Vyučovacia hodina pre 2. ročník Ing. Ján Šulaj - PowerPoint PPT Presentation

Vyu ovacia hodina pre 2 ro n k ing j n ulaj
Download
1 / 14

  • 99 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Motorové vozidlá. Vyučovacia hodina pre 2. ročník Ing. Ján Šulaj. Rozvodovky. Účel : Mechanizmus slúžiaci na prenos krútiaceho momentu z pozdlžného smeru na smer priečny t.j. z prevodovky na hnacie kolesá. zloženie. a) stály prevod hnacej nápravy - tanierové koleso

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Vyučovacia hodina pre 2. ročník Ing. Ján Šulaj

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vyu ovacia hodina pre 2 ro n k ing j n ulaj

Motorové vozidlá

Vyučovacia hodina pre 2. ročník

Ing. Ján Šulaj


Rozvodovky

Rozvodovky

Účel :

Mechanizmus slúžiaci na prenos krútiaceho momentu z pozdlžného smeru na smer priečny t.j. z prevodovky na hnacie kolesá


Zlo enie

zloženie

a) stály prevod hnacej nápravy

- tanierové koleso

- pastorok

- skriňa rozvodovky

b) diferenciál

- klietka (kôš diferenciálu)

- planetové kolesá – väčšie kolá

- satelity – menšie kolá


Druhy rozvodoviek

Druhy rozvodoviek

A. jednoduchý prevod hnacej nápravy

B. dvojstranný prevod hnacej nápravy

C. dvojnásobný zlúčený prevod hnacej

nápravy

D. dvojnásobný dvojstranný prevod hnacej nápravy


Jednoduch prevod hnacej n pravy

Jednoduchý prevod hnacej nápravy

1 pastorok

1 tanierové koleso


B dvojstrann prevod

B. Dvojstranný prevod

2 pastorky

2 tanierové kolesá


C dvojn sobn zl en

C. Dvojnásobný zlúčený

- druhý prevod

je dvojstranný


Dvojn sobn dvojstrann prevod

Dvojnásobný dvojstranný prevod

- vnútorný

- vonkajší

Diferenciál je

v prvom prevode,

druhý prevod je

dvojstranný


Testov as

Testová časť

1. Rozvodovka prenáša krútiaci moment medzi :

a) motorom a prevodovkou

b) spojkou a prevodovkou

c) prevodovkou a hnacími kolesami


Vyu ovacia hodina pre 2 ro n k ing j n ulaj

2. Rozvodovku tvorí :

a) stály prevod hnacej nápravy, diferenciál

b) spojka a prevodovka

c) motor a prevodovka

3. Jednoduchý prevod rozvodovky :

a) 1 pastorok, 1 tanierové koleso

b) 2 pastorky, 1 tanierové koleso

c) kôš diferenciálu, tanierové koleso


Vyu ovacia hodina pre 2 ro n k ing j n ulaj

4. Rozvodovka sa nachádza v:

a) hnacej náprave

b) hnanej náprave

c) na riadiacej náprave, ak je zadná hnacia

5. Súčasťou rozvodovky je :

a) spojka

b) diferenciál

c) uzávierka diferenciálu


V sledky testu spr vne odpovede 1c 2a 3a 4a 5b

Výsledky testuSprávne odpovede: 1c, 2a, 3a, 4a, 5b


Graf v sledkov

Graf výsledkov


Vyu ovacia hodina pre 2 ro n k ing j n ulaj

Ďakujem za pozornosť


  • Login