Hva er standardspråk? - PowerPoint PPT Presentation

Hva er standardspr k
Download
1 / 21

 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hva er standardspråk?. BKS2110, POL2110 , TSJ2110 Karen Gammelgaard 1. september 2011. S tandardspråk er en varietet med en ordbok og en hær. (Fritt etter Max Weinreich : ”Et språk er en dialekt med en hær og en marine”). Standardspråk er :.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Hva er standardspråk?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hva er standardspr k

Hva er standardspråk?

BKS2110, POL2110, TSJ2110

Karen Gammelgaard 1. september 2011


S tandardspr k er en varietet med en ordbok og en h r

Standardspråk er en varietet med en ordbok og en hær

(Fritt etter Max Weinreich: ”Et språk er en dialekt med en hær og en marine”)


Standardspr k er

Standardspråker:

 • Språket som er typisk for offentlig kommunikasjon i moderne nasjonalstater.

 • Brukes innen vitenskap, teknologi, administrasjon, politikk, høyere utdanning, (nasjonale) medier, (nasjonal) kultur.

 • Har eksplisitte regler og noen bestemte strukturelle trekk, for eksempel terminologier, hypotaktiske midler.


Spr klig varietet

Språkligvarietet

 • En samlingspesifikkespråkligeresursersomaktiveresinnenbestemtedomener


Hva er standardspr k

Dagligtalespråk

Standardspråk

Læres i skolen

Mest skriftlig men har også en muntlig form

Kommunikasjon over tid og sted

Formelt

Forstandsmessige oppgaver

Een utgave

Regulert (kodifisert)

 • Tilegnes først

 • Muntlig

 • Kommunikasjon her og nå

 • Uformelt

 • Emosjonelle og praktiske oppgaver

 • Flere utgaver

 • Ikke regulert (kodifisert)


Kulturspr k

Kulturspråk

Varieteten for prestisjetung og formel kommunikasjon i før-moderne samfunn,

f.eks. innen religion, sentraladministrasjon, skjønnlitteratur


Diglossi

Diglossi

Samfunnsmessig tospråklighet: To varieteter sameksisterer men har ulike funksjoner

Bred diglossi:

Flere språk sameksisterer men har ulike funksjoner


E ksempler p bred diglossi f r 1918

Eksemplerpå bred diglossifør 1918

 • Kroatia: kroatisk-ungarsk

 • Polen, østlige del: polsk-russisk

 • Tsjekkia: tsjekkisk-tysk


Noen eksempler p smal diglossi

Noen eksempler på smal diglossi

Tsjekkia (Bøhmen)

standardtsjekkisk - allmenn-tsjekkisk (obecnáčeština)

Slovenia

standardslovensk - konversasjonsspråk (pogovornijezik)


Standardspr kets base

Standardspråkets base

 • Et politisk og ideologisk valg

 • Krever en god beskrivelse (ordbok, grammatikk)


Ideologiske verdier

Ideologiskeverdier

 • Rasjonalitet

 • Spesifisitet

 • Universalisme

 • Effektivitet

 • Langsiktede mål

– Emosjonalitet

– Spredthet

– Partikularisme

– Kvalitet

– Kortsiktede mål


Vest og s r slaviske standardspr k

Vest- ogsør-slaviskestandardspråk

 • Genetiskogtypologisk like

 • Rikfleksjon

 • Pregetav de nasjonalebevegelsenepå 1800-tallet


Samuel bogumi linde 1771 1847

Samuel BogumiłLinde 1771–1847


Josef jungmann 1773 1847

Josef Jungmann 1773–1847


Vuk stefanovi karad i 1787 1864

VukStefanovićKaradžić 1787–1864


Ljudevit gaj 1809 1872

LjudevitGaj1809 –1872


Hva er standardspr k

Norm

Sett avspråkligeresursersomforventesaktivisertibestemtesituasjonerogdomener


Kodifisering

Kodifisering

Eksplisitt formulerte og preskriptive regler for korrekt standardspråk.


Fleksibel stabilitet

Fleksibelstabilitet


Purisme

Purisme

Overdreven bestrebelse på å holde språket rent for fremmed påvirkning, særlig i form av lånord


Noen s r og vest slaviske spr k som ikke er standardspr k

Noensør- og vest-slaviskespråksomikkeerstandardspråk

 • Sorbisk

 • Kasjubisk

 • Moravisk

 • Rutensk

 • Montenegrinsk (?)


 • Login