Kurz prvn pomoci pro z kladn koly
Download
1 / 53

KURZ PRVNÍ POMOCI PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

KURZ PRVNÍ POMOCI PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. DŮLE ŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. 150 – HASIČI 158 – POLICIE 155 – ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 112 – INTEGROVANÝ ZÁCHRANÝ SYSTÉM VŽDY UVÁDÍME: své jméno a příjmení místo a čas nehody rozsah nehody počet zraněných a charakter jejich zranění

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KURZ PRVNÍ POMOCI PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY' - adelio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

D le it telefonn sla
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

 • 150 – HASIČI

 • 158 – POLICIE

 • 155 – ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC

 • 112 – INTEGROVANÝ ZÁCHRANÝ SYSTÉM

 • VŽDY UVÁDÍME:

  • své jméno a příjmení

  • místo a čas nehody

  • rozsah nehody

  • počet zraněných a charakter jejich zranění

  • nejvhodnější přístupovou cestu

  • další možná nebezpečí a další potřebou pomoc


Prvn kontakt se zran n m
PRVNÍ KONTAKT SE ZRANĚNÝM

 • CO UDĚLÁM KDYŽ UVIDÍM ČLOVĚKA JAK LEŽÍ NA ZEMI A NEHÝBE SE:

  • oslovím ho

  • zkusím zatřást ramenem

  • zjistím zda dýchá

  • zjistím jestli má hmatný tep

  • pohledem zjistím další viditelná poranění

 • celá diagnóza má trvat maximálně 20-30 s

 • dále postupujeme podle schématu:

  • A: Airways – zajištění průchodnosti DC

  • B: Breathing – zajištění dýchání

  • C: Circulacion – zajištění krevního oběhu


Z stava dechu p znaky
ZÁSTAVA DECHU - PŘÍZNAKY

 • není slyšet ani cítit vydechovaný vzduch

 • nafialovělé rty

 • kůže promodrává


Z stava dechu pp
ZÁSTAVA DECHU – PP

 • položíme pacienta na bok

 • uvolníme ústní dutinu (umělý chrup, zvratky, …)

 • pacienta položíme na záda a hlavu zakloníme

 • zkontrolujem dech

 • pokud nedýchá tak provedeme 5 vdechů (zacpat nos)

 • každý vdech trvá 2 s a následuje až po výdechu

 • kontrolujem pohyby hrudníku (pohledem i pohmatem)

 • pokud se hrudník zvedá, tak pokračujem v umělém dýchání (frekvence 12 za minutu)

 • pokud se nezvedá, je někde v dýchacích cestách překážka a je nutno ji odstranit


Uvoln n d chac ch cest i
UVOLNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST - I

 • postižený je při vědomí, nedýchá a jeznámá překážka v dýchacích cestách – vyzveme jej ke kašlání

 • pacient vyčerpán, cyanotický – předklon, 5 úderů mezi lopatky

 • pokud to nepomůže provedem HEIMLICHŮV HMAT:

  • pacient v předklonu

  • stojíme za pacientam

  • ruku sevřenou v pěst umístíme mezi pupek a hrudní kost

  • druhou rukou ji sevřeme a prudce stlačíme k sobě a vzhůru (5 x)

  • při neúspěchu voláme RZP a pokračujeme:

   • 5 x úder mezi lopatky

   • 5 x Heimlichův hmat


Uvoln n d chac ch cest ii
UVOLNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST - II

 • pokud by pacient kydykoli během toho upadl do bezvědomí – zahájíme kompletní resuscitaci i s masáží hrudníku

 • po 15 minutách kontrolujeme dutinu ústní

 • pokud se začne zvedat hrudník – pokračujem v masáži hrudníku, jen pokud není tep

 • poslední možností když se nám nepodaří DC zprůchodnit je koniotomie, nebo koniopunkce:

  • zakloníme hlavu pacienta

  • vyhledáme štěrbinu mezi chrupavkou štítnou a prstencovou

  • zde provrdeme kolmo vpich jehly, nebo asi 1 cm řez a do otvoru zavedeme trubičku (obal od propisky)


Z stava ob hu p znaky
ZÁSTAVA OBĚHU - PŘÍZNAKY

 • asi po 6 – 12 s dojde ke ztrátě vědomí

 • asi po 30 s zástava dechu

 • není hmatný pulz


Z stava ob hu pp
ZÁSTAVA OBĚHU - PP

 • okamžité přivolání lékařské pomoci

 • poté zahájíme nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání (KPCR)

  • do mozku se nedostává krev s kyslíkem a po 5 minutách dochází k nevratnému poškození mozkových buněk

 • pokud je pacient dítě, nebo člověk který se topil, tak nejdříve 1 min provádíme KPCR a až poté voláme lékařskou pomoc


Kpcr kardiopulmocerebr ln resuscitace
KPCR – KARDIOPULMOCEREBRÁLNÍ RESUSCITACE

 • nepřímá masáž srdce

  • místo: 2 prsty nad mečovitým výběžkem

  • ruce složené rovnoběžně přez sebe

  • paže jsou napnuté

  • stisky provádíme kolmo

  • je potřeba dost hrudník stlačit, srdce se musí stlačit proti hrudní páteři

 • umělé dýchání zahajujeme zároveň s nepřímou srdeční masáží

 • nejprve tedy 5 vdechů

 • poté 30 stlačení hrudníku a 2 vdechy

 • frekvence dýchání je asi 12 za minutu

 • každou minutu kontrolujeme pulz (kontrola max 10 sekund)


Kpcr nezahajujeme
KPCR NEZAHAJUJEME

 • v případě že umělé dýchání nemůžeme z nějakého důvodu provést – vždy je nutno alespoň zprůchodnit dýchací cesty

 • pokud by nám hrozilo nebezpečí ohrožení vlastního života !!!

 • pokud jsou patrná poranění neslučitelná sa životem


Trestn z kon 140 1961 sb 1 1 1962 neposkytnut pomoci
TRESTNÍ ZÁKON(140/1961 Sb.. 1.1.1962) – neposkytnutí pomoci

 • paragraf 207

  Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti, nebo jeví vážné známky poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe a jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.


Kr tkodob poruchy v dom
KRÁTKODOBÉ PORUCHY VĚDOMÍ

 • pacienta položíme na záda

 • zvedneme mu dolní končetiny (pokud je to možné, tak nakloníme celé tělo o 30 stupňů - hlavou dolů)

 • můžeme chladit čelo

 • k obnovení vědomí by mělo dojít maximálně do 5 minut, jinak voláme lékaře

 • po obnovení vědomí by měl pacient ještě chvíli zůstat ležet


Dlouhodob poruchy v dom
DLOUHODOBÉ PORUCHY VĚDOMÍ

 • delší než 1 minuta – voláme RZP

 • pacienta uložíme do stabilizované polohy na boku

  • DK (tu blíže nám) pokrčíme v koleni

  • pacienta přetočíme na bok

  • druhá DK je natažená

  • HK (ta blíže podložce) protažená pod tělem za tělo

  • druhá HK dlaní k podložce a pod hlavu

  • zaklonit hlavu

 • pátráme po příčinách bezvědomí

 • kontrolujeme dech a tep, pokud nejsou tak zahajujeme KPCR


Epileptick z chvat
EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT

 • postižený vypadá jako by se zasnil

 • provádí mimovolní pohyby

 • jsou přítomny křeče

 • může dojít ke ztrátě vědomí

 • odstraníme z dosahu postiženého možné zdroje zranění

 • v žádném případě mu nebráníme v pohybu !


Iln krv cen p znaky
ŽILNÍ KRVÁCENÍ - PŘÍZNAKY

 • z rány pomale vytéká tmavě zbarvená krev


Iln krv cen pp
ŽILNÍ KRVÁCENÍ - PP

 • posadíme, nebo položíme pacienta

 • zvedneme končetinu s ránou nad úroveň srdce

 • přiložíme tlakový obvaz

  • steriní krytí

  • tlaková vrstva

  • fixace

 • pokud obvaz prosákne, přidáme další vrstvu (tu původní nesundáváme)


Tepenn krv cen p znaky
TEPENNÉ KRVÁCENÍ - PŘÍZNAKY

 • z rány tryská jasně červená krev


Tepenn krv cen pp
TEPENNÉ KRVÁCENÍ - PP

 • stisk prsty přímo v ráně (pokud nelze jinak, tak nepovolujeme až do příjezdu lékařské pomoci)

 • stisk tlakového bodu (pažní, stehení, břišní)

 • přiložení tlakového obvazu (končetina nesmí být studená, na periferii musí být hmatný tep)


Tepenn krv cen p ilo en krtidla
TEPENNÉ KRVÁCENÍ – PŘILOŽENÍ ŠKRTIDLA

 • POUZE V TĚCHTO PŘÍPADECH:

  • úrazová amputace s masivním krvácením

  • krvácení z pažní a stehenní tepny

  • otevřená zlomenina, cizí těleso v ráně a masivní krvácení

  • dočasé zaškrcení rány při nedostatku ošetřujících

  • prosáknutí dvou vrstev tlakového obvazu

 • když už škrtidlo přiložíme, tak ho víckrát nepovolujeme, postižená končetina je v klidu


Okov stavy p znaky
ŠOKOVÉ STAVY - PŘÍZNAKY

 • ŠOK je selhání krevního oběhu, jako obraná reakce organismu

 • tepová frekvence se zvyšuje (120-160/min)

 • špatně hmatný (nitkovitý pulz)

 • studený pot

 • třes

 • bolest

 • apatie (nezájem)

 • až bezvědomí

 • promodrání kůže na periferii

 • zrychlený a povrchní dech

 • pocit žízně


Okov stavy pp
ŠOKOVÉ STAVY - PP

 • protišoková poloha

  • vleže na zádech

  • DK zvednuty o 30 stupňů

 • 5 T

  • teplo

  • ticho

  • tekutiny

  • tišení bolesti

  • transport


Pop leniny
POPÁLENINY

 • technická první pomoc

  • uhašení ohně

  • svlečení oděvu

  • odstranění vodičů tepla - ozdob (prsteny, náušnice, náramky, …)

 • chlazení – tak dlouho, jak je to příjemné (odvádí teplo, tlumí bolest)

 • sterilní krytí (nekryjí se popáleniny obličeje)


Infarkt myokardu p znaky
INFARKT MYOKARDU - PŘÍZNAKY

 • palčivá bolest za hrudní kostí vystřelující do levé horní končetiny, ramene, apod.

 • zrychlený, povrchní dech

 • nepravidelná srdeční činnost, nebo zvýšení tepové frekvence

 • slabost

 • pocení

 • závratě

 • neklid

 • strach ze smrti


Infrakt myokardu pp
INFRAKT MYOKARDU - PP

 • vytvoříme klidné prostředí

 • větrání (dobrý přístup čerstvého vzduchu)

 • uložíme pacienta do polohy v polosedě

 • přivoláme lékařskou pomoc


Raz elektrick m proudem
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

 • přivoláme RZP

 • bezpečně vyprostíme postiženého z elektrického obvodu

 • zahájíme KPCR


Tonut
TONUTÍ

 • přivoláme RZP

 • pokud nejsme schopni, nebo si netroufáme vytáhnout postiženého z vody, tak počkáme až upadne do bezvědomí

 • provádíme KPCR a to minimálně 60 minut (tělo bylo podchlazeno)

 • v žádném případě se nezdržujem snahou o vylití vody z tělesných dutin


U tknut zmij
UŠTKNUTÍ ZMIJÍ

 • přivoláme RZP

 • zaškrtíme žilní řečiště (musí zůstat hmatný tep)

 • zvýrazníme krvácení z rány (masáží)

 • postiženou končetinu chladíme


Pokous n psem
POKOUSÁNÍ PSEM

 • přivoláme RZP

 • dokonale vymyjem ránu mýdlem (to je profylaxe vztekliny)

 • ošetříme krvácení

 • policie zajistí psa


Otrava l ky houbami alkoholem
OTRAVA LÉKY, HOUBAMI, ALKOHOLEM

 • přivoláme RZP

 • pokud je postižený při vědomí vyvoláme zvracení

 • zajistíme obsah žaludku pro další rozbor

 • pokud postižemý mení při vědomí tak kontrolujeme základní životní funkce a pokud nejsou, tak zahájíme KPCR


Otrava fridexem methanolem
OTRAVA FRIDEXEM, METHANOLEM

 • přivoláme RZP

 • podáme ethanol (obyčejný alkohol)

 • ten zpomalí vstřebávání fridexu a methanolu


Otrava co 2 co
OTRAVA CO2, CO

 • přivoláme RZP

 • CO2 je výbušný – pozor na vlastní bezpečnost

 • zajistíme přístup čerstvého vzduchu

 • pokud nejsou základní životní funkce, tak zahájíme KPCR


Bodnut hmyzem
BODNUTÍ HMYZEM

 • u alergiků je nutné podat lék (mají ho většínou u sebe)

 • pokud došlo k bodnutí do jazyka, nebo krku, je nutné zajistit průchodnost dýchacích cest

 • lék první volby je např. Zaditen, Zyrtec atd…

 • chladíme postiženou oblast
ad