Prosjektmetodikk
Download
1 / 12

Prosjektmetodikk - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Prosjektmetodikk. Finansregnskap m/IKT Bedriftsøkonomi 1 m/IKT. Prosjekt. Tidsavgrenset oppgave som skal løse en bestemt utfordring innen gitte rammer. Rollefordeling. Prosjektet deles opp i deler/faser, og ulike yrkesgrupper løser spesialiserte oppgaver

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prosjektmetodikk' - addison


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prosjektmetodikk l.jpg

Prosjektmetodikk

Finansregnskap m/IKT

Bedriftsøkonomi 1 m/IKT


Prosjekt l.jpg
Prosjekt

 • Tidsavgrenset oppgave som skal løse en bestemt utfordring innen gitte rammer

Økonomiutdanningen


Rollefordeling l.jpg
Rollefordeling

 • Prosjektet deles opp i deler/faser, og ulike yrkesgrupper løser spesialiserte oppgaver

 • Prosjektleder er en egen yrkesgruppe, følger prosjektet fra start til mål

 • Kan være underprosjektledere som leder de enkelte delene av prosjektet

 • Prosjekteier (kunde, bedriftens ledelse etc)

 • Styringsgruppe, prosjektlederens ”sjef”

ØkonomiutdanningenProsjektfaser l.jpg
Prosjektfaser

 • Klart avgrensede deler av prosjektet utgjør faser i prosjektet, evt. underprosjekter

 • Parallell vs sekvensiell fremdrift

  • Parallell går raskere, men kan gi mer risiko

  • Avhengigheter mellom fasene fordrer sekvensiell gjennomføring

Økonomiutdanningen


Milep ler l.jpg
Milepæler

 • Ferdigstillelse av de ulike fasene blir hovedmilepæler i prosjektet

 • Må få deadlines!

 • Kan også operere med undermilepæler med tilhørende deadlines

Økonomiutdanningen


Gant skjema l.jpg
GANT-skjema

 • Visualisering av prosjektet som tidslinje

 • Viser når de ulike delene skal være ferdigstilt

 • Identifiserer avhengigheter

 • Skjermbilde fra Microsoft Project:

Økonomiutdanningen


Oppstart for studentprosjekt l.jpg
Oppstart for studentprosjekt

 • Identifiser prosjektfaser og sett milepæler

 • Bli enig om deadlines

 • Homogen gruppe – les: ingen spesialister

 • Alle kan gjøre alle oppgaver

 • Med eller uten prosjektleder

 • Arbeidsfordeling

Økonomiutdanningen


Eksempel p prosjektplan l.jpg
Eksempel på prosjektplan

 • Hvis man er firkantet først, så er det enklere å være rund i kantene etterpå

Økonomiutdanningen


Overhold deadlines l.jpg
Overhold deadlines

 • Sprekker en deadline, så sørg for å overholde neste

 • Du har aldri dårlig tid så lenge neste deadline blir overholdt!

 • Dårlig tid får du når du krymper tiden mellom hver deadline

Økonomiutdanningen


Alternative angrepsvinkler l.jpg
Alternative angrepsvinkler

 • Dette avhenger først og fremst av oppgavens omfang; en masteroppgave er nødvendigvis større enn en prosjektoppgave i markedsføring

 • Studenters kostnad er tidsbruk!

 • Minst kostnadskrevende, men størst risiko, er arbeidsfordeling etter hele faser

  • En fase kan her være et kapittel eller en oppgave

  • Hvis det er en stor gruppe så bør man trolig ha prosjektleder for å sikre overlevering

  • Gir mindre læringsverdi for den enkelte

Økonomiutdanningen


Slide12 l.jpg
Husk!

 • Et studentprosjekt kan sprekke på kvalitet (karakter) og kostnad (timer), men dere har ikke som opsjon å sprekke på leveringstid!

Økonomiutdanningen


ad