Liikeidea
Download
1 / 16

Liikeidea Henkilöstö Neuvonantaja - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Liikeidea Henkilöstö Neuvonantaja. Liikeidean valinta. Yrityksen liikeidea ja NY-yrittäjät valitaan yhdessä. Kaikkien yrityksen jäsenten tulee olla yhtä mieltä valittavasta liikeideasta. Aivoriihen perusteella ideoiden pitäisi olla jo hieman mietittyjä. . Toiminta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Liikeidea Henkilöstö Neuvonantaja' - aderes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Liikeidean valinta

Liikeidean valinta

 • Yrityksen liikeidea ja NY-yrittäjät valitaan yhdessä.

 • Kaikkien yrityksen jäsenten tulee olla yhtä mieltä valittavasta liikeideasta.

 • Aivoriihen perusteella ideoiden pitäisi olla jo hieman mietittyjä.


Toiminta

Toiminta

Valitkaa jokin seuraavista tavoista

Äänestys NY-tiimeistä

Jokainen valitsee itse yrityksensä idean perusteella

Opettaja jakaa ryhmät.

(paras toimintatapa riippuu ideoista)


Yrityksen henkil st

Jokaisella yrityksellä tulee olla vähintään toimitusjohtaja ja talousvastaava sekä neuvonantaja liike-elämästä.

NY-yrityksissä eri tehtävien rajat eivät ole tarkkoja, vaan yleeensä jokainen tekee useita eri asioita.

Seuraavassa on esitelty tehtäviä, joita oikeissa yrityksissä on.

Yrityksen henkilöstö


Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja toimitusjohtaja ja talousvastaava sekä neuvonantaja liike-elämästä.

 • Johtaa toimintaa (toimitusjohtajalla tulee siis olla kokonaiskäsitys siitä, missä mennään).

 • Laatii liiketoimintasuunnitelman yhdessä muun johdon kanssa.

 • Asettaa toimintatavoitteet ja laatii toimintasuunnitelmat.

 • Luo hyvän me-hengen yrityksen sisällä.

 • Huolehtii siitä, että lopettaminen (likvidaatioprosessi) viedään asianmukaisesti läpi ja että vuosikertomus lähetetään Nuori yrittäjyys ry:lle.

 • Tuntee NY-yritystä koskevat säännöt


Toimitusjohtaja jatkuu

Toimitusjohtaja toimitusjohtaja ja talousvastaava sekä neuvonantaja liike-elämästä. (jatkuu)

 • Tiedottaa osakkaita yrityksen kehityksestä.

 • Pitää yhteyttä mm. neuvonantajiin ja tavittaessa NY-toimistoon.

 • Johtajan jokapäiväisiin tehtäviin kuuluu päätösten tekeminen ja konfliktien ratkaiseminen. Käy läpi kaikki ideat ja ratkaisumallit.


Sihteeri

Sihteeri toimitusjohtaja ja talousvastaava sekä neuvonantaja liike-elämästä.

 • Pitää yrityksen tärkeät paperit ja kirjeenvaihdon järjestyksessä (oma mappi, jossa paperit säilyvät).

 • Lähettää kokouskutsut ja esityslistat ennen jokaista hallituksen kokousta.

 • Pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa.

 • Vastaa osuusluettelosta.

 • Pitää osaltaan huolen siitä, että NY-yritys noudattaa lakeja ja määräyksiä.

 • Tuntee yhtiöjärjestyksen sisällön.

 • Hoitaa yrityksen tiedonvälityksen (puhelin, kirjeenvaihto).


Talousvastaava

Talousvastaava toimitusjohtaja ja talousvastaava sekä neuvonantaja liike-elämästä.

pitää huolta taloudesta ja hoitaa mm. seuraavat asiat:

1. ILMOITUKSET JA RAPORTIT

 • perustamisilmoitus    

 • lopettamisilmoitus    

  2. LASKELMIEN TEKEMINEN

 • Budjetti

 • hinta-/tuotelaskelmat

 • osavuosiraportin tuloslaskelma ja tase

 • toimintakertomuksen tuloslaskelma ja tase ym.


Talousvastaava1

Talousvastaava toimitusjohtaja ja talousvastaava sekä neuvonantaja liike-elämästä.

   3. VAROJEN HOITO

 • hoitaa yrityksen rahoja

 • vastaa kassasta ja pankkitilistä

 • kerää mahdolliset rekisteröintimaksut ja tilittää ne opettajalle

     4. KIRJANPITO

 • kuitit ostosta ja myynneistä (tositteet)

 • kirjaukset

 • tilinpäätös


Tuotanto palveluvastaava

Tuotanto/palveluvastaava toimitusjohtaja ja talousvastaava sekä neuvonantaja liike-elämästä.

 • Vastaa tuotannosta.

 • Asettaa tuotantotavoitteet.

 • Tutkii, mistä yritys voi ostaa materiaaleja tai palveluja tuotteisiin. Pyytää tarvittaessa tarjouksia yrityksistä (esim. materiaalit ja painotyöt)

 • Vastaa, että toimitettuja tuotteita on oikea määrä ja että tuotteet ovat vahingoittumattomia.

 • Pitää varastokirjaa.


Markkinointivastaava

Markkinointivastaava toimitusjohtaja ja talousvastaava sekä neuvonantaja liike-elämästä.

 • Kantaa päävastuun markkinoinnista.

 • Laatii analyyseja: asiakkaiden toiveet (kysyntä), kohderyhmä, kilpailija-analyysi, markkinatutkimus.

 • Ehdottaa markkinointiin liittyviä toimenpiteitä.


Myyntip llikk

Myyntipäällikkö toimitusjohtaja ja talousvastaava sekä neuvonantaja liike-elämästä.

 • Kantaa päävastuun myynnistä.

 • Laatii myyntitavoitteet.

 • Pitää myyntikirjaa ja varastokirjaa.

 • Organisoi, kouluttaa ja motivoi myyjiä.

 • Laatii ja esittää myyntitilastoja.


Henkil st p llikk

Henkilöstöpäällikkö toimitusjohtaja ja talousvastaava sekä neuvonantaja liike-elämästä.

 • Ehdottaa työnjaon.

 • Pitää kirjaa työtunneista.

 • Pitää huolta henkilöstöstä.

 • Järjestää henkilöstön koulutusta.

 • Virkistystoiminta henkilöstölle.


Minun ny yritykseni

Minun NY-yritykseni toimitusjohtaja ja talousvastaava sekä neuvonantaja liike-elämästä.

Pohtikaa mitkä tehtävät ovat teille tärkeitä ja mihin asioihin haluatte nimittää omat vastuuhenkilöt.

Yrityksellä tulee olla toimitusjohtaja sekä talousvastaava.


Neuvonantaja

Neuvonantaja toimitusjohtaja ja talousvastaava sekä neuvonantaja liike-elämästä.

 • Neuvonantajat hankitaan työelämän piiristä.

 • Eivät ole NY-yrityksen jäseniä, eikä heillä niin ollen ole päätösvaltaa.

 • Auttavat NY-yrittäjiä tiedoillaan ja kokemuksellaan.

 • Hyvä neuvonantaja on NY-yritykselle ratkaisevan tärkeä, jotta yritys saisi todellisen kuvan yritystoiminnasta.

 • Pohtikaa kuka voisi toimia neuvonantajananne ja olkaa häneen yhteydessä!


Opettajat

Opettajat toimitusjohtaja ja talousvastaava sekä neuvonantaja liike-elämästä.

 • Opettajien rooli yrityksen tukihenkilöinä on tärkeä.

 • Opettajat eivät ole NY-yrityksen jäseniä, joten heillä ei ole muodollista päätösvaltaa.

 • Opettajat ja koulu voi kuitenkin asettaa sääntöjä ja rajoituksia, joita yritysten on noudatettava kyseisessä koulussa.

 • Säännöt voivat esimerkiksi koskea rajoituksia, jotka liittyvät eri toimintoihin osallistumiseen, koulun tilojen käyttöön tai toteutettaviin ideoihin.