De Collectieve Winkelontzegging - PowerPoint PPT Presentation

De collectieve winkelontzegging
Download
1 / 13

 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

De Collectieve Winkelontzegging. “Shoplifters of the world, unite and take over”. Inleiding.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

De Collectieve Winkelontzegging

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


De collectieve winkelontzegging

De Collectieve Winkelontzegging

Shoplifters of the world, unite and take over


Inleiding

Inleiding

In 2005 werd een nieuwe regel ingevoerd in Den Haag om overlastgevend gedrag te voorkomen bij het shoppen, nl. De Collectieve Winkelontzegging (CWO). Wie dus ongewenst gedrag vertoont in een onderneming binnen het CWO-beleid, kan de toegang tot al de winkels in dit beleid worden ontzegd. Het won al datzelfde jaar de veiligheidsprijs van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing. In totaal passen 454 ondernemingen dit beleid toe, daar zitten zowel grote als kleine ondernemingen bij. Om de CWO te onderzoeken zijn er gesprekken gevoerd met de preventieadviseur van de Politie Haaglanden.


Overlast in de binnenstad

Overlast in de binnenstad

De CWO-maatregel is ingevoerd door de toenemende paniek over de veiligheid in de openbare ruimte. Door samenwerking tussen publieke en private actoren kunnen allerlei vormen van overlast worden tegengegaan. Een voorbeeld hiervan is het Keurmerk Veilig Ondernemen winkelgebieden (KVO-w). Ongewenst gedrag is een vrij rekbaar begrip. De ondernemer mag hierbij zelf besluiten of hij een waarschuwing geeft of een CWO oplegt.Bij een CWO mag degene met de ontzegging zich niet meer in de betreffende winkel begeven, of in n van de andere 454 ondernemingen die zijn aangesloten bij de BOF.


De cwo concreet

De CWO concreet

Er worden in Den Haag drie categorien onderscheiden die in aanmerking komen voor een CWO:

 • Een eerste categorie met een CWO voor lichte vergrijpen,

 • Een tweede catergorie met een CWO voor gedragingen waarbij de schade groter is,

 • Een derde categorie met een CWO voor de meest ernstige gedragingen.


De collectieve winkelontzegging

Om officieel een ontzegging op te leggen moet een formulier worden ondertekend door n getuige, n door degene die in overtreding was.

Naast de winkelontzegging wordt bij een strafbaar feit aangifte gedaan bij de politie van het gepleegde feit.

Niet iedereen is vrijwillig deze overeenkomst aangegaan. Het hoofd van de Invoer CWO bij de BOF legt uit dat bepaalde winkels in winkelcentra verplicht lid zijn van een ondernemersvereniging en daarmee automatisch zijn gebonden aan het KVO-w protocol, n de bijbehorende CWO-maatregel .


Voor bij het strafrecht

Voor(bij) het strafrecht

Vanouds wordt diefstal of ernstige vormen van overlast aangepakt via het klassieke, op repressieve leest geschoeide strafrecht.

Een CWOmaatregel breekt echter op een aantal punten met het klassieke instrumentarium van het strafrecht:

 • In de eerste plaats is de CWO een civielrechtelijke maatregel.

 • In de tweede plaats gaat een CWO niet gepaard met een tenlastelegging.

 • In de derde plaats is voor het opleggen van een CWO minder bewijs nodig dan voor

 • een strafrechtelijke afdoeningsmodaliteit.


De collectieve winkelontzegging

Kortom, om de binnenstad van Den Haag aantrekkelijker te maken en het doel van meer veiligheid te bereiken worden privaatrechterlijk instrumentaria of technologien ingezet, waarbij

slechts via een omweg het strafrecht nog in beeld komt.


Publiek gezocht

Publiek gezocht

De overlast vermindert door de maatregel zegt het hoofd van de Binnenstad Ondernemers Federatie.

Men zegt wel dat er maar enkele opnieuw betrapt zijn in een winkel met het CWO-beleid nadat ze een verbod kregen, toch blijkt dat de bewaking in de winkels niet in staat is alle gezichten met een ontzegging te herkennen.

Terwijl in het strafsysteem een misdaad altijd verwijst naar het handelen van een individu of groep gaat het in het geval van de voorzorgsmaatregel CWO om het publiek.


De collectieve winkelontzegging

Naast technieken als veiligheidspatrouilles en camerabewaking, zou je nu ook technologien als de CWO er kunnen aan toevoegen.

In het geval van de CWO blijven de deelnemende winkeliers naar elkaar verwijzen. Niet alleen wordt in steeds meer gevallen beveiliging collectief ingekocht, op allerlei manieren wordt ook informatie gedeeld tussen de deelnemende partijen.


Juridische vraagstukken

Juridische vraagstukken

Rechtsbescherming voor iemand met een ontzegging is beperkt. Het blijkt ingewikkeld om onder een eenmaal uitgereikte CWO uit te komen. Indien men bezwaar heeft bij het opleggen van deze maatregel moet men binnen de twee weken bezwaar aantekenen. Dikwijls gaat een CWO gepaard met een aangifte bij de politie waarna het Openbaar Ministerie kan besluiten tot vervolging.

De beperking van de rechtsbescherming vindt plaats door een zekere mate van benadeling van de verdediging.


De collectieve winkelontzegging

Daarnaast wordt door de CWO geen rekening gehouden met de persoon van de dader.

Een CWO-maatregel neemt de verwijtbaarheid van de dader niet in overweging. Een ongewenste gedraging wordt altijd op dezelfde manier bestraft.


Besluit

Besluit

Het strafrecht als middel om de samenleving veiliger te maken en het publiek te beschermen tegen misdaad en misdadigers laat zich steeds moeilijker definiren.

Bij de CWO-maatregel wordt het strafrecht buitenspel gezet.

We kunnen besluiten dat de CWO-maatregel nog niet overal is ingeburgerd omdat er nog geen duidelijkheid is over de effectiviteit van de maatregel.


De collectieve winkelontzegging

Er worden ook discussies gevoerd over de vraag of de last van winkeldieven wel zon vergaande maatregelen nodig heeft!


 • Login