Kamdyrkning af majs christian bugge henriksen adjunkt kvl
Download
1 / 20

Kamdyrkning af majs Christian Bugge Henriksen Adjunkt, KVL - PowerPoint PPT Presentation


  • 87 Views
  • Uploaded on

Kamdyrkning af majs Christian Bugge Henriksen Adjunkt, KVL. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Baggrund 2003: 49% merudbytte på KVL (ved planteklip i midten af august) 2004: 60% merudbytte på St. Jyndevad (fra 8.0 til 12.8 tons tørstof/ha ved høst til ensilering).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kamdyrkning af majs Christian Bugge Henriksen Adjunkt, KVL' - acton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kamdyrkning af majs christian bugge henriksen adjunkt kvl
Kamdyrkning af majsChristian Bugge HenriksenAdjunkt, KVL

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole


Baggrund2003: 49% merudbytte på KVL (ved planteklip i midten af august) 2004: 60% merudbytte på St. Jyndevad (fra 8.0 til 12.8 tons tørstof/ha ved høst til ensilering)

Kamdyrkning af majs

2005: ???


Udviklingsprojektet ”Kamdyrkning af majs” Projektdeltagere:KVL, LR og Sejet PlanteforædlingBidrag mht. forsøgsfaciliteter og teknik til kamsåning: St. Jyndevad Forsøgsstation og DJF-BygholmFinansiering:DFFE, Sejet Planteforædling, LR og KVL

Kamdyrkning af majs


Spørgsmål der ønskes afklaret:- Skal kammene sættes op tidligt eller ved såning? - Er det muligt at så tidligere på kamme? - Hvad betyder forfrugten?- Hvor høje skal kammene være?- Kan kamme erstatte startgødning?- Hvilke majssorter klarer sig bedst på kamme?

Kamdyrkning af majs


Markforsøg med kamdyrkning af økologisk majsEtableringsmetode:Adskilt kam/såning; Samtidig kam/såning; Såning på flad jordSåtidspunkt: Tidligt (ca. 8°C); Normalt (ca. 10°C)Forfrugt: Korn; KløvergræsLokalitet: St. Jyndevad; KVL


Ukrudtsbekæmpelse på kammeBrændingStrigling Tidlig hypning Ukrudt på kamside Rulleskær på KVL + efterfølg. hypning Turbohypper på Jyndevad + afsl. hypning


Udbytte ved kamdyrkning af økologisk majs** Gns. af tidlig og normal såning (ingen forskel mellem såtidspunkter) ** Gns. af adskilt og samtidig kam/såning (ingen forskel mellem kambeh.) *** Adskilt kam/såning (ingen effekt af samtidig kam/såning)

Kamdyrkning af majs


Markforsøg med kamdyrkning af konventionel majsKamhøjde:Høj kam (ca. 25 cm);Lav kam (ca. 15 cm);Flad jordStartgødning: 30 kg N/ha; 0 kg N/ha (i parceller uden start- gødning tilføres 30 kg N/ha som kunstødning) Lokalitet: St. Jyndevad; KVL


Udbytte ved kamdyrkning af konventionel majs* Gns. af høj og lav kam (ingen effekt af kamhøjde – NB: På St. Jyndevad kun 6 planter pr. m2 pga såtekninske problemer!) ** Høj kam (signifikant merudbytte på 1.200 FE/ha ifht. lav kam)

Kamdyrkning af majs


Sortsforsøg med kamdyrkning af konventionel majsEtablering: Høj kam (ca. 25 cm); Flad jordSorter: Avenir; Tassilo; Companero; Banguy; Nescio; NK Bull; Justina; Morissat Lokalitet: Sejet PlanteforædlingUdbyttegennemsnit for 8 majssorter


Hvorfor giver kamdyrkning:1) størst effekt på St. Jyndevad? 2) størst effekt efter korn? 3) højere foderværdi på KVL?4) senere modning på Sejet?

En delvis forklaring kan findes ved at se på: KVÆLSTOF – JORDTEMPERATUR - JORDFUGTIGHEDFaktorer der kan øge N-min i kammene1) Næringsrig jord koncentreres i kammen2) Kamopsætning sætter gang i N-mineralisering3) Øget jordtemperatur og ilttilgang øger N-mineralisering 4) Nedvaskning reduceres da regnvand løber af kammen

På St. Jyndevad kan 70 mm nedbør i de første 10 dage af maj, heraf 45 mm på et enkelt døgn, have medført en betydelig N-nedvaskning på flad jord.


Grønnere planter og større N-optagelseMajs på kamme t.v. (markforsøg m. Majs på kamme t.h. (markforsøg m. økologisk majs på St. Jyndevad) konventionel majs på KVL)


Jordtemperatur i kamme i 5 cm dybde* Indtil 6. bladstadie hvor majsens vækstpunkt er under jordengiver det god mening at beregne majsvarmeenheder (MVE) udfra jordtemperaturen


Jordfugtighed og fremspiring p kamme efter s ning hurtigere fremspiring n r jorden ikke er for t r
Jordfugtighed og fremspiring på kamme efter såning Hurtigere fremspiringnår jorden ikke er for tør

Senere modning på Sejet kan måske forklares ved:- langsommere vækst pga. såning af majs i tør jord - senere frigivelse af N fra handelsgødning i tør jord


Foreløbige konklusionerÅrets resultater tyder på at kamdyrkning kan give:1) mere kvælstof til majsen på både lerjord og sandjord2) reduceret nedvaskning og højere udbytte på sandjord3) flere majsvarmeenheder og højere foderværdi på lerjordSamtidig viser resultaterne vigtigheden af:1) at gylle og kløvergræs ikke ligger for dybt 2) at undgå at få lagt tør jord ind i kammen3) at kamsiden er lige ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse


Foreløbige anbefalinger- Kløvergræs bør nedharves eller fræses før nedpløjning- Gylle bør nedfældes- Jorden bør pakkes samtidig med pløjning- Evt. harvning bør foretages umiddelbart før kamopsætning- I økologisk majs bør kammene sættes op med kamformer - Ukrudtsbekæmpelsen skal være rettidig


Indledende Landsforsøg med kamdyrkning af majsEtablering: Kam; Flad jordLokalitet:: Års; Rødekro; SkjernUdbyttegennemsnit for tre Landsforsøg


L s mere p www kamdyrkning dk
Læs mere på: www.kamdyrkning.dk

Arbejdet med kamdyrkning af majs fortsætter i 2006LR: Landsforsøg med kamdyrkning af økologisk og konventionel majsKVL: Videreudvikling af metoder til kamdyrkning af majs i samarbejde med LR, Sejet Planteforædling og Landsforeningen Danske Maskinstationer


ad