Amortizacija

Amortizacija PowerPoint PPT Presentation


  • 247 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Download Presentation

Amortizacija

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Amortizacija Proporcionalna, progresivna i degresivna

2. Zadaci - amortizacija 4) Izracunati godišnji iznos amortizacije, OV i NV za sve vrste stalnih sredstava u 1999. te ukupnu A, OV i NV za sva stalna sredstva zajedno. Sva sredstva su kupljena i pocelo se njihovim korištenjem u 1998. Koristiti metod ravnomjerne amortizacije.

4. Progresivna amortizacija Godišnji iznosi amortizacije rastu iz godine u godinu, kao i stope. A1 < A2 ... < An, %a1<%a2<...%an Razlikujemo: 1) obracun amort. pomocu razlicite (rastuce) stope na istu osnovu 2) metod dijelova

5. Metod rastuce stope Stope amortizacije rastu a osnova (Na) ostaje ista. A1=(Na x%a1)/100 A2=(Na x%a2)/100 A3=(Na x%a3)/100 Ne koristimo više formulu: A=Na / n

6. Progresivna amortizacija Nabavna vrijednost s.s. iznosi 10.000 KM, vijek trajanja 5 godina. Poznato je da je stopa amortizacije u drugoj godini 18% i da raste iz godine u godinu za 2%. Izracunati godišnje stope i iznose amortizacije, otpisanu i neotpisanu vrijednost po god.

7. Zadaci

8. Zadaci Na- uvijek 10.000KM %a= 16, 18, 20, 22 i 24 % A= 1.600, 1.800, 2.000 ... (povecava se za isti iznos =200 KM tj za 2%; ?%a = +2% i predstavlja razliku izmedu godišnjih stopa amortizacije) OV= 1.600, 3.400, 5.400, 7.600, 10.000 KM

9. Zadaci OVn=10.000 KM = Na NV= 8.400, 6.600, 4.600, 2.400, 0 KM u zadnjoj godini Jednostavno kada imamo zadanu neku stopu amortizacije i razliku izmedu godišnjih stopa.

10. Zadaci 5) Fakturna vrijednost mašine iznosi 22.000 KM, troškovi prevoza 1.000 KM, montaže 500 KM a carine 1.500 KM. Vijek trajanja je 10 god. Izracunati godišnje stope i iznose amortizacije, otpisanu i neotpisanu vrijednost i njihove stope po godinama, ako je ?%a=+2%. Poznati su još i sljedeci podaci:

12. Zadaci Na=25.000 KM %NV1=99% » %OV1=1%, %a1=1% A1= 25.000 x 1% = 250 KM OV1 =A1=250 KM NV1=Na – OV1=25.000 – 250 = 24.750 KM A2=750 KM, A2=(Na x %a2)/100 750=25.000 x %a2 %a2= (750:25.000)x 100=3%

13. Zadaci %OV2= %a1 + %a2= 1%+3%=4% %ON2=100% - 4%= 96% OV3=2.250 = A1+A2+A3 2.250= 250+750+A3 A3=1.250 KM %a3=5%, NV3=22.750 KM I.t.d.

14. Zadaci Jednostavno kada imamo zadanu neku stopu amortizacije i razliku izmedu godišnjih stopa. Problem nastaje onda kada imamo samo ?%a Tada je stopa am.u prvoj god: %a1=1/2 (? %a) (1-n) +100 /n

15. Zadaci Otpisana vrijednost u nekoj godini se racuna pomocu formule: Ovm = m/2 [2A1 +(m -1) ?A] m – neka tražena godina ? A – razlika izmedu god. iznosa amortizacije ? A = (?%a x Na) /100

16. Zadaci Navedene formule se koriste i kod progresivne i kod degresivne amortizacije. Kod progresivne am. ce ?%a biti + (pozitivno) a kod degresivne – (negativno). Isto tako, ?A ce biti kod progresivne am. + a kod degresivne - .

17. Zadaci 6) Nabavna vrijednost postrojenja iznosi 20.000 KM, vijek trajanja 8 godina a razlika izmedu god. stopa amortizacije je +1%. Koristeci odgovarajuci sistem amortizacije izracunati %a, A, OV i NV po godinama.

18. Zadaci Na=20.000 KM n= 8 ?%a= +1% %a, A, OV, NV =? A1=(Na x %a1)/100 A2=(Na x %a2)/100 %a1=1/2 ? %a (1-n) +100 /n

19. Zadaci %a1=1/2 (+1) (1-8) +100 /8 = = 9% %a2=%a1 + ? %a= 9+1 =10% %a3 = 11% A1=(Na x %a1)/100= 20.000 x 0,09 = 1.800 KM A2=(Na x %a2)/100= 20.000 X 0,1 =2.000 KM itd.

20. Zadaci

21. Metod dijelova Drugi metod koji koristimo kod progresivne amortizacije je metod dijelova. Kod navedene metode s.s. tretiramo kao amortizacijsku cjelinu sastavljenu od veceg broja (n) dijelova. Svake godine otpisujemo odredeni broj dijelova.

22. Metod dijelova Na kraju vijeka trajanja s.s. amortiziramo sredstvo u potpunosti. (OVn=Na, NVn=0) Bitno utvrditi: 1) broj dijelova 2) vrijednost svakog pojedinog dijela

23. Metod dijelova Da bismo dobili progresivnu am. prve godine amortiziramo najmanji broj dijelova (1 dio), i svake godine taj broj povecavamo za jedan, tako da zadnje godine amortiziramo najveci (n) broj.

24. Metod dijelova Broj dijelova = 1+2+...+n Vrijednost jednog dijela= Na podijeljeno sa ukupnim brojem dijelova A=broj dijelova x vrijednost jednog dijela

25. Metod dijelova 7) Nabavna vrijednost s.s. iznosi 100.000 KM, a vijek trajanja 4 godine. Metodom dijelova, putem progresivne amortizacije izracunati A, OV i NV po godinama.

26. Zadaci Na=100.000 KM, n=4 Broj dijelova = 1+2+3+4=10 dijel. (u prvoj godini amortiziramo 1 dio u drugoj 2 dijela a u zadnjoj n-dijelova) Vrijednost jednog dijela = 100.000 /10 = 10.000 KM

27. Zadaci

28. Zadaca 1) Nabavna vrijednost sredstva iznosi 15.000 KM a vijek trajanja 5 godina. Koristeci metod dijelova – progresivnu amortizaciju izracunati A, OV i NV po godinama i objasniti rezultate.

29. Degresivna amortizacija Godišnji iznosi amortizacije opadaju iz godine u godinu, kao i stope. A1 >A2 ... > An, %a1 > %a2 >...%an Razlikujemo: 1) obracun amort. pomocu razlicite (opadajuce) stope na istu osnovu 2) metod dijelova

30. Metod opadajuce stope na istu osnovu Stope amortizacije opadaju a osnova (Na) ostaje ista. A1=(Na x %a1)/100 A2=(Na x %a2)/100 A3=(Na x %a3)/100 Ne koristimo više formulu: A=Na / n

31. Metod opadajuce stope 7) Sredstvo je nabavljeno 2000. po nabavnoj cijeni od 1.500 KM. Vijek trajanja je 5 godina, amortizacija u prvoj godini 30% i opada iz godine u godinu za 5%. Izracunati %a, A, OV i NV po godinama.

32. Zadaci

33. Zadaci Nabavna vrijednost s.s. je 5.000 KM, vijek trajanja 5 godina a razlika izmedu godišnjih stopa amortizacije -2%. Izracunati A2, NV3, OV4 i OV5.

34. Zadaci Na= 5.000 KM n= 5 ?%a = -2% A2, NV3, OV4, OV5= ? A2= (Na x%a2)/100 %a2=? %a2=%a1+ ?%a %a1=1/2 ? %a (1-n) +100 /n

35. Zadaci %a1= ½ (-2) (1-5) + 100/5 =24% %a2 = 24% - 2% = 22% A2 = 5.000 x 0,22 = 1.100 KM NV3 = Na - OV3 OV3 = 3/2 [2 x 1.200 + (3-1)x (-100)] = 3/2 [2.400 - 200] = 3.300 OVm=m/2 [2A1 +(m -1) ?A]

36. Zadaci m – neka tražena godina ? A – razlika izmedu god. iznosa amortizacije ? A = (?%a x Na) /100 Kontrola: OV3 = A1 + A2 + A3 = 1.200 + 1.100 + 1.000= 3.300 KM OV4 = 4.200 KM, OV5 = 5.000 =?

37. Metod dijelova Isti nacin racunanja kao i kod metoda dijelova – progresivne amortizacije, samo sada imamo n- dijelova u prvoj godini, n-1 u drugoj itd. Broj dijelova = n, n-1, ...1 zbog degresije

38. Metod dijelova Broj dijelova = n + n-1, ...1 Vrijednost jednog dijela= Na podijeljeno sa ukupnim brojem dijelova A=broj dijelova x vrijednost jednog dijela

39. Zadaci 1) Nabavna vrijednost s.s. iznosi 100.000 KM, a vijek trajanja 4 godine. Metodom dijelova, putem degresivne amortizacije izracunati A, OV i NV po godinama.

40. Zadaci Na=100.000 KM, n=4 Broj dijelova = 4+3+2+1=10 dijel. (u prvoj godini amortiziramo n dijelova, u drugoj 3 dijela a u zadnjoj 1dio) Vrijednost jednog dijela = 100.000 /10 = 10.000 KM

41. Zadaci

42. Zadaca 2) Preduzece je otvorilo pogon u koji je ugradilo mašine cija je nabavna vrijednost 550.000 KM, a ekonomski vijek trajanja 10 god. Pomocu degresivne metode na osnovu dijelova izracunati amortizaciju po godinama.

43. Zadaci Na = 400.000 KM, n=4 ?A = - 24.000 KM A, OV, NV =? ?A = (Na x ? % a)/100 - 24.000 = (400.000 x ?% a)/100 ?% a = - 6% a1 = ½ (-6)(1-4) + 100/4 = 34%

44. Zadaci A1 = 136.000 KM %a2 = 28% A2 = 112.000 KM, A3 = 88.000, A4 = 64.000 KM OV1 = 136.000 KM, NV1 = 264.000 KM...

  • Login