„Organizacja i niesienie pomocy socjalnej ofiarom klęski żywiołowej”
Download
1 / 12

„Organizacja i niesienie pomocy socjalnej ofiarom klęski żywiołowej” - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

„Organizacja i niesienie pomocy socjalnej ofiarom klęski żywiołowej”. PODSTAWA PRAWNA I CELE. ETAPY NIESIENIA POMOCY SPOŁECZNEJ. ZABEZPIECZENIE NIESIENIA POMOCY. WARIANTY DZIAŁAŃ POMOCOWYCH. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. UWAGI. PODSTAWA PRAWNA I CELE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

„Organizacja i niesienie pomocy socjalnej ofiarom klęski żywiołowej”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


„Organizacja i niesienie pomocy socjalnej ofiarom klęski żywiołowej”


 • PODSTAWA PRAWNA I CELE.

 • ETAPY NIESIENIA POMOCY SPOŁECZNEJ.

 • ZABEZPIECZENIE NIESIENIA POMOCY.

 • WARIANTY DZIAŁAŃ POMOCOWYCH.

 • ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.

 • UWAGI.

Wydział Zarządzania Kryzysowego


 • PODSTAWA PRAWNA I CELE.

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

(Dz.U. 2004 nr 64, poz.593)

 • Głównymi celami działania systemu pomocy społecznej jest zapewnienie:

  • szybkiego niesienia pomocy osobom

  • poszkodowanym w wyniku klęski żywiołowej,

  • aby pomoc w pierwszej kolejności trafiła do osób

  • najbardziej jej potrzebujących.

Wydział Zarządzania Kryzysowego


 • ETAPY NIESIENIA POMOCY SPOŁECZNEJ.

 • ETAP PRZYGOTOWAWCZY.

 • ETAP RATOWNICTWA I PIERWSZEJ POMOCY.

 • ETAP POMOCY DOCELOWEJ.

 • ETAP ODTWARZANIA ZASOBÓW POMOCY.

Wydział Zarządzania Kryzysowego


ETAP PRZYGOTOWAWCZY

Obejmuje on działania w okresie, kiedy prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia wzrasta.

Zadania:

 • dokonanie wstępnego bilansu potencjalnych potrzeb i możliwości ich zaspokajania,

 • przygotowanie ludzi, sprzętu i środków pomocy do reagowania na określoną sytuację kryzysową,

 • sprawdzenie możliwości wsparcia przez sąsiednie placówki pomocy społecznej.

Wydział Zarządzania Kryzysowego


ETAP RATOWNICTWA I PIERWSZEJ POMOCY

Obejmuje on działania w momencie wystąpienia zagrożenia.

Zadania:

Organizacja dla poszkodowanych elementarnych warunków związanych z bytowaniem:

 • zapewnienie miejsc schronienia w przeznaczonych na ten cel obiektach użyteczności publicznej (szkoły, hotele, ośrodki wczasowe),

 • zapewnienie pomocy żywnościowej (woda butelkowana, suchy prowiant, ciepły posiłek),

 • zaopatrzenie w koce, śpiwory, ciepłą odzież, środki sanitarne.

Wydział Zarządzania Kryzysowego


ETAP POMOCY DOCELOWEJ

Obejmuje on działania w sytuacji kryzysowej.

Poprzedzony jest szczegółowym rozpoznaniem sytuacji indywidualnych osób czy rodzin, zestawionych w bilans lokalnych potrzeb i środków.

Zadania:

Sporządzenie bilansu lokalnych potrzeb i środków i na tej podstawie:

 • ustalenie do kogo w pierwszej kolejności powinna zostać skierowana pomoc,

 • udzielanie pomocy uwzględniającej głównie potrzeby bytowe,

 • organizacja usług opiekuńczych, rehabilitacji oraz poradnictwa m.in. psychologicznego.

Wydział Zarządzania Kryzysowego


ETAP ODTWARZANIA ZASOBÓW POMOCY

Obejmuje działania mające na celu odtwarzanie zużytych zasobów.

Rozpoczęcie działań w momencie gdy 50% zapasów została już wydana.

Zadania:

Dokonanie analizy na szczeblu powiatowym i przekazanie do WCZK informacji o :

 • niewykorzystanych środkach,

 • małych zapas lub braku określonych zasobów,

 • możliwościach niesienia pomocy,

 • możliwościach przekazania zasobów między placówkami.

Wydział Zarządzania Kryzysowego


 • ZABEZPIECZENIE NIESIENIA POMOCY

Aktualizowanie bazy danych:

 • o miejscach do tymczasowego zakwaterowania,

 • o zasobach artykułów pierwszej potrzeby – żywność, środki czystości i opatrunkowe, odzież, koce, śpiwory, latarki, itp.,

 • o powierzchniach magazynowych,

 • o środkach transportowych,

 • o wolontariuszach.

Zapewnienie ciągłego przepływu informacji:

 • o możliwościach i sposobach gromadzenia darów dla ofiar sytuacji kryzysowych – jakie artykuły, dokąd dostarczać, jakim transportem, itp.,

 • o wydawaniu darów dla pojedynczych osób i organizacji zajmujących się niesieniem pomocy potrzebującym.

Wydział Zarządzania Kryzysowego


 • WARIANTY DZIAŁAŃ POMOCOWYCH

Dotarcie służb społecznych do miejsc pobytu lub tymczasowego schronienia osób poszkodowanych, celem zdiagnozowania sytuacji.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zorganizowanie warunków podstawowego bytowania: żywność, odzież, środki czystości.

Utworzenie systemu informacyjnego o możliwościach pomocy dla poszkodowanych.

Poszerzanie rozpoznania potrzeb u osób i rodzin spoza zgrupowań w tymczasowych ośrodkach.

Koordynowanie akcji pomocy instytucji sektora publicznego i organizacji pozarządowych.

Uruchomienie poradnictwa specjalistycznego i pomocy psychologicznej.

Monitoring pomocy i opracowywanie raportów.

Wydział Zarządzania Kryzysowego


 • ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.

Organizacje pozarządowe wspierają organy władzy w wykonywaniu ich statutowych powinności na rzecz osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej.

 • Do najważniejszych organizacji pozarządowych należą:

 • Polski Czerwony Krzyż,

 • Caritas,

 • Związek Harcerstwa Polskiego,

 • Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej,

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej,

 • WOPR,

 • Ochotnicze Straże Pożarne.

 • Organizacje pozarządowe potrzebują wsparcia:

 • zapewnienia lokalowego do prowadzenia działalności społecznej,

 • zapewnienia powierzchni magazynowych do gromadzenia zebranych darów,

 • pomocy w transporcie i rozładunku darów,

 • wsparcia w promowaniu ich działalności społecznej.

Wydział Zarządzania Kryzysowego


 • UWAGI.

 • Pomoc psychologiczna dla poszkodowanych w sytuacji kryzysowej.

 • Akcja informacyjna dla poszkodowanych w sytuacji kryzysowej.

Wydział Zarządzania Kryzysowego


ad
 • Login