Kakskeelne ppekava lle rannut phd
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

Kakskeelne õppekava : Ülle Rannut, PhD PowerPoint PPT Presentation


 • 220 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kakskeelse õppekava mudelid“. Kakskeelne õppekava : Ülle Rannut, PhD. Date. Immigrantide keeleõppe korraldus. Integratsioon ja riigikeele kui teise keele õppe korraldus. ILO konventsioon UNESCO INIMÕIGUSTE KONVENTSIOON (1962). Vähemuskeeled kooli õppekavas.

Download Presentation

Kakskeelne õppekava : Ülle Rannut, PhD

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


 • Kakskeelse õppekava mudelid“

Kakskeelneõppekava:Ülle Rannut, PhD

Date


Immigrantide keeleõppe korraldus

Integratsioon ja riigikeele kui teise keele õppe korraldus.

ILO konventsioon

UNESCO INIMÕIGUSTE KONVENTSIOON (1962)

Vähemuskeeled kooli õppekavas

 • Vähemuskeele säilitamine ja riigikeele õpe.

 • Reguleerib Euroopa regionaal- ja vähemuskeelte harta

Vähemused vs immigrandid


Kakskeelne haridus

Vaatab vähemuste ja immigrantide emakeelt ja kultuuri kui rikkust.

Ükskeelne haridus

 • Vaatab vähemuste ja immigrantide emakeelt ja kultuuri kui puuet.

Puudeteooria vs rikastav keeleõppeprogramm


Assimileeriv - sulatusahi (melting pot),

Ükskeelne haridusprogramm, kus kogu õppetöö toimub enamuskeeles ja teiste emakeeltega õpilaste haridusvajadusi ei arvestata,

eesmärgiks on muutakultuurierinevusednähtamatuks.

UPU või UJU

Subtraktiivne keeleõppesituatsioon


Kokkuvõte: Rikastav ja tasakaalustatud kakskeelne haridus ei tohi olla assimileeriv (emakeelt ja kultuuri väljatõrjuv)ega separatiivne (eristav)Rikastav kakskeelne haridus peab suhtuma immigrantide ja vähemuste keelelisse ja kultuurilisse erinevusse kui rikkusesse ningpeab võtma kasutusele sobivaid meetmeid keelebarjääride ületamiseks, mis takistavad õpilaste võrdset õppeprogrammides osalemist.


 • Klass koosneb üksnes K2 õppijatest;

 • Kasutab alguses K1 õppekeelena, K2 õppeainena ja lihtsustatud õppekeelena ainete õpetamisel;

 • Õppesisu on kohandatud õpilaste keeleoskusele vastavalt.

 • Edaspidi K2 osatähtsus suureneb ja K1 osa väheneb.

Ükskeelne ja kakskeelne üleminekuprogramm


Ükskeelne ja kakskeelne üleminekuprogramm

 • Klass koosneb üksnes K2 õppijatest;

 • Kasutab alguses K1 õppekeelena, K2 õppeainena ja lihtsustatud õppekeelena ainete õpetamisel;

 • Õppesisu on kohandatud õpilaste keeleoskusele vastavalt.

 • Edaspidi K2 osatähtsus suureneb ja K1 osa väheneb.


Keelepesa- põliskeeltesäilitusprogramm

 • Kohanga Reo - rajati 1982 maori keelepesa Uus Meremaal

  • algab lasteaias keelepesana – varane täielik keelekümblus, kogu tegevus toimub maori keeles, vanavanemad on kaasatud keeleõppesse.

  • jätkub koolis kakskeelse programmina;

  • eesmärk: etnilise identiteedi säilitamine, maori keele ja kultuuri õpetamine.


Navaho keele kümblus üleminekuprogrammina

Koolis oliesimeselkahelaastalõppe- jasuhtluskeeleksainultnavaho keel.

Inglisekeeleõpetamine algas 1. klassisainetunnina

(1 tundpäevas), samutiõpetatimatemaatikatinglisekeeles.

4.-5. klassistoimusnavahokeeleõpetamine 1 tundpäevas, ülejäänudajaveetsid õpilasedtavalisesingliseõppekeelegaklassis.


Navaho ReservaatArizonas

enamikuõpilastejaoks on

inglise keel peamisekskeeleks

1999-2000 hakatialgkooliskasutamanavahokeelekümblus-programmi

lasteaiasja 1. kl. toimus 90% õppetööstnavaho keeles, 10% inglisekeeles.

2.-3. klassis- 80% õppeainetestnavahokeeles, 20% inglisekeeles.

4.-6. Klassini 50% õppeainetestnavahokeelesja 50% inglisekeeles.

Keskkooliprogrammis (7-12. klass) on 80% õppetööstingliseja 20% navahokeeles. 

Navaho keelekümblus Rock Pointis (Kanadas)


TASAKAALUSTATUD E. RIKASTAV KAKSKEELSUS

 • Tasakaalustatud kakskeelsus tähendab seda, et mõlemale keelele on antud võrdsed võimalused ja võrdne staatus,

 • Tasakaalustatud

  kakskeelsus

  ei tähenda

  võrdkeelsust.

k1

k2


 • esimese (K1) ja teisekeele (K2) heafunktsionaalneoskuslugemisel, kirjutamisel, rääkimiseljakuuldustarusaamisel; klassilevastavedasijõudminekõikides õppeainetes;

Õppesisu

Kakskeelse hariduse eesmärgid

K2 ja K1

Kirjaoskus

Keel


Immigrantideettevalmistusklass – kohandumisõpesisaldab sihtkeele algõpetust (min 250 t) ningüldhariduslikke õpinguid, õpilase teadmiste ja oskuste tase püütakse viia vastavusse tulevase kooli/klassi õppekavaga; õpilane võib kohandumisperioodil osaleda oskusainete tundides.


Kahepoolne keelekümblusprogramm

 • Kahe eri emakeelega õpilased õpivad koos;

 • mõlemale keelele ja kultuurile on antud võrdsed võimalused.

 • Mõlemat keelt kasutatakse õppekeelena.


Tasakaalustatud kakskeelne haridusmudel

 • Kooli kaks keelt on võrdse staatusega.’

 • Klass heterogeenne, sisaldab nii K2 kõnelejaid kui ka K1 kõnelejaid;

 • Nii õpilaste emakeel (K1) kui ka sihtkeel (K2) on õppekeeleks

 • teise keele õppe meetodite kasutamine.


Täielik keelekümbus

 • Klass on homogeenne, üksnes K2 õppijad,

 • Alguses on sihtkeel (K2) õppekeeleks, hiljem emakeele (K1) osa suureneb

 • Õppesisu kohandatud õpilaste keeleoskusele vastavalt


Assimileeriv - sulatusahi (melting pot),

Ükskeelne haridusprogramm, kus kogu õppetöö toimub enamuskeeles ja teiste emakeeltega õpilaste haridusvajadusi ei arvestata,

eesmärgiks on muutakultuurierinevusednähtamatuks.

UPU või UJU

Subtraktiivne keeleõppesituatsioon


 • Indiaanlaste internaatkoolide rajamise mõte oli indiaanlasi “tsiviliseerida“: viia väga noored indiaani lapsed kaugele ära nende kodust ja peredest.

 • J.D.C. Atkins, Commissioner of Indian Affairs from 1885 to 1888 – the Indian students native language is a "barbarous dialect, to teach Indian school children their native tongue is practically to prevent them from acquiring it" (1887).


SeparatiivneSubtraktiivne keeleõppesituatsioon

 • Separatsioon –segregatsioon

 • Ükskeelne haridusprogramm, kus kogu õppetöö toimub emakeeles;

 • vähemuste eristamine,

 • säilitavad emakeele ja kultuuri, kuid ei võimalda integreeruda.


Kokkuvõte: Rikastav ja tasakaalustatud kakskeelne haridus ei tohi olla assimileeriv (emakeelt ja kultuuri väljatõrjuv)ega separatiivne (eristav)Kakskeelne haridus suhtub immigrantide ja vähemuste keelelisse ja kultuurilisse erinevusse kui rikkusesse tuleb võtta kasutusele sobivad meetmed keelebarjääride ületamiseks, mis takistavad õpilaste võrdset õppeprogrammides osalemist


TASAKAALUSTATUD E. RIKASTAV KAKSKEELSUS

 • Tasakaalustatud kakskeelsus tähendab seda, et mõlemale keelele on antud võrdsed võimalused ja võrdne staatus,

 • Tasakaalustatud

  kakskeelsus

  ei tähenda

  võrdkeelsust.

k1

k2


 • esimese (K1) ja teisekeele (K2) heafunktsio-naalneoskuslugemisel, kirjutamisel, rääkimiseljakuuldustarusaamisel;

 • klassilevastav

 • edasijõudmine

 • kõikides

 • õppeainetes;

Õppesisu

Kakskeelse hariduse eesmärgid

K2 ja K1

Kirjaoskus

Keel


Kakskeelne üleminekuprogramm

 • Klass koosneb üksnes K2 õppijatest;

 • Kasutab alguses K1 õppekeelena, seejärel K2 osatähtsus suureneb;

 • Õppesisu on kohandatud õpilaste keeleoskusele vastavalt


Immigrantide ettevalmistusklass – kohandumisõpesisaldab sihtkeele algõpetust (min 250 t) ningüldhariduslikke õpinguid, õpilase teadmiste ja oskuste tase püütakse viia vastavusse tulevase kooli/klassi õppekavaga; õpilane võib kohandumisperioodil osaleda oskusainete tundides.


Mõlempoolne programm

Mõlemapoolne programm

 • Teise keele õppijad õpivad koos emakeele-kõnelejatega

 • mõlemale keelele on antud võrdsed võimalused


Tasakaalustatud kakskeelne haridusmudel

 • Kooli kaks keelt on võrdse staatusega.’

 • Klass heterogeenne, sisaldab nii K2 kõnelejaid kui ka K1 kõnelejaid;

 • Nii õpilaste emakeel (K1) kui ka sihtkeel (K2) on õppekeeleks

 • teise keele õppe meetodite kasutamine.


Täielik keelekümbus

 • Klass on homogeenne, üksnes K2 õppijad,

 • Alguses on sihtkeel (K2) õppekeeleks, hiljem emakeele (K1) osa suureneb

 • Õppesisu kohandatud õpilaste keeleoskusele vastavalt


 • Login