Den 21 september 2010 ssid nord indl g v j rn n andersen tilsynsf rende at tc4
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Den 21. september 2010 SSID Nord indlæg v. Jørn N. Andersen tilsynsførende – AT / TC4 PowerPoint PPT Presentation


  • 88 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Den 21. september 2010 SSID Nord indlæg v. Jørn N. Andersen tilsynsførende – AT / TC4. Baggrund for AT’s indsats vedr. forebyggelse af ulykker Vigtighed af synlig ”øverste ledelse” Forslag til tiltag. Program. Målgruppen er den øverste ledelse. Kort præsentation af indsatsen.

Download Presentation

Den 21. september 2010 SSID Nord indlæg v. Jørn N. Andersen tilsynsførende – AT / TC4

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Den 21. september 2010SSID Nordindlæg v. Jørn N. Andersen tilsynsførende – AT / TC4


Baggrund for AT’s indsats vedr. forebyggelse af ulykker

Vigtighed af synlig ”øverste ledelse”

Forslag til tiltag

Program


Målgruppen er den øverste ledelse

Kort præsentation af indsatsen

”for det starter med ledelsen –

eller også starter det slet ikke”…!


Arbejdstilsynet iværksatte i 2010 4 nye tiltag vedr. ulykker

(Løbende) offentliggørelse af statistik på /www.at.dk

”Nålestiksaktioner” inden for B/A

Dialogmøder med bygherrer

Dialogmøder med udvalgte virksomheder

Kort præsentation af indsatsen


Virksomheder, der i 2008 anmeldte over 100 ulykker

Mål: at reducere ulykkesantallet med 20% i 2010 (ifh 2008)

Middel: Gennem dialog, information, deltagelse mm i aktiviteter at motivere, understøtte og styrke virksom-hedernes fokus på og arbejde med reduktion af ulykkerne

Udgangspunkt i virksomhedernes egen indsats!

Ca. 55 virksomheder på landsplan

Dialogmøder med udvalgte virksomheder


Isbjergsmodel


Risikoadfærd


Lad ikke skæbnen råde….

få øje på de farlige situationer

- inden ulykken sker


Risikoadfærd


Ingen ”uoverensstemmelse” mellem:

Attraktiv arbejdsplads

Kvalitet i arbejdet

God ledelse

Godt arbejdsmiljø

Sikker arbejdsplads

God økonomi

Påstand:


En ulykke koster i gennemsnit 31.450 kr.

En alvorlig ulykke koster i gennemsnit 86.000 kr.

Kilde: Pricewaterhause coopers og handelshøjskolen

Hvad koster en ulykke ?(År 2000 niveau.)


Der sker en større forebyggelse ved at rette tiltag mod

sikkerhedskulturen og

fastlæggelse af proaktive mål –

frem for at reagere på det, der er sket.

(Kilde: AMK-Herning 2005)

Forskning !

1/2


Indsatsen skal altså tænkes i forhold til

ledelsesengagement,

medarbejderinvolvering,

at man er på forkant i stedet for at være på bagkant,

måling af

tilstedeværelsen af sikkerhed - i stedet for

fraværet af ulykker.

(Kilde: AMK-Herning 2005)

Forskning !

2/2


4

3

Skades

procent

2

1

Reaktiv

Afhængig

Uafhængig

Indbyrdes afhængig

Bradley model

Hvor er vi som organisation?

Autoritær

Ledelsesfilosofi

Coachende

Reaktiv

Organisation

Proaktiv


4

3

Skades

procent

2

1

Reaktiv

Afhængig

Uafhængig

Indbyrdes afhængig

Bradley model

Instinktiv reaktion, intet engagement - 0 er urealistisk!

Instinktive reaktioner

Eftergivenhed/accept af risiko

Delegerer ansvar til ”andre”

Brist i ledelsesinvolvering


4

3

Skades

procent

2

1

Reaktiv

Afhængig

Uafhængig

Indbyrdes afhængig

Bradley model

Ledelsesengagement, styret af regler og forskrifter - 0 er svært!

Ledelsesansvar og kontrol

Fokus på ansattes vilkår og udvikling

Regler og disciplin

Prioritering og målsætning

”Værdsætter mennesket”


4

3

Skades

procent

2

1

Reaktiv

Afhængig

Uafhængig

Indbyrdes afhængig

Bradley model

Forståelse, personligt engagement, tillid, ejerskab – 0 er muligt

Personlig kompetenceudvikling

Sikkerhedsstandarder

Personlige værdier, praksis og vaner

”Tager hånd om egen sikkerhed”

Individuel opmærksomhed


4

3

Skades

procent

2

1

Reaktiv

Afhængig

Uafhængig

Indbyrdes afhængig

Bradley model

Samarbejde på tværs, selvstyrende teams, vi passer på hinanden – 0 er bæredygtigt

Hjælper andre med sikkerhed

”Hinandens vogtere”

Stolthed over sin virksomhed

Omsorg for hinanden


Alle ulykker kan undgås,

Ledelse (ledere) er ansvarlig,

Alt kan kontrolleres – mennesker – management – metoder – materialer – maskiner,

Arbejd sikkert = en del af ansættelsesvilkår,

Ansatte skal modtage sikkerhedstræning,

Afvigelser skal korrigeres,

Der er økonomi i det,

Off the-job-sikkerhed

Kilde: Dupond safety

Politik (Holdning)


Orientering af øverste chef inden 12 timer.

Undersøgelse af ulykker med det samme.

Indrapportering af nærved ulykker - også i fritiden.

Ingen ulykker er for små til opmærksomhed.

Linie ansvar (hele orkestret skal spille)

Fokus fra ledelse

Elementer i ”Dupond-systemet”


”Vi har reduceret ulykkerne til 1/3 – på ét år !”

”Ikke raketvidenskab”

”..har ikke kostet noget væsentligt.”

”Vi havde heller ikke tid…. før vi gik i gang!”

”Sikkerhed og kvalitet går hånd i hånd!”

”Fokus – implementering – konsekvens”

”Walk the talk”

(man gør det - man siger, man vil gøre. )

Udtalelser fra Vestas direktør (Vestas bruger Dupond-metoden)


Øverste ledelse – beslut jer for at I VIL det

(i har ikke råd til at lade være)

Lav en politik vedr. arbejdsmiljø (ulykker)

Gør den synlig

Sæt mål for arbejdsmiljø (ulykker)

Målbare

Konkrete (dvs. for hver enhed)

Ambitiøs – men realistisk

Grundelementer i ulykkes-management

1/4


Forpligt alle enhedschefer

”Walk the talk”

(gør det – i har besluttet)

Lad de ”professionelle HSEér” iværksætte relevante ”tiltag”

Holdningsundersøgelse,

Kampagner,

Nærved-ulykker,

Analyser af ulykker og nærved,

Udarbejd ”standarder”,

Grundelementer i ulykkes-management

2/4


Flere forslag til ”tiltag”

Introprogrammer til nyansatte,

Iværksæt ”ønske situation”

Safety walks (ledere)

Beskriv ”state of the art”

Årlige rapporteringer

Hvor tæt er vi på målet

Korrigerende handlinger

Audits

Grundelementer i ulykkes-management

3/4


OBS på mellemledere og arbejdsledere

Normal fokus er:

Kvantitet

”Tid” / kr - ører

Kvalitet

Mangler ofte viden sikkerhed og arbejdsmiljø

Og at det prioriteres,

Usikker på ”hvor har jeg min øverste ledelse”.

Grundelementer i ulykkes-management

4/4


Det er den øverste ledelse – som skal iværksætte!

Det er (rigtig) god økonomi ulykkesforebyggelse,

Sammenfattende

  • Ulykkesforebyggelse sker gennem ændring af holdninger og adfærd

  • ”Systemet” skal være ”proaktiv” i stedet for at vente på ulykken


Anmeldte ulykker for de 54 virksomheder


  • Login