Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı - PowerPoint PPT Presentation

Hayatboyu renme program leonardo da vinci mesleki e itim program
Download
1 / 19

 • 223 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı. Leonardo da Vinci Genel Tanıtım. Avrupa’da AB Eğitim ve Gençlik Programları. Türkiye’nin Programlara Dahil Olması. 1999, Helsinki Zirvesi, Türkiye Aday Ülke

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hayatboyu renme program leonardo da vinci mesleki e itim program

Hayatboyu Öğrenme ProgramıLeonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı

Leonardo da Vinci

Genel Tanıtım


Avrupa da ab e itim ve gen lik programlar

Avrupa’da AB Eğitim ve Gençlik Programları

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE

GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI


T rkiye nin programlara dahil olmas

Türkiye’nin Programlara Dahil Olması

 • 1999, Helsinki Zirvesi, Türkiye Aday Ülke

 • 2002, Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programları’na Katılımı İçin Çerçeve Anlaşması

 • DPT Müsteşarlığı’nın Görevlendirilmesi

 • Ağustos 2003, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Kurulması

 • 1 Nisan 2004 programlara tam katılım

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE

GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI


Kat l mc lkeler

Katılımcı Ülkeler

 • AB Ülkeleri:

 • Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Hollanda, İngiltere, GKRY, Bulgaristan, Romanya

 • EFTA Ülkeleri:

 • İzlanda, Norveç, Lihtenştayn

 • Bir kaç yıl içinde:

 • Hırvatistan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Moldova, Karadağ, Sırbistan, İsviçre

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE

GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI


Hayatboyu renme program na ge i

Hayatboyu Öğrenme Programına Geçiş

 • 1995-1999 I. Dönem

 • 2000-2006 II. Dönem

 • 2007-2013 III. Dönem

 • (Hayatboyu Öğrenme)

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE

GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI


Hayatboyu renme program llp

Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)

 • “Kişisel, toplumsal, sosyal ve/veya istihdama yönelik bir perspektif ile bilgilerin, becerilerin ve yeterliliklerin geliştirilmesi amacıyla hayat boyunca gerçekleştirilen tüm öğrenme faaliyetleri” ni içeren program olarak tanımlanmaktadır.

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE

GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI


Hayatboyu renme program llp1

Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE

GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI


Leonardo da vinci sekt rel program

Leonardo da Vinci Sektörel Programı

 • Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE

GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI


Leonardo da vinci program n n hedefleri

Leonardo da Vinci Programının Hedefleri

 • Kişilerin bilgi ve becerilerinin artırılması,

 • Hayatboyu eğitim / mesleki tecrübe ve yeterliliklerinin kalitesinin artırılması, ülkeler arası teknolojik ve kurumsal değişiklikleri bütünleştirilmesi,

 • Mesleki eğitim kurumları ile işletmeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi,

 • İstihdam imkânlarının artırılması

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE

GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI


Leonardo da vinci program n n hedefleri1

Leonardo da Vinci Programının Hedefleri

 • Sürekli mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme isteğinin güçlendirilmesi, yarının mesleklerine hazırlanma ve teknolojik değişimlere uyumun teşvik edilmesi

 • Mesleki eğitim alanında dil yeterliliklerinin geliştirilmesi ve ortak bir terminolojinin oluşturulması

 • Özellikle gençler için temel mesleki eğitimin desteklenmesi ve teşvik edilmesi

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE

GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI


Ulusal ncelikler

Ulusal Öncelikler

 • Bilişim teknolojilerinin mesleki eğitimin tüm alanlarına yaygınlaştırılması,

 • İşgücü piyasasının güçlendirilmesi,

 • Mesleki eğitim ve öğretimin işgücü piyasasının taleplerine cevap verebilme özelliğinin artırılması,

 • Mesleki eğitim sisteminin geliştirilmesi

 • Rekabet gücünün ve istihdam edilebilirlik oranının artırılması

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE

GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI


Leonardo da vinci hedef kitlesi

Leonardo da Vinci Hedef Kitlesi

 • Mesleki Eğitim Kuruluşları

 • İşletmeler, KOBİ’ler

 • Yerel Yönetimler

 • Sivil Toplum Örgütleri (Odalar, Borsalar, Sendikalar, Vakıflar, Dernekler)

 • Kamu Kuruluşları

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE

GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI


Leonardo da vinci faaliyet t rleri

Leonardo da Vinci Faaliyet Türleri

Hareketlilik

Ortaklıklar

Yenilik Transferi

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE

GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI


Leonardo da vinci b t e da l m

Leonardo da Vinci Bütçe Dağılımı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE

GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI


Leonardo da vinci kabul proje say lar

Leonardo da Vinci Kabul Proje Sayıları

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE

GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI


Ldv t rkiye genel hareketlilik

LdV Türkiye Genel Hareketlilik

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE

GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI


Hayatboyu renme program leonardo da vinci mesleki e itim program

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE

GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI


Proje evreleri

Proje Evreleri

 • Teklif Çağrısı

 • Başvurunun ilgili Form ile Yapılması

 • 1. Değerlendirme: Uygunluk (ABEGP)

 • 2. Değerlendirme: Kalite (BDU)

 • Desteklenecek Projelerin İlanı ve Bilgilendirilmesi

 • Sözleşme İmzalanması

 • Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi

 • Ara - Nihai Raporun Hazırlanması

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE

GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI


Son ba vuru tarihleri

Son Başvuru Tarihleri

Hareketlilik : 5 Şubat 2010

Ortaklıklar : 19 Şubat 2010

Yenilik Transferi : 26 Şubat 2010

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE

GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI


ad
 • Login