Novembar mesec borbe protiv narkomanije
Download
1 / 14

NOVEMBAR Mesec borbe protiv narkomanije - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

NOVEMBAR Mesec borbe protiv narkomanije. Droge , simptomi i znaci i saveti za roditelje. Sprečite dete da se drogira.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' NOVEMBAR Mesec borbe protiv narkomanije' - aderyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Novembar mesec borbe protiv narkomanije

NOVEMBARMesecborbeprotivnarkomanije

Droge, simptomi i znaci i saveti za roditelje


Spre ite dete da se drogira
Sprečitedete da se drogira

 • PremapodacimaEvropskogškolskogistraživanja o upotrebialkohola i ostalihdroga (ESPAD) iz 2008. kojejeobuhvatilomlade u Srbijiuzrastaod 16 godina, čak 6,7 odstonjihjeprobalomarihuanu, 7,6 odstojekoristilosedativesa alkoholom, a 3,2 odstojeprobaloekstazi.


Rizi ne godine
Rizičnegodine

 • Najugroženijagrupamladihkada se radi o početkukonzumiranjadrogajeuzrastizmeđu 12 i 16 godina. U perioduraneadolescencijemladisuveoma, osetljivi, ranjivi, a naročitoimjestalo da buduprihvaćeniodvršnjaka. Poredtoga, u adolescentskojfazi, kojapočinjeoko 12. godine, tinejdžerpokušava da pronađeodgovore na pitanjakosam ja, kako biti blizaksaljudima, a zaštititi se odbola, kakoprihvatitisvoje „novo“ telo i kakozadovoljitiseksualnepotrebe. Svetosuveomateškizadacizamladuosobu. Iztograzlogamladiponekadpočinju da koristedrogukaopomoć na putusazrevanja.


Nisko samopo tovanje je prvi znak
Niskosamopoštovanjejeprviznak

 • Dete u rizikuobično ima nekeodsledećihosobina - voli da se dokazuje, pravisevažno na neprihvatljivnačin, ima niskosamopoštovanje, činimu se da životnemasmisla, čestomujedosadno, teško se prilagođavazahtevimaškole, ne poštujeporodičnapravila.Zatojebitno da čimprimeti neki odovihsimptoma, roditeljreaguje i pomognedetetu. Roditeljisu ti kojimoraju da buduinformisani i da razgovarajusadecom o posledicamaupotrebedroga, a takođetreba da budu deci dobaroslonac i da buduotvorenizatodadetemožedaimpriznaakojeprobalonekudrogu.


Simptomi koji ukazuju na upotrebu droga
Simptomikojiukazuju na upotrebudroga

 • Različitinarkotici se manifestujurazličito i trebaimati na umu da nijedanodnavedenihznakovanijedovoljandasasigurnošćuukaže na zloupotrebudroga, alibitrebalo da vas upozori i navede na oprez.


Lekovi za smirenje
Lekovizasmirenje

 • Akoprimetite da deteizgledakaodajepijano, ali ne miriše na alkohol, akojenapeto i zbunjeno, teško se koncentriše i nerazgovetnogovorimoždakoristilekovezasmirenje.


Marihuana
Marihuana

 • Staklaste, crveneoči, proširenezenice, glasangovor i neadekvatnosmejanje, a potom pospanost, usporenoreagovanje, gubitakmotivacije i zaboravljanjesusamoodnekihsimptomakojiukazuju da nekokoristimarihuanu.


Inhalansi lepak
Inhalansi (lepak)

 • Ukoliko se tinedjžerbezrazlogasmeje, izgledapijanoali ne miriše na alkohol, ima suzneoči i poremećajvida, crvenilookonosaiusta, sekrecijuiznosa, glavobolju, mučninu, otežanukontrolumišićaiporemećenorasuđivanjeipamćenjetreba da porazgovaratesanjim.


Ekstazi
Ekstazi

 • Izraženapotrebazakretanjem i igranjem, potrebazavelikomkoličinomtečnosti, naletirazneženostii „ljubavi“ premaosobama u okoliniukazuju na korišćenjeekstazija.


Stimulansi spid kokain
Stimulansi (spid, kokain...)

 • Hiperaktivnost i euforija, razdražljivost, preteranapričljivostposlekojenastupadepresija, preteranospavanje u neuobičajenovreme, gubitakutežini, suvoćausta, mogućaagresivnostsamosu neki odsimptoma da nekokorististimulanse.


Posledice
Posledice

 • Posledicekorišćenjanarkotikasufatalne i uništavajupodjednakopsihuitelo.Psiha - Mladaosobakojakoristidroguviše ne rešavavažnestvari u životu, ne zaljubljuje se, ne razmišlja o karijeri, ne sazrevaemotivno i psihološki, većživi u nekomnerealnomsvetu.Telo - Sintetičkedrogedelujurazorno na centralninervnisistem, patakokodmladeosobeod 17 godinamože da dođedodemencijekaokod 70-godišnjaka! Čestisu i psihijatrijskiproblemikaoštosudepresijaiparanoja.


Kome da se obratite
Kome da se obratite?

 • U slučaju da primetitepromenekoddeteta, obratite se zasavetpsihologu u školiilidomuzdravlja, pedijatruiliizabranomlekarukodkojeg se lečidete, a nakontogasavetovalištuzaprevencijuzloupotrebedrogakodmladih, poduslovom da takvopostoji u vašemgradu. U BeogradujetokonkretnoSpecijalnabolnicazabolestizavisnostikoja ima Savetovalištezamlade i roditelje u UliciTeodoraDrajzera 44.


ad