Rbf siete
Download
1 / 25

RBF siete - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

RBF siete. Prednášky FEI KASR 2005 Stefan Kozák. Vstupná vrstva. Nelineárna bázická funkcia. Line árna fcia výstupná vrstva. RBF a rchite k t úra. RBF siete a bázické funkcie. Formy výstupnej funkcie zo skrytej vrstvy f defin uje množinu bázických funkcií.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' RBF siete' - acton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rbf siete

RBF siete

Prednášky

FEI KASR 2005 Stefan Kozák


Vstupná

vrstva

Nelineárna

bázická funkcia

Lineárna fcia

výstupná vrstva

.

.

.

RBF architektúra


RBF siete a bázické funkcie

 • Formy výstupnej funkcie zo skrytej vrstvy

 • f definuje množinu bázických funkcií


Radial Basis Funkcie (RBF)

 • Štruktúra siete s RBF

  • Jedná skrytá vrstva

  • Aktivačná funkcia v skrytej vrstve je funkciou vzdialenosti medzi vstupným vektorom a vzorom

Výstup

Radialne

báz. jednotky

Vstupy


Porovnanie sietí RBF – MLP :

Viacvrstvový perceptrón

RBF sieť

Výstup

Nelineárna

aktiv. funkcia

Nelineárna

báz. funkcia

Vstupné údaje

Vstupné údaje

RBF - iba jedná skryta vrstva MLP - viacero skrytých vrstiev


Architektúra RBF siete

Skrytá

vrstva

Vstupné údaje


MLP versus RBF

 • Klasifikácia

  • MLP oddeľuje triedy hyperovinou

  • RBF oddeľuje jednotlivé triedy hyperguľami

  • Učenie

  • MLP distribuované učenie

  • RBF lokalizované učenie

  • RBF rýchle trénovanie

 • Structure

  • MLP má jednú alebo viac vrstiev

  • RBF má len jednú vrstvu

  • RBF vyžaduje oveľa viac neurónov v skrytej vrstve

MLP

X2

X1

X2

RBF

X1


Typické RBF používané v modelovaní a riadení

 • Hardy Multiquadratic

 • Inverse Multiquadratic

 • GaussianNenatrénované

vzorky

Neznáma funkcia

na aproximáciu

y

Trénovacie

údaje

x

Aproximácia pomocou RBF


Netrénované

vzorky

y

x

Výstup z RBF siete

y = w1*f(x) + w2*f(x) + w3*f(x) + b


Neural network RBF - príklad

Problem – aproximačný pomocou RBF :

- merania vstupov a výstupov

- určenie centier a šírky RBF funkcií

Príklad :Merané údaje (tri vstupy, dva výstupy (žiadané hodnoty). Určiť váhové parametre RBF siete ?

vstupy

výstupy


x1x2x3

yout

Gaussian neurons


Neural network RBF riešenie

Pokračovanie príkladu – updatovanie váh v sieti

Výpočet výstupov zo siete

W1, W2

W3, W4

W19, W20


Neural network RBF riešenie

Učenie RBF siete z nameraných údajov:

Pokračovanie príkladu :

Vstup

Výstup

Kritérium


Neural network RBF riešenie

Učenie na základe meraných údajov

Pred učením Po naučení


 • RBF skrytá vrstva zložená z funkcií, ktoré majú svoje centra

 • Funkcia RBF v skrytej vrstve je Gausova funkcia

 • Výstup zo skrytej vrstvy je

 • Výstupná vrstva je lineárna funkcia


Trénovanie RBF siete

 • Dve nezávislé etapy:

  • 1. vstupná vrstva

   • Výpočet centier RBF a centier zo I/O data. (E. g. K-means (EM algorithms)

   • Posuv údajov do 2. vrstvy

  • 2. výstupná vrstva:

   • Výpočet váhových koeficientov

   • Aplikácia metódy učenia.

 • Ako vypočítať váhy vo výstupnej vrstve ?

  • is a linear function (Least Mean Square (LMS)algorithm).


Nastavovanie váh v RBF sieti - zovšeobecnenie

 • Kriteriálna funkcia pre nastavovanie váh

  RBF sieť je trénovana tak aby udatovaním váh sa minimalizoval rozdiel medzi výstupom zo siete a nameranými (cieľovými hodnotami) na základe vstup. údajov

 • Zmena váh sa realizuje podľa vzťahu

  kde je koef. rýchlosti učenia. je gradient .

  pričom . Ak je lineárna, potom

  Updatovanie váhpodobne ako u MLP

Tkp

cieľové hodnoty

Okp

výstup z RBF


Summary of RBF Algoritmu

 • Step 1: Výpočet centierRBFa šíriekz I/O údajov.

 • Step 2: Výpočet výstupu z RBF (skrytá vrstva)

 • Step 3: updatovanie váh

 • kde

 • Step 4: Opakovanie krokov 2-3 pre každý „súbor“vstupnej množiny.

 • Step 5: Opakovanie krokov 2-4 podľa hodnoty krit. funkcie, podmienok ukončenia trénovania, alebo iných ukončovacích podmienok .


Rbf siete modelovanie dynamick ch procesov na z klade i o dajov

RBF siete modelovanie dynamických procesov na základe I/O údajov
ad