AIDS
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

AIDS wybór zależy do Ciebie PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

AIDS wybór zależy do Ciebie. SPIS TREŚCI. Co oznacza skrót : AIDS i HIV? Dlaczego HIV jest niebezpieczny? Jakie są drogi zakażenia wirusem HIV? Najważniejsze fakty z historii badań nad AIDS i HIV. Grupy zwiększonego ryzyka zakażenia HIV. Wrażliwośc HIV na czynniki fizyczne i chemiczne .

Download Presentation

AIDS wybór zależy do Ciebie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


AIDS

wybór zależy do Ciebie


SPIS TREŚCI

Co oznacza skrót : AIDS i HIV?

Dlaczego HIV jest niebezpieczny?

Jakie są drogi zakażenia wirusem HIV?

Najważniejsze fakty z historii badań nad AIDS i HIV.

Grupy zwiększonego ryzyka zakażenia HIV.

Wrażliwośc HIV na czynniki fizyczne i chemiczne.

W jaki sposób nie następuje zakażenie HIV?

Statystyki i dane liczbowe.


CO OZNACZA SKRÓT : AIDS i HIV?

HIV –

(ang. - human immunodeficiency virus)

AIDS –

(ang. - acquired immunodeficiency syndrom)

ludzki wirus upośledzenia odporności

zespół nabytego upośledzenia odporności


DLACZEGO HIV JEST NIEBEZPIECZNY?

Nasz organizm wyposażony jest w mechanizm obronny - system odpornościowy, który zwalcza atakujące nas infekcje oraz choroby. HIV powoli osłabia ten system, aż do jego ostatecznego zniszczenia. Wirus może przez wiele lat dokonywać uszkodzeń w systemie immunologicznym, zanim osoba zakażona zacznie chorować. W rezultacie osoba chora na AIDS staje się podatna na wiele infekcji ,na jakie inni albo w ogóle nie zapadają, albo jeśli zachorują, potrafią je skutecznie zwalczyc.

CZĄSTKI WIRUSA HIV-1


JAKIE SĄ DROGI ZAKAŻENIA WIRUSEM HIV?

Droga pozajelitowa Zakażenie może nastąpić przez przetoczenie zakażonej

krwi lub preparatów krwiopochodnych, przeszczepy,

sztuczne zapłodnienie oraz używanie zakażonych igieł

i strzykawek.


JAKIE SĄ DROGI ZAKAŻENIA WIRUSEM HIV?

Droga płciowa Najbardziej powszechną

drogą rozprzestrzeniania się HIV

jest w około 90% stosunek seksualny

z osobą zakażoną.


JAKIE SĄ DROGI ZAKAŻENIA WIRUSEM HIV?

Droga wertykalna Istnieją trzy możliwe drogi zakażenia matka-płód:

-wewnątrzmacicznie (przejście wirusa przez łożysko),

-w trakcie porodu

-w czasiekarmienia.

Najczęściej dochodzi do przekazania HIV podczas

porodu.


NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Z HISTORII BADAŃ NAD AIDS I HIV

1981:W Stanach Zjednoczonych rozpoznano u pięciu uprzednio zdrowych homoseksualistów zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii z towarzyszącą kandydozą odporności .Do sierpnia tego roku łącznie rozpoznano w USA 111 przypadków pneumocystydozy i mięsaka Kaposiego ; 40% zakażonych wkrótce zmarło.

1982: choroba otrzymuje nazwę "acquired immunodeficiency syndrom", AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności);- wykryto zakażenia wśród biorców krwi i preparatów krwiopochodnych;

1983: - zespół Luca Montagniera z Instytutu Pasteura w Paryżu izoluje wirusa z limfocytów chorego z przewlekłym uogólnionym powiększeniem węzłów chłonnych; wirus otrzymuje nazwę LAV (lymphadenopathy associated virus);

1984: zespół Roberto Gallo z Narodowego Instytutu Badań nad Rakiem w Bethesda (USA) izoluje od chorych na AIDS wirusa nazwanego HTLV-III (human T lymphotropic virus type III) i klasyfikuje go do retrowirusów;

- prowadzi się pracę nad ogólnodostępnym, komercyjnym testem umożliwiającym wykrywanie przeciwciał przeciwko LAV/HTLV-III;


NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Z HISTORII BADAŃ NAD AIDS I HIV

1985: zarejestrowano na świecie - test ELISA anty-LAV/HTLV-III;

- w Polsce Minister Zdrowia i Opieki Społecznej powołuje Pełnomocnika ds. AIDS oraz 10-osobowy zespół ekspertów pod nazwą zespół ds. AIDS,

1986: pierwszy przypadek AIDS w Polsce

1987: rozpoczęto wytwarzanie AZT("Retrovir", Zidovudine) leku o udowodnionym działaniu anty-HIV

1989: w czasie obrad V Międzynarodowej Konferencji na temat AIDS w Montrealu kilka zespołów przedstawia postępy badań nad szczepionką anty-HIV, w tym rezultaty uzyskane u ludzi-ochotników;- w Polsce rejestruje się gwałtowny wzrost zakażeń HIV wśród narkomanów (65% wszystkich znanych przypadków nosicielstwa wirusa);

1990: Światowa Organizacja Zdrowia ocenia liczbę zakażonych na świecie na 6 milionów osób;

- potwierdzają się doniesienia z wielu krajów europejskich i z USA o zmianie zachowań osób z grup zwiększonego ryzyka na zakażenie, głównie homoseksualistów co powoduje zmniejszenie się odsetka zakażonych w stosunku do przewidywań sprzed kilku lat; jest to rezultat konsekwentnie prowadzonej oświaty zdrowotnej.


GRUPY ZWIĘKSZONEGO RYZYKA ZAKAŻENIA HIV

Na szczególnie zwiększone ryzyko zakażenia są narażeni:

 • homoseksualiści i biseksualiści ;

 • narkomani uzależnieni od preparatów pobieranych dożylnie;

 • prostytutki i chorzy na choroby przenoszone droga płciową;

 • chorzy na hemofilię, wielokrotni biorcy krwi;

 • dzieci urodzone z matek zakażonych HIV;

 • heteroseksualiści często zmieniający partnerów.


WRAŻLIWOŚC HIV NA CZYNNIKI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Wirus jest bardzo wrażliwy na działanie czynników środowiska zewnętrznego.

Poza organizmem człowieka szybko traci zjadliwośc.

Szybko również ginie pod wpływem działania środków dezynfekujących.


WRAŻLIWOŚC HIV NA CZYNNIKI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Gotowanie zabija HIV.W temperaturze 56oC ginie on po 30 minutach.


W JAKI SPOSÓB NIE NASTĘPUJE ZAKAŻENIE WIRUSEM HIV?

WYMIANA SERDECZNEGO

POCAŁUNKU I UŚCISKU,

PRZYTULANIE SIĘ JEST BEZPIECZNE


W JAKI SPOSÓB NIE NASTĘPUJE ZAKAŻENIE WIRUSEM HIV?

Zwierzęta domowe np. psy, koty czy świnki morskie, ani dzikie jak lisy czy wiewiórki, ani pchły czy komary nie przenoszą HIV. Wirus ten nie rozmnaża się w żadnym innym organizmie poza ludzkim.


W JAKI SPOSÓB NIE NASTĘPUJE ZAKAŻENIE WIRUSEM HIV?

Ryzyko zakażenia się nie istnieje również w przypadku korzystania wspólnie

z osobą zakażoną z przedmiotów codziennego użytku, takich jak np. ubrania,

naczynia, sztućce, z wyjątkiem wspólnego używania ostrzy do golenia,

cążek do paznokci i innych ostrych przedmiotów, na których może pozostać

zakażona krew.


W JAKI SPOSÓB NIE NASTĘPUJE ZAKAŻENIE WIRUSEM HIV?

W tramwaju, autobusie, samolocie, dotykając klamek i innych przedmiotów nie można zakazic się HIV.


W JAKI SPOSÓB NIE NASTĘPUJE ZAKAŻENIE WIRUSEM HIV?

Bez ryzyka można korzystac z basenów i kąpielisk, telefonów publicznych, restauracji, hoteli.Kontakty w pracy czy w szkole są również bezpieczne.


STATYSTYKI I DANE LICZBOWE

POLSKA

Od początku epidemii (1985) do końca LISTOPADA 2004 roku

10 000 zakażonych ogółem

5 000 zakażonych w związku z używaniem narkotyków

1.500 zachorowań na AIDS

 • chorych zmarło.

  JEDNAK SZACUJE SIĘ, ŻE W POLSCE Z HIV/AIDS

  ŻYJE OK. 30 TYSIĘCYOSÓB.


STATYSTYKI I DANE LICZBOWE

ŚWIAT

Od początku epidemii (1981) do końca LISTOPADA 2004 roku

42 mln zakażonych ogółem15 000 nowo zakażonych każdego dnia

1.500 zachorowań na AIDS

780 chorych zmarło.

W grupie wiekowej 15-24 lata nowe zakaźenie następuje co

14 sek.

Dodatkowo na świecie z HIV żyje ok. 30 mln. osób, które są nieświadome swego zakażenia.


GLOBALNA LICZBA OSÓB

ZAKAŻONYCH HIV


Bardzo zła sytuacja jest na wschodniej granicy Polski, gdzie w końcu 2004r. na Ukrainie z HIV/AIDS żyło ok. 0,5 mln. osób, w Obwodzie Kaliningradzkim ok. 4,5 tys. (1 mln. mieszkańców), na Białorusi oficjalne dane w połowie 2003r. mówiły o ponad 5 tysiącach zakażonych HIV i chorych na AIDS.W krajach tych tylko bardzo nieliczne, wymagające leczenia, osoby seropozytywne posiadają dostęp do terapii ARV.


KONIEC


OPRACOWANIE MULTIMEDIALNE

Agnieszka Rentflejsz


 • Login