Hvilke faktorer påvirker tid til forskning?
Download
1 / 10

Hvilke faktorer påvirker tid til forskning? Bjørn Stensaker - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Hvilke faktorer påvirker tid til forskning? Bjørn Stensaker. Er tid til forskning et problem?. Sett i et historisk lys har tiden brukt til forskning vært relativt konstant: rundt 30 prosent av arbeidstiden (veiledning unntatt)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hvilke faktorer påvirker tid til forskning? Bjørn Stensaker' - adelle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Er tid til forskning et problem
Er tid til forskning et problem?

 • Sett i et historisk lys har tiden brukt til forskning vært relativt konstant: rundt 30 prosent av arbeidstiden (veiledning unntatt)

 • Publikasjonsdata viser en jevn produktivitetsøkning (antall publikasjoner) i norsk høyere utdanning (30 prosent mellom 1980 – 2000)

 • En økning som har fortsatt også etter Kvalitetsreformen

 • Produktivitetsøkningen synes ikke å gå utover kvalitet (målt i forhold til hvorvidt forskningen blir sitert internasjonalt)


Hvordan forklare produktivitets kning og kvalitetsheving
Hvordan forklare produktivitetsøkning og kvalitetsheving?

 • Økte forventninger fra samfunn og myndigheter

 • Økte budsjetter

 • Generell effektivisering i norsk høyere utdanning

 • Styrking av formell kompetanse

 • Insentivsystemer som fokuserer på resultatene av forskningen

 • Forskningsvilkårene ved lærestedene er forbedret/sterkere fokus og oppfølging fra institusjonelt nivå

 • Så alt er bare fryd og gammen….?


Hvorfor bekymring for tid til forskning
Hvorfor bekymring for tid til forskning?

 • Den totale tidsbruken er uinteressant – det er den sammenhengende tiden til forskning som er avgjørende (60% av de vitenskaplige ansatte mente dette var et problem i 2001)

 • Har Kvalitetsreformen bidratt til å forverre vilkårene for forskning?

 • Norske vitenskaplig ansatte har arbeidsuker opp mot 50 timer – skal forskning foregå i fritiden?

 • Den yngre generasjonen forskere har kortere arbeidsuker enn den eldre – har det betydning for produktiviteten over tid?

 • Hvor er grensene for effektiviseringen?


Forskning vs undervisning
Forskning vs undervisning

 • Kvalitetsreformen kan ha ført til større undervisningsbelastning

  - på bachelornivå som en følge av tettere oppfølging av studenter

  - på masternivå som en følge av en økning i antall studieprogrammer og moduler

 • Evaluering og kvalitetssikring av undervisning er i tillegg mer systematisert enn før, og bidrar til større krav til de vitenskapelige ansatte

 • Eksamensarbeidet har økt som følge av modulisering

 • Studieåret har en annen struktur enn tidligere, og ”pustehullene” er færre

 • Men, flere midlertidige ansatte kan utgjør en ”buffer”…


Forskning vs veiledning
Forskning vs veiledning

 • Fra 1981 til 2000 økte antallet veiledede studenter per vitenskapelig ansatt fra 3 til 4,5 (hovedfag)

 • Fra 1981 til 2000 økte antallet veiledede dr. gradsstudenter per vitenskapelig ansatt fra 1 til 1,9

 • Krav til veiledning mer formalisert enn før

 • Ny teknologi har økt tilgjengeligheten til vitenskapelige ansatte

  - lavere terskler for kontakt

 • Men, jo flere man veileder jo mer produktive er man…


Forskning vs forskningsvilk r
Forskning vs forskningsvilkår

 • Økt ekstern finansiering av forskning kan bety at mer tid enn før brukes på søknadsskriving/finne eksterne midler

 • Definisjonene av ”forskning” endret seg:

  - fra ”gråsonepublisering” til formelle kanaler

  - større vekt på internasjonal publisering

 • Akademiske normer i endring: forskning viktig for faglig identitet

 • Større grad av ”profesjonalisering” av forskningsaktiviteten?


Forskning vs ledelse og administrasjon
Forskning vs ledelse og administrasjon

 • Hva betyr endringer i styrings- og organisasjonsstrukturer for tid til forskning?

  - større krav til rapportering tar tid fra forskningen?

  - mer profesjonell administrasjon frigjør tid til forskning? (men sekretærene er borte, så man må kopiere selv…)

  - mer formell administrasjon og formelt planarbeid tar tid fra forskningen?

  - forenklede styrings- og ledelsessystemer frigjør tid til forskning?


Forskning vs samfunnsforpliktelsene
Forskning vs samfunnsforpliktelsene

 • Vitenskapelige ansatte oppfordres til å styrke båndene til omverden/anvendelse/innovasjon

 • ”Utenomaktiviteter” er fristende for å ”spe på lønna”?

 • Formidling og popularisering er sterkere vektlagt enn tidligere

 • Men, jo mer kontakt med/finansiering fra næringslivet – jo mer produktive er man…


Mange ubesvarte sp rsm l
Mange ubesvarte spørsmål

 • Vanskelig å konkludere om man har det ”bedre/verre” enn før

 • Mange faktorer som påvirker tid til forskning – viktig å forstå sammenhengene

 • Ytterligere faktorer som kan komplisere bildet:

  - fagdisiplinære forskjeller

  - institusjonelle forskjeller

 • Internasjonale sammenligninger sentralt for bedre å analysere ”konkurransebetingelsene” (CAP)


ad