Βάσεις
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 65

Βάσεις Δεδομένων II PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Βάσεις Δεδομένων II. Αντικειμενο-Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων Πάνος Βασιλειάδης [email protected] Δεκέμβρης 2002. www.cs.uoi.gr/~pvassil/courses/db_advanced/. Περιεχόμενα. Επανάληψη αντικειμενοστρεφών εννοιών Μικρή εισαγωγή στο νέο SQL:1999 στάνταρτ Τύποι Ορισμένοι από τον Χρήστη

Download Presentation

Βάσεις Δεδομένων II

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ΒάσειςΔεδομένων II

Αντικειμενο-Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων

Πάνος Βασιλειάδης

[email protected]

Δεκέμβρης 2002

www.cs.uoi.gr/~pvassil/courses/db_advanced/


Περιεχόμενα

 • Επανάληψη αντικειμενοστρεφών εννοιών

 • Μικρή εισαγωγή στο νέο SQL:1999 στάνταρτ

 • Τύποι Ορισμένοι από τον Χρήστη

  • Διακριτοί τύποι - Distinct Types

  • Αφηρημένοι τύποι - Abstract Data Types (ADTs)

  • Τύποι γραμμών - Row Types

  • Τύποι αναφοράς - Reference Types

 • Ιεραρχίες Τύπων και Πινάκων

 • Περαιτέρω δυνατότητες


Περιεχόμενα

 • Επανάληψη αντικειμενοστρεφών εννοιών

 • Μικρή εισαγωγή στο νέο SQL:1999 στάνταρτ

 • Τύποι Ορισμένοι από τον Χρήστη

  • Διακριτοί τύποι - Distinct Types

  • Αφηρημένοι τύποι - Abstract Data Types (ADTs)

  • Τύποι γραμμών - Row Types

  • Τύποι αναφοράς - Reference Types

 • Ιεραρχίες Τύπων και Πινάκων

 • Περαιτέρω δυνατότητες


Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός – Object Oriented Programming (OOP)

«μοντελοποίηση του λογισμικού και κάποιες αρχές ανάπτυξης που διευκολύνουν την κατασκευή σύνθετων συστημάτων από ξεχωριστά συστατικά»

 • Η βασική ιδέα πίσω από τον OOP: οι οντότητες προσδιορίζονται από τις λειτουργίες τους!


Αντικείμενα

Αντικείμενο είναι μια ξεχωριστή οντότητα, που προσπαθεί να μοντελοποιήσει και να προσεγγίσει όσον το δυνατό καλύτερα, το φυσικό κόσμο.

 • Συγκριτικά, ότι και μια εγγραφή (πλειάδα) στο σχεσιακό μοντέλο


Αντικείμενα

Αντικείμενο  συμπεριφορά

 • Η συμπεριφορά καθορίζεται από τη διαπροσωπεία (interface) του αντικειμένου, ήτοι, από ένα σύνολο λειτουργιών τις οποίες το αντικείμενο μπορεί να επιτελέσει

 • Η συμπεριφορά καθορίζεται ακόμα, και από τις συγκεκριμένες τιμές που έχουν τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου. Το διάνυσμα αυτών των τιμών είναι η τιμήτου αντικειμένου


Αντικείμενα

 • Τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων ονομάζονται instance variables (ελληνιστί, πεδία, χαρακτηριστικά, μεταβλητές, ...).

 • Η υλοποίηση μιας λειτουργίας της διαπροσωπείας ενός αντικειμένου ονομάζεται μέθοδος (το αντίστοιχο των συναρτήσεων).

 • Η κλήση μιας λειτουργίας ενός αντικειμένου, ονομάζεται αποστολή μηνύματος στο αντικείμενο


OID – Object Identity

 • Ταυτότητα Αντικειμένου: προσδιορίζει ένα αντικείμενο μονοσήμαντα στην ΒΔ

 • Δεν αλλάζει ποτέ – συνυπάρχει με το αντικείμενο για όλη τη διάρκεια ζωής του αντικειμένου (object’s lifetime)

 • Απονέμεται από το σύστημα και είναι κρυμμένο από το χρήστη

 • Πιο προφανής χρήση: υλοποίηση αναφορών (μοίρασμα και ενημερώσεις αντικειμένων)


Ενθυλάκωση (Encapsulation)

 • object = interface part + implementation part

 • Τμήμα Διαπροσωπείας = ο ορισμός των λειτουργιών που μπορεί να επιτελέσει το αντικείμενο (πρβλ., υπογραφή συναρτήσεων)

 • Τμήμα Υλοποίησης = η αναπαράσταση του αντικειμένου (όπως π.χ., σε ένα struct στη C) + η υλοποίηση των λειτουργιών (π.χ., ο κώδικας μιας συνάρτησης), ήτοι, implementation part = (data part + procedural part)


Ενθυλάκωση (Encapsulation)

 • Ενσωματώνει, εκτός από δεδομένα, και λειτουργίες στα αντικείμενα

 • Αποκρύπτει τον τρόπο υλοποίησης των μεθόδων, οπότε, απεξαρτά τη διαχείριση του αντικειμένου από τη δομή του,

 • Επιβάλει τη διαχείριση του κάθε αντικειμένου, αυστηρά και μόνο από τις δικές του μεθόδους*, μέσω των αντίστοιχων μηνυμάτων.

* Πολλές φορές θα δείτε τον όρο «μέθοδος» να χαρακτηρίζει το interface part …


Τύποι καιΚλάσεις


Τύποι και Κλάσεις

add class Monument

type tuple(name: string,

address: Address,

description: string,

closing_days: list(string),

admission_fee: integer)

add methodincrease_fee(amount: integer) in class Monument


Collection Types

 • Σύνολα (Sets) αντικειμένων

 • Πολυσύνολα (Bags) αντικειμένων = σύνολα με διπλοεγγραφές

 • Λίστες (Lists) αντικειμένων = διατεταγμένα πολυσύνολα

 • Πίνακες (Arrays) αντικειμένων = λίστες πεπερασμένου μεγέθους

 • Πλειάδες (Tuples) αντικειμένων = παράθεση αντικειμένων, με συγκεκριμένο τρόπο


Σύνθετα Αντικείμενα

OID: OID10

Name: Μαμά Καγκουρό

Age: 4

Children: {

[OID: OID15

Name: Μωρό Κ.

Age: 0.5

Children: {}]

}

OID: OID12

Name: Πέτρος

Age: 40

Children: {OID15}

OID: OID15

Name: Γιάννης

Age: 15

Children: {}


Ιεραρχίες Τύπων και Κλάσεων

 • Κληρονομικότητα (Inheritance):

  • Κατασκευάζουμε ένα δέντρο (ιεραρχία) κλάσεων.

  • Κάθε κλάση που είναι κόμβος του δέντρου «κληρονομεί», από την πατρική της κλάση όλα τα δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της -τις instance variables και τις μεθόδους, δηλαδή.

  • Στα χαρακτηριστικά αυτά, κάθε κλάση νομιμοποιείται να προσθέσει τα δικά της χαρακτηριστικά και λειτουργίες.

 • Οι ιεραρχίες αφορούν και τύπους και κλάσεις


Vehicle

- Name

- Weight

- Color

+ GetName()

+ GetWeight

+ GetColor()

FourWheels

- MaxVelocity

+GetMaxVelocity()

Bike

- NumSpeeds

+GetNumSpeeds()

Van

- MaxCargo

+GetMaxCargo()

Car

- NumDoors

+GetNumDoors()

Ιεραρχίες Τύπων και Κλάσεων


Vehicle

- Name

- Weight

- Color

+ GetName()

+ GetWeight

+ GetColor()

FourWheels

- MaxVelocity

+GetMaxVelocity()

Bike

- NumSpeeds

+GetNumSpeeds()

Van

- MaxCargo

+GetMaxCargo()

+GetWeight()

Car

- NumDoors

+GetNumDoors()

Υπερφόρτωση και πολυμορφισμός


Τυπικός ορισμός αντικειμένου

Αντικείμενο = [OID, τιμή, κατάσταση, κλάση]

 • OID = μοναδικός προσδιοριστής

 • Τιμή = διάνυσμα τιμών των instance variables + τιμές επιστροφής των μεθόδων (public)

 • Κατάσταση = διάνυσμα τιμών των instance variables βάσει του τύπου στον οποίο δομείται το αντικείμενο(private)

 • Κλάση = η κλάση στην οποία ανήκει το αντικείμενο


Τυπικός ορισμός κλάσης

 • όνομα κλάσης,

 • τύπος της τιμής των στιγμιοτύπων,

 • τύπος της κατάστασης των στιγμιοτύπων,

 • {μηνύματα στιγμιοτύπων},

 • {μέθοδοι στιγμιοτύπων},

 • τιμή της κλάσης,

 • κατάσταση της κλάσης,

 • {μηνύματα της κλάσης},

 • {μέθοδοι της κλάσης}

 • τύπος της τιμής της κλάσης,

 • τύπος της κατάστασης της κλάσης

Η κλάση είναι μια συλλογή στιγμιοτύπων

αλλά είναι κι η ίδια ένα αντικείμενο

οπότε ανήκει κι αυτή σε μια μετα-κλάση


Από το σύστημα O2

add class City with extension

type tuple(name: string,

map: Bitmap,

hotels: set(Hotel))

add class Monument

type tuple(name: string,

address: Address,

description: string,

closing_days: list(string),

admission_fee: integer)


Από το σύστημα O2

add class Address

type tuple(street: string,

city: City)

add class Hotel

type tuple(name: string,

address: Address,

facilities: list(string),

stars: integer,

rate: float)


Από το σύστημα O2

add name Eiffel_tower: Monument,

ήισοδύναμαEiffel_tower = new(Monument)

add method increase_fee(amount: integer) in class Monument is private

add class Historical_hotel inherits Monument, Hotel

add method print_height(amount: float) in object Eiffel_tower


ODMG - 93

 • Το Object Database Management Group (ODMG) είναι μια επιτροπή που, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, πρότεινε ένα κοινό interface (ODMG‑93) στους διάφορους κατασκευαστές αντικειμενοστρεφών συστημάτων βάσεων δεδομένων

 • Σήμερα: version 3.0 του στάνταρτ


Object Definition Language, ODL

interfacePerson

(extentpeople)

{

attribute String name;

attributeStructAddress { Unsigned Short number, String Street, String city_name} address;

relationship Person spouse inverse Person::spouse;

relationshipSet<Person>childreninversePerson::parents {order by birth_date }

relationship List<Person> parentsinversePerson::children;

void birth (in String name);

Boolean marriage (in String person_name) raises (no_such_person);

Unsigned Short ancestors (out Set<Person> all_ancestors)raises (no_such_person);

void move (in String new_address);

};


Object Query Language - OQL

select department, avg_salary: avg(select e.salary from partition x)

from Employees e

group by department: e.department

having count(select * from partition x) > 5

order by department.name

Αποτέλεσμα:set<struct(attr1:Department,avg_salary:int)>


Περιεχόμενα

 • Επανάληψη αντικειμενοστρεφών εννοιών

 • Μικρή εισαγωγή στο νέο SQL:1999 στάνταρτ

 • Τύποι Ορισμένοι από τον Χρήστη

  • Διακριτοί τύποι - Distinct Types

  • Αφηρημένοι τύποι - Abstract Data Types (ADTs)

  • Τύποι γραμμών - Row Types

  • Τύποι αναφοράς - Reference Types

 • Ιεραρχίες Τύπων και Πινάκων

 • Περαιτέρω δυνατότητες


Τα τμήματα της SQL:1999

 • SQL/Framework

 • SQL/Foundation

 • SQL/PSM (Persistent Stored Modules)

 • SQL/CLI (Call Level Interface)

 • SQL/MED (Management of External Data)

 • SQL Bindings/Temporal/OLAP/XML/OLB (Object Language Bindings, πρακτικά SQLJ)


SQL/Framework

 • Παρέχει μια γενική εικόνα του στάνταρτ

 • Παρουσιάζει πώς τα διάφορα τμήματα “δένουν“ μεταξύ τους

 • Παρέχει ένα κοινό λεξιλόγιο – ορολογία


SQL/Foundation

 • Νέα στοιχεία στην SQL:

  • τύποι δεδομένων

  • κατηγορήματα (predicates)

  • αναδρομή

  • δυνατότητες δοσοληψιών

  • triggers

  • και πολλά άλλα...

Σήμερα, θα δούμε το τμήμα του που ασχολείται με τις αντικειμενοστρεφείς επεκτάσεις της SQL


SQL/CLI (Call Level Interface)

 • επιτρέπει την εκτέλεση κώδικα χωρίς να παρέχεται ο πηγαίος κώδικας

 • λειτουργία χωρίς preprocessor

 • είναι ένα είδος binding σαν την dynamic SQL και το ODBC


SQL/CLI - τυπική ακολουθία εντολών

AllocEnv()

AllocConnect()

Connect()

AllocStmt()

build the statement…

Execute() -repeat as required...

Transact() -repeat as required...

FreeStmt()

Disconnect()

FreeConnect()

FreeEnv()


SQL/PSM (Persistent Stored Modules)

 • επιτρέπει το διαχωρισμό των εφαρμογών σε client και server

 • stored modules

 • SQL routines

 • 3GL external routines

 • υπολογιστικά πλήρης !

 • CREATE FUNCTION sin (FLOAT)

 • RETURNS FLOAT

 • EXTERNAL NAME

 • ‘LIB%MATH-SUBS\SINE’

 • LANGUAGE FORTRAN . . .


SQL/PSM -SQL Routines

 • compound statementBEGIN…END;

 • variable declarationDECLARE var CHAR (6)

 • if statementIF subject (var) <> ‘urgent’ THEN … ELSE…;

 • case statementCASE subject (var)

 • WHEN ‘SQL’ THEN…

 • WHEN …;

 • loop statementLOOP <SQL statements list> END LOOP;

 • while statementWHILE i < 100 DO … END WHILE;

 • repeat statementREPEAT … UNTIL i<100 END REPEAT;

 • for statementFOR result AS … DO … END FOR;

 • leave statementLEAVE …;

 • return statementRETURN ‘urgent’;

 • call statementCALL procedure_x (1, 3, 5,);

 • assignment statementSET x = ‘abc’;

 • signal / resignalSIGNAL division_by_zero


SQL/MED (Management of External Data)

 • επιτρέπει το registration, προσπέλαση και επερώτηση μη σχεσιακών δεδομένων μέσω SQL

 • επιτρέπει να ορίσουμε ότι κάποιο πεδίο ενός πίνακα βρίσκεται αποθηκευμένο έξω από το DBMS

 • CREATE FOREIGN TABLE MyData(ID Integer,… )

 • SERVER MyServer

 • OPTIONS (Filename

 • /usr/pvassil/mydata.txt,

 • Delimiter ‘:’)

 • CREATE TABLE MyGifs(

 • ID Integer,

 • picture DATALINK)

 • INSERT INTO MyGifs VALUES(3,DLVALUE(

 • /usr/pvassil/mygif.gif))


Αντικειμενοστρεφείς Επεκτάσεις των Σχεσιακών συστημάτων

 • Τύποι Ορισμένοι από τον Χρήστη

  • Διακριτοί τύποι - Distinct Types

  • Αφηρημένοι τύποι - Abstract Data Types (ADTs)

  • Τύποι γραμμών - Row Types

  • Τύποι αναφοράς - Reference Types

 • Ιεραρχίες Τύπων και Πινάκων

 • Περαιτέρω δυνατότητες


Περιεχόμενα

 • Επανάληψη αντικειμενοστρεφών εννοιών

 • Μικρή εισαγωγή στο νέο SQL:1999 στάνταρτ

 • Τύποι Ορισμένοι από τον Χρήστη

  • Διακριτοί τύποι - Distinct Types

  • Αφηρημένοι τύποι - Abstract Data Types (ADTs)

  • Τύποι γραμμών - Row Types

  • Τύποι αναφοράς - Reference Types

 • Ιεραρχίες Τύπων και Πινάκων

 • Περαιτέρω δυνατότητες


Διακριτοί τύποι (distinct types)

 • H πιο βασική έκφραση των ορισμένων από τον χρήστη τύπων

 • Aποτελούν μετονομασία ενός βασικού τύπου πηγή συνήθως με διαφορετική συμπεριφορά από τον source type με τον οποίο

  • έχουν ίδια εσωτερική δομή

  • δεν είναι όμως, συγκρίσιμοι


Διακριτοί τύποι

 • Λειτουργίες ορισμένες στους distinct types

  • τελεστής σύγκρισης (προαιρετικά) βασίζεται στον τελεστή του source type

  • casting άμεσο, casting μεταξύ του distinct type και του source type


Διακριτοί τύποι - Παραδείγματα

CREATE DISTINCT TYPE CDN_DOLLAR AS DECIMAL (9.2)

CREATE DISTINCT TYPE US_DOLLAR AS DECIMAL (9.2)

CREATE TABLE SALES

(ID INTEGER, US US_DOLLAR, CDN CDN_DOLLAR)

SELECT * FROM SALES WHERE CDN > US =>fails!!!!!

SELECT * FROM SALES WHERE CDN > CDN_DOLLAR(US)

=>O.K!!!!!


Περιεχόμενα

 • Επανάληψη αντικειμενοστρεφών εννοιών

 • Μικρή εισαγωγή στο νέο SQL:1999 στάνταρτ

 • Τύποι Ορισμένοι από τον Χρήστη

  • Διακριτοί τύποι - Distinct Types

  • Αφηρημένοι τύποι - Abstract Data Types (ADTs)

  • Τύποι γραμμών - Row Types

  • Τύποι αναφοράς - Reference Types

 • Ιεραρχίες Τύπων και Πινάκων

 • Περαιτέρω δυνατότητες


Αφηρημένοι τύποι (ADTs)

 • Αποτελούν οντότητες με συμπεριφορά και ενθυλακωμένη εσωτερική δομή

 • Η εσωτερική δομή ορίζεται σε SQL

  CREATE TYPE address

  (streetchar (30),

  citychar (20),

  statechar (2),

  zipinteger);


ADTs - Ενθυλάκωση (Encapsulation)

 • Μπορούμε να ορίσουμε functions (μεθόδους στην ΟΟ ορολογία) για τους ADT’s

 • Η φυσική αναπαράσταση μπορεί να αλλάξει χωρίς να επηρεαστούν οι εφαρμογές (αν οι τελευταίες χρησιμοποιούν τις functions αυτές)

 • OBSERVER και MUTATOR functions δημιουργούνται αυτόματα


ADTs - Ενθυλάκωση (Encapsulation)

street (address)->char(30)

city (address)->char(20)

state (address)->char(2)

zip (address)->integer

street(address,char(30)) -> address

city(address,char(20)) -> address

state(address,char(2)) -> address

zip(address,integer) -> address


Συναρτήσεις - Μέθοδοι Ορισμένοι από τον Χρήστη

 • Οι δηλώσεις τους:

  • SQL/PSM,

  • σε γλώσσες τρίτης ή τέταρτης γενιάς (3GLs ή 4GLs).

 • εσωτερικές/εξωτερικές

CREATE FUNCTION fullAddress(address) RETURNS char(55)

AS EXTERNAL NAME ‘usr/pvassil/toy.class’

LANGUAGE ‘java’;


ADTs - Δημιουργία Στιγμιοτύπων

 • μέσω της constructor function

 • default CONSTRUCTOR function δημιουργείται αυτόματα

Η κλήση address() -> address

επιστρέφει ένα νέο στιγμιότυπο του ADT με κάθε attribute αρχικοποιημένο στην default τιμή


shape

point

line

polygon

ADTs -Κληρονομικότητα

 • Οι ADTs κληρονομούν attributes και συμπεριφορά (functions) από τους υπερτύπους τους

 • Υποστηρίζεται η πολλαπλή κληρονομικότητα

  CREATE TYPE shape…

  CREATE TYPE point UNDER shape…

  CREATE TYPE line UNDER shape…

  CREATE TYPE polygon UNDER shape…


ADTs - Χρήση

CREATE TABLE real_estate_info

(address address,

price money,

owner char (40),

property shape);

CREATE TYPE shape(

refencing_system INTEGER,

tolerance DECIMAL (8.2),

geometryBLOB(1M))

UPDATE real_estate_info

SET price =US_dollar (0.9 * amount (price))

WHERE within_distance (property..geometry, point (5, 5), miles (10))

SELECT D_mark (price), owner

FROM real_estate_info

WHERE overlaps (property..geometry, square (5, 5, 25, 25))


ADTs - Substitutability

CREATE TABLE real_estate_info

(pricemoney,

ownerCHAR (40),

propertyshape)

INSERT INTO real_estate_info VALUES (US_dollar (100000), ‘Mr. S. White’, point (4, 4))

INSERT INTO real_estate_info VALUES (CDN_dollar (400000), ‘Mr. W. Green’, poly (point (4, 4), point (10, 10), point (12, 14)))

INSERT INTO SALES VALUES (S_frank (150000), ‘Mrs. D. Black’, line (5, 5, 7, 8))


ADTs - Substitutability


ADTs - Late Binding

SELECT owner, dollar_amount (price)

FROM real_estate_info

WHERE dollar_amount(price) < US_dollar(500000)

θα καλέσει διαφορετική function στο runtime, ανάλογα με τον τύπο χρήματος που αποθηκεύτηκε στη στήλη PRICE (US_dollar, CDN_dollar, D_mark, S_frank,…)


ADT’S – Περαιτέρω χαρακτηριστικά

CREATE TYPE emp_type UNDER person_t AS

( EMP_ID INTEGER,

SALARY REAL)

INSTANTIABLE% με data δηλαδή

NOT FINAL% επιτρέπεται να έχει subtypes

REF (EMP_ID) % με ότι REF’s σε αυτόν να

% γίνονται μέσω του EMP_ID


Περιεχόμενα

 • Επανάληψη αντικειμενοστρεφών εννοιών

 • Μικρή εισαγωγή στο νέο SQL:1999 στάνταρτ

 • Τύποι Ορισμένοι από τον Χρήστη

  • Διακριτοί τύποι - Distinct Types

  • Αφηρημένοι τύποι - Abstract Data Types (ADTs)

  • Τύποι γραμμών - Row Types

  • Τύποι αναφοράς - Reference Types

 • Ιεραρχίες Τύπων και Πινάκων

 • Περαιτέρω δυνατότητες


Επώνυμοι Τύποι Γραμμής (Named Row Types)

 • Ορίζονται από τον χρήστη χωρίς ενθυλακωμένη εσωτερική δομή

  CREATE ROW TYPE account_t

  (acctnoINT,

  custREF (customer_t),

  typeCHAR (1),

  openedDATE,

  rateDOUBLE PRECISION,

  balanceDOUBLE PRECISION);

 • για να ορίσουν τον τύπο των rows σε ένα πίνακα

  CREATE TABLE account OF account_t

  (PRIMARY KEY acctno );


Τύποι αναφοράς (Reference Types)

 • Διευκολύνουν τη συσχέτιση τύπων γραμμής

  CREATE ROW TYPE account_t

  (acctnoINT,

  custREF (customer_t),

  typeCHAR (1),

  openedDATE,

  rateDOUBLE PRECISION,

  balanceDOUBLE PRECISION);

 • Οι αναφορές μπορούν να έχουν εμβέλεια (scope)

  CREATE TABLE account OF account_t

  (PRIMARY KEY acctno,

  SCOPE OF cust IS customer );

 • Μπορούμε να αναφερθούμε μόνο σε “top level” εγγραφές


Account(account_t)

Customer(customer_t)

Τύποι αναφοράς (Reference Types)

 • Mόνο top level rows σε πίνακες μπορούν να γίνουν referenced

  • η reference value ποτέ δεν αλλάζει, όσο τα αντίστοιχα tuples “ζουν”

  • οι reference values είναι μοναδικές μέσα στη βάση δεδομένων


Εκφράσεις μονοπατιών - Path Expressions

 • Τα references μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε path expressions

  SELECT a.acctno, a.cust->name

  FROM account a

  WHERE a.cust->address..city = “Hollywood”

  AND a.balance > 1000000;


Reference Types ≠Περιορισμών Ακεραιότητας

 • Οι περιορισμοί ακεραιότητας επιβάλλουν την ύπαρξη target

 • Είναι απολύτως ασαφές από ποιον πίνακα απαντάται το προηγούμενο query!


Περιεχόμενα

 • Επανάληψη αντικειμενοστρεφών εννοιών

 • Μικρή εισαγωγή στο νέο SQL:1999 στάνταρτ

 • Τύποι Ορισμένοι από τον Χρήστη

  • Διακριτοί τύποι - Distinct Types

  • Αφηρημένοι τύποι - Abstract Data Types (ADTs)

  • Τύποι γραμμών - Row Types

  • Τύποι αναφοράς - Reference Types

 • Ιεραρχίες Τύπων και Πινάκων

 • Περαιτέρω δυνατότητες


ADT’s & Row Types: Subtyping

 • Ένας row type μπορεί να είναι υποτύπος ενός ή περισσότερων row types, κληρονομώντας attributes και συμπεριφορά από αυτούς

  CREATE TYPE employee_t (name CHAR (20), salary DECIMAL (10,2))

  CREATE TYPE manager_t UNDER employee (bonus DEMICAL (10,2))

  CREATE TYPE ssummer_stundent_t UNDER employee (school VARCHAR (30))


ADT’s & Row Types:Ιεραρχίες Πινάκων

 • Για τη μοντελοποίηση ιεραρχιών πινάκων (super/sub collections)

  • CREATE TABLE employees OF employee_t

  • CREATE TABLE managers OF manager_t UNDER employees

  • CREATE TABLE summer_stundents OF summer_stundents_t UNDER employees

 • Ερωτήσειςστον πίνακαemployeesεπιστρέφουν rows ΚΑΙ από τα sub-tables του!


Περιεχόμενα

 • Επανάληψη αντικειμενοστρεφών εννοιών

 • Μικρή εισαγωγή στο νέο SQL:1999 στάνταρτ

 • Τύποι Ορισμένοι από τον Χρήστη

  • Διακριτοί τύποι - Distinct Types

  • Αφηρημένοι τύποι - Abstract Data Types (ADTs)

  • Τύποι γραμμών - Row Types

  • Τύποι αναφοράς - Reference Types

 • Ιεραρχίες Τύπων και Πινάκων

 • Περαιτέρω δυνατότητες


Κατηγόρημα TYPE (TYPE Predicate)

CREATE TABLE real_estate_info (price money, owner CHAR (40), property real_estate)


Κατηγόρημα TYPE

 • Late binding

  SELECT price, owner, property

  FROM real_estate_info

  WHERE TYPE (price) IN (us_dollar)

 • Αλλαγή του τύπου μιας έκφρασης σε έναν από τους υποτύπους του

  SELECT TREAT (price AS us_dollar), owner,

  property

  FROM real_estate_info

  WHERE TYPE (price) IN (us_dollar)


Συγκεντρωτικοί Τύποι (Collection Types)

 • Προς το παρόν, υποστηρίζονται μόνο arrays.

  CREATE TABLE time_info(

  weekdaysVARCHAR(10) ARRAY[7],

  monthsVARCHAR(15) ARRAY[12])

 • Κάθε εγγραφή θα έχει ένα πεδίο weekdays που θα περιέχει ένα array 7 θέσεων, σε κάθε μία από τις οποίες θα μπαίνει ένα VARCHAR(10). Ομοίως τα months…

 • Παραβιάζεται, φυσικά η 1η κανονική μορφή (1NF)!


Εμείς θα θέλαμε στο μέλλον και ...

CREATE ROW TYPE employee

(idINTEGER,

nameVARCHAR(30),

addressaddress,

managerREF (employee),

projectsSET (REF (project)),

childrenLIST (REF (PERSON)),

hobbiesMULTISET (VARCHAR (20)))


 • Login