Pierwsza pomoc przedmedyczna - PowerPoint PPT Presentation

Pierwsza pomoc przedmedyczna
Download
1 / 25

 • 222 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pierwsza pomoc przedmedyczna. Zasady udzielania pierwszej pomocy. Zachowaj zimną krew! Rozpoznaj zagrożenia! Podejdź, zobacz, poczuj, usłysz! Rozpoznaj stan poszkodowanego! Wezwij Pomoc! Działaj!!!. Obowiązek udzielania pierwszej pomocy.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Pierwsza pomoc przedmedyczna

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna


Zasady udzielania pierwszej pomocy

Zasady udzielania pierwszej pomocy

 • Zachowaj zimną krew!

 • Rozpoznaj zagrożenia!

 • Podejdź, zobacz, poczuj, usłysz!

 • Rozpoznaj stan poszkodowanego!

 • Wezwij Pomoc!

 • Działaj!!!


Obowi zek udzielania pierwszej pomocy

Obowiązek udzielania pierwszej pomocy

Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym niebezpieczeństwem utraty życia lub zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu-podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech


Obowi zek udzielania pierwszej pomocy1

Obowiązek udzielania pierwszej pomocy

Nie popełnia przestępstwa ten, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu, albo w warunkach, w któ-rych możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby bardziej do tego powołanej.


Czynno ci pocz tkowe ratownika

Zabezpieczenie miejsca wypadku

Segregacja rannych

Ocena stanu poszkodowanych

Ewentualna ewakuacja z zagrożonego terenu

Czynności początkowe ratownika


Post powanie ratownika

Postępowanie ratownika


Post powanie ratownika1

Postępowanie ratownika


Sztuczne oddychanie metod usta usta

Sztuczne oddychaniemetodą „usta-usta”

 • Odchylić głowę osoby nieprzytomnej do tyłu

 • Objąć swoimi ustami usta ratowanego

 • Wdmuchiwać powietrze z częstością 10-12 razy na minutę


Masa serca

Masaż serca

 • Wyszukać miejsce ucisku (środek klatki piersiowej)

 • Ułożyć poszkodowanego na wznak (na twardym podłożu)

 • Palce obu dłoni spleść i odwieść ku górze

 • Uciskać mostek na głębokość 4-5 cm z częstością 100 ucisków na minutę


Reanimacja przez jedn osob

Reanimacja przez jednąosobę

 • Wykonanie cykliczne 30 uciśnięć mostka i 2 wdmuchnięcia powietrza

 • Czas wdmuchnięcia około 5 sekund

 • Czas uciśnięcia około 15 sekund


Reanimacja przez dwie osoby

Reanimacja przez dwie osoby

 • Jeden ratownik wykonuje masaż serca

 • Drugi ratownik wykonuje wentylację poszkodowanego (30:2)


Masa serca dzieci

Masaż serca–dzieci

 • Mostek uciska się kłębem prawego nadgarstka, podtrzymując plecy dziecka lewą dłonią.

 • Częstotliwość ucisków: ok. 100/min. (30:2)


Rodzaje z ama

Rodzaje złamań

Złamaniem nazywamy całkowite przerwanie ciągłości tkanki kostnej w wyniku urazu mechanicznego


Unieruchomienie z ama

Unieruchomienie złamań

 • Usztywnić kończynę deseczką (dwa sąsiadujące stawy)

 • Materiał usztywniajacy obłożyć miękką tkaniną

 • Całość zawinąć bandażem


Wstrz s i jego rodzaje

Wstrząs i jego rodzaje

 • wstrząs pooparzeniowy

 • wstrząs pourazowy

 • wstrząs kardiogenny

 • wstrząs aseptyczny

 • wstrząs uczuleniowy

Wstrząs to zespół zaburzeń ogólnoustrojowych powstały z niedotlenienia tkanek ważnych dla życia narządów wskutek niedostatecznego przepływu krwi


Objawy wstrz su

Objawy wstrząsu

 • Silne osłabienie

 • Niepokój

 • Bladość

 • Chłód i wilgotność skóry

 • Dreszcze

 • Osłabienie tętna

 • Zaburzenia świadomości


Zwalczanie wstrz su

Zwalczanie wstrząsu

 • Ułożenie poszkodowanego na wznak

 • Uniesienie nóg nad poziom głowy

 • Okrywanie kocem

 • Kontrola czynności życiowych

 • Wezwanie karetki pogotowia


Opatrywanie ran zasady og lne

Opatrywanie ran-zasady ogólne

 • Zadbać o bezpieczeństwo ratowanego oraz własne (nałożyć gumowe rękawiczki)

 • Ochrona rannego przed wtórnymi zranieniami i zakażeniami

 • Rany nie dotykać ani przemywać

 • Jeśli zranienie jest skąpe ranę zdezynfekować

 • Nie usuwać ciał obcych tkwiących w ranie


Opatrywanie ran pokaz czynno ci

Opatrywanie ran-pokaz czynności

Miejsce zranienia

Uniesienie kończyny


Opatrywanie ran pokaz czynno ci1

Opatrywanie ran-pokaz czynności

Nałożenie opatrunku

Bandażowanie


Utrata przytomno ci

Utrata przytomności

 • Utrata przytomności jest zewnętrznym objawem zaburzenia centralnego układu nerwowego

 • Następuje zniesienie niektórych odruchów obronnych np. kaszel, odruch połykowy

 • U nieprzytomnego może dojść do zatrzymania oddechu na wskutek zatkania dróg oddechowych nasadą języka lub ciałem obcym

 • Dlatego nieprzytomny musi być ułożony w pozycji bocznej ustalonej-bezpiecznej.


Pozycja boczna ustalona bezpieczna

Pozycja boczna ustalona (bezpieczna)

2

4


Pierwsza pomoc przedmedyczna

 • Pierwsza pomoc jest ogniwem łańcucha życia!

 • Ratuje życie i chroni przed kalectwem!


Zapami taj numery telefon w

Zapamiętaj numery telefonów !

 • 997 Policja !

 • 998 Straż Pożarna !

 • 999 Pogotowie Ratunkowe !

 • 112 !


Pierwsza pomoc przedmedyczna

Opracował:Karczmarz Krzysztof


 • Login