Vyu ovacia hodina pre 2 ro n k ing j n ulaj
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Vyučovacia hodina pre 2. ročník Ing. Ján Šulaj PowerPoint PPT Presentation


  • 89 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Motorové vozidlá. Vyučovacia hodina pre 2. ročník Ing. Ján Šulaj. Rozvodovky. Účel : Mechanizmus slúžiaci na prenos krútiaceho momentu z pozdlžného smeru na smer priečny t.j. z prevodovky na hnacie kolesá. zloženie. a) stály prevod hnacej nápravy - tanierové koleso

Download Presentation

Vyučovacia hodina pre 2. ročník Ing. Ján Šulaj

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Motorové vozidlá

Vyučovacia hodina pre 2. ročník

Ing. Ján Šulaj


Rozvodovky

Účel :

Mechanizmus slúžiaci na prenos krútiaceho momentu z pozdlžného smeru na smer priečny t.j. z prevodovky na hnacie kolesá


zloženie

a) stály prevod hnacej nápravy

- tanierové koleso

- pastorok

- skriňa rozvodovky

b) diferenciál

- klietka (kôš diferenciálu)

- planetové kolesá – väčšie kolá

- satelity – menšie kolá


Druhy rozvodoviek

A. jednoduchý prevod hnacej nápravy

B. dvojstranný prevod hnacej nápravy

C. dvojnásobný zlúčený prevod hnacej

nápravy

D. dvojnásobný dvojstranný prevod hnacej nápravy


Jednoduchý prevod hnacej nápravy

1 pastorok

1 tanierové koleso


B. Dvojstranný prevod

2 pastorky

2 tanierové kolesá


C. Dvojnásobný zlúčený

- druhý prevod

je dvojstranný


Dvojnásobný dvojstranný prevod

- vnútorný

- vonkajší

Diferenciál je

v prvom prevode,

druhý prevod je

dvojstranný


Testová časť

1. Rozvodovka prenáša krútiaci moment medzi :

a) motorom a prevodovkou

b) spojkou a prevodovkou

c) prevodovkou a hnacími kolesami


2. Rozvodovku tvorí :

a) stály prevod hnacej nápravy, diferenciál

b) spojka a prevodovka

c) motor a prevodovka

3. Jednoduchý prevod rozvodovky :

a) 1 pastorok, 1 tanierové koleso

b) 2 pastorky, 1 tanierové koleso

c) kôš diferenciálu, tanierové koleso


4. Rozvodovka sa nachádza v:

a) hnacej náprave

b) hnanej náprave

c) na riadiacej náprave, ak je zadná hnacia

5. Súčasťou rozvodovky je :

a) spojka

b) diferenciál

c) uzávierka diferenciálu


Výsledky testuSprávne odpovede: 1c, 2a, 3a, 4a, 5b


Graf výsledkov


Ďakujem za pozornosť


  • Login