Osaamisperustaisten opetussuunnitelmien käyttöönotto TaY:ssa
Download
1 / 12

TaY:n strategia - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Osaamisperustaisten opetussuunnitelmien käyttöönotto TaY:ssa Mari Käki, OTUKE Työelämää ja opintoja -iltapäivä Tampereen yliopisto 31.8.2010. TaY:n strategia. ”Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat muutetaan osaamisperustaisiksi.”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TaY:n strategia' - adanna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Osaamisperustaisten opetussuunnitelmien käyttöönotto TaY:ssaMari Käki, OTUKETyöelämää ja opintoja -iltapäiväTampereen yliopisto 31.8.2010


Tay n strategia
TaY:n strategia TaY:ssa

 • ”Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat muutetaan osaamisperustaisiksi.”

 • "Tampereen yliopisto kouluttaa maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia”

 • ”Oppiainepohjaisesta koulutuksen järjestämistavasta siirrytään tutkinto-ohjelmien järjestämiseen. Opiskelijat tekevät alemmat korkeakoulututkintonsa laaja-alaisissa kandidaattiohjelmissa, joissa opintokokonaisuuksia voi valita yli yksikkörajojen. Kandidaattiohjelmista opiskelijat voivat hakeutua useisiin tieteenalan mukaisiin maisteriopintoihin. Vapaa sivuaineopiskelu pidetään yliopiston erityisvahvuutena.”


Linjakas opetus TaY:ssa

Opettajan

näkökulma

Tavoitteet

Arviointi

Opetusmenetelmät

Opiskelijan näkökulma

Opiskelustrategiat

Arviointi

Oppimis-

tulokset

(Biggs 2003, 141)


Linjakkaasti osaamisperustainen ops
Linjakkaasti TaY:ssaosaamisperustainen ops

 • Tavoitteet kuvataan osaamisena

 • Tutkintojen tasolla

 • Opintokokonaisuuksien tasolla: laaja-alainen kandi, maisteriohjelmat, jatko-opinnot?

 • Opintojaksojen tasolla: noin 5op laajuiset opintojaksot

 • Näkökulma: Minkä arvosanan osaaminen kuvataan?

 • Opetus ja opiskelijan työ tähtää tavoitteeksi asetetun osaamisen saavuttamiseen

 • Opetus- ja opiskelutyö

 • Opiskelutaitojen opetus

 • Arviointi kohdistuu tavoitellun osaamisen saavuttamiseen

 • Opettajat suunnittelevat, miten osaamisen voi osoittaa

 • Mahdollistaa myös AHOT-menettelyjen kehittämisen


Osaamis tavoitteet
Osaamis TaY:ssatavoitteet

 • Tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen tavoitteet perustuvat analyysiin tavoiteltavasta osaamisesta.

 • Keskeistä: millaisessa prosessissa ja kenen toimesta tavoitteet syntyvät  osallistava opetussuunnitelmatyö (opettajat, opiskelijat, intressitahot), ohjattu, luova prosessi.

 • Suunta isoista kokonaisuuksista kohti yksityiskohtia

 • Laaja-alaiset kandiopinnot haaste osaamisen kannalta.


Osaamisperustaiset tavoitteet
Osaamisperustaiset TaY:ssatavoitteet

 • Osaamistavoite vrt. opetustavoite

 • Learning outcome vrt. learning input / output

 • Mitä minä haluan opettaa?  Mitä opiskelijoiden tulisi oppia ja osata tällä alalla?

 • Minkä arvosanatason osaaminen kuvataan? (läpäisykynnys vai tavoiteltu osaaminen?)


Millainen on osaamistavoitekuvaus
Millainen on osaamistavoitekuvaus? TaY:ssa

 • Määrittelee sovitun osaamistason (läpäisytaso vai oletettu / keskimääräinen taso?)

 • Kuvaa toiminnan, jonka tekijä on opiskelija.

 • Kuvaa toiminnan, joka on havaittavissa.

 • Kuvaa toiminnan, joka on arvioitavissa.

 • Geneeriset, siirrettävät taidot

 • Konteksti- tai oppialasidonnaiset taidot


Esimerkkej
Esimerkkejä TaY:ssa

 • Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan:

 • määritellä termit aallonpituus, taajuus ja amplitudi

 • soveltaa Kolbin oppimismallia opetusohjelman suunnitteluun

 • tehdä kirjallisen yhteenvedon kulttuurien moninaisuudesta työpaikalla

 • tarkastella Bohrin mallin rajoitteita


Mit k yt nn n hy ty osaamistavoitteista on

Opiskelija… TaY:ssa

tietää, mitä odotetaan

suuntaa työskentelyä tehokas, syvä ja kohdallinen oppiminen

itse- ja vertaisarviointi helpottuu

tieto ja ymmärrys omasta osaamisesta  osaa kommunikoida sitä esim. työnantajille.

motivaation syntyminen ja ylläpitäminen

AHOT

Opettaja(t)…

opetussuunnitelma hahmottuu kokonaisuutena  osien ja kokonaisuuden suhde

selkeämpi ops-viestintä

opettajien yhteistyö

AHOT-menettelyjen luominen

Tukee opetuksen linjakkuutta: tarkoituksenmukaiset

mitoitukset

sisällöt, opetusmateriaalit

opetustavat / opiskelijoiden työskentelytavat

arviointitavat

Mitä käytännön hyötyä osaamistavoitteista on?


Osaamisperustaisuuden haasteita
Osaamisperustaisuuden haasteita TaY:ssa

 • Jäykkyys, ylirationalisoiminen, laatikoiminen

 • Sokeus yksilöllisyydelle, ainutkertaisuudelle ja tieteenalojen erityisyydelle

 • Tavoitteeksi kirjataan osaaminen, joka on mahdollista kuvata

 • Osaamistavoitteet jäävät vain sanoiksi, eivätkä ohjaa opetusta, opiskelijan työtä ja arviointia.


Mahdollisuuksia ja muistettavaa
Mahdollisuuksia ja muistettavaa TaY:ssa

 • Oppiminen ja asiantuntijana kasvu tärkeämpää kirjatut osaamistavoitteet!

 • Tarvitaan kekseliäisyyttä, luovuutta ja tieteellisen osaamisen syvää ymmärtämistä tarkoituksenmukaisen arvioinnin ja palautteen kehittämisessä

 • Välitavoitteet: opetussuunnitelman kehittäminen on prosessi, joka ei koskaan valmistu

 • Tämä on yksiköille juuri akateemisen asiantuntijuuden koetus  kriittisyys + tavoitteet korkealle!


Tay n tuki laitoksille
TaY:n tuki laitoksille TaY:ssa

 • Linjaukset: opetusneuvosto

 • Tiedotus ja tukimateriaalit: käsikirja verkossa ja help desk.

 • Kaikille avoimet iltapäiväseminaarit 19.10.2010 ensimmäinen

 • Opstyötä tukeva pedagoginen koulutus tieteenalayksiköiden pedagogisille avainhenkilöille: yliopistopedagogiikan jatko 15op (ryhmän koko 20 hlö)

 • Koulutusuudistuskahvit ajankohtaisia aiheita, vertaistukea ja verkostoitumista.


ad