slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Проскурнін В.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Проскурнін В. - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

Проект Сприяння економічному розвитку та зайнятості Стратегія сприяння малим містам у Чернівецькій області ТЕХНОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ. Проскурнін В. Місцевий Економічний Розвиток. базований на громаді , підтриманий владою , комерційно зорієнтований процес,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Проскурнін В.' - adair


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Проект Сприяння економічному розвитку та зайнятості Стратегія сприяння малим містам у Чернівецькій областіТЕХНОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

Проскурнін В.

slide2
Місцевий Економічний Розвиток

базований на громаді,

підтриманий владою,

комерційно зорієнтований процес,

що покращує якість життя громади

slide4
КритеріїтерміновостіПланування:КритеріїтерміновостіПланування:

1. Довготермінове - визначаються можливості (обсяги та структура витрат)

2. Короткотермінове - можливість попередньо визначена - не впливає на обсяги та структуру зафіксованих витрат

slide5
КритеріїСТРАТЕГІЧНОГОкерування
 • Цілеспрямованийвплив на траєкторіюзмін стану системи
 • Здійснення вибору(у ситуації невизначеності)
  • цілей
  • способіврішення проблем та/або реалізації можливостей
  • бажаного сценаріюподій
slide6
Стратегічний план розвитку містаособливості, переваги
 • Узагальнена ПРОГРАМАдосягнення громадою самостійно поставленої мети.
 • Процес СП - залучення громади до спільної праці. Партнерство. Консенсус.
slide7
Призначення ПРОГРАМИ розвитку
 • ПРОГНОЗУВАННЯ - перетворення невідомості у прорахований ризик
 • Ефективне використання ресурсів. Результат - покращанняякості життя населення
slide8
Особливості СПСтворення Робочої групи

Робоча група із стратегічного планування – найвищий орган і мозковий центр.

Роль РГ: обговорення і затвердження всіх ключових рішень, пов’язаних з розробкою і реалізацією стратегічного плану.

Консенсус.

slide9

Процес стратегічного планування

Аналіз

Планування

Упровадження

Профіль

Опитування

SWOT

 • Напрями розвитку
 • Бачення. Місія.
 • Стратегічні цілі
 • Оперативні цілі
 • Проекти
 • (завдання)
 • Плани дій

Прийняття радою

Комітет з моніторингу

Оцінка

Перегляд і коригування

slide10
Блок-схема процесу стратегічного планування економічного розвитку
slide11
Опис міста (ПРОФІЛЬ)
 • Дослідження:
  • ресурсів і можливостей території
  • потреб місцевих і зовнішніх споживачів
 • Конкурентні стратегічні передумови розвитку міста
 • СТРУКТУРОВАНА ІНФОРМАЦІЯ !!!
slide12
Профіль міста в процесі СП
 • Опис географічного району
 • Проблеми – для вибору напрямків розвитку міста
 • Довідковий документ для SWOT- аналізу
 • Базова інформація для визначення стратегічних і оперативних цілей і стратегій
 • Дані для кількісної оцінки проектів
slide13

Вивчення думки підприємців

 • Визначаються та формулюються ключові проблеми
 • Підприємства дізнаються про процес стратегічного планування
 • Лідери бізнесу долучаються до результатів процесу
slide14
Абревіатура SWOT
 • S trong - Сильний
 • W eak - Слабкий
 • O pportunity - Можливість
 • T hreat - Загроза
slide16
Подальше Стратегічне планування:

1. РозвитокСильних сторін;

2. Використання існуючих Можливостей та створення нових;

3. ВрахуванняСлабких сторін, ліквідацію частини з них або, по можливості, перетворення їх на Сильні;

4. Нейтралізацію Загроз.

slide17
Бачення.Місія.
 • Розробка БАЧЕННЯ бажаного майбутнього міста
 • Місія - призначення міста, мета розвитку для досягнення бажаного майбутнього.
 • Сукупність стратегічних

цілей

slide18
СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

ДосягненняСтратегічної мети – спосіб (засіб) рішення проблеми чи реалізації можливості,

Стратегічна ціль – бажаний результат “цілеспрямованої” діяльності у рішенні ключової проблемиз оптимальним використанням ресурсів

slide19

Розвиток туризму

Соціально-культурний і професійний розвиток мешканців міста

Сприяти створенню інфраструктури розваг, відпочинку та обслуговування транзитних туристів

Створити систему ефективної цільової підготовки, перепідготовки ізакріплення кваліфікованих працівників

Створити нові туристичні продукти і систему підтримки розвитку туризму

Забезпечити збереження навколишнього середовища

Створити систему соціально-культурного розвитку і безпеки життя

Створити туристичний бренд міста

Забезпечити інвестиційну привабливість міста

Залучення інвестицій

Створити сприятливий інвестиційний і бізнес клімат

Привести у належний стан комунальну інфраструктуру

Місто Цюрупинськ – зелений оазис у єдиній в Європі Олешківській пустелі, столиця останньої козацької Січі, скарбниця величезних запасів питної води, сучасне перехрестя історичних шляхів до Візантії та Криму

slide20
Оперативні цілі

ОЦ– конкретні, обмежені у часі програми дій щодо досягнення стратегічних цілей.

Сукупність оперативних цілейскладає стратегічну ціль.

slide21

Напрямок А.

Стратегічна

ціль А.1

Стратегічна

цільА.2

Стратегічна

ціль X

Оперативна цільА.1.1

Оперативна цільА.2.1

Оперативна ціль 1

Оперативна ціль 2

Оперативна ціль 2

Оперативна ціль 2

Оперативна ціль 3

Оперативна ціль 3

Оперативна ціль 3

Оперативна ціль X

Оперативна ціль X

Оперативна ціль X

УПРАВЛІННЯ – МОНІТОРИНГ – УПРОВАДЖЕННЯ

slide22

Напрямок В. РОЗВИТОК ТУРИЗМУ

Стратегічні цілі

B.1

Сприяти створенню інфраструктури розваг, відпочинку та обслуговування транзитних туристів

B.2

Створити нові туристичні продукти і систему підтримки розвитку туризму

B.3

Забезпечити збереження навколишнього середовища

B.4

Створити туристичний бренд міста

Оперативні цілі

В1.2 Створити систему надання послуг автомобілістам

В 3.1 Вивчити доцільність отримання для території міста статусу рекреаційної зони

В 4.1 Опрацювати історичну складову розвитку міста

В 1.1 Сприяти розвитку бізнесів, пов’язаних з обслуговуванням транзитних туристів

В2.2 Розробити комплексні туристичні маршрути.

В 3.2 Запровадити систему виховання екологічного мислення у населення

В 4.2 Впровадити програму відновлення та збереження пам’яток історії і архітектури

В2.3 Провести дослідження щодо перспектив розвитку у місті певних видів туристичного бізнесу. Сприяти розвитку нових (у т. ч. ексклюзивних) видів туризму у місті

В 3.3 Оптимізувати систему утилізації сміття

В1.2 Створити систему надання послуг автомобілістам

В 4.3 Відновити традицію фестивалів «Олешківські забави»

В 3.4 Розробити проект використання запасів питної води

В2.4 Стимулювати розвиток сільського (зеленого) туризму

В 4.4 Запровадити систему інформування про туристичні пропозиції міста

В 3.5 Запровадити програму моніторингу екологічного стану в місті

В2.5 Створити систему промоції учасників туристичного кластеру

slide23
Планування

План дій – сукупність узгоджених програм, проектів, завдань і заходів, щодо реалізації стратегічного плану.

Формалізація необхідних проектів, як складових плану дій.

slide24
Проект
 • Опис МЕТИ (потреби, проблеми, можливості, виконавець, користувачі, результати, наслідки, контроль, оцінка)
 • План узгоджених заходів, засобів, ресурсів
 • Часові параметри: терміни початку й завершення
 • Ступінь унікальності проекту. Ідентифікація та промоція
slide25
Легітимізація СП
 • Організація і проведення громадських слухань.
 • Оформлення СП, як документу
 • Прийняття СП на сесії міської ради.
slide26
Моніторингсистематичне відстеження усього ПРОЦЕСУ втілення стратегічного плану
slide27
Управління проектамиПерегляд і коригування ПРОГРАМИ
 • Ресурси потрібно скеровувати на всіх стадіях проекту (ініціювання, планування, впровадження)
 • Через швидкість змін стратегії втрачають вартість, і стають ланцюгами – вихід: коригування програм.
slide28

Моніторинг і впровадження

Реалізаціяплану тамоніторинг

КУВ

Менеджер з упровадження

Важкапраця

ad