slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Проект „Ключови компетенции на българските работодатели

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Проект „Ключови компетенции на българските работодатели - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Проект „Ключови компетенции на българските работодатели за активно участие при формиране на политиките за индустриално развитие в Европейския парламент”. “Програма 2008 за участие на България в процеса на вземане на решения в Брюксел” Калоян Симеонов

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Проект „Ключови компетенции на българските работодатели ' - adamma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Проект

„Ключови компетенции на българските работодатели

за активно участие при формиране на политиките

за индустриално развитие в Европейския парламент”

slide2

“Програма 2008 за участие на България в процеса на вземане на решения в Брюксел”

Калоян Симеонов

и.д. началник на отдел “Координация по европейските въпроси” в дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международните финансови институции” в МС

1 февруари 2008 година

slide3
Акценти и приоритети 2008
 • Годишна програма за участието на България в процеса на вземане на решения в ЕС (2008 г.)
 • Приоритетни въпроси, свързани с индустриалната политика
 • Други приоритети, включени в Годишната програма
slide4
Годишна програма 2008

Основна задача:

осигурява основа за изготвяне на българските позиции при обсъждане на приоритетни за страната въпроси от дневния ред на Съюза

slide5
Годишна програма 2008
 • Съобразена със законодателната и работна програма на ЕК и приоритетите на Словенското председателство
 • Част от координационния механизъм по въпросите на ЕС
slide6
Акценти и приоритети 2008
 • Годишна програма за участието на България в процеса на вземане на решения в ЕС (2008г.)
 • Приоритетни въпроси, свързани с индустриалната политика
 • Други приоритети, включени в Годишната програма
slide7
Приоритетни въпроси, свързани с индустриалната политикаБюджетни въпроси

България подкрепя идеята за реформа на структурата на европейския бюджет, насочена към:

 • повишаване на конкурентноспособността
 • икономически растеж
 • заетост
 • развитие на по-бедните региони
slide8
Приоритетни въпроси, свързани с индустриалната политикаЛисабонска стратегия

България счита за изключително важни целите, заложени в Лисабонската стратегия по отношение на:

 • заетостта
 • публичните разходи
 • образованието и научните изследвания
 • по-доброто регулиране
slide9
Приоритетни въпроси, свързани с индустриалната политикаИкономически и паричен съюз
 • България подкрепя поддържането на бюджетна дисциплина в публичния сектор
slide10
Приоритетни въпроси, свързани с индустриалната политикаСоциална политика и заетост

България се ангажира да:

 • подобри възможностите за трудова

реализация

 • работи за прилагането на Европейското

рамково споразумение за „работа от разстояние”

 • създаде правни гаранции за лицата, които са

придобили част от трудовия си стаж на територията на

друга държава-членка

slide11
Приоритетни въпроси, свързани с индустриалната политикаТърговия

България ще участва активно в обсъжданията за:

 • подобряване на достъпа до пазара на стоки и услуги и намаляване на техническите пречки в търговията
 • ревизия на инструментите за търговска защита на ЕС
slide12
Приоритетни въпроси, свързани с индустриалната политикаДържавни помощи

България подкрепя инициативата за улеснено предоставяне на три нови видове помощ:

 • за околна среда
 • под формата на рисков капитал
 • за научноизследователска дейност
slide13
Приоритетни въпроси, свързани с индустриалната политикаЕнергетика и околна среда

България се ангажира с политиката на ЕС за:

 • насърчаване на енергийната ефективност
 • увеличаване на дела на ВЕИ
 • намаляване емисиите на парникови газове и

осигуряване на устойчиво развитие

България ще настоява при определяне на националните цели да бъдат отчетени:

 • съществуващия икономически потенциал на ВЕИ
 • степента на икономическо развитие
 • реализирания принос от енергопроизводство без отделяне на емисии от парникови газове
slide14
Приоритетни въпроси, свързани с индустриалната политикаТранспорт

България ще работи за:

 • развитието на интермодалната транспортна

мрежа в страната

 • опростяване на достъпа до пазара на

автомобилния транспорт

 • изграждане на европейско железопътно и

европейско морско пространство

slide15
Приоритетни въпроси, свързани с индустриалната политикаДружествено право

България ще се включи активно в инициативите за:

 • опростяване на европейското дружествено

право, счетоводството и одита

 • създаване на регламент относно статута на

Европейското частно дружество

slide16
Приоритетни въпроси, свързани с индустриалната политикаДанъчна и митническа политика
 • България ще продължи участието си в борбата с данъчните измами
 • България ще работи за опростяването на митническото законодателство и административните процедури
slide17
Акценти и приоритети 2008
 • Годишна програма за участието на България в процеса на вземане на решения в ЕС (2008г.)
 • Приоритетни въпроси, свързани с индустриалната политика
 • Други приоритети, включени в Годишната програма
slide18
Други приоритети, включени в Годишната програма
 • Договорът за реформа
 • Разширяване на ЕС
 • Правосъдие и вътрешен ред
 • Земеделие и рибарство
 • Вътрешен пазар
 • Защита на потребителите
 • Наука и изследвания
 • Езиково и културно многообразие
ad