a magyar t rsadalom fejl d se az llamalap t st l hunyadi m ty s uralkod s ig
Download
Skip this Video
Download Presentation
A magyar társadalom fejlődése az államalapítástól Hunyadi Mátyás uralkodásáig

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

A magyar társadalom fejlődése az államalapítástól Hunyadi Mátyás uralkodásáig - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

A magyar társadalom fejlődése az államalapítástól Hunyadi Mátyás uralkodásáig. (avagy a csodaszarvastól Igazságos Mátyásig). Vázlat. A keresztény Nyugat-Európa társadalma A magyar társadalom átalakulása / törzsi, egységes nemesség, jobbágyság Kitekintés a 15. századi Nyugat-Európára.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A magyar társadalom fejlődése az államalapítástól Hunyadi Mátyás uralkodásáig' - adelio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a magyar t rsadalom fejl d se az llamalap t st l hunyadi m ty s uralkod s ig

A magyar társadalom fejlődése az államalapítástól Hunyadi Mátyás uralkodásáig

(avagy a csodaszarvastól Igazságos Mátyásig)

v zlat
Vázlat
 • A keresztény Nyugat-Európa társadalma
 • A magyar társadalom átalakulása

/ törzsi, egységes nemesség, jobbágyság

 • Kitekintés a 15. századi Nyugat-Európára
nyugat eur pa a fejl d s kerete
Nyugat-Európa, a fejlődés kerete
 • 395. a Római Birodalom felbomlása
 • 476. a Nyugat-Római Birodalom megszűnik
 • Népvándorlások:

2-3-4. század: germánok, gótok, hunok

8. század: normannok, magyarok, arabok

k z pkori t rsadalmi szerkezetek1
Középkori társadalmi szerkezetek
 • A hatalom alapja a FÖLD lesz
 • Patrimoniális királyság
 • Nyugat- és Kelet- Európa kettéválása
 • Bizánc: mindenki a császár hűbérese, a föld nem örökíthető
 • Nyugat: hűbéri piramis
nyugat eur pa a feudalizmus
Nyugat- Európa: a feudalizmus
 • Benefícium:kötelezettség nélküli adománybirtok, nem örökíthető
 • Feudum: kötelezettségekkel terhelt adománybirtok, örökíthető
 • Hűbéri lánc
 • Király hatalma: alapja a föld és a kereszténység
 • Rendiség: nemesség, papság, polgárság
a magyar t rsadalom talakul sa
A magyar társadalom átalakulása
 • Vándorló törzsek: állattenyésztés
 • Letelepedés: földművelés
 • A Kazár Birodalomból átvett kettős fejedelemség 904-ig (gyula és kende/kündü)
 • Seniorátus
 • Géza az utolsó fejedelem
az talakul s
Az átalakulás
 • Letelepedés ellenére sokáig legeltetés
 • Kalandozások vége:

933. Merseburg , 955. Ausgburg

 • Államalapítás: keresztény kultúra, nyugati típusú államberendezkedés
 • Primogenitúra vs. Seniorátus
llamalap t szent istv n
Államalapító Szent István
 • Géza választása Nyugat és Kelet között
 • Római katolikus hit és nyugati államberendezkedés
 • Patrimoniális királyság

Királyi föld: VÁRFÖLD vagy UDVARBIRTOK

szent istv n kir ly dekr tomainak m sodik k nyve
Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve

19. Fejezet szolgák vagy szolgálóleányok vádaskodását avagy tanuságtételét az ő urok vagy asszonyuk ellen, meghallgatni nem kell

Hogy ezen ország népének a szolgák és szolgálóleányok minden zaklatásától és vádaskodásától nyugta és maradása legyen, a királyi tanács végzése teljességgel megtiltotta, hogy semmiféle vétek okáért valamely szolgaszemély vádlást és tanuságot az ő ura vagy asszonya ellen ne tehessen.

k l nbs gek a nyugat s a magyar kir lys g k z tt
Különbségek a Nyugat és a Magyar Királyság között

1. NEM FEUDALIZMUS:

Allódium Feudum

Allódium Benefícium

Feudalizmus Familiaritás

2. NEM CSAK AZ ELSŐSZÜLÖTT FIÚ ÖRÖKÖL

a k l nbs gekb l ad d probl m k
A különbségekből adódó problémák
 • Patrimoniáls királyság
 • Az emberek gondolkodása, a társadalom változása hosszú folyamat
 • Pogánylázadások:

1046: Vata

1061: Vata fia János

f bb tendenci k
Főbb tendenciák
 • A királyi földek csökkenése
 • Egységesülő jobbágyság
 • Egységesülő nemesség
 • Gyenge polgárosodás
az aranybulla mozgalom 1222
Az Aranybulla- mozgalom 1222.
 • II. András birtokotadományai
 • Egyház, egyes bárók, szerviensek, várjobbágyok, várnép elégedetlen

Aranybulla: 31 pontból álló díszes oklevél

lényege: a király tartózkodik a birtokok eladományozásától

slide20

Egységesülő nemesség

 • Kezdetben a jövedelem alapja a királytól kapott tisztség
 • Földadomány nő => birtokosok hatalma nő
 • Adómentesség
 • Tatárjárás 1241-42
 • IV. Béla földadományai: várépítés
 • 10-15 bárói család: nagybirtokosok
egys ges l nemess g
Egységesülő nemesség
 • nemesi vármegyék
 • király hatalma csökken, földesuraké nő
 • IV. Béla 1267.

szerviens is nemes, nagybirtokos neve báró

 • Nagy Lajos 1351.

egy és ugyanazon nemesség elve

földvagyonnal rendelkező, adómentes, a királynak csak katonai szolgálattal tartozó társadalmi réteg

familiarit s
Familiaritás
 • család-szerű képződmény
 • FAMILIÁRIS NEMES:

aki a nagybirtokos szolgálatába áll (gazdálkodás, magánhadseregben való részvétel védelemért cserébe)

 • NEM FEUDÁLIS VISZONY – nincs birtokadomány
egys ges l jobb gys g
Egységesülő jobbágyság
 • Szolgák+szabadok+lesüllyedő várjobbágyok
 • Földdel nem rendelkezik, a földesúr földjét használja
 • Királynak és földesúrnak szolgáltatásokkal tartozik
 • 1290. szabad költözés joga
 • 1351. kötelező kilenced
1351 az aranybulla meg j t sa
1351. Az Aranybulla megújítása
 • Egy és ugyanazon nemesség elve
 • Kötelező kilenced
 • Aviticitas / ősiség :

a föld a nemzetségen belül fiú ágon öröklődik,nem idegeníthető el

 • Fiscalitas:

ha nincs örökös, a királyra száll a föld

polg rosod s
Polgárosodás
 • Gyenge, Zsigmond igyekezetei ellenére
 • Szabad királyi városokban polgárság
 • mezővárosok, bányavárosok: falusias jelleg
 • 1405-ben a városok képviselői az országgyűlésen
a 15 sz zad
A 15. század
 • Gyenge királyi hatalom
 • Erősödő nemesség
 • A jobbágyság helyzetének romlása

1437. Budai Nagy Antal-féle parasztfelkelés

1514. Dózsa György-féle parasztfelkelés

nyugat eur pa a 15 16 sz zadban
Nyugat-Európa a 15-16. században
 • Feudális viszonyok megszűnése
 • Nagy földrajzi felfedezések
 • Meghatározó: polgárosodás, tőkés társadalom
 • Ipar fejlődése: céh => manufaktúra
 • Magyarországon ez a fejlődés csak 1848-ban indul el
hunyadi m ty s
Hunyadi Mátyás
 • Új nagybirtokosi réteg
 • Igazgatási reformok: királyi tanács, kancellária, bíróságok
 • Pénzügyi reformok: mentességek eltörlése adók új neveivel, füstpénz
 • Az új bárói réteg hasonul a régihez
 • Pozitív kép utókortól:

Jagellók gyengesége, 1526. Mohács

sszess g ben
Összességében
 • Európai keret, speciális magyar társadalmi viszonyok
 • A lemaradás gyökerei:

gyenge polgárság

második jobbágyság

150 éves török uralom

az ut kor visszas rta a b keid ket
Az utókor visszasírta a békeidőket
 • Hunyadi Mátyás pozitív alakja az utána következő nehéz idők következménye
 • Mesebeli jó király, Mátyás, az Igazságos…
k sz n m a figyelmet
Köszönöm a figyelmet!

Fekete Zsófi- Fizsó

ad