System ochrony zdrowia l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

System ochrony zdrowia PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

System ochrony zdrowia. Ubezpieczenia zdrowotne i dostęp do nich Zakres ubezpieczenia Struktura opieki zdrowotnej. Koronarografie 1996 - 2007. Koronarografie 1996 620/mln 2007 3.868/mln. Witkowski A i wsp. PCI 1996 - 2007. PCI 1996 131/mln 2007 2.043/mln. Witkowski A i wsp.

Download Presentation

System ochrony zdrowia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


System ochrony zdrowia

 • Ubezpieczenia zdrowotne i dostęp do nich

 • Zakres ubezpieczenia

 • Struktura opieki zdrowotnej


Koronarografie 1996 - 2007

Koronarografie

1996 620/mln

2007 3.868/mln

Witkowski A i wsp


PCI 1996 - 2007

PCI

1996 131/mln

2007 2.043/mln

Witkowski A i wsp


Stan opieki kardiologicznej w Polsce

Dane uzyskane od konsultantów wojewódzkich


Liczba pracowni prowadzących ostry dyżur hemodynamiczny na dzień 31.12.2007

4

3

4

3

1

7

11

3

4

3

7

2

2

9

Łącznie 72

4

5


Zapalenie płuc

 • 1965 zgony – 9145 = 45,8%

 • 2006 zgony – 58 = 0,81%


Astma

 • 1980 zgony – 3441

 • 2006 zgony 843


POChP

 • 5% społeczeństwa


Gruźlica

 • Zapadalnośc rok 2007 = 22,7/10 000


Rak płuca

 • Zabieg operacyjny – 17% chorych

 • Czas oczekiwania < 14 dni


Onkologia

 • Czas oczekiwania na chemioterapię – 0

 • Czas oczekiwani na radioterapię – 0

 • Czas oczekiwania na operację – do 3 miesięcy


Onkologia

 • „Limity” ograniczające działania

 • Niewłaściwa wycena procedur przez NFZ

 • Problem refundacji powikłań chemioterapii

 • Brak refundacji nowych technik medycznych

 • Brak specjalistów niektórych specjalności medycznych


Zabezpieczenie mieszkańców powiatu grodziskiego w Podstawową Opiekę Zdrowotną

Baranów

2

Milanówek

2

Podkowa

Leśna

2

Grodzisk

Maz.

6

Szpital Zachodni

1

Jaktorów

1

7

Żabia Wola

1

Łączna ilość POZ wynosi 15


Zabezpieczenie mieszkańców powiatu w Ambulatoryjne Świadczenia Specjalistyczne

Baranów

1

Milanówek

9

Grodzisk

Maz.

10

Szpital Zachodni

18

7

W trzech gminach powiatu brak zabezpieczenia

w ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne


Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Szpital Zachodni im. Jana Pawła II

w Grodzisku Mazowieckim

Aktualnie działające oddziały :

Oddział Wewnętrzny

Oddział Ortopedii i Traumatologii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Neurologiczny i Udarowy

Oddział Pediatryczny

Oddział Chirurgiczny

Oddział Kardiologiczny

Oddział Urologiczny

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Stacja Dializ

Liczba łóżek - 300

Do końca 2008 roku zostaną uruchomione kolejne oddziały :

Odział Diagnostyki Chorób Serca

Oddział Kardiologii Interwencyjnej ( inwazyjnej )

Oddział Chirurgii Onkologicznej i Ginekologicznej

Oddział Neurologiczny i Udarowy – zwiększenie o 30 łóżek

Docelowo Szpital będzie posiadał 350 łóżek


Kolejka oczekujących na zabiegi, badania

i porady specjalistyczne


Bezpieczny Szpital

Całodobową Pomoc Medyczną zapewniają :

Szpitalny Oddział Ratunkowy – 11 łóżek,

2 sale operacyjne

Blok operacyjny – 5 sal

Zabiegi endoskopowe

Diagnostyka obrazowa i laboratoryjna

Nocna Pomoc Lekarska

Stacja Dializ

Pediatryczna Izba Przyjęć

Własny transport sanitarny – 5 karetek

Lądowisko – na ukończeniu


Niedofinansowanie ochrony zdrowia

 • Zadłużenie szpitali

 • Brak pieniędzy na remonty i przebudowę bazy materialnej szpitali

 • Zbyt niskie płace pracowników opieki zdrowotnej

 • Brak finansowania nowoczesnych technologii medycznych

 • Brak finansowania koniecznego do wymiany sprzetu

 • Korupcja


Niewystarczająca liczba personelu medycznego


System ochrony zdrowia

 • Ubezpieczenia zdrowotne i dostęp do nich

 • Zakres ubezpieczenia

 • Struktura opieki zdrowotnej


 • Login