Dramatická literatúra
Download
1 / 10

Dramatická literatúra - PowerPoint PPT Presentation


  • 87 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Dramatická literatúra. Definícia drámy Divadelná hra Kompozícia drámy Dramatické žánre Literárne pojmy dramatickej literatúry Kto sa podieľa na inscenovaní divadelnej hry Inscenačné formy. Definícia drámy. Dráma - grécky draó - konať

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Dramatická literatúra

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dramatická literatúra

Definícia drámy

Divadelná hra

Kompozícia drámy

Dramatické žánre

Literárne pojmy dramatickej literatúry

Kto sa podieľa na inscenovaní divadelnej hry

Inscenačné formy


Definícia drámy

Dráma - grécky draó - konať

je základný literárny druh, kt. má dialogickú podobu, dej prebieha pred očami divákov, herci reprezentujú charakter divadelných postáv konaním i prehovorom (monológ, dialóg).

Vznikla v starovekomGréckuz náboženských osláv Dionýza, boha plodnosti a vína. Vyvinula sa z dialógu medzi hercom a zborom. Aischylos neskôr pridal 2. herca a Sofokles herca tretieho.


Divadelná hra

Naštudovanie divadelného diela do podoby divadelnej hry (inscenácie) sa nazýva inscenovanie. Na realizácii sa podieľajú: dramaturg, režisér, herci, výtvarník scény, hudobný skladateľ,zvukári, kostyméri, osvetľovači...,

Divadelná hra sa realizuje na špeciálne upravenom priestore – javisku.

Neoficiálne uvedenie divadelnej hry pre novinárov a pozvaných hostí – predpremiéra

Prvé uvedenie divadelnej hry – premiéra

Druhé uvedenie divadelnej hry – repríza

Posledné uvedenie divadelnej hry – derniéra


Kompozícia drámy

Vonkajšia stavba drámy (súvis s javiskovou realizáciou)

1. dejstvá – časti hry oddelené spúšťaním opony, zväčša medzi dejstvami býva prestávka

2. scény – zmena dekorácií, osvetlenia i hercov na javisku

3. výstupy – zmena postáv

Vnútorná stavba drámy (dramatický dej)

1. úvod - expozícia

2. zauzlenie – kolízia

3. vyvrcholenie – kríza

4. obrat deja – peripetia

5. záver – katastrofa


Dramatické literárne žánre:

Tragédia – vznikla v antike, má vážny dej a končí sa tragicky, zväčša smrťou hl. hrdinu. Dej tvorí konflikt medzi výnimočným hrdinom a silami, ktoré sú mocnejšie ako on.

Tragický hrdina – nadpriemerný,

vznešený človek, ktorý za svoje

skutky musí zomrieť.

Najznámejší autor tragédií Sofokles.


Dramatické literárne žánre:

Komédia – obraz komického vzťahu k svetu s cieľom vyvolať smiech. Smiech vyvolávajú nedostatky a slabosti človeka.

Komický hrdina – podpriemerný, má mnoho nedostatkov a preto pôsobí smiešne

Najznámejší autor komédií Aristofanes


Činohra – vznikla v 19. storočí, má závažný dej, ale

končí sa zmierlivo. Často zobrazuje spoločenské

konflikty a problémy a zaoberá sa i psychikou

postáv.

Najznámejší autor bol Čechov

Dramatické literárne žánre:


Literárne pojmy:

Replika je odpoveď na predchádzajúcu odpoveď (prehovor, výpoveď) partnera v dialógu, rozprávaní, rozhovore.

Autorská poznámka je text v zátvorke pri menách konajúcich postáv, tvorí autorizovanú súčasť literárneho textu.

Postava dramatická je hercom stelesnená drama-tická osoba, ktorá tým nadobúda vyšší stupeň ob-jektívneho ľudského bytia.


Kto sa podieľa na inscenácii

divadelnej hry:

dramaturg - osoba, ktorá vyberá dielo na divadelnú realizáciu

herci osoby, ktoré stvárňujú postavy literárneho diela

režisér človek, ktorý podľa scenára pripraví spolu s hercami konkrétne dramatické dielo, je tvorcom kon-cepcie a stvárnenia divadelnej hry

scenárista je to autor, ktorý prozaický text spracuje do dialógov a monológov a zároveň napíše svoju predstavu, ako sa to má hrať


Inscenačné formy:

film dramatický žáner, ktorý v sebe spája obraz, slo-vo, hudbu a zvuk, môže byť celovečerný, krátky, hra-ný, animovaný, prírodopisný, dokumentárny...

rozhlasová hra je literárno - dramatický žáner využí-vajúci iba zvukové prostriedky, je to audiálne umenie (sluchové), bez možnosti využitia zrakového princípu, hlavným prvkom je zvuk a zvukové efekty

televízna hra dramatický žáner, technické audiovizu-

álne umenie, dôraz sa kladie na sluchové (audiálne) vnímanie textu, v porovnaní s filmom, je viac založe-ná na slove, vyznačuje sa malým časovým a priesto-rovým rozpätím, menší počet postáv, tematicky spra-cováva domáce, rodinné príbehy, spoločen. udalosti


  • Login