Sn je chemická značka: A: antimonu B: cínu C: olova - PowerPoint PPT Presentation

Sn
Download
1 / 76

 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sn je chemická značka: A: antimonu B: cínu C: olova Ktorá z uvedených značiek neodpovedá reálnemu prvku? A: Sn B: Se C: St D:Sr. Sn je chemická značka: A: antimonu B: cínu C: olova

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Sn je chemická značka: A: antimonu B: cínu C: olova

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Sn je chemická značka:

  A: antimonu B: cínu C: olova

 • Ktorá z uvedených značiek neodpovedá reálnemu prvku?

  A: Sn B: Se C: St D:Sr


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Sn je chemická značka:

  A: antimonuB: cínu C: olova

 • Ktorá z uvedených značiek neodpovedá reálnemu prvku?

  A: Sn B: SeC: StD:Sr


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Roztok bielkoviny vo vode predstavuje zmes:

  A: heterogénnu

  B: homogénnu

  C: koloidnú

 • Koľko zložiek obsahuje 90% roztok etanolu?


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Roztok bielkoviny vo vode predstavuje zmes:

  A: heterogénnu

  B: homogénnu

  C: koloidnú

 • Koľko zložiek obsahuje 90% roztok etanolu?

  2 zložky (voda, etanol)


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Ktorá látka má charakter chemického indivídua?

  A: kryštál NaCl

  B: minerál kamenná soľ

  C: roztok NaCl

 • Aké protónové číslo má atóm 147N?


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Ktorá látka má charakter chemického indivídua?

  A: kryštál NaCl

  B: minerál kamenná soľ

  C: roztok NaCl

 • Aké protónové číslo má atóm 147N?

  Z = 7


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Prvok X má 8 protónov, 8 elektrónov a 7 neutrónov.

  Aké je jeho nukleónové číslo?

 • Aké protónové číslo musí mať atóm, aby bol izotopom atómu 188O?

  A: 18 B: 8 C: akékoľvek


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Prvok X má 8 protónov, 8 elektrónov a 7 neutrónov.

  Aké je jeho nukleónové číslo?

  A = 15

 • Aké protónové číslo musí mať atóm, aby bol izotopom atómu 188O?

  A: 18 B: 8 C: akékoľvek


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Ktorý z uvedených atómov je izotopom atómu 23892U

  A: 23891U  B: 24092U  C: 24091U

 • Koľko elektrónov má atóm 5224Cr?


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Ktorý z uvedených atómov je izotopom atómu 23892U

  A: 23891U  B: 24092U  C: 24091U

 • Koľko elektrónov má atóm 5224Cr?

  24 elektrónov


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Koľko neutrónov má atóm 2311Na?

 • Izotopy majú rovnaké číslo:

  A: protónové

  B: nukleónové

  C: protónové aj nukleónové


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Koľko neutrónov má atóm 2311Na?

  12 neutrónov

 • Izotopy majú rovnaké číslo:

  A: protónové

  B: nukleónové

  C: protónové aj nukleónové


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Ktoré tvrdenie je správne? Izotopy majú:

  A: rovnaké chemické aj fyzikálne vlastnosti

  B: rovnaké chemické vlastnosti, rôzne fyzikálne vlastnosti

  C: rovnaké fyzikálne vlastnosti, rôzne chemické vlastnosti

 • Izotopy majú:

  A: rovnaký počet protónov a neutrónov

  B: rovnaký súčet protónov a neutrónov

  C: rovnaký počet protónov, rôzny neutrónov

  D: rovnaký počet neutrónov, rôzny protónov


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Ktoré tvrdenie je správne? Izotopy majú:

  A: rovnaké chemické aj fyzikálne vlastnosti

  B: rovnaké chemické vlastnosti, rôzne fyzikálne vlastnosti

  C: rovnaké fyzikálne vlastnosti, rôzne chemické vlastnosti

 • Izotopy majú:

  A: rovnaký počet protónov a neutrónov

  B: rovnaký súčet protónov a neutrónov

  C: rovnaký počet protónov, rôzny neutrónov

  D: rovnaký počet neutrónov, rôzny protónov


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Atóm sodíka má protónové číslo Z = 11. Napíšte usporiadanie elektrónového obalu pomocou symboliky hlavných a vedľajších kvantových čísel.

 • Koľko elektrónov má atóm s elektrónovým obalom [Ne] 3s23p4?


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Atóm sodíka má protónové číslo Z = 11. Napíšte usporiadanie elektrónového obalu pomocou symboliky hlavných a vedľajších kvantových čísel.

  1s22s22p63s1

 • Koľko elektrónov má atóm s elektrónovým obalom [Ne] 3s23p4?

  16 elektrónov


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Pomocou symboliky hlavných a vedľajších kvantových čísel zapíšte elektrónový obal atómu argónu.

 • Ak je hlavné kvantové číslo n = 2, aké hodnoty môže mať vedľajšie kvantové číslo?


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Pomocou symboliky hlavných a vedľajších kvantových čísel zapíšte elektrónový obal atómu argónu.

  1s22s22p63s23p6

 • Ak je hlavné kvantové číslo n = 2, aké hodnoty môže mať vedľajšie kvantové číslo?

  l = 0, 1


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Aké protónové číslo má atóm s elektrónovým obalom [He] 2s22p3 ?

 • Ktorému prvku odpovedá nasledujúci elektrónový obal: 1s22s22p6?


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Aké protónové číslo má atóm s elektrónovým obalom [He] 2s22p3 ?

  Z = 7

 • Ktorému prvku odpovedá nasledujúci elektrónový obal: 1s22s22p6?

  neónu Ne


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Koľko valenčných elektrónov má prvok s elektrónovým obalom 1s22s22p5?

 • V ktorej skupine periodickej sústavy sa nachádza prvok s elektrónovým obalom

  [Ar] 4s2?


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Koľko valenčných elektrónov má prvok s elektrónovým obalom 1s22s22p5?

  7 valenčných elektrónov

 • V ktorej skupine periodickej sústavy sa nachádza prvok s elektrónovým obalom

  [Ar] 4s2?

  v II.A skupine


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Ktorý z uvedených orbitalov nemôže existovať?

  A: 3p B: 1s  C: 2f D: 4d

 • Ktorá z uvedených elektrónových konfigurácií odpovedá atómu vápnika?

  A: [Ar] 3s2

  B: [Kr] 4s2

  C: [Ar] 4s2

  D: [Ar] 4s1


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Ktorý z uvedených orbitalov nemôže existovať?

  A: 3p B: 1s  C: 2f D: 4d

 • Ktorá z uvedených elektrónových konfigurácií odpovedá atómu vápnika?

  A: [Ar] 3s2

  B: [Kr] 4s2

  C: [Ar] 4s2

  D: [Ar] 4s1


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Koľko elektrónov maximálne môže obsahovať elektrónová vrstva M?

 • Napíšte značku prvku, ktorý má 2 valenčné elektróny vo vrstve L?


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Koľko elektrónov maximálne môže obsahovať elektrónová vrstva M?

  18 elektrónov

 • Napíšte značku prvku, ktorý má 2 valenčné elektróny vo vrstve L?

  Be


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Zapíšte elektrónovú konfiguráciu atómu, ktorý má spolu 9 elektrónov.

 • Ktorý z uvedených prvkov nepatrí medzi alkalické kovy?

  A: Li B: Fr C: Sr D: Cs


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Zapíšte elektrónovú konfiguráciu atómu, ktorý má spolu 9 elektrónov.

  1s22s22p5

 • Ktorý z uvedených prvkov nepatrí medzi alkalické kovy?

  A: Li B: FrC: SrD: Cs


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Ktorý z uvedených prvkov patrí medzi chalkogény?

  A: Se B: Sr C: Rb D: Ba

 • Ako sa nazýva súhrnne uvedená skupina prvkov:

  F, Cl, Br, I


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Ktorý z uvedených prvkov patrí medzi chalkogény?

  A: SeB: Sr C: Rb D: Ba

 • Ako sa nazýva súhrnne uvedená skupina prvkov:

  F, Cl, Br, I halogény


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Napíšte značky prvkov, ktoré sa označujú ako triáda železa.

 • Ktoré z uvedených prvkov nepatria do 2. periódy?

  A: horčík B: bór C: fluór D: neón


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Napíšte značky prvkov, ktoré sa označujú ako triáda železa.

  Fe, Co, Ni

 • Ktoré z uvedených prvkov nepatria do 2. periódy?

  A: horčík B: bór C: fluór D: neón


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Ktorý z uvedených prvkov patrí do II. B skupiny?

  A: zlato B: ortuť C: striebro D: meď

 • Do ktorej periódy sú zaradené lantanoidy?


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Ktorý z uvedených prvkov patrí do II. B skupiny?

  A: zlato B: ortuť C: striebro D: meď

 • Do ktorej periódy sú zaradené lantanoidy?

  do 6. periódy


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Aké je maximálne oxidačné číslo gália?

 • Koľko valenčných elektrónov má atóm jódu?


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Aké je maximálne oxidačné číslo gália?

  III

 • Koľko valenčných elektrónov má atóm jódu?

  7 valenčných elektrónov


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Do ktorej skupiny periodickej sústavy patrí chróm?

 • Napíšte značky prvkov, ktoré označujeme ako ťažké platinové kovy.


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Do ktorej skupiny periodickej sústavy patrí chróm?

  do VI. B skupiny

 • Napíšte značky prvkov, ktoré označujeme ako ťažké platinové kovy.

  Os, Ir, Pt


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Pri tvorbe chemických väzieb je nutné energiu dodať.

  Súhlasíte s uvedeným tvrdením?

 • Energia, ktoré sa spotrebuje pri štiepení chemickej väzby je v porovnaní s energiou, ktorá sa uvoľní pri jej vzniku:

  A: rovnaká B: väčšia C: menšia


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Pri tvorbe chemických väzieb je nutné energiu dodať.

  Súhlasíte s uvedeným tvrdením?

  nie

 • Energia, ktoré sa spotrebuje pri štiepení chemickej väzby je v porovnaní s energiou, ktorá sa uvoľní pri jej vzniku:

  A: rovnaká B: väčšia C: menšia


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Ktorá z nasledujúcich molekúl nie je polárna:

  A: HCl B: H2O C: CO2 D: NH3

 • V ktorej z uvedených zlúčenín je polárna kovalentná väzba?

  A: NaCl B: Cl2 C: HCl D: NH4Cl


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Ktorá z nasledujúcich molekúl nie je polárna:

  A: HCl B: H2O C: CO2 D: NH3

 • V ktorej z uvedených zlúčenín je polárna kovalentná väzba?

  A: NaCl B: Cl2C: HClD: NH4Cl


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Napíšte vzorec síranu hlinitého.

 • Napíšte vzorec dihydrogenfosforečnanubarnatého.


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Napíšte vzorec síranu hlinitého.

  Al2(SO4)3

 • Napíšte vzorec dihydrogenfosforečnanubarnatého.

  Ba(H2PO4)2


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Napíšte vzorec heptahydrátu síranu železnatého.

 • Napíšte vzorec kyseliny dihydrogendichrómovej.


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Napíšte vzorec heptahydrátu síranu železnatého.

  FeSO4 . 7 H20

 • Napíšte vzorec kyseliny dihydrogendichrómovej.

  H2Cr207


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Napíšte názov zlúčeniny Ca(ClO4)2.

 • Napíšte názov zlúčeniny Fe(HSO3)3.


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Napíšte názov zlúčeniny Ca(ClO4)2.

  chloristan vápenatý

 • Napíšte názov zlúčeniny Fe(HSO3)3.

  hydrogensiričitan železitý


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Napíšte názov zlúčeniny Sb2S3.

 • Napíšte názov zlúčeniny AlPO4.


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Napíšte názov zlúčeniny Sb2S3.

  sulfid antimonitý

 • Napíšte názov zlúčeniny AlPO4.

  fosforečnan hlinitý


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Napíšte názov zlúčeniny AgMnO4

 • Napíšte názov zlúčeniny Pb(HS)2


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Napíšte názov zlúčeniny AgMnO4

  manganistan strieborný

 • Napíšte názov zlúčeniny Pb(HS)2

  hydrogensulfid olovnatý


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Napíšte vzorec cínatého katiónu.

 • Napíšte vzorec amónneho katiónu.


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Napíšte vzorec cínatého katiónu.

  Sn2+

 • Napíšte vzorec amónneho katiónu.

  NH4+


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Napíšte vzorec síranového aniónu.

 • Napíšte vzorec hydrogenfosforečnanového aniónu.


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Napíšte vzorec síranového aniónu.

  SO42-

 • Napíšte vzorec hydrogenfosforečnanového aniónu.

  HPO42-


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Napíšte vzorec hydridového iónu.

 • Napíšte vzorec jodidového iónu.


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Napíšte vzorec hydridového iónu.

  H-

 • Napíšte vzorec jodidového iónu.

  I-


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Napíšte vzorec hydrogensulfidového iónu.

 • Mn04- anión je:


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Napíšte vzorec hydrogensulfidového iónu.

  HS-

 • Mn04- anión je:

  manganistanový


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • HCO3- anión je:

 • Z uvedených biogénnych prvkov je v ľudskom tele najmenej zastúpený:

  A: fosfor B: vodík C: sodík D dusík


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • HCO3- anión je:

  hydrogenuhličitanový

 • Z uvedených biogénnych prvkov je v ľudskom tele najmenej zastúpený:

  A: fosfor B: vodík C: sodík D dusík


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Sodík sa vyskytuje v ľudskom tele ako:

  A: Na B: Na+ C: Na- D: NaCl

 • Určte, ktorý z uvedených prvkov nie je biogénny:

  A: Cu B: As C: I  D: Cl


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Sodík sa vyskytuje v ľudskom tele ako:

  A: Na B: Na+ C: Na- D: NaCl

 • Určte, ktorý z uvedených prvkov nie je biogénny:

  A: CuB: AsC: I  D: Cl


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Oxidačné číslo môže byť:

  A: len kladné

  B: len záporné

  C: len kladné a záporné

  D: kladné, záporné, nulové

 • Aké oxidačné číslo má atóm chrómu v zlúčenine K2Cr2O7?


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Oxidačné číslo môže byť:

  A: len kladné

  B: len záporné

  C: len kladné a záporné

  D: kladné, záporné, nulové

 • Aké oxidačné číslo má atóm chrómu v zlúčenine K2Cr2O7?

  VI


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Aké oxidačné číslo má síra v zlúčenine CuS?

 • Oxidačné číslo -I má chlór v zlúčenine:

  A: Cl2 B: KClO C: KCl D: KClO3


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Aké oxidačné číslo má síra v zlúčenine CuS?

  -II

 • Oxidačné číslo -I má chlór v zlúčenine:

  A: Cl2 B: KClOC: KClD: KClO3


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Magnetické kvantové číslo orbitalu vyjadruje jeho:

  A: veľkosť

  B: tvar

  C: celkovú energiu

  D: orientáciu

 • Ktoré kvantové číslo vyjadruje celkovú energiu orbitalu?


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Magnetické kvantové číslo orbitalu vyjadruje jeho:

  A: veľkosť

  B: tvar

  C: celkovú energiu

  D: orientáciu

 • Ktoré kvantové číslo vyjadruje celkovú energiu orbitalu?

  hlavné kvantové číslo


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Koľko elektrónov môže byť maximálne v hladine p?

 • Súhlasíte s tvrdením, že v hladine d môže byť maximálne 18 elektrónov?


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Koľko elektrónov môže byť maximálne v hladine p?

  6 elektrónov

 • Súhlasíte s tvrdením, že v hladine d môže byť maximálne 18 elektrónov?

  nie


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Koľko elektrónov majú atómy alkalických kovov vo valenčnej sfére?

 • Koľko valenčných elektrónov majú kovy alkalických zemín?


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Koľko elektrónov majú atómy alkalických kovov vo valenčnej sfére?

  1 elektrón

 • Koľko valenčných elektrónov majú kovy alkalických zemín?

  2 elektróny


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Súhlasíte s tvrdením, že všetky atómy chalkogénov majú vo valenčnej sfére 6 elektrónov?

 • Súhlasíte s tvrdením, že atómy Ca, Rn, Be, Mg majú 2 valenčné elektróny?

 • Aké oxidačné číslo má vodík v molekule H2?


Sn je chemick zna ka a antimonu b c nu c olova

 • Súhlasíte s tvrdením, že všetky atómy chalkogénov majú vo valenčnej sfére 6 elektrónov?

  áno

 • Súhlasíte s tvrdením, že atómy Ca, Rn, Be, Mg majú 2 valenčné elektróny?

  nie

 • Aké oxidačné číslo má vodík v molekule H2?

  nula


 • Login