÓN DA FORMACIÓN 2010

2.3 AVALIACIÓN DOS PROGRAMAS FORMATIVOS

3. Avaliación por programa (transversais)

 • Área calidade

Horas formativas adicadas: 1.680

Nº matriculados: 106

Videoconferencia: 1

3,69

20


2. AVALIACIÓN DA FORMACIÓN 2010

2.3 AVALIACIÓN DOS PROGRAMAS FORMATIVOS

3. Avaliación por programa (transversais)

 • Área habilidades

Horas formativas adicadas: 1.992

Nº matriculados: 139

Videoconferencia: 1

3,88

21


2. AVALIACIÓN DA FORMACIÓN 2010

2.3 AVALIACIÓN DOS PROGRAMAS FORMATIVOS

3. Avaliación por programa (transversais)

 • Área informática

Horas formativas adicadas: 1.181

Nº matriculados: 79

4,03

22


2. AVALIACIÓN DA FORMACIÓN 2010

2.3 AVALIACIÓN DOS PROGRAMAS FORMATIVOS

3. Avaliación por programa (transversais)

 • Área seguridade e prevención

Horas formativas adicadas: 3.137

Nº matriculados: 185

Videoconferencia: 3

3,66

23


2. AVALIACIÓN DA FORMACIÓN 2010

2.3 AVALIACIÓN DOS PROGRAMAS FORMATIVOS

4. Suxestións de mellora

24


3. FORMACIÓN EXTERNA 2010

25


3. FORMACIÓN EXTERNA 2010

26


3. FORMACIÓN EXTERNA 2010

27


 • Login