Alies mokslo potencialo raida nuo 1990 m mokslinink organizacijos po i ris
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Šalies mokslo potencialo raida nuo 1990 m.: Mokslininkų organizacijos požiūris PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Šalies mokslo potencialo raida nuo 1990 m.: Mokslininkų organizacijos požiūris. Vygintas Gontis Bronislovas Kaulakys. Kodėl reikia šio pranešimo?. V alstybės išlaikomų tyrėjų turime net kelis kartus daugiau nei ES šalyse , R. Sližys

Download Presentation

Šalies mokslo potencialo raida nuo 1990 m.: Mokslininkų organizacijos požiūris

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Alies mokslo potencialo raida nuo 1990 m mokslinink organizacijos po i ris

Šalies mokslo potencialo raida nuo 1990 m.: Mokslininkų organizacijos požiūris

Vygintas Gontis

Bronislovas Kaulakys


Kod l reikia io prane imo

Kodėl reikia šio pranešimo?

 • Valstybės išlaikomų tyrėjų turime net kelis kartus daugiau nei ES šalyse, R. Sližys

 • MS biudžetinio finansavimo didinimas yra beprasmiškas, jei nebus didinamas sistemos veiklos efektyvumas, R. Sližys

 • Lietuva mokslo požiūriu (ir ne tik šiuo požiūriu) tapo Europos Vasiukais, V. Daujotis

 • Lietuvos mokslas ir studijos – efektyviausia biudžetinė investicija, B. Kaulakys


Mokslinink ir tyr j skai iaus kitimas lietuvoje 1990 2001 m etatai

Mokslininkų ir tyrėjų skaičiaus kitimas Lietuvoje 1990-2001 m. (etatai)


Tyr j pasiskirstymas pagal sektorius etatai

Tyrėjų pasiskirstymas pagal sektorius (etatai)


Mokslo darbuotojai valstybiniuose mokslo institutuose etatai

Mokslo darbuotojai valstybiniuose mokslo institutuose (etatai)


Tyr j skai iaus palyginimas 2000 2001 m statistikos departamento vdde ir mii vertinimai

Tyrėjų skaičiaus palyginimas 2000-2001 m. Statistikos departamento VDDE ir MII vertinimai.


Nustatytos tyr j skai iavimo metodin s problemos

Nustatytos tyrėjų skaičiavimo metodinės problemos

 • Skaičiuojami tyrėjų etatai, o ne galvos (2000)

 • Anketos pildomos vadovaujantis skirtingomis pateikiamų duomenų sampratomis

 • Doktorantai skaičiuojami, kaip visą dieną dirbantys mokslinį darbą tyrėjai, mokslinio darbo dalis ir kitų tyrėjų metinės veiklos balanse įvertinama nesilaikant metodikos

 • Doktorantų mokslinio darbo apskaita turi būti pateikiama atskirai nuo bendro tyrėjų skaičiaus (2000).

 • Verslo sektoriaus statistikos praktiškai nėra


Mokslininkai ir tyr jai visos darbo dienos ekvivalentais vdde

Mokslininkai ir tyrėjai visos darbo dienos ekvivalentais (VDDE)


Tyr j skai ius vdde 10000 darbo j gos europoje 1998 m

Tyrėjų skaičius VDDE 10000 darbo jėgos Europoje 1998 m.


Mokslinink pasiskirstymas pagal am i ir lyt 1992 m

Mokslininkų pasiskirstymas pagal amžių ir lytį 1992 m.


Mokslinink pasiskirstymas pagal am i ir lyt 2001 m

Mokslininkų pasiskirstymas pagal amžių ir lytį 2001 m.


Suteikiama mokslo laipsni

Suteikiama mokslo laipsnių


Tyrim finansavimas pasaulyje bvp 1995 1997 m

Tyrimų finansavimas pasaulyje % BVP, 1995-1997 m.


Mokslo biud etinis finansavimas lietuvoje 1990 200 3 m 2000 met kainomis mln lt

Mokslo biudžetinis finansavimas Lietuvoje 1990-2003 m., 2000 metų kainomis (mln. Lt.)


Baltijos ali tarptautin s mokslin s publikacijos 1993 1999 m pagal citavimo indekso duomenis

Baltijos šalių tarptautinės mokslinės publikacijos 1993-1999 m. pagal Citavimo indekso duomenis


Vidurio europos valstybi mokslo finansavimas ir kokyb science t 283 1999

Vidurio Europos valstybių mokslo finansavimas irkokybė,”Science”,t.283,1999


Universitet ir institut mokslin veikla 1995 1997

Universitetų ir institutų mokslinė veikla 1995-1997


I vados

Išvados

 • Lietuvos mokslo potencialas dėl vykstančių geopolitinių pokyčių ir daromų klaidų toliau traukiasi

 • Atsiveriančios naujos galimybės gali būti neišnaudotos, jei neigiami procesai nebus sustabdyti


Finansavimo principai kuri turime laikytis

Finansavimo principai, kurių turime laikytis

 • Mokslo reformos be papildomo finansavimo yra jo griovimas

 • Reikia administruoti ne institucijas bet resursus per įgyvendinamas programas

 • Visos priemonės turi būti nukreiptos į finansavimo šaltinių ir mokslininkų iniciatyvos didinimą

 • Griežtas ne “lobistiniam” resursų ir prioritetų skirstymui. Visiems lygias galimybes.

 • Verslininkams turi labiau apsimokėti užsakyti tyrimus, nei kurti savo tyrimų laboratorijas.


 • Login