Noen fakta om fakultetet

Noen fakta om fakultetet PowerPoint PPT Presentation


  • 162 Views
  • Updated On :
  • Presentation posted in: General

Noen fakta om fakultetet. 4 institutter ca 1600 studenter tilbyr ca 250 emner opptak 2008: 650 nye studenter 6 bachelorprogrammer 3 masterprogrammer 2 ph.d.-programmer 200 ansatte. . Forskerutdanning. Fakultetet har to egne ph.d.-programmer:MatematikkdidaktikkMobile kommunikasjonssystemerStyret har godkjent etablering av ph.d.-program i mekatronikk.

Related searches for Noen fakta om fakultetet

Download Presentation

Noen fakta om fakultetet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3. Forskerutdanning Fakultetet har to egne ph.d.-programmer: Matematikkdidaktikk Mobile kommunikasjonssystemer Styret har godkjent etablering av ph.d.-program i mekatronikk

4. Forskerutdanning Ph.d.-program i matematikkdidaktikk etablert i 2002 21 aktive på programmet 4 uteksaminerte Ph.d.-program i mobile kommunikasjonssystemer etablert i 2005 17 aktive på progammet I tillegg har fakultetet 24 stipendiater tatt opp på eksterne program

5. Forskerskole - NoGSME

6. Forskning Vitenskapelig publisering: 2006: 83,7 2007: 79,3 Dette gir 0,6 publikasjonspoeng pr vit ansatt i 2007 Ekstern finansiering i 2007: 20% ekstern finansiering - Målet er å øke til 40 % ekstern finansiering i 2011 NFR tildelinger: 10 105 363 - Dette gir 72 180 pr vit ansatt EU-tildelinger: 1 305 907 - Dette gir 9 330 pr vit ansatt

7. NFR-prosjekt – Et eksempel TBM- Teaching Better Mathematics

8. NFR Prosjekt – Et eksempel NODE ART 8

9. AK MH - NODE ART Project Visit 9

10. Sørlandet: Noen samarbeidspartnere 10

11. 11

12. Studiestart 2008 v/Eli Skaranger

13. OPPGAVER FOR ET FoU-KONTOR forskningsadministrasjon administrering av forskerutdanning

14. Forskningsadministrasjon - arbeidsoppgaver Statistikk og rapporter (UiA, DBH, NIFU, Forskdok etc.) Informasjonsarbeid og web-sider Oversikt over finansieringsmuligheter for forskningsprosjekt Kvalitetssikring av forskningsprosjekt (veiledning ved søknad, gjennomføring og avslutning) Oversikt over EU- og NFR-programmer Kontaktpersoner til EU/NFR/andre eksterne samarbeidspartnere Kontaktperson og tilrettelegger ved Forskningsdagene Delta på møter i FoU-forum Lage og vedlikeholde årshjul for arbeid med forskning

15. Administrering av forskerutdanning Saksforberedelser til felles ph.d.-utvalg, forskerutdanningsutvalg og fakultetsstyret Kontakt med potensielle søkere Kvalitetssikre vitnemål ved ansettelser i stipendiatstillinger Ph.d.-studentopptak inkludert saksbehandling av søknad og FS-registrering Kontraktinngåelse med ph.d.-studenter, veileder og ev samarbeidsinstitusjon Oppfølging av framdriftsrapporteringer fra ph.d.-kandidater og veiledere Koordinering ved innlevering av avhandling og kontakt med bedømmelseskomité Tilrettelegging av disputaser Registrering og rapportering av ansatte som er doktorgradsstudenter ved andre institusjoner Doktorgradskurs, praktisk planlegging og gjennomføring Informasjonsarbeid og web-sider Organisere ph.d.-forum for interne og eksterne ph.d.-kandidater Budsjettinnspill for doktorgradsutdanning Kvalitetsrapporter (inkludert totalevaluering hvert 5. år) Delta på møter i FoU forum Lage og vedlikeholde årshjul for arbeid med forskerutdanning Utarbeide retningslinjer og rutinebeskrivelser

  • Login