Kakskeelne ppekava lle rannut phd
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

Kakskeelne õppekava : Ülle Rannut, PhD PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kakskeelse õppekava mudelid“. Kakskeelne õppekava : Ülle Rannut, PhD. Date. Immigrantide keeleõppe korraldus. Integratsioon ja riigikeele kui teise keele õppe korraldus. ILO konventsioon UNESCO INIMÕIGUSTE KONVENTSIOON (1962). Vähemuskeeled kooli õppekavas.

Download Presentation

Kakskeelne õppekava : Ülle Rannut, PhD

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kakskeelne ppekava lle rannut phd

 • Kakskeelse õppekava mudelid“

Kakskeelneõppekava:Ülle Rannut, PhD

Date


V hemused vs immigrandid

Immigrantide keeleõppe korraldus

Integratsioon ja riigikeele kui teise keele õppe korraldus.

ILO konventsioon

UNESCO INIMÕIGUSTE KONVENTSIOON (1962)

Vähemuskeeled kooli õppekavas

 • Vähemuskeele säilitamine ja riigikeele õpe.

 • Reguleerib Euroopa regionaal- ja vähemuskeelte harta

Vähemused vs immigrandid


Puudeteooria vs rikastav keele ppeprogramm

Kakskeelne haridus

Vaatab vähemuste ja immigrantide emakeelt ja kultuuri kui rikkust.

Ükskeelne haridus

 • Vaatab vähemuste ja immigrantide emakeelt ja kultuuri kui puuet.

Puudeteooria vs rikastav keeleõppeprogramm


Subtraktiivne keele ppesituatsioon

Assimileeriv - sulatusahi (melting pot),

Ükskeelne haridusprogramm, kus kogu õppetöö toimub enamuskeeles ja teiste emakeeltega õpilaste haridusvajadusi ei arvestata,

eesmärgiks on muutakultuurierinevusednähtamatuks.

UPU või UJU

Subtraktiivne keeleõppesituatsioon


Kakskeelne ppekava lle rannut phd

Kokkuvõte: Rikastav ja tasakaalustatud kakskeelne haridus ei tohi olla assimileeriv (emakeelt ja kultuuri väljatõrjuv)ega separatiivne (eristav)Rikastav kakskeelne haridus peab suhtuma immigrantide ja vähemuste keelelisse ja kultuurilisse erinevusse kui rikkusesse ningpeab võtma kasutusele sobivaid meetmeid keelebarjääride ületamiseks, mis takistavad õpilaste võrdset õppeprogrammides osalemist.


Kskeelne ja kakskeelne leminekuprogramm

 • Klass koosneb üksnes K2 õppijatest;

 • Kasutab alguses K1 õppekeelena, K2 õppeainena ja lihtsustatud õppekeelena ainete õpetamisel;

 • Õppesisu on kohandatud õpilaste keeleoskusele vastavalt.

 • Edaspidi K2 osatähtsus suureneb ja K1 osa väheneb.

Ükskeelne ja kakskeelne üleminekuprogramm


Kakskeelne ppekava lle rannut phd

Ükskeelne ja kakskeelne üleminekuprogramm

 • Klass koosneb üksnes K2 õppijatest;

 • Kasutab alguses K1 õppekeelena, K2 õppeainena ja lihtsustatud õppekeelena ainete õpetamisel;

 • Õppesisu on kohandatud õpilaste keeleoskusele vastavalt.

 • Edaspidi K2 osatähtsus suureneb ja K1 osa väheneb.


Keelepesa p liskeelte s ilitusprogramm

Keelepesa- põliskeeltesäilitusprogramm

 • Kohanga Reo - rajati 1982 maori keelepesa Uus Meremaal

  • algab lasteaias keelepesana – varane täielik keelekümblus, kogu tegevus toimub maori keeles, vanavanemad on kaasatud keeleõppesse.

  • jätkub koolis kakskeelse programmina;

  • eesmärk: etnilise identiteedi säilitamine, maori keele ja kultuuri õpetamine.


Navaho keele k mblus leminekuprogrammina

Navaho keele kümblus üleminekuprogrammina

Koolis oliesimeselkahelaastalõppe- jasuhtluskeeleksainultnavaho keel.

Inglisekeeleõpetamine algas 1. klassisainetunnina

(1 tundpäevas), samutiõpetatimatemaatikatinglisekeeles.

4.-5. klassistoimusnavahokeeleõpetamine 1 tundpäevas, ülejäänudajaveetsid õpilasedtavalisesingliseõppekeelegaklassis.


Navaho keelek mblus rock pointis kanadas

Navaho ReservaatArizonas

enamikuõpilastejaoks on

inglise keel peamisekskeeleks

1999-2000 hakatialgkooliskasutamanavahokeelekümblus-programmi

lasteaiasja 1. kl. toimus 90% õppetööstnavaho keeles, 10% inglisekeeles.

2.-3. klassis- 80% õppeainetestnavahokeeles, 20% inglisekeeles.

4.-6. Klassini 50% õppeainetestnavahokeelesja 50% inglisekeeles.

Keskkooliprogrammis (7-12. klass) on 80% õppetööstingliseja 20% navahokeeles. 

Navaho keelekümblus Rock Pointis (Kanadas)


Tasakaalustatud e rikastav kakskeelsus

TASAKAALUSTATUD E. RIKASTAV KAKSKEELSUS

 • Tasakaalustatud kakskeelsus tähendab seda, et mõlemale keelele on antud võrdsed võimalused ja võrdne staatus,

 • Tasakaalustatud

  kakskeelsus

  ei tähenda

  võrdkeelsust.

k1

k2


Kakskeelse hariduse eesm rgid

 • esimese (K1) ja teisekeele (K2) heafunktsionaalneoskuslugemisel, kirjutamisel, rääkimiseljakuuldustarusaamisel; klassilevastavedasijõudminekõikides õppeainetes;

Õppesisu

Kakskeelse hariduse eesmärgid

K2 ja K1

Kirjaoskus

Keel


Kakskeelne ppekava lle rannut phd

Immigrantideettevalmistusklass – kohandumisõpesisaldab sihtkeele algõpetust (min 250 t) ningüldhariduslikke õpinguid, õpilase teadmiste ja oskuste tase püütakse viia vastavusse tulevase kooli/klassi õppekavaga; õpilane võib kohandumisperioodil osaleda oskusainete tundides.


Kahepoolne keelek mblusprogramm

Kahepoolne keelekümblusprogramm

 • Kahe eri emakeelega õpilased õpivad koos;

 • mõlemale keelele ja kultuurile on antud võrdsed võimalused.

 • Mõlemat keelt kasutatakse õppekeelena.


Kakskeelne ppekava lle rannut phd

Tasakaalustatud kakskeelne haridusmudel

 • Kooli kaks keelt on võrdse staatusega.’

 • Klass heterogeenne, sisaldab nii K2 kõnelejaid kui ka K1 kõnelejaid;

 • Nii õpilaste emakeel (K1) kui ka sihtkeel (K2) on õppekeeleks

 • teise keele õppe meetodite kasutamine.


Kakskeelne ppekava lle rannut phd

Täielik keelekümbus

 • Klass on homogeenne, üksnes K2 õppijad,

 • Alguses on sihtkeel (K2) õppekeeleks, hiljem emakeele (K1) osa suureneb

 • Õppesisu kohandatud õpilaste keeleoskusele vastavalt


Subtraktiivne keele ppesituatsioon1

Assimileeriv - sulatusahi (melting pot),

Ükskeelne haridusprogramm, kus kogu õppetöö toimub enamuskeeles ja teiste emakeeltega õpilaste haridusvajadusi ei arvestata,

eesmärgiks on muutakultuurierinevusednähtamatuks.

UPU või UJU

Subtraktiivne keeleõppesituatsioon


Kakskeelne ppekava lle rannut phd

 • Indiaanlaste internaatkoolide rajamise mõte oli indiaanlasi “tsiviliseerida“: viia väga noored indiaani lapsed kaugele ära nende kodust ja peredest.

 • J.D.C. Atkins, Commissioner of Indian Affairs from 1885 to 1888 – the Indian students native language is a "barbarous dialect, to teach Indian school children their native tongue is practically to prevent them from acquiring it" (1887).


Separatiivne subtraktiivne keele ppesituatsioon

SeparatiivneSubtraktiivne keeleõppesituatsioon

 • Separatsioon –segregatsioon

 • Ükskeelne haridusprogramm, kus kogu õppetöö toimub emakeeles;

 • vähemuste eristamine,

 • säilitavad emakeele ja kultuuri, kuid ei võimalda integreeruda.


Kakskeelne ppekava lle rannut phd

Kokkuvõte: Rikastav ja tasakaalustatud kakskeelne haridus ei tohi olla assimileeriv (emakeelt ja kultuuri väljatõrjuv)ega separatiivne (eristav)Kakskeelne haridus suhtub immigrantide ja vähemuste keelelisse ja kultuurilisse erinevusse kui rikkusesse tuleb võtta kasutusele sobivad meetmed keelebarjääride ületamiseks, mis takistavad õpilaste võrdset õppeprogrammides osalemist


Tasakaalustatud e rikastav kakskeelsus1

TASAKAALUSTATUD E. RIKASTAV KAKSKEELSUS

 • Tasakaalustatud kakskeelsus tähendab seda, et mõlemale keelele on antud võrdsed võimalused ja võrdne staatus,

 • Tasakaalustatud

  kakskeelsus

  ei tähenda

  võrdkeelsust.

k1

k2


Kakskeelse hariduse eesm rgid1

 • esimese (K1) ja teisekeele (K2) heafunktsio-naalneoskuslugemisel, kirjutamisel, rääkimiseljakuuldustarusaamisel;

 • klassilevastav

 • edasijõudmine

 • kõikides

 • õppeainetes;

Õppesisu

Kakskeelse hariduse eesmärgid

K2 ja K1

Kirjaoskus

Keel


Kakskeelne ppekava lle rannut phd

Kakskeelne üleminekuprogramm

 • Klass koosneb üksnes K2 õppijatest;

 • Kasutab alguses K1 õppekeelena, seejärel K2 osatähtsus suureneb;

 • Õppesisu on kohandatud õpilaste keeleoskusele vastavalt


Kakskeelne ppekava lle rannut phd

Immigrantide ettevalmistusklass – kohandumisõpesisaldab sihtkeele algõpetust (min 250 t) ningüldhariduslikke õpinguid, õpilase teadmiste ja oskuste tase püütakse viia vastavusse tulevase kooli/klassi õppekavaga; õpilane võib kohandumisperioodil osaleda oskusainete tundides.


M lempoolne programm

Mõlempoolne programm

Mõlemapoolne programm

 • Teise keele õppijad õpivad koos emakeele-kõnelejatega

 • mõlemale keelele on antud võrdsed võimalused


Kakskeelne ppekava lle rannut phd

Tasakaalustatud kakskeelne haridusmudel

 • Kooli kaks keelt on võrdse staatusega.’

 • Klass heterogeenne, sisaldab nii K2 kõnelejaid kui ka K1 kõnelejaid;

 • Nii õpilaste emakeel (K1) kui ka sihtkeel (K2) on õppekeeleks

 • teise keele õppe meetodite kasutamine.


Kakskeelne ppekava lle rannut phd

Täielik keelekümbus

 • Klass on homogeenne, üksnes K2 õppijad,

 • Alguses on sihtkeel (K2) õppekeeleks, hiljem emakeele (K1) osa suureneb

 • Õppesisu kohandatud õpilaste keeleoskusele vastavalt


 • Login