slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hvilke faktorer påvirker tid til forskning? Bjørn Stensaker

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Hvilke faktorer påvirker tid til forskning? Bjørn Stensaker - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Hvilke faktorer påvirker tid til forskning? Bjørn Stensaker. Er tid til forskning et problem?. Sett i et historisk lys har tiden brukt til forskning vært relativt konstant: rundt 30 prosent av arbeidstiden (veiledning unntatt)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hvilke faktorer påvirker tid til forskning? Bjørn Stensaker' - adelle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
er tid til forskning et problem
Er tid til forskning et problem?
 • Sett i et historisk lys har tiden brukt til forskning vært relativt konstant: rundt 30 prosent av arbeidstiden (veiledning unntatt)
 • Publikasjonsdata viser en jevn produktivitetsøkning (antall publikasjoner) i norsk høyere utdanning (30 prosent mellom 1980 – 2000)
 • En økning som har fortsatt også etter Kvalitetsreformen
 • Produktivitetsøkningen synes ikke å gå utover kvalitet (målt i forhold til hvorvidt forskningen blir sitert internasjonalt)
hvordan forklare produktivitets kning og kvalitetsheving
Hvordan forklare produktivitetsøkning og kvalitetsheving?
 • Økte forventninger fra samfunn og myndigheter
 • Økte budsjetter
 • Generell effektivisering i norsk høyere utdanning
 • Styrking av formell kompetanse
 • Insentivsystemer som fokuserer på resultatene av forskningen
 • Forskningsvilkårene ved lærestedene er forbedret/sterkere fokus og oppfølging fra institusjonelt nivå
 • Så alt er bare fryd og gammen….?
hvorfor bekymring for tid til forskning
Hvorfor bekymring for tid til forskning?
 • Den totale tidsbruken er uinteressant – det er den sammenhengende tiden til forskning som er avgjørende (60% av de vitenskaplige ansatte mente dette var et problem i 2001)
 • Har Kvalitetsreformen bidratt til å forverre vilkårene for forskning?
 • Norske vitenskaplig ansatte har arbeidsuker opp mot 50 timer – skal forskning foregå i fritiden?
 • Den yngre generasjonen forskere har kortere arbeidsuker enn den eldre – har det betydning for produktiviteten over tid?
 • Hvor er grensene for effektiviseringen?
forskning vs undervisning
Forskning vs undervisning
 • Kvalitetsreformen kan ha ført til større undervisningsbelastning

- på bachelornivå som en følge av tettere oppfølging av studenter

- på masternivå som en følge av en økning i antall studieprogrammer og moduler

 • Evaluering og kvalitetssikring av undervisning er i tillegg mer systematisert enn før, og bidrar til større krav til de vitenskapelige ansatte
 • Eksamensarbeidet har økt som følge av modulisering
 • Studieåret har en annen struktur enn tidligere, og ”pustehullene” er færre
 • Men, flere midlertidige ansatte kan utgjør en ”buffer”…
forskning vs veiledning
Forskning vs veiledning
 • Fra 1981 til 2000 økte antallet veiledede studenter per vitenskapelig ansatt fra 3 til 4,5 (hovedfag)
 • Fra 1981 til 2000 økte antallet veiledede dr. gradsstudenter per vitenskapelig ansatt fra 1 til 1,9
 • Krav til veiledning mer formalisert enn før
 • Ny teknologi har økt tilgjengeligheten til vitenskapelige ansatte

- lavere terskler for kontakt

 • Men, jo flere man veileder jo mer produktive er man…
forskning vs forskningsvilk r
Forskning vs forskningsvilkår
 • Økt ekstern finansiering av forskning kan bety at mer tid enn før brukes på søknadsskriving/finne eksterne midler
 • Definisjonene av ”forskning” endret seg:

- fra ”gråsonepublisering” til formelle kanaler

- større vekt på internasjonal publisering

 • Akademiske normer i endring: forskning viktig for faglig identitet
 • Større grad av ”profesjonalisering” av forskningsaktiviteten?
forskning vs ledelse og administrasjon
Forskning vs ledelse og administrasjon
 • Hva betyr endringer i styrings- og organisasjonsstrukturer for tid til forskning?

- større krav til rapportering tar tid fra forskningen?

- mer profesjonell administrasjon frigjør tid til forskning? (men sekretærene er borte, så man må kopiere selv…)

- mer formell administrasjon og formelt planarbeid tar tid fra forskningen?

- forenklede styrings- og ledelsessystemer frigjør tid til forskning?

forskning vs samfunnsforpliktelsene
Forskning vs samfunnsforpliktelsene
 • Vitenskapelige ansatte oppfordres til å styrke båndene til omverden/anvendelse/innovasjon
 • ”Utenomaktiviteter” er fristende for å ”spe på lønna”?
 • Formidling og popularisering er sterkere vektlagt enn tidligere
 • Men, jo mer kontakt med/finansiering fra næringslivet – jo mer produktive er man…
mange ubesvarte sp rsm l
Mange ubesvarte spørsmål
 • Vanskelig å konkludere om man har det ”bedre/verre” enn før
 • Mange faktorer som påvirker tid til forskning – viktig å forstå sammenhengene
 • Ytterligere faktorer som kan komplisere bildet:

- fagdisiplinære forskjeller

- institusjonelle forskjeller

 • Internasjonale sammenligninger sentralt for bedre å analysere ”konkurransebetingelsene” (CAP)
ad