Inledning
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 39

Inledning PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Inledning.

Download Presentation

Inledning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Inledning

Inledning

”...varje framgångsrik idrottare har en unik historia att berätta om sin karriär. Från det kan vi dra slutsatsen, att utvecklingen av “spelare” ska beskrivas som ett komplextsystem av faktorer som påverkar varandra. Dessutom behöver idrottaren stöd, hjälp och utmaningar under en längre period, för att nå framgång. Genom att lära oss mer om vad som krävs och hur det går att stödja processen, går det att hjälpa fler att nå sina drömmar!”

Från Spelarutveckling - ett helhetsperspektiv

Johan Fallby


Vilken nytta skapar idrottslig verksamhet i klubben

Vilken nytta skapar idrottsligverksamhet i klubben ?


Inledning

Nu räcker det!

Varför skall SGF centralt sitta och styra över

en verksamhet som sköts bäst från klubbarna


Inledning

SGF

Distrikt

Klubb


Inledning

SGF

(Distrikt)

Klubb


Inledning

SGF

Distrikt

Klubb


Inledning

Klubb

Distrikt

SGF


Inledning

Planen Svea


Inledning

Grundläggande frågor

Vision

Målsättning

Strategi

Värdegrund - värderingar


Olika f ruts ttningar f r olika klubbar

Olika förutsättningar för olika klubbar

Klubb AKlubb B

75 år gammal10 år gammal

1200 medlemmar600 medlemmar

300 juniorer40 juniorer


Vision

Vision

Klubb AKlubb B

”Bli Sveriges bästa jun.klubb””Få traktens ungdomar

att spela golf”


M ls ttning

Målsättning

Klubb AKlubb B

”Vinna JSM-lag””Ha 200 juniorer i träning”

”Ha en jämn åldersfördelning””Få ut spelare på Skandia T”

”Fler tjejer i elitsatsning”


Strategi

Strategi

Klubb AKlubb B

”Året runt träning””Ha anställd tränare”

”Internutbilda fler ledare””Besöka skolor för rekrytering”

”Fler kompetenser, ex fys,”Fler ledare”

mentalt och dietist”


V rdegrund v rderingar

Värdegrund - värderingar

Klubb AKlubb B

”Vi tränar o tävlar för att göra”Hos oss är alla välkomna”

bra prestationer, och alla skall”Medlemmar har ansvar för

uppmuntra varandra”nya medlemmar”

”Alla är med i laget o ingen”Roligaste stället i stan”

lämnas utanför”


Inledning

Frågor inför action

Handlingsplan/aktiviteter

Organisation

Resurser


Handlingsplan aktiviteter

Handlingsplan/aktiviteter

Klubb AKlubb B

”Säsongsplanering …””Kravspec. för tränare”

”Ledarutbildning”Program o schema för

steg 1bearbetning skolor”

steg 2”Föräldramöten”

steg 3!

”Bilda team runt spelarna”!

!

!

!

!


Resurser

Resurser

Ekonomi – budget - kommitté – styrelse - årsmöte

Utrymmen – bana – träningsutrymmen – lokaler

Ledare – se Grönt Ljus

Tränare – se Grönt Ljus

Spelare – se Grönt Ljus


Inledning

Rekrytering spelare

Rekrytera spelare utifrån klubbens

mål och nuvarande status


Planen svea juniorverksamheten inom klubben svea gk

Planen SveaJuniorverksamheten inom klubben Svea GK

Vision

Målsättning

Strategi

Värdegrund/värderingar

Handlingsplan/aktiviteter

Organisation

Resurser

Internt klubbenDistrikt SGFExternt klubben

StyrelseTävlingar Skandia golf Kommunen

AnställdaKonferenser Swedish golf team Skolor

MedlemmarUtbildning Golfgymnasier Partners/företag

Blivande medlemmar ExpertnätverkMedia Ledarutbildning Tränarutbildning

Organisationsutveckling Certifiering Grönt Ljus


Sgfs verktyg f r verksamhetsutveckling

SGFs Verktyg för verksamhetsutveckling

SGF:s styrelseseminarier 2009/2010

Rapporter och utredningar


Modell f r en bra juniorverksamhet gr nt ljus

Modell för en bra juniorverksamhet: ”GRÖNT LJUS”

Grönt ljus är för de klubbar som VILL och de som GÖR/AGERAR

Tydliggör vilka klubbar som har bra verksamheter

De får stöd med verksamhetsutveckling, riktade seminarier av Golfdistriktsförbunden och Svenska Golfförbundet/Elit- & Spelarutveckling


Inledning

Junior Elit

16-19 år

Ungdom

12-16 år

3

Världsledande nation på ungdom, junior och bredd!

100 klubbar

År 2011

Barn

0-12 år

2

1


F rdelar f r klubben med gr nt ljus och utvecklingstrappan

Fördelar för klubben med GRÖNT LJUS(och utvecklingstrappan)

ÖKAD KLUBBKÄNSLA

KVALITET (lösa det komplexa)

KONTINUITET

GOD EKONOMI


Framg ngsfaktorer gr nt ljus

Framgångsfaktorer: GRÖNT LJUS

Sverige är ett litet land =

snabb kommunikation!

Bra verksamhet med glöd och bra organisation =

Golf blir konkurrenskraftig som idrott!


Utvecklingstrappan i golf

GRÖNT LJUSbygger på Utvecklingstrappan. Ger svar på vad och hur golfklubben behöver jobba för att:

Rekrytera barn och ungdomar

Ta hand om, skapa trygghet för barn och ungdomar

Stimulera barn och ungdomar

Synliggöra barn och ungdomar

Samverkan: Distriktsförbunden + Svenska Golfförbundet

UTVECKLINGSTRAPPAN I GOLF


Inledning

Utvecklingstrappan i GOLF

(8) SPELA FÖR LIVET

7. Träna för att vinna

6. Träning för tävling

5. Lära att tävla

4. Träning för träning

3. Lära att träna

2. Roliga grunder

1. Aktiv start

 • Möjlighetsfönster:

 • Vad är möjligt i viss ålder?

 • Fysiskt - Mentalt - Motoriskt - Socialt och Emotionellt

 • Aktiviteter

 • Skapar utveckling!

 • Tänk på detta:

 • Till för att skapa förutsättningar

 • Tydliggör möjlighetsfönster


Inledning

Utvecklingstrappan

1. Aktiv start

2. Roliga grunder

4. Träning för träning

6. Träning för tävling

7. Träna för vinna

3. Lära att träna

5. Lära att tävla

Elitsatsande junior 16 - 19 år

Ungdom 12 - 16 år

Barn 0 - 12 år

 • Biologisk ålder

  • fysiska

  • kognitiva

  • sociala

  • emotionella

 • Kronologisk ålder

 • Möjlighetsfönster

 • Träningsålder


Inledning

Grönt Ljusträffar 2010

DatumPlatsTävlingNivå

24 aprilSkåneSkandia Grand OpeningNivå 3

28 MajGöteborgSkandia InternationalNivå 2

9 JuliStockholmEM Herrar lagNivå 3

22 AugKarlstadSkandia Tour elitNivå 2


Inledning

Junior Elit

16-19 år

3

Ungdom

12-16 år

Barn

0-12 år

2

1

Intern klubbutbildning för alla ideella ungdomsledare

Vision, mål, värderingar, organisation, aktiviteter


Verktyg juniorutveckling

Verktyg Juniorutveckling


Inledning

Fjällbacka Golfklubb,september2009


Sommarl ger veckan efter skolan slutar 8 00 16 00 utbildade ungdomsledare spel lekar tr ning regler

Sommarläger –veckan efter skolan slutar…..- 8.00-16.00- Utbildade ungdomsledare- Spel, lekar, träning, regler


Inledning

Klubbens dag på Bro-Bålsta GK

Besökarna fick se och uppleva en mängd

Aktiviteter:

• Tävling Skandia 2G & Två Generationer

• Annika invigde Sörenstam Wall of Fame

• Clincs & Workshop med PRO

• Demo med Callaway

• Prova på golf med Fredrik

• Hickorygolf

• Mat & Dryck från Åmans Kök & Bar

• Ponnyridning

• Hoppborg

• Trolleri

• Modevisning från Golfstore Bro-Bålsta


Verktyg f r spelarutveckling elit sgf swgt s specialistn tverk

Verktyg för spelarutveckling “ELIT”SGF & SwGT:s Specialistnätverk

Golftränare, Fystränare, Sjukgymnaster och

Mentala rådgivare i samverkan med spelaren i centrum!

Samverkansläger -09


Inledning

Forskning & utveckling:

SGF & SwGT Test Center stödjer spelare och deras nätverk på SAS Masters Tour Finalen -09.

John Hellström (doktorand i Peak Performance i Golf) håller i upplägget

Fullbokat på Kallfors! Spelarna testades: 3D-mätning, fysisk screening av sjukgymnast & fystränare och gjorde olika puttester. Feedback lämnades till spelarnas nätverk i verktyget Golfpyramid.


Sgfs elitplan

SGFs Elitplan

Utvecklas som människa genom golfen

♦ Individen i centrum ♦Trädgårdsmetaforen ♦SILEN ♦ Lev bäst för att vinna mest!

Världsledande nation i golf! HELHETSSYN ”Helheten är större än delarna”

Filosofi och

värdegrund

Forskning och

utveckling

Miljö och

organisation

Utbildning

Yttre faktorer

Kommunikation

Omvärldsanalys

Krav- och Kapacitetsprofil

Utvecklings-

trappan

Postgymnasial

Traineeprogram

Swedish Golf Team

Klubb(ar)/GDF

Elitcertifiering

Riks- och regionala Golfgymnasier

Spelare

Expertnätverk

Ledare GDF/GK

Tränare och coacher

Tävlingsstruktur/arena

Träningsarenor

Teknisk utrustning

Internt SGF och egna experter

Externt GDF/GK

Omvärlden

Information och inspiration


Gruppdiskussion

Gruppdiskussion

 • Göran S: GBG och Norr/Västerbotten

 • Lisa W: Småland och Värmland

 • Johanna E: Övriga GDF

 • SGF cirkulerar i grupperna

  Frågor i gruppen:

 • Vad är viktigt att komplettera med i utbildningen?

 • När skall det in i utbildningen?

 • Vilket material behövs?


Inledning

100

20

Mål 2011 och Vision Landslag och Elit- & spelarutveckling

Lev bäst för att

vinna mest!


 • Login