Värmebehandlat trä - PowerPoint PPT Presentation

V rmebehandlat tr
Download
1 / 17

 • 161 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Värmebehandlat trä. Utvecklingscentrum för värmebehandling LTU/SLU EU Mål2 Lst. AC/BD 3 år 6 MSEK Stenvalls Trä AB UTE-trä AB Fjällbonäs Trävaru AB Lundbergs Trä AB HT wood. Processen. Torkning Värmebehandling i vattenånga vid 150 – 230 o C 1-3 tim

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Värmebehandlat trä

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V rmebehandlat tr

Värmebehandlat trä

 • Utvecklingscentrum för värmebehandling

  LTU/SLU

  EU Mål2 Lst. AC/BD

  3 år 6 MSEK

 • Stenvalls Trä AB

  UTE-trä AB

  Fjällbonäs Trävaru AB

  Lundbergs Trä AB

  HT wood


Processen

Processen

 • Torkning

 • Värmebehandling i vattenånga vid 150 – 230 oC 1-3 tim

 • Avkylning / konditionering

WTT process, DK:

Thermowood, SF:

 • Överhettad vattenånga 180 – 212 oC

 • Thermo-S och Thermo-D

 • Process vid atmosfärstryck

 • Mättad vattenånga 150 – 180 oC

 • Autoklavteknik 4 – 10 bar


Hemicellulosa

Hemicellulosa

 • Hemicellulosan binder vatten och kopplar cellulosa till lignin

 • Hemicellulosan(ca 30 % av veden) bryts

  ner till enkla socker under bildande av ättiksyra

  (Hydrolys) i fuktig miljö

 • Nedbrytningen startar redan under 100 oC


Cellulosa

Cellulosa

 • Cellulosan svarar i första hand för styrka i trä

 • Cellulosan(ca 50 % av veden) relativt intakt upp till

  ca 200 oC. Ättiksyran förstärker dock nedbrytningen.


Lignin

Lignin

 • Lignin ( ca 30 % av veden) är ”limmet” i veden främst mellan cellerna

 • Ligninär termoplastiskt och bryts delvis ned och rekombinerar från ca 120 oC


Extraktiv mnen k da i barrved

Extraktivämnen (kåda i barrved)

 • Extraktivämnen kan innehålla både näring och fungicier (pinosylviner i furukärna)

 • Extraktivämnen ( ca1-8 % av veden) består av terpener, fetter, vax och fenoler

 • Extraktivämnen förångas vid värmebehandling


V rmebehandlat tr

Färg

 • Antar brun färgton

 • Ytan grånar i solljus (UV)

 • + Färg kan styras med temperatur i process

FURU

 • Maillard reaktioner (jfr stekning)

 • Karamellisering (jfr knäck)

 • Lignin (jfr svartlut)

120 140 160 180200 220 C


Densitet

Densitet

 • Minskar med ca 5 – 15 %

 • Partiell nedbrytning (främst hemicellulosan)

  +Bättre värmeisolering ca 20 %


J mviktsfuktkvot

Jämviktsfuktkvot

 • Ungefär halverad

 • Färre bindningsplaster för vatten

 • (hemicellulosa-minskar)


Formstabilitet

Formstabilitet

 • Sväller och krymper mindre (ca hälften)

 • Hemicellulosan partiellt nedbruten, mindre vatten binds

  +Mindre fuktbetingade rörelser ( färgfilm belastas mindre)


Fuktdynamik

Fuktdynamik

 • Långsammare ångabsorbtion

 • Fritt vatten absorberas snabbt i splintved (FURU)

 • Fritt vatten absorberas långsamt i kärnved (FURU) och

  i kärnved och splintved (GRAN, BJÖRK)

  - Fuktutjämning och torkning av vattenbaserat lim (PVAc) går långsammare


Biologisk best ndighet

Biologisk beständighet

Beständighetsklass enl EN 350-1

Thermo S 190 oC

Furu, gran 4

(Något beständig)

Thermo D 212 oC

Furu, gran 2 / 3

(Beständig, måttligt beständig)

Jfr Träskyddsklass A / B AB

Brunröta


Emissioner

Emissioner

 • Total VOC minskar

 • Nya emissioner tillkommer (Ättiksyra, furfuraler)

 • Karaktäristisk något bränd doft avklingar vid ytbehandling


Brand

Brand

 • Kortare tid till antändning

 • Mindre rökutveckling

 • Mindre värmealstring


Styrka styvhet

Styrka/styvhet

 • Böjhållfasthet minskar tydligt, särskilt vid vb över 200 oC

 • Död kvist i planka ger kraftig minskning

 • Tryckhållfasthet längs fibern ökar med vb temperatur

 • Slagseghet minskar med vb temperatur

 • Klyvhållfasthet minskar med vb temperatur

 • Skjuvhållfasthet minskar med vb temperaur

 • Seghet minskar, sprödhet ökar

 • Hårdhet /Brinell/ rel oförändrad


Bearbetning

Bearbetning

 • Ökad sprödhet bör beaktas vid

  - hyvling (presstryck på matarvalsar)

  - spikning/skruvning (förborrning nära ände)

 • PVAc limning (längre press- och härdningstid)

 • Finare putsdamm


V rmebehandlat tr

SUMMARUM

+ ÖKAD BIOLOGISK BESTÄNDIGHET

+ FÖRBÄTTRAD FORMSTABILITET

+ MINSKAD HYGROSKOPICITET

+ FÄRGSTYRNING I PROCESS

+ MILJÖVÄNLIG TEKNIK

- MINSKAD STYRKA


 • Login