Cytokinek
Download
1 / 35

Cytokinek - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Cytokinek. Cytokine k - defin íció. ” Cytokin ” (Cohen 1974):

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Cytokinek' - acacia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Cytokine k defin ci
Cytokinek - definíció

 • ”Cytokin”(Cohen 1974):

 • Sejtek közötti kémiaikommunikációra alkalmas anyagok;legtöbbjük növekedési vagy differenciációs faktor; az embryogenesis, haematopoesis, szöveti‘repair’, gyulladásos és immunfunkciók szabályozói.Pl.a normálisnövekedés és fejlődés, sebgyógyulás.

 • Lymphokinek, monokinek, chemokinek


Cytokine k jellemz se sszefoglal s

Proteinek / glycoproteinek

Oldott állapot

Alacsony M.S.

Indukálhatóság

Hatás alacsony conc.-ón

Szűk hatókör

Specifikus receptorok

Hálózat

Multifunkcinalitás

Szinergia

Progressziós faktor

Competencia faktor

CytokinekjellemzéseÖsszefoglalás


Csoportos t s funkci szerint
Csoportosítás funkció szerint

 • Természetes immunitásban és gyulladásos

 • folyamatokban részt vevők

 • (IFN, TNF, IL-1, IL-6, kemokinek)

 • Lymphocyták aktivációját, differenciációját

 • szabályozók

 • (IL-2, IL-5, IL-6)

 • Immunsejtek érésére hatók

  • (IL-3, GM-CSF)


Jellemz k
Jellemzők

 • Alacsony M.S. 15-25kDa

 • Fehérvérsejtek termékei – azonban más sejtek is termelhetik

 • Indukálhatóság

  keletkezésüket előidézhetik

  • fertőző anyagok és azok toxinjai (pl. LPS)

  • szöveti sérülés/ trauma (thrombocyta aggregáció)

  • immun stimulusok (hypersensitivitási állapotok)

  • egyéb cytokinekpl. IL-1 (pro-inflammatorikus cytokinek)

 • Constitutív –pl. IL-16, IL-18, EPO, M-CSF


Jellemz k1
Jellemzők

 • A legtöbb cytokint a sejtek szecernálják

  AZONBAN vannak

  • membránhoz kötöttek (TNF),

  • vesiculumokban i.c. raktározottak (hízósejtek vagy thrombocyta)

  • az extra-cellularis matrixban raktározottak (TGF-beta) – gyors felszabadulás lehetősége

 • Szűk hatókör

  • autocrinhatás – a sejt által termelt cytoklin anyag hat ugyanazon sejt működéseire

  • paracrinhatás – a termelt cytokin a környező sejtekre hat

  • endocrin hatás– a termelt cytokin távoli sejtekre hat

   IL-1a sérülés helyéről athalamusra – testhőmérséklet szab.

   IL-6a sérülés helyéről amájra – acut phasis reakció

   Erythropoetina veséből a csontvelőre – vvs. differenciálódás


Makrofág

T sejt

Citotoxicitás ^

Monokin term. ^

Adhéziós mol. ^

Aktiváció ^

IL-2R ^

Lymphokinek ^

IL-1

Autokrin

Parakrin

Prosztaglandinok

Fájdalomküszöb

Láz

Endokrin

AGY


Jellemz k2
Jellemzők

 • Hatás alacsonykoncentráción :

  10-9– 10-12M

  ! 10 IL-1 molekulaelegendő T sejtek IL-2 termelésének kiváltásához !

  ! 50 IFN gamma molekulaelegendő a ‘vírus-ellenes’ hatás eléréséhez !


Receptorok
Receptorok

 • Specifikus receptorok : nagy affinitás, indukálhatóság,

 • specifikus intracelluláris szignál-transzdukciós és

 • másodlagos hírvivő útvonalak.


 • Cytokin hálózat :a cytokinek sohasem termelődnek

 • izoláltan, pozitív és negatív szignálokegyüttese

 • szabályozza termelődésüket.


fertőzés

elleni védekezés

gyulladás

Immun-

suppressió

Autoimmunitás,

kilökődés


Jellemz k3
Jellemzők

 • Synergia :két cytokin együttes hatása nagyobb mint a egyedi hatásaik összegzése

 • Antagonizmus : cytokinek gátolhatják egymás hatásást pl.: IL-4 és IFN-g.

 • Multifunkcionálisl : (pluripotens , pleiotróp)

  a legtöbb cytokintöbb, eltérő hatással bír a különböző sejteken.

 • Progresszív faktor:

  cytokinek proliferációt kiváltó hatása

  (IL-2, IL-3, IL-5)

 • Kompetencia factor:

  cytokineldifferenciálódást előidéző hatása(IL-1, IL-4, IL-6)


Nevezéktan

 • Faktorok (nevek)melyek a funkciót írják le - Történeti

  • colony stimulating factor-ok CSF

  • tumor necrosis factor-ok TNF

  • transforming growth factor-ok TGF

 • Sajátos gén-szekvencián alapuló osztályozás – Megállapodás

 • szerint

  • IL-1 – IL-24

 • Szerkezetet és funkciót leíró nevek

  • chemotactikus faktorok - ‘chemokinek’.


Szabályozás

 • DNS-szint

  • állandóan ‘bekapcsolt’ génekpl.: M-CSF, G-CSF, SCF, IL-6, Epo génjei

  • a többi cytokin gén alap állapotban ‘kikapcsolt’

  • koordinált expressziópl.: IL-3, IL-4, IL-5, GM-CSF génjei az 5. Krsz. hosszú (q) karján

 • Post-transcriptiós szint

 • Post-secretiós szint

  • rövid fél-életidő szérumbanpl.: TNF = 15 perc

  • solubilis cytokin receptorok, sTNF-R

 • Célsejt

  • receptorok up- és down-regulációja

  • gyulladás indukciója vagy amplifikációjapl. pro-inflammatorikus cytokinekkel


N h ny p lda
Néhány példa

IL-1- az összes sejtmaggal rendelkező sejt termelheti, biológiai hatásspektruma széles, számos célsejten.

In vivohatások: hypotensio, láz, testsúly vesztés, neutropoenia

és acut phasisreakció.

Fő funkcióját mint a dendritikus sejtekből származó faktor játsza,

T lymphocyták proliferációját segíti elő.

IL-3– egy haematopoetikusnövekedési faktor, amelystimulálja azerythroid, megakaryocyta, neutrophil, eosinophil, basophil, hízósejt és monocyta sejtvonalak colonia formációját.


N h ny p lda1
Néhány példa

IL-6– egy multifunkcionális cytokin, melyet lymphoid és

nem-lymphoid sejtek egyaránt szecernálnak. Szabályozza a B-sejt funkciókat, a haematopoesistés azacut phasis reakciót.

IL-8 - egy gyulladás során felszabaduló cytokin, számos sejt termeli,

a neutrophilekenchemoattractánsként hatés aktiváló faktor.

A basophilekre ésegyes lymphocyta szubpopulációkra is hatással van.

Hatásos angiogen (érnövekedés) faktor.


N h ny p lda2
Néhány példa

IL-12– fontos az intracellularis pathogenek ellen.

Indukálja azIFN gamma képződését T-sejtekbenés NK sejtekben, valamintfokozza az NK és ADCC aktivitást.

Stimulálja a Th1 CD4 sejtek proliferációját ésdifferenciálódását.


Klinikai jelent s g
Klinikai jelentőség

 • auto-immun betegségek

 • fertőzések

 • immun-deficienciák

 • rosszindulatú daganatokNeutrofilek

- ic. Ca2+ felszabadulás

- kemotaxis

- exocitózis

- resp. burst

- hisztamin felszabadulás

mikroér perm. fokozódás

Az IL-8 kemokin jellemzése

= Neutrofil aktiváló peptid - NAP2;

= Melanóma növekedést stimuláló aktivitás - MGSA

Célsejtek: neutrofilek, makrofág, T-Ly, hízósejt, endothél,

keratinocita

Homodimer

(Leu25 + CH3 blokkol)

Receptora Ktx.

IL-8R1 4000 +++

IL-8R2 1700 +

(7 loop transzmembrán

domain, G-prot.)


Aktiválódás

Kemokinek

által

Integrin-mediált

adhézió

Extravazáció

Szelektin-mediált

rolling

Vérér

Leukocita

Kemokin

Vörös

vértest

Endotél

G-prot.

receptor

Szöveti

tér

Gyulladás vagy

Sérülés helye

Extravazáció és kemokinek


Kemokin

receptorok


Kemokin receptorok és ligand-specifitásuk

Receptor Ligand Célsejt

CXCR 1 IL-8, GRO-a, NAP-2, ENA-78 neutrofil, NK-sejt

2 IL-8 neutrofil, NK-sejt

3 IP-10, MÍG, I-TAC monocita, T-sejt

4 SDF-1 monocita, T-sejt


Kemokin receptorok és ligand-specifitásuk

Receptor Ligand Célsejt

CCR 1 MIP-1a, RANTES, MIP-1b, monocita, eozinofil

MCP-1,-2,-3

2 MCP-1,-2,-3,-4,-5 monocita

3 eotaxin, RANTES, MIP-1a, eozinofil, monocita

MIP-1b bazofil

4 MCP-1, MIP-1a, RANTES monocita

5 MIP-1a, MIP-1b, RANTES monocita, T-sejt

6 MIP-3b dendritikus sejt

7 MIP-3b akt. T-sejt

8 I-309 monocita


Kemokin receptorok és ligand-specifitásuk

Receptor Ligand Célsejt

CX3CR 1 fraktalkin monocita, akt. T- sejt, NK-sejt

Receptor Ligand Célsejt

DARC 1 IL-8, GRO-a, NAP-2, vvt., post.cap. venulák

(Duffy Ag) ENA-78,RANTES, endothelje

MCP-1, MCP-3

Receptor Ligand Célsejt

Virális rec.

US28 MIP-1a, RANTES, MCP

ECRF-3 IL-8, GRO-a, NAP-2


Interleukinek kemotaktikus potenciálja

IL-2 IL-2 < IL-8 a b lánc szükséges a migráció

kiváltásához

LCF (limfocita kemoattraktáns faktor) az IL-2

receptorokon keresztül hat

DE: - két LCF monomer jelenléte és

- CD4 expresszió szükséges

IL-3 eozinofil = neutrofil

IL-5 eozinofil > neutrofil

IL-6 NK killer


Kolónia stimuláló faktorok (~CSF-ek)

direkt hatás a „killing” mechanizmusra

Makrofág-CSF

szintézis indukció:

Granulocita-CSF, g -interferon, TNF, IL-1

PGE2

gátolja a neutrofilek migrációját

fokozza az adhéziót, marginációt

fagocitózist, killinget

Granulocita-CSF


CC kemokinek jellemzése

Monocyta chemotactic protein (MCP)

Macrophag inflammatory protein (MIP)

Regulated upon activation, normal T cell expressed

and secreted (RANTES)

Homológia

Szerkezet: MCP1- MCP2 (62%) - MCP3 (71%)

Hatás: - pertussis toxin gátolja az MCP1 és MCP3-at

- cholera toxin gátolja az MCP2-t

- Ser/Thr kináz gátlás főleg MCP2 kemotaxisára hat

- MCP1 és MCP3 az i.c. Ca2+ szintet növeli
ad