slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sn je chemická značka: A: antimonu B: cínu C: olova

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 76

Sn je chemická značka: A: antimonu B: cínu C: olova - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Sn je chemická značka: A: antimonu B: cínu C: olova Ktorá z uvedených značiek neodpovedá reálnemu prvku? A: Sn B: Se C: St D:Sr. Sn je chemická značka: A: antimonu B: cínu C: olova

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sn je chemická značka: A: antimonu B: cínu C: olova' - adanne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Sn je chemická značka:

A: antimonu B: cínu C: olova

 • Ktorá z uvedených značiek neodpovedá reálnemu prvku?

A: Sn B: Se C: St D:Sr

slide2

Sn je chemická značka:

A: antimonuB: cínu C: olova

 • Ktorá z uvedených značiek neodpovedá reálnemu prvku?

A: Sn B: SeC: St D:Sr

slide3

Roztok bielkoviny vo vode predstavuje zmes:

A: heterogénnu

B: homogénnu

C: koloidnú

 • Koľko zložiek obsahuje 90% roztok etanolu?
slide4

Roztok bielkoviny vo vode predstavuje zmes:

A: heterogénnu

B: homogénnu

C: koloidnú

 • Koľko zložiek obsahuje 90% roztok etanolu?

2 zložky (voda, etanol)

slide5

Ktorá látka má charakter chemického indivídua?

A: kryštál NaCl

B: minerál kamenná soľ

C: roztok NaCl

 • Aké protónové číslo má atóm 147N?
slide6

Ktorá látka má charakter chemického indivídua?

A: kryštál NaCl

B: minerál kamenná soľ

C: roztok NaCl

 • Aké protónové číslo má atóm 147N?

Z = 7

slide7

Prvok X má 8 protónov, 8 elektrónov a 7 neutrónov.

Aké je jeho nukleónové číslo?

 • Aké protónové číslo musí mať atóm, aby bol izotopom atómu 188O?

A: 18 B: 8 C: akékoľvek

slide8

Prvok X má 8 protónov, 8 elektrónov a 7 neutrónov.

Aké je jeho nukleónové číslo?

A = 15

 • Aké protónové číslo musí mať atóm, aby bol izotopom atómu 188O?

A: 18 B: 8 C: akékoľvek

slide9

Ktorý z uvedených atómov je izotopom atómu 23892U

A: 23891U  B: 24092U  C: 24091U

 • Koľko elektrónov má atóm 5224Cr?
slide10

Ktorý z uvedených atómov je izotopom atómu 23892U

A: 23891U  B: 24092U  C: 24091U

 • Koľko elektrónov má atóm 5224Cr?

24 elektrónov

slide11

Koľko neutrónov má atóm 2311Na?

 • Izotopy majú rovnaké číslo:

A: protónové

B: nukleónové

C: protónové aj nukleónové

slide12

Koľko neutrónov má atóm 2311Na?

12 neutrónov

 • Izotopy majú rovnaké číslo:

A: protónové

B: nukleónové

C: protónové aj nukleónové

slide13

Ktoré tvrdenie je správne? Izotopy majú:

A: rovnaké chemické aj fyzikálne vlastnosti

B: rovnaké chemické vlastnosti, rôzne fyzikálne vlastnosti

C: rovnaké fyzikálne vlastnosti, rôzne chemické vlastnosti

 • Izotopy majú:

A: rovnaký počet protónov a neutrónov

B: rovnaký súčet protónov a neutrónov

C: rovnaký počet protónov, rôzny neutrónov

D: rovnaký počet neutrónov, rôzny protónov

slide14

Ktoré tvrdenie je správne? Izotopy majú:

A: rovnaké chemické aj fyzikálne vlastnosti

B: rovnaké chemické vlastnosti, rôzne fyzikálne vlastnosti

C: rovnaké fyzikálne vlastnosti, rôzne chemické vlastnosti

 • Izotopy majú:

A: rovnaký počet protónov a neutrónov

B: rovnaký súčet protónov a neutrónov

C: rovnaký počet protónov, rôzny neutrónov

D: rovnaký počet neutrónov, rôzny protónov

slide15

Atóm sodíka má protónové číslo Z = 11. Napíšte usporiadanie elektrónového obalu pomocou symboliky hlavných a vedľajších kvantových čísel.

 • Koľko elektrónov má atóm s elektrónovým obalom [Ne] 3s23p4?
slide16

Atóm sodíka má protónové číslo Z = 11. Napíšte usporiadanie elektrónového obalu pomocou symboliky hlavných a vedľajších kvantových čísel.

1s22s22p63s1

 • Koľko elektrónov má atóm s elektrónovým obalom [Ne] 3s23p4?

16 elektrónov

slide17

Pomocou symboliky hlavných a vedľajších kvantových čísel zapíšte elektrónový obal atómu argónu.

 • Ak je hlavné kvantové číslo n = 2, aké hodnoty môže mať vedľajšie kvantové číslo?
slide18

Pomocou symboliky hlavných a vedľajších kvantových čísel zapíšte elektrónový obal atómu argónu.

1s22s22p63s23p6

 • Ak je hlavné kvantové číslo n = 2, aké hodnoty môže mať vedľajšie kvantové číslo?

l = 0, 1

slide19

Aké protónové číslo má atóm s elektrónovým obalom [He] 2s22p3 ?

 • Ktorému prvku odpovedá nasledujúci elektrónový obal: 1s22s22p6?
slide20

Aké protónové číslo má atóm s elektrónovým obalom [He] 2s22p3 ?

Z = 7

 • Ktorému prvku odpovedá nasledujúci elektrónový obal: 1s22s22p6?

neónu Ne

slide21

Koľko valenčných elektrónov má prvok s elektrónovým obalom 1s22s22p5?

 • V ktorej skupine periodickej sústavy sa nachádza prvok s elektrónovým obalom

[Ar] 4s2?

slide22

Koľko valenčných elektrónov má prvok s elektrónovým obalom 1s22s22p5?

7 valenčných elektrónov

 • V ktorej skupine periodickej sústavy sa nachádza prvok s elektrónovým obalom

[Ar] 4s2?

v II.A skupine

slide23

Ktorý z uvedených orbitalov nemôže existovať?

A: 3p B: 1s  C: 2f D: 4d

 • Ktorá z uvedených elektrónových konfigurácií odpovedá atómu vápnika?

A: [Ar] 3s2

B: [Kr] 4s2

C: [Ar] 4s2

D: [Ar] 4s1

slide24

Ktorý z uvedených orbitalov nemôže existovať?

A: 3p B: 1s  C: 2f D: 4d

 • Ktorá z uvedených elektrónových konfigurácií odpovedá atómu vápnika?

A: [Ar] 3s2

B: [Kr] 4s2

C: [Ar] 4s2

D: [Ar] 4s1

slide25

Koľko elektrónov maximálne môže obsahovať elektrónová vrstva M?

 • Napíšte značku prvku, ktorý má 2 valenčné elektróny vo vrstve L?
slide26

Koľko elektrónov maximálne môže obsahovať elektrónová vrstva M?

18 elektrónov

 • Napíšte značku prvku, ktorý má 2 valenčné elektróny vo vrstve L?

Be

slide27

Zapíšte elektrónovú konfiguráciu atómu, ktorý má spolu 9 elektrónov.

 • Ktorý z uvedených prvkov nepatrí medzi alkalické kovy?

A: Li B: Fr C: Sr D: Cs

slide28

Zapíšte elektrónovú konfiguráciu atómu, ktorý má spolu 9 elektrónov.

1s22s22p5

 • Ktorý z uvedených prvkov nepatrí medzi alkalické kovy?

A: Li B: FrC: SrD: Cs

slide29

Ktorý z uvedených prvkov patrí medzi chalkogény?

A: Se B: Sr C: Rb D: Ba

 • Ako sa nazýva súhrnne uvedená skupina prvkov:

F, Cl, Br, I

slide30

Ktorý z uvedených prvkov patrí medzi chalkogény?

A: SeB: Sr C: Rb D: Ba

 • Ako sa nazýva súhrnne uvedená skupina prvkov:

F, Cl, Br, I halogény

slide31

Napíšte značky prvkov, ktoré sa označujú ako triáda železa.

 • Ktoré z uvedených prvkov nepatria do 2. periódy?

A: horčík B: bór C: fluór D: neón

slide32

Napíšte značky prvkov, ktoré sa označujú ako triáda železa.

Fe, Co, Ni

 • Ktoré z uvedených prvkov nepatria do 2. periódy?

A: horčík B: bór C: fluór D: neón

slide33

Ktorý z uvedených prvkov patrí do II. B skupiny?

A: zlato B: ortuť C: striebro D: meď

 • Do ktorej periódy sú zaradené lantanoidy?
slide34

Ktorý z uvedených prvkov patrí do II. B skupiny?

A: zlato B: ortuť C: striebro D: meď

 • Do ktorej periódy sú zaradené lantanoidy?

do 6. periódy

slide35

Aké je maximálne oxidačné číslo gália?

 • Koľko valenčných elektrónov má atóm jódu?
slide36

Aké je maximálne oxidačné číslo gália?

III

 • Koľko valenčných elektrónov má atóm jódu?

7 valenčných elektrónov

slide37

Do ktorej skupiny periodickej sústavy patrí chróm?

 • Napíšte značky prvkov, ktoré označujeme ako ťažké platinové kovy.
slide38

Do ktorej skupiny periodickej sústavy patrí chróm?

do VI. B skupiny

 • Napíšte značky prvkov, ktoré označujeme ako ťažké platinové kovy.

Os, Ir, Pt

slide39

Pri tvorbe chemických väzieb je nutné energiu dodať.

Súhlasíte s uvedeným tvrdením?

 • Energia, ktoré sa spotrebuje pri štiepení chemickej väzby je v porovnaní s energiou, ktorá sa uvoľní pri jej vzniku:

A: rovnaká B: väčšia C: menšia

slide40

Pri tvorbe chemických väzieb je nutné energiu dodať.

Súhlasíte s uvedeným tvrdením?

nie

 • Energia, ktoré sa spotrebuje pri štiepení chemickej väzby je v porovnaní s energiou, ktorá sa uvoľní pri jej vzniku:

A: rovnaká B: väčšia C: menšia

slide41

Ktorá z nasledujúcich molekúl nie je polárna:

A: HCl B: H2O C: CO2 D: NH3

 • V ktorej z uvedených zlúčenín je polárna kovalentná väzba?

A: NaCl B: Cl2 C: HCl D: NH4Cl

slide42

Ktorá z nasledujúcich molekúl nie je polárna:

A: HCl B: H2O C: CO2 D: NH3

 • V ktorej z uvedených zlúčenín je polárna kovalentná väzba?

A: NaCl B: Cl2C: HClD: NH4Cl

slide43

Napíšte vzorec síranu hlinitého.

 • Napíšte vzorec dihydrogenfosforečnanubarnatého.
slide44

Napíšte vzorec síranu hlinitého.

Al2(SO4)3

 • Napíšte vzorec dihydrogenfosforečnanubarnatého.

Ba(H2PO4)2

slide45

Napíšte vzorec heptahydrátu síranu železnatého.

 • Napíšte vzorec kyseliny dihydrogendichrómovej.
slide46

Napíšte vzorec heptahydrátu síranu železnatého.

FeSO4 . 7 H20

 • Napíšte vzorec kyseliny dihydrogendichrómovej.

H2Cr207

slide47

Napíšte názov zlúčeniny Ca(ClO4)2.

 • Napíšte názov zlúčeniny Fe(HSO3)3.
slide48

Napíšte názov zlúčeniny Ca(ClO4)2.

chloristan vápenatý

 • Napíšte názov zlúčeniny Fe(HSO3)3.

hydrogensiričitan železitý

slide49

Napíšte názov zlúčeniny Sb2S3.

 • Napíšte názov zlúčeniny AlPO4.
slide50

Napíšte názov zlúčeniny Sb2S3.

sulfid antimonitý

 • Napíšte názov zlúčeniny AlPO4.

fosforečnan hlinitý

slide51

Napíšte názov zlúčeniny AgMnO4

 • Napíšte názov zlúčeniny Pb(HS)2
slide52

Napíšte názov zlúčeniny AgMnO4

manganistan strieborný

 • Napíšte názov zlúčeniny Pb(HS)2

hydrogensulfid olovnatý

slide53

Napíšte vzorec cínatého katiónu.

 • Napíšte vzorec amónneho katiónu.
slide54

Napíšte vzorec cínatého katiónu.

Sn2+

 • Napíšte vzorec amónneho katiónu.

NH4+

slide55

Napíšte vzorec síranového aniónu.

 • Napíšte vzorec hydrogenfosforečnanového aniónu.
slide56

Napíšte vzorec síranového aniónu.

SO42-

 • Napíšte vzorec hydrogenfosforečnanového aniónu.

HPO42-

slide57

Napíšte vzorec hydridového iónu.

 • Napíšte vzorec jodidového iónu.
slide58

Napíšte vzorec hydridového iónu.

H-

 • Napíšte vzorec jodidového iónu.

I-

slide60

Napíšte vzorec hydrogensulfidového iónu.

HS-

 • Mn04- anión je:

manganistanový

slide61

HCO3- anión je:

 • Z uvedených biogénnych prvkov je v ľudskom tele najmenej zastúpený:

A: fosfor B: vodík C: sodík D dusík

slide62

HCO3- anión je:

hydrogenuhličitanový

 • Z uvedených biogénnych prvkov je v ľudskom tele najmenej zastúpený:

A: fosfor B: vodík C: sodík D dusík

slide63

Sodík sa vyskytuje v ľudskom tele ako:

A: Na B: Na+ C: Na- D: NaCl

 • Určte, ktorý z uvedených prvkov nie je biogénny:

A: Cu B: As C: I  D: Cl

slide64

Sodík sa vyskytuje v ľudskom tele ako:

A: Na B: Na+ C: Na- D: NaCl

 • Určte, ktorý z uvedených prvkov nie je biogénny:

A: CuB: AsC: I  D: Cl

slide65

Oxidačné číslo môže byť:

A: len kladné

B: len záporné

C: len kladné a záporné

D: kladné, záporné, nulové

 • Aké oxidačné číslo má atóm chrómu v zlúčenine K2Cr2O7?
slide66

Oxidačné číslo môže byť:

A: len kladné

B: len záporné

C: len kladné a záporné

D: kladné, záporné, nulové

 • Aké oxidačné číslo má atóm chrómu v zlúčenine K2Cr2O7?

VI

slide67

Aké oxidačné číslo má síra v zlúčenine CuS?

 • Oxidačné číslo -I má chlór v zlúčenine:

A: Cl2 B: KClO C: KCl D: KClO3

slide68

Aké oxidačné číslo má síra v zlúčenine CuS?

-II

 • Oxidačné číslo -I má chlór v zlúčenine:

A: Cl2 B: KClOC: KClD: KClO3

slide69

Magnetické kvantové číslo orbitalu vyjadruje jeho:

A: veľkosť

B: tvar

C: celkovú energiu

D: orientáciu

 • Ktoré kvantové číslo vyjadruje celkovú energiu orbitalu?
slide70

Magnetické kvantové číslo orbitalu vyjadruje jeho:

A: veľkosť

B: tvar

C: celkovú energiu

D: orientáciu

 • Ktoré kvantové číslo vyjadruje celkovú energiu orbitalu?

hlavné kvantové číslo

slide71

Koľko elektrónov môže byť maximálne v hladine p?

 • Súhlasíte s tvrdením, že v hladine d môže byť maximálne 18 elektrónov?
slide72

Koľko elektrónov môže byť maximálne v hladine p?

6 elektrónov

 • Súhlasíte s tvrdením, že v hladine d môže byť maximálne 18 elektrónov?

nie

slide73

Koľko elektrónov majú atómy alkalických kovov vo valenčnej sfére?

 • Koľko valenčných elektrónov majú kovy alkalických zemín?
slide74

Koľko elektrónov majú atómy alkalických kovov vo valenčnej sfére?

1 elektrón

 • Koľko valenčných elektrónov majú kovy alkalických zemín?

2 elektróny

slide75

Súhlasíte s tvrdením, že všetky atómy chalkogénov majú vo valenčnej sfére 6 elektrónov?

 • Súhlasíte s tvrdením, že atómy Ca, Rn, Be, Mg majú 2 valenčné elektróny?
 • Aké oxidačné číslo má vodík v molekule H2?
slide76

Súhlasíte s tvrdením, že všetky atómy chalkogénov majú vo valenčnej sfére 6 elektrónov?

áno

 • Súhlasíte s tvrdením, že atómy Ca, Rn, Be, Mg majú 2 valenčné elektróny?

nie

 • Aké oxidačné číslo má vodík v molekule H2?

nula

ad