Dystrofia myotonica
Download
1 / 29

Dystrofia Myotonica - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

Dystrofia Myotonica. Notater og Forslag til skandinavisk oppfølgingsprogram v/ J.Diderichsen Frambu, august 2004. Diagnose, oppfølging og tiltak momenter til oppfølging. Målsetting og målgrupper Dystrofia myotonika, forekomst Sykdomsbeskrivelse, ved diagnose og i livsløpsperspektiv

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dystrofia Myotonica' - adara-huffman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dystrofia myotonica

Dystrofia Myotonica

Notater og Forslag til skandinavisk oppfølgingsprogram v/ J.Diderichsen Frambu, august 2004


Diagnose oppf lging og tiltak momenter til oppf lging
Diagnose, oppfølging og tiltakmomenter til oppfølging

 • Målsetting og målgrupper

 • Dystrofia myotonika, forekomst

 • Sykdomsbeskrivelse, ved diagnose og i livsløpsperspektiv

 • Diagnosekriterier/utredning

 • Arvelighet, genetisk veiledning

 • Funksjonsområder og funksjonssvikt (faggruppenes vurderinger)

 • Tiltak og anbefalinger


Funksjonelle systemer som ofte affiseres ved dm
Funksjonelle systemer som ofte affiseres ved DM

 • Muskelsystemet (tverrstripet og glatt muskulatur, hjerte, tarm, urinveier)

 • Ernæring og magetarmfunksjon

 • Hjerte og kretsløp

 • Respirasjonsfunksjoner

 • Sentralnervesystem (kognitive funksjoner)

 • Synsfunksjoner (grå stær)

 • Endokrine funksjoner, aldring


Utredning og oppf lgingsskjema aktuelle faggrupper
Utredning og oppfølgingsskjema – aktuelle faggrupper

 • Aldersbestemte programmer Småbarn, barneskole, voksne

 • Leger (1.linje, spesialister)

 • Fysioterapeuter

 • Ergoterapeuter/arbetsterapeut

 • Spesialpedagoger, logoped

 • Sosialfaglige behov

 • Arbeidsliv, yrkesveiledning

 • Spesielle tema (medikasjon)

 • Beredskapsplaner (bl.a. v. anestesi)


Dm1 forekomst
DM1, forekomst

 • Stor geografisk variasjon globalt

 • Antagelig underdiagnostisert

 • Medfødt og barndomstype:

  0,5:10.000 i V-Götaland

 • Voksentyper (klassisk+mild):

  1-2:10.000

 • (DM2 (PROMM): 0,1:10.000)

 • Alle dominant arvelige


2 sykdomsbeskrivelse dystrofia myotonica dm1
2: Sykdomsbeskrivelse Dystrofia myotonica (DM1)

 • Myotoni og dystrofi

 • Medfødt, Dystrophia myotonica congenita (DMC)

 • Barndomsform av DM

 • Klassisk DM med debut i voksen alder (gjennomsnitt 30 år!)

 • Mild DM med debut i høy alder

 • DM2 (PROMM), mest voksne


Kliniske typer i barndommen
Kliniske typer i barndommen

Kongenitt (DMC),alvorlig/svær: neonatal asfyksi, respiratorbehov

svær hypotoni, ansiktsparese

suge- og ernæringsvansker

kardiovaskulær dysfunksjon

leddfeilstillinger, torticollis, AMC

Kongenitt (DMC), mild type

Obs mange differensialdiagn.!


Kongenitt dm dmc 2
Kongenitt DM (DMC) (2)

 • Genetisk antisipering. Foreldrene og besteforeldre ofte ikke diagnostiserte!

  (obs. håndtrykksmyotoni, mor)

 • Ventilasjonsbehov > 4 uker: alvorlig prognose (1/4 dør, resten svakere fysisk og mentalt)

 • Generelt: bedring til teen-årene


Kongenitt dm dmc 3
Kongenitt DM (DMC) (3)

 • Kardiovaskulære problemer:

  • Persisterende ductus (PAD)

  • Pulmonell hypertensjon

   Lungefysiologi ”umoden”

   svak pustekapasitet (mellomgulv, brystkasse) – og ?svakt ”drive” fra pustesenteret (sentral hypoventil.)


Dm1 i barndommen kliniske utfordringer 1
DM1 i barndommen kliniske utfordringer(1)

 • Normal graviditet, nyfødthet

 • Normal utvikling de første leveår

 • Debutere ofte med lærevansker, talevansker og økt trettbarhet

 • Konsentrasjonsvansker, tendens til dagsøvn

 • Lite muskelsymptom, ”clumsy”

 • ”slappt” ansikt med åpen munn


Dm1 i barndommen symptomer og vansker 2
DM1 i barndommensymptomer og vansker(2)

 • Forsinket motorisk utvikling og hypotoni (ansikt, holdning, bev.), men går som regel til vanlig tid. Muskelstyrken kan være normal!

 • Kognitive/nevropsykologiske problemer (DAMP, ADD, DCD,)

 • Atferdssymptom (autisme spekt.PDD og angstlidelse (anxiety disorder)

 • Magetarmproblem (smerter, forstoppelse (obstipasjon), inkontinens (avføring, urin), diaré brokk (slapp endetarm, obs SO)


Dm1 i barndommen nevropsykologiske momenter
DM1 i barndommennevropsykologiske momenter

 • 2/3 IQ normal eller nær normal

 • Treghet. Tendens til reduksjon?

 • Initiativmangel, minnesvikt og oppmerksomhetsvikt krever tilrettelegging og ”supervisjon”

 • Persepsjonsvansker – også for ansiktsuttrykk? (proposagnosi)

 • Visuo-spatiale problemer


Dm1 i barndommen oro fasciale problemer
DM1 i barndommen oro-fasciale problemer

 • Tale/artikulasjonsvansker

 • Stemmen typisk (svak/monoton)

 • Spisevansker (suge-, tygge-, svelge dysfunksjon),

 • Åpenstående munn, sikling

 • Bittanomalier, tannhelseproblem

 • Svak mimikk, ptose (”fascies myopatica”)


Dm1 i barnealder ledd rygg og lemmer
DM1 i barnealderledd, rygg og lemmer

 • Bare de medfødte ”klumpfot” og/eller hoftedysplasi

 • Fotdeformiteter (equino-valgus, -varus, spissfot) og ryggskjevhet utvikler seg etter hvert

 • Ved spørsmål om operasjoner: obs narkosekomplikasjoner. Svak toleranse for flere medikamenter


Dm1 i barndommen yemotorikk syn og h rsel
DM1 i barndommenøyemotorikk, syn og hørsel

 • Skjeling vanlig

 • svak øyebevegelighet + myotoni (okulomotorisk dyspraksi)

 • Øyelokksmyotoni, ptose

 • Grå stær (katarakt) i prepubertet

 • Mellomørebetennelser + ”tette luftekanaler < hørsel


Dm1 i barndommen ev endokrinologiske problemer
DM1 i barndommen,ev. endokrinologiske problemer

 • Veksthemning (<2 SD L/V)

 • For lavt stoffskifte (hypothyreos)

 • Testiklene ikke på plass (retentio testes, kryptorkisme)

 • Øket risiko for diabetes mellitus

 • For tidlig pubertetsutvikling (pubertas precox)


Dm1 barn voksen
DM1, barn - voksen

 • Multiorgansykdom, (men de fleste lever relativt normalt og lite hemmet)

 • Trinukleotid repeat (CTG eksp.) sykdom. Dominant arv. Familiær antisipering

 • DMPK genet på kromosom nr.19

 • Samme sykdom, svært stor variasjon innen og med alderen

 • En av de hyppigste muskelsykdommer.

 • Fortsatt underdiagnostisert (barn: 0,5:10 000 i V-GÖTALAND, voksne 1-2:10000, kanskje 3-400 i Norge)

 • Diagnose: klinikk, DNA-test. CK +++, EMG, øyeus. Mange differensialdiagnoser


Dm1 hos voksne
DM1 hos voksne

 • Relativt hyppig: 1-2:10.000. 10-15% Vanligste muskeldystrofi hos voksne.

 • Stor variasjon i symptomer/plager (tretthet, svakhet, hukommelses og lærevansker, mage-tarmplager, hengende øyelokk eller grå stær, hjertearytmi, pustevansker, impotens, hab.abort,pre-diabetes)

 • (Muskelsmerter er bare vanlig ved DM2 - og Myotoni er ikke noe de klager over. Må undersøkes for!)


Dm hos voksne noen plager og funksjonssvikt
DM hos voksnenoen plager og funksjonssvikt

 • Fysisk svakhet (legg og fotmuskler, arme og hender) tretthet, apati, lite utholdenhet. Uimotståelig dagsøvn

 • Pustesvakhet, hosteproblemer (spesielt ved + svelgedysfunksjon)

 • Obs nattlig hypoventilasjon!

 • Hjertet som regel OK. Arytmi?

 • Ernæringsvansker (spise, tygge, svelge)

 • Diabetes mellitus, ikke spes.hyppig?


Dm og mage tarm forstyrrelser 2
DM og Mage-tarm forstyrrelser (2)

 • 25-30%, mange opplever det som største problem

 • Mage-tarmplager (smerter, svak transportevne, ”pseudoobstruksjon”

 • Kolikk og knipsmerter kan bedres med midler mot ”spastisk tarm” ( )

 • Lege uten kjennskap til DM kan lett feiltolke - og tro at der bør gjøres operasjon, noe man bør avholde seg fra i det lengste! Pasienten bør ha beredskapsinformasjon, ”Care Card”

 • Vekslende forstoppelse og diaré. Diettendringer kan hjelpe (fiber, Immodium)

 • Cholestyramin mot retensjon/reabsorb.galle*


Dm og sansefunksjoner
DM og sansefunksjoner

 • Øyemotoriske vansker

 • Ptose, helst unngå operasjon. Briller med ”oppheng”

 • Grå stær (katarakt) tidlig, kan komme i barnealder. Hvis hemmende for synet: operasjon (i lokalanestesi)

 • Ev.eneste tegn på DM hos eldre

 • Rinnende, irriterte øyne


Dm hos voksne psykologi og personlighet 1
DM hos voksnepsykologi og personlighet (1)

 • Moderat kognitiv dysfunksjon, ujevn profil. Verbale tester bedre enn utføringsoppgaver. Lite initiativ, ”i gang setting´s evne”

 • Apati, Nedsatt kompleks/delt oppmerksomhet, dagsminne og simultankapasitet.

 • Svake visuo-konstruktive og eksekutive funksjoner


Dm hos voksne psykologi personlighetstrekk 2
DM hos voksnepsykologi, personlighetstrekk 2

 • Svak evne til å avlese? og uttrykke emosjonelle reaksjoner

 • Vansker med etablering og vedlikehold av sosial samspill

 • Mild depresjon, ”følelsesflate”?

 • Fokusere på kroppslige symptom

 • Neglekt eller ”hemmelighold” i familien?


Dm hos voksne aldring og endokrine s rtrekk
DM hos voksne aldring og endokrine særtrekk

 • Noen viser tidlig aldring og demens?

 • Redusert testikkelstørrelse og testosteronnivå (menn – og kvinner?). Kompensatorisk økning av hypofysehormoner

 • Høye insulinnivå og insulinresistens

 • Impotens, blødningsforstyrrelser, aborter, tidlig menopause

 • Veksthormonavvik

 • Binyrebark og stresshormoner?


Dm hos voksne medikamentell behandling
DM hos voksnemedikamentell behandling

 • Testosteron, veksthormon og IGF-1 har vært prøvd, resultat?

 • DHEA + effekt på muskelstyrke, myotoni, ADL og hjerterytme

 • Modafinil: reduserer dagsøvnighet

 • myotoni/stivhet: Mexilitene?

 • AD(H)D: sentralstimulantia

 • Smerter (DM2): karbamazepin

 • GI-dysf. Erytromycin? Reflux: Losec

 • Ev.hjertemedisiner, pacemaker (?)


Dm hos voksne andre tiltak
DM hos voksneandre tiltak

 • Trening – med måte! Ta EKG først. Rolig tempo, vanntrening

 • Hjelpeteknikker og hjelpemidler (nakkestøtter, leggskinner osv)

 • Ergonomisk tilpassning interiør og arbeidsplass. Bil ev. spesielt tilpasset

 • Rullestol, lengre distanser/ute

 • Briller med ”oppheng” mot ptose


Dm oppf lgingsrutiner rlig
DM oppfølgingsrutiner (årlig)

 • Muskelkraft, bevegelser, rygg

 • Hjerte: EKG, UL ekko-dobbler?

 • Respirasjonsfunksjoner,søvnapnoe? (anamnese, PEF, VC, spirometri?)

 • Mage-tarm og ernæring (L/W/BMI)

 • Tretthet, kondisjon, søvnighet

 • Sansefunksjoner, syn (katarakt)

 • Kognitive og psykologiske vansker (øker hos en del). Smerter?


I tilfelle noe skjer beredskapsplaner ved dm
I tilfelle noe skjer?Beredskapsplaner ved DM

 • Ved behov for operasjoner/anestesi: vurder

  • Er det strengt nødvendig?

  • Hvor bør ev. operasjon foretas

  • Hva vet de involverte om DM - forberedelser/beredskap

  • Fødsel må ofte skje ved keisersnitt, men da sentralt!

  • Ha alltid lett tilgjengelig info om DM hos deg


Dm hos voksne andre tiltak 2
DM hos voksneandre tiltak (2)

 • Beredskapsplaner og ”Care Card” (Brittisk/skotsk myotonic dystrophy association, www.gla.ac.uk/muscle/)

 • Operasjoner i narkose, bare om livsnødvendig! Og kyndig hjelp