UUTE ELAMUPIIRKONDADE ARENDAMINE PAIKUSE VALLAS - PowerPoint PPT Presentation

Uute elamupiirkondade arendamine paikuse vallas
Download
1 / 34

 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

UUTE ELAMUPIIRKONDADE ARENDAMINE PAIKUSE VALLAS. Paikuse valla asend. PAIKUSE VALD 11000 aastat ajalugu. Paikuse –ürgkodune paik.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

UUTE ELAMUPIIRKONDADE ARENDAMINE PAIKUSE VALLAS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uute elamupiirkondade arendamine paikuse vallas

UUTE ELAMUPIIRKONDADE ARENDAMINE PAIKUSE VALLAS


Paikuse valla asend

Paikuse valla asend


Paikuse vald 11000 aastat ajalugu

PAIKUSE VALD11000 aastat ajalugu


Paikuse rgkodune paik

Paikuse –ürgkodune paik

 • Paikuse valda iseloomustab üldiselt soodne territoriaalne asend. Vald piirneb Pärnu ja Sindi linna ning Sauga, Tori, Surju ja Tahkuranna valdadega Pärnumaal, ning lisaks Kõpu vallaga Viljandimaal. Valla suuremad asulad on tihedalt lõimitud Pärnu linnastusse. Vallakeskus Paikuse alevik asub Pärnu-Sindi arengukoridoris, 7 km kaugusel Pärnu kesklinnast ja 3 km kaugusel Sindi linnakeskusest. Valla loodepiiril kulgeb Pärnu jõgi ning edelapiiril Reiu jõgi.


Rahvastik

RAHVASTIK

 • 01.01.1992.a. 2437

 • 01.01.1995.a. 2593

 • 01.01.2000.a. 2962

 • 01.01.2005.a. 3523

 • 01.01.2006.a. 3558

 • 01.01.2007.a. 3635

 • 01.01.2008.a. 3789

 • 01.02.2008.a. 3801


Valla pindala

VALLA PINDALA

 • Eesti maa 45227 km2

 • Tallinn 158,0 km2

 • Pärnu 30,0 km2

  Paikuse 177,1 km2( 2000.a. Lisandus 2,3 km2)

 • Metsad 52%

 • Rabad30%

 • Põllumaa14%

 • Elamu- ja tööstusalad 4%


Maa jagunemine omandi alusel

Maa jagunemine omandi alusel

 • Riigimaa 12062,5 70,5%

 • Munitsipaal 51,3 0,3%

 • Eramaa 3901,0 22,8%

 • Vormistamata 1095,0 6,4%


Uute elamupiirkondade arendamine paikuse vallas

Valla piirkondade asendierinevused mõjutavad asustussüsteemi arengut ja maakasutuse iseloomu neis – kui Paikuse alevik ja selle lähialad on kujunemas äärelinnaliseks, siis valla kaugemad alad omavad jätkuvalt maalist iseloomu.


Uute elamupiirkondade arendamine paikuse vallas

 • Kooskõlas rahvastikukasvuga on suurenenud elamumaade osakaal valla maabilansis – põllu- ja metsamaad on muudetud elamumaaks. Peamine elamuehitus on aset leidnud Paikuse aleviku läheduses (Linnuriik). Väga suur koormus on langenud Reiu ja Pärnu jõe äärsetele aladele. Asustus rohelises vööndis tihenenud ning elamumaa alevikus on ennast ammendanud. Küll on piisavalt elamumaad valla külades. Valla seisukohast on probleemiks ka see, et elamualade laienemise kõrval ei ole Paikuse alevikus välja kujunenud või arendatud selget keskust.


Linnuriik

Linnuriik


Pilviku

Pilviku


Kopra

Kopra


K rasoo

Käärasoo


Vahtram e

Vahtramäe


Seeneriik

Seeneriik


Uute elamupiirkondade arendamine paikuse vallas

Oru


Senine elamuehituse maakasutus

Senine elamuehituse maakasutus

 • Põllumaadele

 • Metsamadele

 • Veekogude kallastele

 • Teede äärde

 • Keskuste lähistele


Probleemid

Probleemid

 • Infrastruktuuride taluvus ja väljaehitamine (võrk ja prioriteetsus)

 • Looduskeskkonna väärtuse vähenemine (väiksed krundid , loodustaluvus,roheline keskkond)

 • Elamuarenduste üheaegne väljaehitamine

 • Ruumilise arengu intensiivistumine

 • Liiklus intensiivsuse tõus,ühistranspordi vajaduse kasv

 • Kohalik identideedi nõrgenemine


Paikuse valla strateegiline eesm rk uute elamutepiirkondade arendamisel

Paikuse valla strateegiline eesmärk uute elamutepiirkondadearendamisel

 • Valla asulad moodustavad tervikliku tugeva vallakeskusega asustussüsteemi, mis on hästi lõimitud Pärnu linnaregiooni

 • Maaksutus lähtub strateegilistest eesmärkidest ning on tihedama asustusega aladel sidusalt multi-funktsionaalne,puuduvad konfliktid erineva maakasutustega alade vahel


Strateegilised valikud

Strateegilised valikud

 • Paikuse vald peaks Pärnu linnaregiooni senisest tihedamalt lõimuma

 • Vallasiseseid asendierisusi tuleb vähendada

 • Valla tähtsust Pärnu linnastus tuleks suurendada


Uute elamupiirkondade arendamine paikuse vallas

 • Rahavaarvu kasv peaks olema reguleeritud

 • Rahvastik peaks jaotuma ühtlasemalt asulate vahel

 • Sisserände osas tuleks soosida eriti noori peresid


Uute elamupiirkondade arendamine paikuse vallas

 • Suund tuleks võtta vallakeskuse tugevdamisele koos külade võrgustiku säilitamisega

 • Maakasutustingimused peaksid olema võimalikult paindlikud ning erinevad kasutusfunktsioonid territoriaalselt lõimitud

 • Uus elamumaa peaks valdavalt olema määratud ühepereelamutele


P hir hk ruumilisele arengule

Põhirõhk ruumilisele arengule

 • Miljööväärtuslik, kõrge kodutunnetusega tervist väärtustav turvaline elamispaik, kus pakutakse kvalteetseid avalikke teenuseid,soositakse ettevõtlikkust,hoolitakse inimesest ja looduskeskkonnast


Uute elamupiirkondade arendamine paikuse vallas

 • Inimkeskne

 • Loodusmaastike hoidev

 • Atraktiivne

 • Säästva arengu põhimõtteid järgiv

 • Kompleksete tehniliste infrastruktuuridega

 • Suurte kruntidega

 • Heade sõidetavate teedega


Uute elamupiirkondade arendamine paikuse vallas

 • Kogu ala kõrghaljastuse säilitamine ja juurde istutamine 20-30 või 75%

 • Elamualadel tuleb ühe elamumaa krundi kohta rajada minimaalselt 500m2 üldhaljastust.Üldhaljastust võib rajada ka eraldi krundina ,kuid sellisel juhul on min haljasala suuruseks 0,5 ha

 • Uutel elamualadel on loodud võimalused selge struktuuri tekkeks ja seatud tingimused looduse taluvust arvestatavad ehitusmahud.


Silla k la osa ldplaneering

Silla küla osa üldplaneering


Aleviku v ljaehitamine keskuseks

Aleviku väljaehitamine keskuseks


Elamuehitus arenduse m ningad v imalused

Elamuehitus arenduse mõningad võimalused


T nan t helepanu eest

TÄNAN TÄHELEPANU EEST


 • Login