TRANSLATSIOON - PowerPoint PPT Presentation

Translatsioon
Download
1 / 14

 • 136 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TRANSLATSIOON. Koostas: Kristel Mäekask. Translatsioon - RNA alusel valgu süntees tsütoplasmas paiknevatel ribosoomidel: RNA-lt valk. Vajalikud tingimused: ribosoomid, mRNA, tRNA, aminohapped, energiat (ATP,GTP),

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TRANSLATSIOON

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Translatsioon

TRANSLATSIOON

Koostas: Kristel Mäekask


Translatsioon

Translatsioon - RNA alusel valgu süntees tsütoplasmas paiknevatel ribosoomidel: RNA-lt valk

 • Vajalikud tingimused:

 • ribosoomid,

 • mRNA, tRNA,

 • aminohapped,

 • energiat (ATP,GTP),

 • ensüümid aminohapete aktiveerimiseks, nende seostumiseks tRNA-ga ja peptiidahela sünteesiks

mRNA primaarstruktuur määrab ära valgu primaarstruktuuri


Translatsioon

Koodipäike

Initsiaatorkoodon - AUG mRNA-s (metioniin)

Stoppkoodon - ei kodeeri aminohappeid: UAA, UAG, UGA


Translatsioon

Geneetiline kood - süsteem, mille abil nukleiinhapetes olev info viiakse üle valgule

Geneetilise koodi omadused:

Tripletsus - ühe koodoni koosseisu kuulub 3 nukleotiidi mRNA-s

Sünonüümsus - ühte aminohapet võib määrata mitu koodonit

Universaalsus - on ühesugune kõigil elusorganismidel

Ühetähenduslikkus - teatud koodon määrab alati kindlat aminohapet

Kattumatus - vaadeldaval ajahetkel saab üks nukleotiid olla vaid ühe koodoni koosseisus


Translatsioon

Koodon - mRNA-s

Antikoodon - tRNA-s

tRNA

U A CANTIKOODON

A U GKOODON

mRNA


Translatsioon

 • Valgusünteesi etapid:

 • mRNA ühineb ribosoomiga

metioniin

ribosoom

U A C

A U G G U A G G A

mRNA

2. mRNA molekuli initsiaatorkoodoniga (AUG) seondub esimene tRNA molekul (antikoodoniga UAC)


Translatsioon

3. Ribosoomi siseneb teine tRNA molekul, tuues endaga kaasa järgmise mRNA koodonile vastava aminohappe

Met

Val

U A C

C A U

A U G G U A G G A


Translatsioon

4. Ribosoomis kahe kõrvuti asetseva tRNA molekuli otstes olevate aminoapete vahel sünteesitakse ensüümide abil peptiidside

Met

Val

U A C C A U

A U G G U A G G A

5. Dipeptiid vabaneb initsiaator-tRNA-st ning jääb teisena ribosoomi sisenenud tRNA molekuli külge


Translatsioon

6. tRNA nihkub koos mRNA-ga ribosoomi suhtes edasi ja teeb ruumi uuele (kolmandale) tRNA-le

7. Ribosoomi siseneb kolmas tRNA

Met

Val

Gly

U A C

C A U

C C U

A U G G U A G G A

8. Kahe kõrvuti asetseva tRNA molekuli otstes olevate aminohapete vahel sünteesitakse peptiidside


Translatsioon

Jne.

Met

Val

Gly

Leu

C C U

G A U

A U G G U A G G A C U A

Jne.


Translatsioon

9. Translatsioon lõpeb kui ribosoom jõuab üheni kolmest stoppkoodonist (UAG, UGA, UAA)

G A U

G U A G G A C U A U A G

10. Sünteesitud polüpeptiid (valk) vabaneb, eralduvad ribosoomi alamüksused ja mRNA

Valgusünteesi animatsioon


Translatsioon

REPLIKATSIOON

TRANSKRIPTSIOON

TRANSLATSIOON

VALK

 • http://www.teachersdomain.org/resources/tdc02/sci/life/gen/proteinsynth/index.html


Translatsioon

Kasutades "koodipäikest" koosta antud DNA ahela alusel vastav valgufragment.

DNA ahel:

A T T C T A C G A A G A T G T C G A T C G A T C T A T T C

RNA ahel:

Valgufragment:

Met – Leu – Leu – Gln – Leu – Ala – Arg


Kasutatud materjal

Kasutatud materjal:

 • http://www.biology.lsu.edu/heydrjay/1201/Chapter17/SCI_Amino_Acid_CIRCLE.jpg


 • Login