Viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

K ęstutis Andrijauskas, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio pa naudojimo įgyvendinimas Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės. K ęstutis Andrijauskas, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos. Duome nų sukūrimas, skaitmeninimas. Sisteminimas ir sutvarkymas. Ap jungimas ,

Download Presentation

K ęstutis Andrijauskas, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


K stutis andrijauskas informacin s visuomen s pl tros komitetas prie susisiekimo ministerijos

Viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio panaudojimo įgyvendinimas Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės.

Kęstutis Andrijauskas,

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

prie Susisiekimo ministerijos


Informacijos pakartotinis panaudojimas

Duomenų

sukūrimas,

skaitmeninimas

Sisteminimasir

sutvarkymas

Apjungimas,

apdorojimas,

redagavimas

Informacijos teikimas, paslaugos

IRT infrastruktūra

Informacijos pakartotinis panaudojimas

Galutinis vartotojas

Viešojo

administravimo

institucija

Verslo įmonė

Komercinis pakartotinis

panaudojimas

Viešojo

administravimo

institucija

Galutinis vartotojas

Prieiga prie turinio

Agreguotiduomenys,

didelė pridėtinėvertė

Pradiniaiduomenys,

nėra pridėtinėsvertės


Vie ojo sektoriaus informacijos vert

Viešojo sektoriaus informacijos vertė

Šaltinis: OECD, Pira


Informacijos pakartotinis panaudojimas1

Informacijos pakartotinis panaudojimas

Prieiga prie turinio


Teisinis reguliavimas

Teisinisreguliavimas

 • Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2005, Nr.X-383). Šis įstatymasįgyvendina2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/98/EC dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo;

 • Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 163-7739);

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimas Nr. 180 Dėl valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo( Žin., 2013, Nr.23-1122)

www.ivpk.lt


Informacijos rinkmen s ra as

Informacijos rinkmenų sąrašas

 • Informacijos rinkmenų sąrašas (11 straipsnis):

  • Centralizuotas viešajame sektoriuje tvarkomų informacijos rinkmenų aprašų rinkinys (http://rinkmenos.ivpk.lt/, http://opendata.gov.lt)

  • Informacijos rinkmenos klasifikuotos pagal sritis

  • Informacijos rinkmenų aprašus į sąrašo duomenų bazę įrašo įstaigų įgalioti tvarkytojai

www.ivpk.lt


I kiai

Iššūkiai

 • Valstybės interesų viršenybės prieš žinybinius prioritetas;

 • Viešojo sektoriaus ir verslo subjektų partnerystė;

 • Duomenų atvirumas v.s. asmens privatumas, nacionalinis ir visuomenės saugumas,komercinė paslaptis, autorių teisės ir pan.;

 • Konstruktyvūs ir racionalūs sprendimai;

www.ivpk.lt


Galimyb s pakartotinis vie ojo sektoriaus informacijos panaudojimas ir atvirieji duomenys

Galimybės: Pakartotinis viešojo sektoriaus informacijos panaudojimas ir atvirieji duomenys

Verslo sukurtos

informacinės paslaugos

Navigacinės sistemos

Meteorologinės paslaugos

ES atvirųjų duomenų portalas

 • Kultūros ir švietimo paslaugos

Transporto ir eismo paslaugos

Teisinės paslaugos

Turizmo paslaugos

Tipinė atviroji viešojo sektoriaus informacijos panaudojimo licencija

Atvirųjų duomenų portalas

Informacijos rinkmenų sąrašas

(metaduomenys)

Konvertavimas, apskaita

(atviri duomenų formatai)

Erdviniai duomenys

Valstybės informacinės sistemos

Valstybės ir žinybiniai registrai

Skaitmeninis kultūros paveldas

Statistiniai ir tyrimų duomenys

Kiti viešojo sektoriaus atviri duomenys


A i u d mes

Ačiū už dėmesį


 • Login