Rozw j metod analitycznych dla oznaczania api active pharmaceutical ingredients
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 36

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API (Active Pharmaceutical Ingredients) PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API (Active Pharmaceutical Ingredients). Joanna Zagrodzka Zakład Analityki Badawczej, Instytut Farmaceutyczny w Warszawie. Badania analityczne stosowane do oceny jakości API. 1.Tożsamość Ocena czystości związki organiczne związki nieorganiczne

Download Presentation

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API (Active Pharmaceutical Ingredients)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API (Active Pharmaceutical Ingredients)

Joanna Zagrodzka

Zakład Analityki Badawczej,

Instytut Farmaceutyczny w Warszawie


Badania analityczne stosowane do oceny jakościAPI

 • 1.Tożsamość

 • Ocena czystości

 • związki organiczne

 • związki nieorganiczne

 • 3.Zawartość

 • 4.Rozkład wielkości i kształtu cząstek

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


Tożsamość

 • IR, MS, NMR, rentgenowska struktura monokrystaliczna

 • Tożsamość polimorficzna XRPD, DSC

  3.Metoda HPLC/UPLC

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


Ocena czystości

czystość + badania stresowe + HPLC/MS

HPLC/UPLC

czystośćenancjomeryczna

Związki organiczne

GC/MS

GC TGA

FID/head space

zawartość wody

Związki nieorganiczne popiół siarczanowy

metale ciężkiekatalizatory (ICP-MS)

wg. Ph. Eu.

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


ZawartośćRozkład wielkości i kształtu cząstek

1.Zawartość – metoda HPLC/UPLC

 • Rozkład wielkości i kształtu cząstek

  technika dyfrakcji laserowej

  analiza mikroskopowa

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


Polimorfizm

Zjawisko występowania substancji w fazach różniących się typem sieci krystalicznej lub parametrami charakteryzującymi komórkę elementarną.

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


Polimorfizm

Charakterystyka odmian polimorficznych

Ten sam skład chemiczny

 • Różne właściwości fizyczne:

  • temperatura topnienia

  • prędkość rozpuszczania - biodostępność

  • współczynnik załamania światła

  • kolor

  • twardość

  • przewodnictwo

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


PolimorfizmMetody analityczne

 • Proszkowa dyfrakcja rentgenowska (XRPD)

 • Spektroskopia Podczerwieni (IR)

 • Różnicowa Kalorymetria Skaningowa (DSC)

 • Analiza Termo-Optyczna (TOA)

 • Spektroskopia Ramana

 • Spektroskopia NMR ciała stałego

 • Pomiary rozpuszczalności

  oraz

 • Analiza Termograwimetryczna (TG)

 • Mikroskopia Skaningowa

 • Mikroskopia Stereoskopowa

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


Proszkowa dyfrakcja rentgenowska

Identyfikacja form polimorficznych z zastosowaniem metody XRPD

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


Dyfraktogramy proszkowe dla produktu leczniczego


Proszkowa dyfrakcja rentgenowskaDiagnostyka pseudopolimorfizmu

Diagnostyka pseudopolimorfizmu

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


Metody spektroskopowe

Identyfikacja form polimorficznych z zastosowaniem metody IR

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


Metody spektroskopowe

Identyfikacja form polimorficznych z zastosowaniem metody IR

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


Metody spektroskopowe -

produkt leczniczy

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


TABLETKI zawierające FIO FORMA I

METODA FTIR – zawartość FIO FORMA II

Zakres diagnostyczny – widma FTIR

FORMA I

Mieszaniny placeba

z substancją FIO:

100% FORMY I

98% FORMY I + 2% FORMY II

95% FORMY I + 5% FORMY II

90% FORMY I + 10% FORMY II

85% FORMY I + 15% FORMY II

100% FORMY II – tabletka handlowa

10. 06. 2010

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API


Metody analizy termicznej

Identyfikacja form polimorficznych z zastosowaniem różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC)

pseudopolimorfizm

polimorfizm

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


Metody analizy termicznej

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


Ogląd morfologiczny faz

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


Polimorfizm - podsumowanie

 • Polimorfizm – konieczna do identyfikacji i badania cecha substancji farmaceutycznych

 • Pełna diagnostyka polimorfizmu wymaga stosowanie zarówno metod wzajemnie komplementarnych jak i metod uzupełniających

 • Zastosowanie metod dyfrakcji rentgenowskiej, IR i DSC umożliwia jakościową i ilościową analizę czystości polimorficznej substancji farmaceutycznych jak również API w formie leku

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


Wytwarzanie Substancji Farmaceutycznej API a Potencjalne Zanieczyszczenia

*SCHEMAT PROCESU WYTWARZANIA

Nowa droga wytwarzania

+

Surowiec1

Surowiec 2

(SM2’)

Zmiana profilu zanieczyszczeń

Półprodukty 1

(INT’)

BP1, BP2…

Opracowanie nowych metod stosowane w ocenie jakości API

Substancja farmaceutyczna

(API’)

D1, D2, D3…

SM’ zanieczyszczenia surowca prowadzące do zanieczyszczeń półproduktów INT’ i substancji API’

BP uboczne produkty reakcji

D produkty degradacji

Walidacja metod analitycznych

* M.D.Argentine, P.K.Owens, B.A.Olsen, AdvancedDrugDeliveryReviews59 (2007) 12-28

 • 10. 06. 2010

  .

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API


Metody HPLC w procesie wytwarzania API

Wymagania:

 • LOQ < poziom raportowania ustalany np.: 1%

 • Rs – brak wytycznych

 • As – brak wytycznych

 • RF 0.8-1.2

materiały wyjściowe (SM)

kontrola międzyoperacyjna (IPC)

półprodukty (INT)

substancja aktywna (API)

Czystość chemiczna

Czystość enancjomeryczna

Zawartość

Wymagania:

 • Rs 1.5

 • As (0.8-1.5)

 • Liniowość 80- 120%

 • Precyzja RSD <0.85%

Wymagania:

 • LOQ < poziom raportowania(0,05% lub 0,03%)

 • Rs 1.5

 • As 0.8-1.5

 • RF (0.8-1.2)

 • Liniowość LOQ-120%

Wymagania:

 • LOQ < poziom raportowania -ustalany

 • Rs 1.5

 • As (0.8-1.5)

 • Liniowość LOQ-120%

European Pharmacopoeia 6.4 2.2.46 Chromatographic separation techniques

ICH (International Conference of Harmonisation)

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


Porównanie HPLC / UPLC

 • Czas analizy: 35min

 • Rozdzielczość: 10.6 i 4.8

 • Sprawność: w granicach 4000-5000 pt

1. HPLC

 • Czas analizy: 5min

 • Rozdzielczość: 17,5 i 6,0

 • Sprawność: w granicach 4000-7000 pt

2. UPLC

 • Czas analizy: o 86% krótszy

 • Zużycie eluentu: o 91% mniej

 • Rozdzielczość: o 50% i 20% wyższa

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


Wykorzystanie HPLC/MS/MS w badaniach substancji aktywnej

 • Potwierdzenie struktury chemicznej związku

 • Najskuteczniejsza metoda identyfikacji i oznaczania związków o niskich stężeniach, w mieszaninach np. zanieczyszczenia w API i formie leku

 • Weryfikacja selektywności metod LC

 • Analiza widm fragmentacyjnych pozwala na identyfikację badanych zanieczyszczeń

 • Ograniczenia detekcji MS:

 • Diastereoizomery, nierozróżnialne dla MS (bez wzorców)

 • Słabo jonizujące związki (dla detektorów

 • z jonizacją ESI i APCI)

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


Analiza HPLC

API

Zanieczyszczenie powyżej dopuszczalnego poziomu.

Wymaga identyfikacji

Zanieczyszczenia poniżej dopuszczalnego poziomu

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


Analiza HPLC/MSidentyfikacja jonu molekularnego

Chromatogram w trybie skanowania

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


Analiza HPLC/MS/MSfragmentacja zanieczyszczenia i API

Widmo fragmentacyjne API (znanego związku)

Widmo fragmentacyjne nieznanego zanieczyszczenia

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


Pomiar rozkładu wielkości i kształtu cząstek technikami dyfrakcji laserowej i analizy mikroskopowej

Dlaczego mierzymy wielkość cząstek?

Kontrola jakości i rozwój technologii formy leku - przemysł farmaceutyczny

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


Pomiar rozkładu wielkości i kształtu cząstek techniką dyfrakcji laserowej

Informacje podstawowe

Metodologia pomiarów wielkości cząstek metodą dyfrakcji lasesowej objęta jest normą:

ISO 13320 -1 „ Particle size analysis – Laser diffraction methods”

European Pharmacopeia § 2.9.31

USP § 429

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


Pomiar rozkładu wielkości cząstek

1.Przygotowanie odpowiednio zdyspergowanej próbki

2.Zebranie informacji - danych surowych - jak światło zostało rozproszone przez cząstki próbki

3.Analiza danych surowych przy użyciu odpowiednich teorii – określenie wielkości cząstek jakie mogły wytworzyć zarejestrowany wzór rozpraszania światła

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


Odpowiednia dyspersja próbki

OBSZAR

plateau

przed włączeniem u/s

w trakcie działania u/s

po wyłączeniu u/s

Wykrestrendudyspersji

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


Określenie rozkładu wielkości cząstek

d(0,5)

70%

60%

80%

50%

Udziałobjętościowy danej frakcji w całości [%]

90%

40%

30%

20%

100%

10%

d [mm]

d(0,1)

d(0,9)

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


Statystyki rozkładu wielkości cząstek

d(0,1) lub (x10) - średnica kulki ekwiwalentnej odpowiadająca 10% rozkładu wielkości cząstek

d(0,9) lub (x90) - średnica kulki ekwiwalentnej odpowiadająca 90% rozkładu wielkości cząstek

d(0,5) lub (x50) – średnica kulki ekwiwalentnej odpowiadająca medianie rozkładu wielkości cząstek

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


Analiza kształtu i wielkości cząstek

 • „Dla cząstek o nieregularnym kształcie charakterystyka wielkości cząstek musi również zawierać informacje o rodzaju mierzonej średnicy i kształcie cząstek”

 • European Pharmacopoeia § 2.9.37

 • USP 776

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


Mikroskopowa automatyczna analiza kształtu cząstek


Porównanie techniki analizy obrazu i dyfrakcji laserowej

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


Współautorzy

Wioleta Maruszak

Maria Puchalska

Katarzyna Filip

Tomasz Giller

Anna Zielińska

Magdalena Glice

Katarzyna Korczak

Andrzej Kutner

Rozwój metod analitycznych dla oznaczania API

10. 06. 2010


 • Login