Java – coś na temat Klas Piotr Rosik 132808 - PowerPoint PPT Presentation

Java – coś na temat Klas
Download
1 / 15

 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Java – coś na temat Klas Piotr Rosik 132808. Klasy. Wygląd klasy: [modyfikatory] class NazwaKlasy { /*ciało klasy */} W Javie modyfikatory możemy podzielić na dwa rodzaje: a) modyfikatory dostępu (private, protected, public, package)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Java – coś na temat Klas Piotr Rosik 132808

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Java co na temat klas piotr rosik 132808

Java – coś na temat Klas

Piotr Rosik

132808


Klasy

Klasy

 • Wygląd klasy:

  • [modyfikatory] class NazwaKlasy { /*ciało klasy */}

 • W Javie modyfikatory możemy podzielić na dwa rodzaje:

  a) modyfikatory dostępu (private, protected, public, package)

  • public - wszystkie klasy mają dostęp do pól danych i metod public,

  • private -dostęp do metod i pól danych posiadają jedynie inne metody tej samej klasy,

  • protected - metoda lub pole danych protected lub może być używana jedynie przez metody swojej klasy oraz metody wszystkich jej klas pochodnych,

  • package - jest to modyfikator domyślny, wszystkie metody i pola danych bez modyfikatora dostępu traktowane są jako typu package. Metody (lub pola danych) typu package mogą być używane przez inne klasy danego pakietu.


B modyfikatory w a ciwo ci modyfikowanego elementu

b) Modyfikatory właściwościmodyfikowanego elementu

 • możemy używać modyfikatorów:

  • public,

  • abstract,

  • final.


Obiekt klasy

Class Dane{

int i;

float f;

}

Możemy stworzyć obiekt:

Dane d = new Dane();

Odwolanie:

d.i = 45;

d.f = 4.1f;

Wartości domyślne dla składowych typu podstawowego:

Obiekt klasy


Statyczne pola danych i metody

Statyczne pola danych i metody

 • Pole danych lub metoda zadeklarowana z modyfikatorem static

 • deklaracja oznacza, że pole danych lub metoda dotyczy klasy, a nie obiektu

 • Odwołanie do statycznego pola danych może mieć postać: NazwaKlasy.PoleDanych, a dla metod statycznych NazwaKlasy.Metoda()


Odwo anie do metod i zmiennych typu static

class KontoOsobiste

{

static byte Oprocentowanie = 10;

private Osoba Wlasciciel;

...

static void ZmienOprocentowanie(byte nowyProcent)

{

Oprocentowanie = nowyProcent;

}

}

public static void main(String[] args)

{

KontoOsobiste.Oprocentowanie = 20;

KontoOsobiste rachunek = new KontoOsobiste();

rachunek.ZmienOprocentowanie(40);

KontoOsobiste.ZmienOprocentowanie(30);

}

Odwołanie do metod i zmiennych typu static


Konstruktor

Konstruktor

 • konstruktor zostaje wywołany podczas tworzenia nowego obiektu klasy

 • metodą o nazwie identycznej, jak nazwa klasy(ważna jest wielkość liter)

 • każda klasa może posiadać wiele konstruktorów, różniących się listą argumentów


Konstruktor1

public class Punkt

{

public int X;

public int Y;

}

Punkt A = new Punkt();

public class Punkt

{

public int nX;

public int nY;

public Punkt(int X, int Y)

{

nX=X;

nY=Y;

}

}

Punkt P = new Punkt (4,5);

Konstruktor


Przeci anie konstruktora

Przeciążanie konstruktora

 • nazwa konstruktora jest zdeterminowana wcześniej przez nazwę klasy, może istnieć tylko jedna taka nazwa

 • Konstruktory tej samej klasy różnią się unikatową listą argumentów


Java co na temat klas piotr rosik 132808

Słowo kluczowe this oznacza referencję do "samego siebie", czyli do obiektu, przez który został wywołany.

public class Leaf

{

int i = 0;

Leaf increment()

{

i++;

return this;

}

void print() {

System.out.println("i = " + i);

}

public static void main(String[] args)

{

Leaf x = new Leaf();

x.increment().increment().increment().print();

}

}

}

Służy również do wywoływania konstruktorów z konstruktorów

W konstruktorze podanie słowa kluczowego this oraz listę argumentów, to spowoduje wywołanie konstruktora, do którego pasuje ta lista

Nie można dwukrotnie wywołać„this”

Nie można użyć „this” poza konstruktorem w celu wywołania innego konstruktora

this


Rodzaje klas

Rodzaje klas

 • Klasa finalna

  • Nie można z niej dziedziczyć i nie pozwalamy, aby z niej dziedziczono

  • Wszystkie jej metody automatycznie stają się finalne


Rodzaje klas c d

Rodzaje klas c.d.

 • Klasa abstrakcyjna

  • Klasa zawierająca metody abstrakcyjne nazywana jest klasą abstrakcyjną

  • Nie mamy możliwości bezpośredniego tworzenia obiektów danej klasy


Klasy wewn trzna

Klasy wewnętrzna

 • Klasa wewnętrzna – klasa wewnątrz innej definicji klasy.

  • Posiada prawo dostępu do wszystkich elementów klasy je otaczającej,

  • obiekt klasy wew. Zawiera specjalny lacznik z obiektem klasy zewnętrznej,

  • mogą mieć modyfikator static.


Klasa anonimowa

Klasa anonimowa

 • klasa bez nazwy i konstruktora,

 • definiowana za pomocą wyrażenia postaci:

  • new NazwaNadKlasy(arg, arg, ...){...};


Bibliografia

Bibliografia

 • Thinking in Java – Bruce Eckel

 • http://republika.pl/arturt/java/index.htm - Artur Tyloch


ad
 • Login