Проскурнін В. - PowerPoint PPT Presentation

Проект Сприяння економічному розвитку та зайнятості
Download
1 / 28

 • 157 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Проект Сприяння економічному розвитку та зайнятості Стратегія сприяння малим містам у Чернівецькій області ТЕХНОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ. Проскурнін В. Місцевий Економічний Розвиток. базований на громаді , підтриманий владою , комерційно зорієнтований процес,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Проскурнін В.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5733632

Проект Сприяння економічному розвитку та зайнятості Стратегія сприяння малим містам у Чернівецькій областіТЕХНОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

Проскурнін В.


5733632

Місцевий Економічний Розвиток

базований на громаді,

підтриманий владою,

комерційно зорієнтований процес,

що покращує якість життя громади


5733632

Піраміда взаємодії


5733632

КритеріїтерміновостіПланування:

1. Довготермінове - визначаються можливості (обсяги та структура витрат)

2. Короткотермінове - можливість попередньо визначена - не впливає на обсяги та структуру зафіксованих витрат


5733632

КритеріїСТРАТЕГІЧНОГОкерування

 • Цілеспрямованийвплив на траєкторіюзмін стану системи

 • Здійснення вибору(у ситуації невизначеності)

  • цілей

  • способіврішення проблем та/або реалізації можливостей

  • бажаного сценаріюподій


5733632

Стратегічний план розвитку містаособливості, переваги

 • Узагальнена ПРОГРАМАдосягнення громадою самостійно поставленої мети.

 • Процес СП - залучення громади до спільної праці. Партнерство. Консенсус.


5733632

Призначення ПРОГРАМИ розвитку

 • ПРОГНОЗУВАННЯ - перетворення невідомості у прорахований ризик

 • Ефективне використання ресурсів. Результат - покращанняякості життя населення


5733632

Особливості СПСтворення Робочої групи

Робоча група із стратегічного планування – найвищий орган і мозковий центр.

Роль РГ: обговорення і затвердження всіх ключових рішень, пов’язаних з розробкою і реалізацією стратегічного плану.

Консенсус.


5733632

Процес стратегічного планування

Аналіз

Планування

Упровадження

Профіль

Опитування

SWOT

 • Напрями розвитку

 • Бачення. Місія.

 • Стратегічні цілі

 • Оперативні цілі

 • Проекти

 • (завдання)

 • Плани дій

Прийняття радою

Комітет з моніторингу

Оцінка

Перегляд і коригування


5733632

Блок-схема процесу стратегічного планування економічного розвитку


5733632

Опис міста (ПРОФІЛЬ)

 • Дослідження:

  • ресурсів і можливостей території

  • потреб місцевих і зовнішніх споживачів

 • Конкурентні стратегічні передумови розвитку міста

 • СТРУКТУРОВАНА ІНФОРМАЦІЯ !!!


5733632

Профіль міста в процесі СП

 • Опис географічного району

 • Проблеми – для вибору напрямків розвитку міста

 • Довідковий документ для SWOT- аналізу

 • Базова інформація для визначення стратегічних і оперативних цілей і стратегій

 • Дані для кількісної оцінки проектів


5733632

Вивчення думки підприємців

 • Визначаються та формулюються ключові проблеми

 • Підприємства дізнаються про процес стратегічного планування

 • Лідери бізнесу долучаються до результатів процесу


5733632

Абревіатура SWOT

 • S trong - Сильний

 • W eak - Слабкий

 • O pportunity - Можливість

 • T hreat - Загроза


5733632

SWOT- аналізГород N


5733632

Подальше Стратегічне планування:

1.РозвитокСильних сторін;

2.Використання існуючих Можливостей та створення нових;

3.ВрахуванняСлабких сторін, ліквідацію частини з них або, по можливості, перетворення їх на Сильні;

4.Нейтралізацію Загроз.


5733632

Бачення.Місія.

 • Розробка БАЧЕННЯ бажаного майбутнього міста

 • Місія - призначення міста, мета розвитку для досягнення бажаного майбутнього.

 • Сукупність стратегічних

  цілей


5733632

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

ДосягненняСтратегічної мети – спосіб (засіб) рішення проблеми чи реалізації можливості,

Стратегічна ціль – бажаний результат “цілеспрямованої” діяльності у рішенні ключової проблемиз оптимальним використанням ресурсів


5733632

Розвиток туризму

Соціально-культурний і професійний розвиток мешканців міста

Сприяти створенню інфраструктури розваг, відпочинку та обслуговування транзитних туристів

Створити систему ефективної цільової підготовки, перепідготовки ізакріплення кваліфікованих працівників

Створити нові туристичні продукти і систему підтримки розвитку туризму

Забезпечити збереження навколишнього середовища

Створити систему соціально-культурного розвитку і безпеки життя

Створити туристичний бренд міста

Забезпечити інвестиційну привабливість міста

Залучення інвестицій

Створити сприятливий інвестиційний і бізнес клімат

Привести у належний стан комунальну інфраструктуру

Місто Цюрупинськ – зелений оазис у єдиній в Європі Олешківській пустелі, столиця останньої козацької Січі, скарбниця величезних запасів питної води, сучасне перехрестя історичних шляхів до Візантії та Криму


5733632

Оперативні цілі

ОЦ– конкретні, обмежені у часі програми дій щодо досягнення стратегічних цілей.

Сукупність оперативних цілейскладає стратегічну ціль.


5733632

Напрямок А.

Стратегічна

ціль А.1

Стратегічна

цільА.2

Стратегічна

ціль X

Оперативна цільА.1.1

Оперативна цільА.2.1

Оперативна ціль 1

Оперативна ціль 2

Оперативна ціль 2

Оперативна ціль 2

Оперативна ціль 3

Оперативна ціль 3

Оперативна ціль 3

Оперативна ціль X

Оперативна ціль X

Оперативна ціль X

УПРАВЛІННЯ – МОНІТОРИНГ – УПРОВАДЖЕННЯ


5733632

Напрямок В. РОЗВИТОК ТУРИЗМУ

Стратегічні цілі

B.1

Сприяти створенню інфраструктури розваг, відпочинку та обслуговування транзитних туристів

B.2

Створити нові туристичні продукти і систему підтримки розвитку туризму

B.3

Забезпечити збереження навколишнього середовища

B.4

Створити туристичний бренд міста

Оперативні цілі

В1.2 Створити систему надання послуг автомобілістам

В 3.1 Вивчити доцільність отримання для території міста статусу рекреаційної зони

В 4.1 Опрацювати історичну складову розвитку міста

В 1.1 Сприяти розвитку бізнесів, пов’язаних з обслуговуванням транзитних туристів

В2.2 Розробити комплексні туристичні маршрути.

В 3.2 Запровадити систему виховання екологічного мислення у населення

В 4.2 Впровадити програму відновлення та збереження пам’яток історії і архітектури

В2.3 Провести дослідження щодо перспектив розвитку у місті певних видів туристичного бізнесу. Сприяти розвитку нових (у т. ч. ексклюзивних) видів туризму у місті

В 3.3 Оптимізувати систему утилізації сміття

В1.2 Створити систему надання послуг автомобілістам

В 4.3 Відновити традицію фестивалів «Олешківські забави»

В 3.4 Розробити проект використання запасів питної води

В2.4 Стимулювати розвиток сільського (зеленого) туризму

В 4.4 Запровадити систему інформування про туристичні пропозиції міста

В 3.5 Запровадити програму моніторингу екологічного стану в місті

В2.5 Створити систему промоції учасників туристичного кластеру


5733632

Планування

План дій – сукупність узгоджених програм, проектів, завдань і заходів, щодо реалізації стратегічного плану.

Формалізація необхідних проектів, як складових плану дій.


5733632

Проект

 • Опис МЕТИ (потреби, проблеми, можливості, виконавець, користувачі, результати, наслідки, контроль, оцінка)

 • План узгоджених заходів, засобів, ресурсів

 • Часові параметри: терміни початку й завершення

 • Ступінь унікальності проекту. Ідентифікація та промоція


5733632

Легітимізація СП

 • Організація і проведення громадських слухань.

 • Оформлення СП, як документу

 • Прийняття СП на сесії міської ради.


5733632

Моніторингсистематичне відстеження усього ПРОЦЕСУ втілення стратегічного плану


5733632

Управління проектамиПерегляд і коригування ПРОГРАМИ

 • Ресурси потрібно скеровувати на всіх стадіях проекту (ініціювання, планування, впровадження)

 • Через швидкість змін стратегії втрачають вартість, і стають ланцюгами – вихід: коригування програм.


5733632

Моніторинг і впровадження

Реалізаціяплану тамоніторинг

КУВ

Менеджер з упровадження

Важкапраця


 • Login