Liikeidea Henkilöstö Neuvonantaja - PowerPoint PPT Presentation

Liikeidea
Download
1 / 16

 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Liikeidea Henkilöstö Neuvonantaja. Liikeidean valinta. Yrityksen liikeidea ja NY-yrittäjät valitaan yhdessä. Kaikkien yrityksen jäsenten tulee olla yhtä mieltä valittavasta liikeideasta. Aivoriihen perusteella ideoiden pitäisi olla jo hieman mietittyjä. . Toiminta.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Liikeidea Henkilöstö Neuvonantaja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Liikeidea henkil st neuvonantaja

 • Liikeidea

 • Henkilöstö

 • Neuvonantaja


Liikeidean valinta

Liikeidean valinta

 • Yrityksen liikeidea ja NY-yrittäjät valitaan yhdessä.

 • Kaikkien yrityksen jäsenten tulee olla yhtä mieltä valittavasta liikeideasta.

 • Aivoriihen perusteella ideoiden pitäisi olla jo hieman mietittyjä.


Toiminta

Toiminta

Valitkaa jokin seuraavista tavoista

Äänestys NY-tiimeistä

Jokainen valitsee itse yrityksensä idean perusteella

Opettaja jakaa ryhmät.

(paras toimintatapa riippuu ideoista)


Yrityksen henkil st

Jokaisella yrityksellä tulee olla vähintään toimitusjohtaja ja talousvastaava sekä neuvonantaja liike-elämästä.

NY-yrityksissä eri tehtävien rajat eivät ole tarkkoja, vaan yleeensä jokainen tekee useita eri asioita.

Seuraavassa on esitelty tehtäviä, joita oikeissa yrityksissä on.

Yrityksen henkilöstö


Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja

 • Johtaa toimintaa (toimitusjohtajalla tulee siis olla kokonaiskäsitys siitä, missä mennään).

 • Laatii liiketoimintasuunnitelman yhdessä muun johdon kanssa.

 • Asettaa toimintatavoitteet ja laatii toimintasuunnitelmat.

 • Luo hyvän me-hengen yrityksen sisällä.

 • Huolehtii siitä, että lopettaminen (likvidaatioprosessi) viedään asianmukaisesti läpi ja että vuosikertomus lähetetään Nuori yrittäjyys ry:lle.

 • Tuntee NY-yritystä koskevat säännöt


Toimitusjohtaja jatkuu

Toimitusjohtaja (jatkuu)

 • Tiedottaa osakkaita yrityksen kehityksestä.

 • Pitää yhteyttä mm. neuvonantajiin ja tavittaessa NY-toimistoon.

 • Johtajan jokapäiväisiin tehtäviin kuuluu päätösten tekeminen ja konfliktien ratkaiseminen. Käy läpi kaikki ideat ja ratkaisumallit.


Sihteeri

Sihteeri

 • Pitää yrityksen tärkeät paperit ja kirjeenvaihdon järjestyksessä (oma mappi, jossa paperit säilyvät).

 • Lähettää kokouskutsut ja esityslistat ennen jokaista hallituksen kokousta.

 • Pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa.

 • Vastaa osuusluettelosta.

 • Pitää osaltaan huolen siitä, että NY-yritys noudattaa lakeja ja määräyksiä.

 • Tuntee yhtiöjärjestyksen sisällön.

 • Hoitaa yrityksen tiedonvälityksen (puhelin, kirjeenvaihto).


Talousvastaava

Talousvastaava

pitää huolta taloudesta ja hoitaa mm. seuraavat asiat:

1. ILMOITUKSET JA RAPORTIT

 • perustamisilmoitus    

 • lopettamisilmoitus    

  2. LASKELMIEN TEKEMINEN

 • Budjetti

 • hinta-/tuotelaskelmat

 • osavuosiraportin tuloslaskelma ja tase

 • toimintakertomuksen tuloslaskelma ja tase ym.


Talousvastaava1

Talousvastaava

   3. VAROJEN HOITO

 • hoitaa yrityksen rahoja

 • vastaa kassasta ja pankkitilistä

 • kerää mahdolliset rekisteröintimaksut ja tilittää ne opettajalle

     4. KIRJANPITO

 • kuitit ostosta ja myynneistä (tositteet)

 • kirjaukset

 • tilinpäätös


Tuotanto palveluvastaava

Tuotanto/palveluvastaava

 • Vastaa tuotannosta.

 • Asettaa tuotantotavoitteet.

 • Tutkii, mistä yritys voi ostaa materiaaleja tai palveluja tuotteisiin. Pyytää tarvittaessa tarjouksia yrityksistä (esim. materiaalit ja painotyöt)

 • Vastaa, että toimitettuja tuotteita on oikea määrä ja että tuotteet ovat vahingoittumattomia.

 • Pitää varastokirjaa.


Markkinointivastaava

Markkinointivastaava

 • Kantaa päävastuun markkinoinnista.

 • Laatii analyyseja: asiakkaiden toiveet (kysyntä), kohderyhmä, kilpailija-analyysi, markkinatutkimus.

 • Ehdottaa markkinointiin liittyviä toimenpiteitä.


Myyntip llikk

Myyntipäällikkö

 • Kantaa päävastuun myynnistä.

 • Laatii myyntitavoitteet.

 • Pitää myyntikirjaa ja varastokirjaa.

 • Organisoi, kouluttaa ja motivoi myyjiä.

 • Laatii ja esittää myyntitilastoja.


Henkil st p llikk

Henkilöstöpäällikkö

 • Ehdottaa työnjaon.

 • Pitää kirjaa työtunneista.

 • Pitää huolta henkilöstöstä.

 • Järjestää henkilöstön koulutusta.

 • Virkistystoiminta henkilöstölle.


Minun ny yritykseni

Minun NY-yritykseni

Pohtikaa mitkä tehtävät ovat teille tärkeitä ja mihin asioihin haluatte nimittää omat vastuuhenkilöt.

Yrityksellä tulee olla toimitusjohtaja sekä talousvastaava.


Neuvonantaja

Neuvonantaja

 • Neuvonantajat hankitaan työelämän piiristä.

 • Eivät ole NY-yrityksen jäseniä, eikä heillä niin ollen ole päätösvaltaa.

 • Auttavat NY-yrittäjiä tiedoillaan ja kokemuksellaan.

 • Hyvä neuvonantaja on NY-yritykselle ratkaisevan tärkeä, jotta yritys saisi todellisen kuvan yritystoiminnasta.

 • Pohtikaa kuka voisi toimia neuvonantajananne ja olkaa häneen yhteydessä!


Opettajat

Opettajat

 • Opettajien rooli yrityksen tukihenkilöinä on tärkeä.

 • Opettajat eivät ole NY-yrityksen jäseniä, joten heillä ei ole muodollista päätösvaltaa.

 • Opettajat ja koulu voi kuitenkin asettaa sääntöjä ja rajoituksia, joita yritysten on noudatettava kyseisessä koulussa.

 • Säännöt voivat esimerkiksi koskea rajoituksia, jotka liittyvät eri toimintoihin osallistumiseen, koulun tilojen käyttöön tai toteutettaviin ideoihin.


 • Login