Birlikli renme kuram
Download
1 / 31

İşbirlikli Öğrenme Kuramı - PowerPoint PPT Presentation


 • 440 Views
 • Uploaded on

İşbirlikli Öğrenme Kuramı. A Flowing PowerPoint Template. “ İ nsanın en büyük buluşu ateş, tekerlek ve motor değildir; atom enerjisi veya maddi dünya ile ilgili herhangi bir şey de değildir. İnsanın en büyük buluşu anlaşarak, ekip halinde uyum içinde çalışabilmesidir.” B. Jenning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' İşbirlikli Öğrenme Kuramı' - acton-collins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Birlikli renme kuram

İşbirlikli Öğrenme Kuramı

A Flowing PowerPoint Template


İnsanın en büyük buluşu ateş, tekerlek ve motor değildir; atom enerjisi veya maddi dünya ile ilgili herhangi bir şey de değildir. İnsanın en büyük buluşu anlaşarak, ekip halinde uyum içinde çalışabilmesidir.”

B. Jenning


Grup nedir
Grup Nedir?

 • Ortak bir hedefe ulaşmak yada ortak bir amacı gerçekleştirmek için etkileşimde bulunan ve birbirine bağlı olan, iki yada daha fazla sayıda bireyden meydana gelen topluluktur.


Grup nedir1
Grup Nedir?

 • Bir Grubu Herhangi Bir Topluluktan Ayıran En Önemli Özellikleri:

 • Karşılıklı Bağımlılık

 • Etkileşim

 • İş Birliği

 • Paylaşılan Ortak Amaçlar


Grup al mas nedir
Grup Çalışması Nedir?

 • Birkaç kişinin, bir çalışmayı belirlenen hedef doğrultusunda amaca ulaşmak için, beraberce yaptıkları tüm etkinliklere Grup Çalışması denir.


Grup al mas n n nemi
Grup Çalışmasının Önemi

 • Grupla çalışma, bireyin kendisini geliştirmesine, çeşitli şekillerde ifade etmesine ve belli rol ve statülere sahip olmasına olanak sağlar.


Grup al mas n n nemi1
Grup Çalışmasının Önemi

 • Grupla çalışma, bireyin kendisini geliştirmesine, çeşitli şekillerde ifade etmesine ve belli rol ve statülere sahip olmasına olanak sağlar.


Renme ortamlar

Öğrenme Ortamları

 • Bireysel

 • (İndividualistic)

 • Öğrenme Ortamı

 • Yarışmacı

 • (Competitive)

 • Öğrenme Ortamı

 • İşbirlikli

 • (Collaborative)

 • Öğrenme Ortamı


Birlikli collaborative renme nedir
İşbirlikli (Collaborative)Öğrenme nedir?

 • İşbirlikli öğrenme, basitçe: öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışarak ve birbirinin öğrenmesine yardım ederek, öğrenmeyi gerçekleştirme süreci olarak ele alınabilir.

 • Başka bir değişle: Ortak öğrenme amaçlarını gerçekleştirmek üzere öğrencilerin küçük gruplar halinde (2-6 kişilik) işbirliği içerisinde birlikte çalışması esasına dayalı interaktif bir öğrenme-öğretme metodudur.


Birlikli collaborative renme nedir1
İşbirlikli (Collaborative)Öğrenme nedir?

 • İşbirlikli öğrenme, ortak öğrenme amaçlarını gerçekleştirmeyi ve elde edilen verimden tüm üyelerin yarar sağlamasını hedefler.


Birlikli collaborative renme nedir2
İşbirlikli (Collaborative)Öğrenme nedir?

 • Sıradan bir grup çalışması değildir.

 • Her öğrenci eşit katkı sağlamalıdır. Başkalarının başarısına ortak olamaz.

 • Yarışmacı öğrenmede olduğu gibi, gruplar arası yarışma söz konusu değildir.

 • Aksine her öğrenci, diğer öğrenciler başarmadan kendisinin de başaramayacağını bilir.

 • Ve diğer arkadaşlarının öğrenmesine yardımcı olur.


Birlikli collaborative renme nedir3
İşbirlikli (Collaborative)Öğrenme nedir?

 • Küme çalışması değildir.

 • Küme çalışmalarında olduğu gibi görev dağılımı yoktur. Birlikte çalışma söz konusudur.

 • Küme çalışmaları belli bir projenin hazırlanmasına yöneliktir. Oysa isbirlikli öğrenme kuramı hemen hemen tüm konularda kullanılabilir.


Birlikli collaborative renme nedir4
İşbirlikli (Collaborative)Öğrenme nedir?

 • İsbirlikli öğrenme sihirli değnek değildir.

 • İşbirlikli öğrenme etkili, kullanışlı ve çağdaş bir öğrenim yöntemi olmasının yanında her yerde, her türlü soruna çözüm bulmayabilir.

 • Bir öğretim yönteminin getirebileceği kadar çözüm getirebilir. Öğretim ortamında yer alan, öğretim yöntemi dışındaki etkenlerin rolü unutulmamalıdır.


Birlikli renmenin zellikleri
İşbirlikli Öğrenmenin Özellikleri

 • Grup üyeleri, öğrenilecek materyali anlama ve daha fazla çalışma konusunda birbirlerinin teşvik eder, konuları aralarında tartışarak bilgi paylaşımınısağlarlar.


Birlikli renmenin zellikleri1
İşbirlikli Öğrenmenin Özellikleri

 • Hiçbir üyenin çaba sarf etmeksizin grup başarısından yararlanmasına izin verilmez.

 • Öğrenciler, tek başlarına oturup kendi üzerlerine düşeni yapmazlar. Tam tersine herkes birbirine karşı sorumluluk duyar.

 • Bütün üyelerin öğrenmesi ve diğerlerinin öğrenmesine katkı sağlanması esas olduğu için bireysel performans düzenli bir şekilde kontrol edilir.


Birlikli renmenin zellikleri2
İşbirlikli Öğrenmenin Özellikleri

 • Performans puanı ortaktır.

 • Sonuçta elde edilen verim, grup üyelerinin bireysel performansının toplamından büyüktür.

  • (bütün üyeler bireysel çalışmaları halinde elde edebilecekleri verimin daha fazlasını böyle bir grup çalışmasında elde edebilirler.)


Birli i in gereken ko ullar
İşbirliği İçin Gereken koşullar

Grup Ödülü

 • İşbirliğini sağlamada ve etkili kılmada esas olan grup ödülünün verilmesidir.

 • Dikkat edilmesi gereken ödülün grup ürününe verilmesidir.


Birli i in gereken ko ullar1
İşbirliği İçin Gereken koşullar

Olumlu Bağımlılık

 • İşbirliğinin en önemli koşuludur.

 • Bireylerin ortak amaç ve ödül için çabalarını birleştirecekleri bir durum yaratır.

 • Grup üyelerinin eğer birlikte çalışırlarsa başarabileceklerine inanmasıdır.

 • Her üyeye birbirini tamamlayacak roller verilerek ortaya çıkarılabilir.


Birli i in gereken ko ullar2
İşbirliği İçin Gereken koşullar

Bireysel Değerlendirilebilirlik

 • Grup başarısının bireylerin öğrenmesine bağlı olması durumudur.

 • Bireysel değerlendirebilirlik, her öğrencinin öğrenme malzemesini öğrenme ve yapılması gerekenleri yapma sorumluluğunu taşıması ile sağlanabilir.


Birli i in gereken ko ullar3
İşbirliği İçin Gereken koşullar

Sosyal Beceriler

 • Öğrencilere kişiler arası ilişkilerin nasıl olması gerektiği öğretilmeli ve bütün öğrencilerin bunları kullanmaları özendirilmelidir.

 • Uygulamalar sırasında sosyal ilişki üzerinde durulması öğrenmenin etkinliğini artıracaktır.


Birli i in gereken ko ullar4
İşbirliği İçin Gereken koşullar

Eşit Başarı Fırsatı

 • Öğrencilerin gruplarına kendi edimlerini geliştirerek katkıda bulunmasıdır.

 • Öğrencilerin başarı durumuna bakılmaksızın eşit derecede gayret etmeleri ve her öğrencinin katkısının değerlendirilmesi demektir.


Birli i in gereken ko ullar5
İşbirliği İçin Gereken koşullar

Yüz Yüze Etkileşim

 • Grup üyelerinin birbirini cesaretlendirmesi, desteklemesi ve yardım etmesini ifade eder.

 • Öğrenmenin daha etkili ve verimli şekilde gerçekleşmesi açısından önemlidir.

 • Grup üyeleri karşılaştıkları problemleri nasıl çözdüklerini birbirine açıklamalı, edindikleri fikirleri grup arkadaşlarıyla tartışmalı ve bu hususlarda birbirlerini cesaretlendirmeli, desteklemeli ve yardım etmelidirler.

 • Böylece üyeler, birbirinin başarılarının yükselmesine katkıda bulunmuş olurlar.


Birlikli renme teknikleri
İşbirlikli Öğrenme Teknikleri

Öğrenme-Öğretme Sürecinde Sınıf İçinde Uygulanacak İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinden Bazıları

 • Küçük Grupla Öğrenme Tekniği

 • Ayrılıp Birleşme Tekniği

 • Takım Oyun Turnuvaları Tekniği

 • Grup araştırması Yöntemi


Birlikli renme teknikleri1
İşbirlikli Öğrenme Teknikleri

 • Küçük Grupla Öğrenme Tekniği

 • 2-6 kişilik gruplar, öğretmenin belirlediği ana konunun alt konularından birini seçerek araştırırlar.

 • Grubun her üyesi alt konunun bir bölümünü alır.

 • Kendi grup arkadaşlarıyla tartışırlar.

 • Sınıfa sunu yaparlar.

 • Öğrenciler bu sunuyu değerlendirir


Birlikli renme teknikleri2
İşbirlikli Öğrenme Teknikleri

 • Ayrılıp Birleşme Tekniği

 • Konular, üye sayısı kadar küçük parçalara ayrılır

 • Her gruptan bir üye ayrılır ve yeni bir grup oluşur

 • Yeni grup üyeleri çalışma yapar

 • Öğrendiklerini eski grup üyelerine aktarır

 • Gruplara sınav verilir, sonuçlar bireysel olarak değerlendirilir.


Birlikli renme teknikleri3
İşbirlikli Öğrenme Teknikleri

 • Takım Oyun Turnuvaları Tekniği

 • 4-5 kişilik öğrenci takımları oluşturulur.

 • Her hafta turnuva yapılır ve her takımın görevi turnuvaya katılacak arkadaşını hazırlamaktır.

 • Öğretmen ön bilgi verdikten sonra konu ile ilgili materyali dağıtır.

 • Her grup kendisini temsil edecek olanı hazırlar.

 • Turnuva masaları hazırlanır

  • Her takımdan bir veya iki öğrenci yarışır ve aldıkları puan takımın puan hesabına yazılır.

  • Her hafta turnuva masasındaki öğrenci değişir


Birlikli renme teknikleri4
İşbirlikli Öğrenme Teknikleri

 • Grup Araştırma Yöntemi

 • Bir konu alt konulara ayrılarak gruplara dağıtılır

 • Grup üyeleri bu alt konuyu bölümlere ayrılır ve iş bölümü yapılır.

  • Her bir grup üyesi diğer grup üyelerinin çalışmasına bağımlıdır.

 • Öğrenciler arası iletişim sağlanır

  • İletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesi için etkinlikler yapılabilir

 • Öğretmen rehberdir.


Birlikli renme teknikleri5
İşbirlikli Öğrenme Teknikleri

 • Grup Araştırma Yöntemi

 • Burada Öğrenciler;

  • Bir plan geliştirerek bu planı uygularlar

  • Bilgi toplayarak, bir probleme çözüm getirirler

  • Araştırmalarından elde ettikleri bilgileri paylaşırlar.


Bilgisayar destekli birlikli renme cscl
Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme (CSCL)

 • Web 2.0 araçlarının gelişimi ile de bilgisayar destekli işbirlikli öğrenme kavramı (e-işbirliği) son yıllarda kendinden oldukça söz ettirmiştir.

 • Çevrimiçi işbirlikliöğrenme, öğrencilerin internet yoluyla birbirleriyle etkileşime geçtikleri, küçük gruplar içerisinde iletişim kurarak öğrenme ortamı oluşturdukları alandır.


Bilgisayar destekli birlikli renme cscl1
Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme (CSCL)

 • Çevrimiçi İşbirlikli ve Kubaşık Öğrenme Yapıları

  • Tartışma Yapıları: Bir forum ya da tartışma alanı üzerinde öğrenenlerin konu üzerine tartışıp öğrenmelerini geliştirdikleri yöntem.

  • Paylaşım Yapıları:Tartışma yapılarının bir adım ötesinde, öğrencilerin Network üzerinden bilgilerini paylaşabildikleri, birbirlerinin öğrenmelerine katkıda bulundukları yöntem.

  • İşbirlikli Yapılar: Öğrenenlerin sadece bilgiyi paylaştıkları değil, öğrenmelerini tasarladıkları ve işbirliği yoluyla ürün ortaya koydukları yöntem.


Bd n n genel karakteristikleri
BDİÖ’nün Genel Karakteristikleri

 • Bireyler grup çalışmasına dönüşümü beklemeden, akışı kesmeden ve istedikleri zaman katkıda bulunabilir,

 • Katkıda bulunmalar, haftanın yedi günü, günün veya gecenin herhangi bir saatinde olabilir,

 • Grup çalışmalarına herkes katkıda bulunur,

 • Gruplarda işbirlikli olarak çalışma fırsatı daha çoktur. BDİÖ teknolojileri, yüz-yüze ortamlarda gerçekleştirilmesi zor olan işbirlikli öğrenme ve grup yöntemlerini destekler.


ad