X l nh s
Download
1 / 28

XỬ LÝ ẢNH SỐ - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

XỬ LÝ ẢNH SỐ. Là một môn khoa học còn mới mẻ , bao gồm các vấn đề cơ bản : Hệ Thống xử lý ảnh Các vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh. Hệ Thống X ử L ý Ảnh. Thu Nhận Ảnh Phân Tích Ảnh Xử Lý Ảnh Lưu Trữ Ảnh. Thu Nhận Ảnh. Thu Nhận qua Camera dưới dạng các tín hiệu tương tự hoặc số hóa .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' XỬ LÝ ẢNH SỐ' - adara-huffman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
X l nh s
XỬ LÝ ẢNH SỐ

 • Làmộtmônkhoahọccònmớimẻ, baogồmcácvấnđềcơbản:

  • HệThốngxửlýảnh

  • Cácvấnđềcơbảntrongxửlýảnh


H th ng x l nh
HệThốngXửLýẢnh

 • Thu NhậnẢnh

 • PhânTíchẢnh

 • XửLýẢnh

 • LưuTrữẢnh


Thu nh n nh
Thu NhậnẢnh

 • Thu Nhận qua Camera dướidạngcáctínhiệutươngtựhoặcsốhóa.

 • Thu nhậntừvệtính qua các sensor, ảnh, trangđược scan

 • Gồmcácbước:

  • Sốhóa (digitalizer)

  • Lấymẫu

  • Sốhóabằnglượnghóa


Thu nh n nh1
Thu NhậnẢnh

 • Biểudiễnmàu, gồm 3 thuộctínhchủyếutrongcảmnhậnmàu:

  • Độchói (Brightness)

  • Sắctháimàu (Hue)

  • Độbãohòa (Saturation)


Thu nh n nh2
Thu NhậnẢnh

 • Tổnghợpmàuvàsánhmàu: theolýthuyết 3 màucủa Thomas cácmàuđượctổnghợptừ 3 màucơbản: đỏ, lục, lơ.

 • Cóthểtổnghợpmàubằng :

  • Màu X = x1đỏ + x2xanh + x3lơ

   x1 , x2 , x3làcáchệsốtổnghợp


Thu nh n nh3
Thu NhậnẢnh

 • Cácphươngphápbiểudiễnảnh:

  • Mãloạtdài

  • Mãxích

  • Mãtứphân


Thu nh n nh4
Thu NhậnẢnh

 • Cácđịnhdạngảnhcơbảntrongxửlíảnh

  • Ảnh IMG

  • Ảnh PCX

  • Ảnh TIFF

  • Ảnh GIF


Nh img
Ảnh IMG

 • Làảnhđentrắng.

 • Header gồm 16 bytes:

  • 6 bytes đầuđánhdấuđịnhdạng IMG: 0x0001 0x0008 0x0001

  • 2 bytes tiếptheochứađộdàimẫu tin

  • 4 bytes môtảkíchcỡ pixel

  • 2 bytes số pixel trênmộtdòngảnh

  • 2 bytes sốdòngảnhtrongảnh


Nh img1
Ảnh IMG

 • Ảnhđượcnénthànhtừngdòng, mỗidònggồmcácgói, cácdònggiốngnhaucũngđượcnénthànhmộtgói, gồm 4 loạigói:

  • Góicácdònggiốngnhau

  • Góicácdãygiốngnhau

  • Dãycác pixel khônggiốngnhau, khônglặplạivàkhôngnénđược

  • Dãycác pixel giốngnhau


Nh pcx
Ảnh PCX

 • Sửdụngphươngphápmãloạtdài RLE (Run Length Encoded).

 • File PCX gồm 3 phần: header, image data, bảngmàumởrộng


Nh pcx1
Ảnh PCX

 • Header: gồm 128 bytes

  • 1 byte: kiểuđịnhdạng

  • 1 byte: Version sửdụngnénảnh

  • 1 byte: phươngphápmãhóa

  • 1 byte: số bit chomộtđiểmảnh plane

  • 1 word: tọađộgóctráitrên

  • 1 word: tọađộgócphảidưới

  • 1 word: kíchthướcbềrộngvàbềcaoảnh

  • 1 word: sốđiểmảnh

  • 1 word: độphângiảimànhình

  • 48 bytes: chia 16 nhómmỗinhómchưathông tin thanhghimàu

  • 1 byte: giátrịluônlà 0

  • 1 byte: số bit plane ảnhsửdụng

  • 1 byte: số bytes chomộtdòngquétảnh

  • 1 word: kiểubảngmàu

  • 58 byte: khôngdùng


Nh tiff
Ảnh TIFF

 • Gồm 3 phầnchính: Header (IFH), IFD, DE (bảngmàumởrộng)

 • IFH (Image File Header):

  • 1 word: kiểutạotệptrênmáytính PC hay Macintosh. ( 4D4DH – Macintosh, 4949H – PC)

  • 1 word: version (giátrịlà 42)

  • 2 word: giátrị Offset theo byte từđầu file đến IFD


Nh tiff1
Ảnh TIFF

 • IFD (Image File Directory): cóthểcó 1 hay nhiều IFD cùngtồntạitrong file

  • 2 bytes: chứacác DE (Directory Entry).

  • 12 bytes: các DE xếpliêntiếp

  • 4 bytes: Offset tới IFD tiếptheo


Nh tiff2
Ảnh TIFF

 • DE – Directory Entry (bảngmàumởrộng) : gồm 12 byte, chialàm 4 phần:

  • 2 byte: dấuhiệumà file đượcxâydựng

  • 2 byte: kiểudữliệuthamsốảnh

   • BYTE (1 byte)

   • ASCII (1 byte)

   • SHORT (2 byte)

   • LONG (4 byte)

   • RATIONAL (8 byte)

  • 4 byte: sốlượng index củakiểudữliệu

  • 4 byte: ogffsettớiđiểmbắtđầudữliệuliênquantới DE


Nh gif
Ảnh GIF

 • Sửdụngthuậttoánnén LZW (Lempel-Ziv-Welch) dựavàosựlặplạicủanhómđiểm, tăngưuthếkhisốmàutănglên so vớicáckiểuảnhkhác.

 • Địnhdạng:

  • GIF Note

  • GIF Header

  • Global Palette

  • Header Image

  • Palette of Image 1

  • Data of Image 1

  • ‘,’ kýtựliênkết

  • …………………….

  • ‘;’ GIF terminator


Nh gif1
Ảnh GIF

 • GIF note: cógiátrị GIF87a, 3 kítựđầu: kiểuđịnhdạng, 3 kítựsau: version

 • GIF Header: môtảthôngsốtoànbộảnh

  • Độrộnghìnhrasiertheo pixel 2 byte

  • Độcaohìnhrasiertheo pixel 2 byte

  • Cácthông tin vềbảnđồmàu, hìnhhiểnthị,…

  • Thông tin màunèn 1 byte

  • Phầnchưadùng 1 byte


Nh gif2
Ảnh GIF

 • Global Palette:


Nh gif3
Ảnh GIF

 • Header of Image:


Nh gif4
Ảnh GIF

 • Palette of Image 1

 • Data of Image 1: chuỗicácgiátrịcóthứtựcủacác pixel màutạonênảnh

 • GIF terminator: cungcấptínhđồngbộchođầucuốicủaảnh GIF


T ch ch p
Tíchchập

 • Kháiniệmbấtbiếntrượt: mộthệthốnggọilàbấtbiếntrượtnếudịchchuyểnđầuvàothìcũngtạonênmộtdịchchuyểntươngứngcủađầura.

 • Tíchchậpcótínhchấtliênquanđếnbiếnđổi Fourier: biếnđổi Fourier củamộttíchchậpbằngtíchđơngiảncácbiếnđổi Fourier củacáctínhiệuđó.

  • F[H(x,y) X I(x,y)] = F[H(x,y)] . F[I(x,y)]

 • Trongkỹthuậtngườitagọi H lànhânchập, nhâncuộn hay mặtnạ


T ch ch p1
Tíchchập

 • Hàmtínhnhânchậpvớithuậttoándùngtrongmoitrườnghợpcầntínhtíchchập, viếtbằng C:

  void Nhanchap(){

  int sum=0;

  intLc=(w+1)/2;

  intcol;

  int row;

  for(inti=1;i<=N;i++)

  for(int j=1;j<=N;j++){

  sum=0;

  for(int k=1;k<=w;k++)

  for(int l=1;l<=w;l++){

  col=i-k+Lc;

  row=j-l+Lc;

  if(col!=0 && col<=N)

  if(row!=0 && row<=N)

  sum+=imageIn[col][row]*H[k][l];

  }

  imageOut[i][j]=sum;

  }

  }


X l v n ng cao ch t l ng nh
XửLývàNâng Cao ChấtLượngẢnh

 • Cáckỹthuậttăngcườngảnh

 • Khôiphụcảnh


C c k thu t t ng c ng nh
Cáckỹthuậttăngcườngảnh

 • Điềukhiểnmứcxám

 • Giãnđộtươngphả

 • Giảmnhiễu

 • Làmtrơnảnh

 • Nộisuy

 • Phóngđâij

 • Nổibiên

 • ……………………


Lọc

 • Làmtrơnnhiễubằnglọctuyếntính, lọctrungbìnhvàlọcdảithôngthấp.

 • Tùyloạinhiễumàtaápdụngbộlọcthíchhợp

 • Lọctrungbìnhcótrọngsốchínhlàthựchiệnchậpảnhđầuvàovớinhânchập H:

  1 1 1

  H = ⅟9 1 1 1

  1 1 1


Lọc

 • Lọcthôngthấp:

  1 b 1

  H = 1/(b + 2)2 b b2 b

  1 b 1

  Lọcđồnghình (Homomorphic filter):

  …………………………………………..


Ng d ng c b n m t s h m java trong vi c x l nh
Ứngdụngcơbảnmộtsốhàm Javatrongviệcxửlíảnh

 • Sửdụng class BufferedImagetrong java, class cungcấpviệcquảnlíảnhtrongbộnhớ, cácphươngthứclưutrữ, xửlí, vànhận pixel.

 • MộtbufferedImagecómộtColorModelvàmột Raster dữliệuảnh.

  • ColorModelbiểuthịmàubiểudiễncủacác pixel

  • Raster thựcthicácchứcnăng:

   • Thểhiệnảnh

   • Bảotrìảnhtrongbộnhớ

   • Hỗtrợtạonhiềuảnh con từmộtbộđệmdữliệuảnhđơn

   • Cungcấpcácphươngthứctruycậpcác pixel ảnh


Đọcảnh

 • Để load mộtảnhtừ file ảnhtasửdụng code:

  BufferedImageimg = null;

  try {

  img = ImageIO.read(new File(“imageSource"));

  } catch (IOException e) { }

  imageSourcelàđườngdẫnđến file ảnhcầnđọc

  Khiđó class BufferedImagesẽnhậnđịnhdạngảnhnhờphầnmởrộnghoặccácthôngsốđặctrưngcủaảnhvàtiếnhànhgiảinéntheođịnhdạngảnh.


X l nh c b n
Xửlíảnhcơbản

 • Sửdụngcác option củaBufferedImage class:

  • LookupOp:

  • ConvolveOp: sửdụng convolution kernel làmkhônggiantínhtoán output pixel bằngcáchnhân input pixel với kernel, kernel làcác ma trận.

  • RescalesOp: thựchiệnthayđổitỉlệtrêntừng pixel ảnhnguồnbằngcáchnhân pixel vớigiátrịmẫubởimộtnhântốtỉlệrồicộngvới offset.

  • …………………………….


ad